Analiza Situatiei Financiar–Economice a Activitatii Societatii Comerciale X Agregate Betoane SA Bucuresti in Perioada 2007-2009

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Analiza Situatiei Financiar–Economice a Activitatii Societatii Comerciale X Agregate Betoane SA Bucuresti in Perioada 2007-2009.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 65 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

1. Date introductive S.C. X AGREGATE BETOANE S.A. Bucureşti 2
2. Activitatea societǎtii comerciale 6
3. Piata actualǎ 10
4. Analiza SWOT 13
5. Analiza cifrei de afaceri 14
6. Analiza diagnostic a valorii adǎugate 22
7. Analiza potentialului intern an firmei 30
8. Eficienta utilizǎrii resurselor materiale 32
9. Analiza diagnostic a cheltuielilor societǎtii 37
10. Analiza diagnostic a rentabilitǎtii 49
11 Analiza echilibrului finaciar 58
Concluzii 62
Anexe 63

Extras din document

1. Date introductive S.C. X AGREGATE BETOANE S.A. Bucureşti

S.C. X AGREGATE BETOANE S.A. face parte din Grupul X, liderul mondial în domeniul materialelor de constructii.

X ocupǎ primele pozitii în toate branşele: ciment, agregate, mineralem betoane, gips. Cu peste 80.000 de angajati în 79 de tǎri, Grupul a raportat pentru 2009 un profit net în scǎdere cu 54%, la 736 milioane de euro. Ȋn 2009, pentru al cincilea an consecutiv, X s-a clasat pe lista celor mai durabile 100 de corporatii multinationale.

1.1. Scurt istoric:

- 1997

- actiunile detinute de FPS la S.C. AGREMIN S.A. Bucureşti au fost cumpǎrate de cǎtre S.C. ARDELEAX S.R.L. Şi apoi de X ROMCIM S.A.

- 1999

- denumirea S.C. AGREMIN S.A. Bucureşti a fost schimbatǎ în X AGREGATE S.A. Bucureşti.

- prin cumpǎrarea de cǎtre X ROMCIM S.A a actiunilor detinute de FPS la S.C. CONPREF S.A. Ploieşti, S.C. AGREGATE S.A. Buzǎu, S.C. SUT S.A. Iaşi, S.C. ROMET S.A. Baia Sprie, denumirile acestora devin S.C. X AGREGATE S.A. Ploieşti, S.C. X AGREGATE S.A. Buzǎu, S.C. X SUT S.A. Iaşi, S.C. X ROMET S.A. Baia Sprie.

- 2000

o Martie

- Se înregistreazǎ la Oficiul Registrului Comertului fuziunea prin absobtia de cǎtre S.C. X AGREGATE Bucureşti a S.C. X AGREGATE BETOANE S.A. Ploieşti şi S.C. X AGREGATE S.A. Buzǎu.

- Societatea rezultatǎ ia denumirea de S.C. X AGREGATE BETOANE S.A., iar societǎtile absorbite sunt radiate din Registrul Comertului.

- 2001

o Octombrie

- Se înregistreazǎ la Oficiul Registrului Comertului fuziunea prin absobtia de cǎtre S.C. X AGREGATE BETOANE S.A Bucureşti a societǎtilor: CARIERE ILSOM S.A. Nǎsǎud, HAMEROCK S.A. Miercurea Ciuc şi S.C. BECOCIM S.R.L. Constanta.

- Societǎtile absorbite sunt radiate din Registrul Comertului.

- 2005

o Mai

- Se înfiinteazǎ S.C. X BETOANE S.R.L. în care S.C. X AGREGATE BETOANE S.A detine 80% din capitalul social.

1.2. Profilul societǎtii:

Sediul social: Bucureşti, Aleea Modrogam, nr. 20, sector 1

Cod unic de înregistrare: R 361269

Numǎr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comertului: J/40/265/05.02.1991

Capital social subscris şi vǎrsat: 14 999 725 RON

Piata reglementatǎ pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: RASDAQ, Categoria III-R (din 13 ianuarie 1997)

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societate: Actiuni dematerializate în numǎr de 5 999 890, cu valoarea nominalǎ de 2,5 lei/actiune detinute la 31.12.2009 astfel:

Tab. 1. Structura actionarilor

Actionari Nr. actiuni

X Romcim 5 077 922

S.C. X Agregate Betoane S.A. 22 676

SIF Muntenia 619 148

Alti actionari 280 144

Total 5 999 890

Fig. 1. Ponderea actionarilor în capitalul social

Dividendele cuvenite pe ultimii 3 ani:

2007 – s-a aprobat distribuirea de dividende în sumǎ de 13 867 136 lei;

2008 - s-a aprobat distribuirea de dividende în sumǎ de 14 464 857,88 lei;

2009 – Societatea a înregistrat pierdere finaciarǎ; nu existǎ dividende.

Ȋn urma fuziunilor efectuate în anul 2001, societatea şi-a dobandit propriile actiuni, în numǎr de 22 676, pe care le detinea la S.C. BECOCIM S.R.L. şi la alte societǎti absorbite, corespunzand unui procent de 0,378% din capitalul social.

Ȋn luna mai 2005 a fost înfiintatǎ S.C. X BETOANE S.R.L., cu un capital social de 2 980 850 RON, la care S.C. X AGREGATE BETOANE S.A. detine 80%, respectiv 238 468 pǎrti sociale, echivalentul a 2 384 680 lei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Situatiei Financiar-Economice a Activitatii Societatii Comerciale X Agregate Betoane SA Bucuresti in Perioada 2007-2009.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania din Braşov Facultatea de Ştiinte Economice