Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 78 în total
Cuvinte : 18362
Mărime: 287.29KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Extras din document

CAPITOLUL I

SISTEME DE PRODUCŢIE

1.1. Scurtă prezentare a evoluţiei sistemelor de producţie

Dezvoltarea producţiei de bunuri materiale a făcut obiectul multor dezbateri teoretice, care în principiu, reduc aceasta la procesul de producţie şi valorificare a informaţiilor.

Alţi teoreticieni (Alvin Tofler, Daniel Bell) remarca mutaţiile profunde care vor avea loc în urma revoluţiilor tehnico-ştiinţifice în urma cărora prevăd declinul industriei şi reducerea rolului forţei de muncă productive.

În prezent, asistăm la revizuirea acestor teorii, recunoscându-se ca sistemele economice actuale nu vor putea fi în întregime informaţionale sau postindustriale.

Aşadar, se poate spune că producţia de bunuri materiale va continua, dar vor avea loc mutaţii profunde care nu vor mai fi compatibile cu concepţiile şi metodele actuale de producţie.

În acest context o abordare realista a problematicii activităţii de producere de bunuri materiale impune abordarea din punct de vedere sistemic a întregului sistem de producţie.

Tratarea sistemică a unei unităţi de producţie presupune determinarea interacţiunilor dintre diversele subsisteme şi structuri componente ale acestuia.

În general, prin sistem se înţelege un ansamblu de elemente aflate într-o relaţie de interdependenţă şi interacţiune reciprocă, formând un tot organizat şi funcţional.

Sistemele sunt caracterizate de trei elemente, şi anume:

a) obiective;

b) sarcini;

c) funcţii.

Obiectivul unui sistem este bine definit atunci când există un mijloc ce poate fi utilizat pentru obţinerea rezultatelor dorite.

Sarcina sistemului derivă din obiectivul sistemului, în sensul că un anumit obiectiv poate fi atins prin realizarea mai multor sarcini.

Funcţia unui sistem este proprietatea acestuia de a transforma intrările în ieşiri şi defineşte modul cum se realizează sarcina.

1.2. Noţiunea de proces de producţie

Orice unitate de producţie are ca obiectiv principal producerea de bunuri materiale şi servicii care se realizează prin desfăşurare unor procese de producţie.

Conţinutul activităţii de producţie are un caracter complex şi cuprinde atât activităţi de fabricaţie propriu-zise cât şi activităţi de laborator, de cercetare şi asimilare în fabricaţie a noilor produse etc.

Fabricaţia este o activitate de producţie care transformă materiile prime în produse finite de un nivel calitativ cât mai ridicat şi cu costuri cât mai reduse.

Procesul de producţie este format din :

• procesul tehnologic ;

• procesul de muncă.

Procesul tehnologic este format din ansamblul operaţiilor tehnologice prin care se realizează un produs sau repere componente ale acestuia. Procesul tehnologic modifică atât forma şi structura cât şi compoziţia chimică a diverselor materii prime pe care le prelucrează.

Procesele de producţie sunt:

• elementare;

• complexe.

Procesele de producţie elementare sunt acele procese prin care produsul finit se obţine printr-o singură operaţie tehnologică.

Procesele de producţie complexe există atunci când asupra obiectelor muncii se execută mai multe operaţii tehnologice.

Procesele de munca sunt acele procese prin care factorul uman acţionează asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de muncă.

Pe lângă procesele de muncă şi tehnologice în unele ramuri industriale există şi procese naturale în cadrul cărora obiectele muncii suferă transformări fizice şi chimice sub acţiunea unor factori naturali (industria alimentara-procese de fermentaţie,industria mobilei-procese de uscare a lemnului, etc.).

Preview document

Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 1
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 2
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 3
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 4
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 5
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 6
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 7
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 8
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 9
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 10
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 11
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 12
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 13
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 14
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 15
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 16
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 17
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 18
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 19
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 20
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 21
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 22
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 23
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 24
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 25
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 26
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 27
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 28
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 29
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 30
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 31
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 32
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 33
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 34
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 35
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 36
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 37
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 38
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 39
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 40
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 41
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 42
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 43
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 44
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 45
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 46
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 47
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 48
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 49
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 50
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 51
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 52
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 53
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 54
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 55
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 56
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 57
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 58
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 59
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 60
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 61
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 62
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 63
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 64
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 65
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 66
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 67
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 68
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 69
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 70
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 71
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 72
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 73
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 74
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 75
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 76
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 77
Analiza sistemelor de organizarea procesuală a producției în condițiile automatizării la SC Artego SA - Pagina 78

Conținut arhivă zip

  • Analiza Sistemelor de Organizarea Procesuala a Productiei in Conditiile Automatizarii la SC Artego SA
    • Analiza Sistemelor de Organizarea Procesuala a Productiei in Conditiile Automatizarii la SC Artego SA.doc
    • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Veniturile și cheltuielile înregistrate și analizate prin prisma contabilității financiare și contabilitatea de gestiune la SC Artego SA Tg-Jiu

ARGUMENT Contabilitatea financiară a cheltuielilor şi veniturilor este organizată având la bază concepţia dualistă. În consecinţă, ea are ca...

Plan de Afaceri al Unei Firme

Intr-o societate in care valorile se stabilesc dupa dimensiunile venitului, in care aglomeratia si stresul isi fac din ce in ce mai mult simtita...

Modernizarea producției SC Plastico San SRL

STUDIU DE CAZ LA SC PLASTICO – SAN SRL DESCRIEREA PROIECTULUI ŞI REZULTATELE AŞTEPTATE 1. Descrierea proiectului În acest subcapitol din...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Probleme Rezolvate - Microeconomie

1)Se consideră urmatoarele funcţii de producţie: Se cere să se definească în fiecare caz natura randamentelor. Rezolvare: Deci => randamente...

Analiza performanțelor întreprinderii

Facultatea de Științe Economice și drept MCIG Anul I Proiect Analiza performanțelor întreprinderii Capitolul I Scurtă prezentare a entitații...

Indicatori - activitatea de producție

Probleme rezolvate Problema nr. 1 Considerăm o întreprindere ce realizează două produse: A şi B. Luna anterioară a înregistrat un cost fix de...

Contabilitatea Stocurilor și a Producției în Curs de Execuție

CAPITOLUL IV ANALIZA SI CONTABILIZAREA OPERATIUNILOR REFERITOARE LA STOCURI ÎN CADRUL “SC MAREM IMPRX PROD SERV COM SRL” IV.1. PREZENTAREA...

Ai nevoie de altceva?