Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA

Proiect
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 63 în total
Cuvinte : 10722
Mărime: 275.99KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCUŞI” TG.-JIU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ÎN GESTIUNE

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE 7

1.1. Prezentarea generală a societăţii comerciale ARTEGO S.A. 7

1.2. Dezvoltarea producţiei şi importanţa acesteia privind viitorul

întreprinderii 10

1.3. Utilizarea eficientă a materiilor prime şi materialelor precum şi

importanţa acestora 13

1.4. Prezentarea generală a structurii organizatorice la S.C. ARTEGO S.A. 15

CAPITOLUL 2 ANALIZA STATISTICĂ A PRODUCŢIEI ŞI

COMERCIALIZARE 19

2.1 Modalităţi de cuantificare a producţiei 20

2.2 Sistemul de indicatori valorici ai producţiei 24

2.3. Analiza comparată a producţiei 30

2.3.1 Sistemul de indicatori utilizaţi 30

2.3.2 Analiza comparată a producţiei exprimată în unităţi naturale 32

2.3.3 Analiza comparată a producţiei exprimată în unităţi natural

convenţionale 36

2.3.4 Caracterizarea statistică a efectelor modificării programelor de

producţie 39

CAPITOLUL III ANALIZA STATISTICĂ A VÂNZĂRILOR DE BENZI

DE TRANSPORT LA S.C. ARTEGO S.A. 42

CONCLUZII 59

BIBLIOGRAFIE 62

Extras din document

INTRODUCERE

Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a averii patrimoniale a societăţii.

Activitatea economica a unei societăţi comerciale, a unei întreprinderi constă practic, în producerea de bunuri şi servicii şi comercializarea acestora în scopul obţinerii de profit.

În cadrul activităţii de comercializare produsele întreprinderii sunt livrate către alte unităţi comerciale, care pot fi societăţi comerciale (întreprinderi) care folosesc produsele cumpărate pentru consumul intermediar (productiv) sau ca elemente ale capitalului fix, sau unităţile economice cumpărătoare pot aparţine activităţii de comerţ cu ridicata (en gros), care, la rândul lor desfac produsele cumpărate fie cu destinaţia de consum intermediar (productiv) sau mijloace fixe, fie cu destinaţia de consum final prin intermediul unităţilor de comerţ cu amănuntul.

Pentru orice unitate economică, activitatea de producţie şi comercializare, sau activitatea de exploatare reprezintă obiectivul principal al activităţii economice, indiferent de forma de proprietate, deoarece, prin aceasta, se realizează bunurile şi serviciile necesare satisfaceri nevoilor de consum productiv şi consum final ale societăţii.

Orice activitate de exploatare, orice activitate de consum şi comercializare este urmarea unei comenzi explicite, prin care se onorează cererea de produse şi servicii.

Pe de altă parte, în contextul unei economii de piaţă concurenţiale, unităţile economice, întreprinderile îşi desfăşoară activitatea atât în cadrul unui singur domeniu de activitate (industrie, construcţii – montaj, transporturi, agricultură, turism, comerţ, etc.), cât şi în cadrul mai multor domenii de activitate.

În vederea obţinerii unor rezultate economico-financiare cât mai bune, a eficientizării activităţii lor, deci în vederea obţinerii unui profit cât mai mare, societăţile comerciale (întreprinderile) desfăşoară, de cele mai multe ori, o activitate polivalentă, unele mergând de la producţia de bunuri propriu-zisă, până la desfacerea cu amănuntul a acestor bunuri. Multe din societăţile comerciale, în special cele cu capital privat, desfăşoară, concomitent, o activitate industrială, de construcţii-montaj, de transporturi, agricolă, ş.a., în vederea reducerii cheltuielilor de exploatare şi deci, în vederea sporirii rentabilităţii lor.

Dar, desigur că sunt şi multe întreprinderi care desfăşoară o activitate de exploatare specifică unui singur domeniu de activitate (industrială, de construcţii-montaj, agricolă, de turism, comerţ cu ridicata, comerţ cu amănuntul, ş.a.).

Rezulta că, acolo unde este cazul, şi volumul de activitate (producţia şi serviciile) al unei unităţi economice poate să fie diversificat, respectiv structurat pe principalele domenii de activitate în care activează acesta, iar în cazul domeniilor de activitate sa se realizeze structuri de activităţi specifice fiecărui domeniu de activitate.

Deci, în cazul analizei statistice a activităţii de producţie şi comercializare, este oportun ca această analiză să fie abordată pe domenii de activitate, iar, în final, să se efectueze o analiză de ansamblu, la nivelul societăţii comerciale.

De asemenea, analiza activităţii de producţie şi comercializare se poate adresa şi acelor societăţi comerciale care îşi desfăşoară activitatea de exploatare într-un singur domeniu de activitate (industrie, construcţii-montaj, agricultura, turism, comerţ cu ridicata sau cu amănuntul, etc.).

Producţia şi serviciile executate în cadrul activităţii de exploatare desfăşurată de o societate comercială (întreprindere) pot fi exprimate, respectiv, în unităţi fizice (unităţi naturale sau natural-convenţionale) şi în unităţi valorice.

Deci, analiza volumului de activitate (producţie şi/sau comercializare) al unei unităţi economice se efectuează, respectiv, prin intermediul unor indicatori fizici şi valorici.

Lucrarea este structurată în 4 capitole pentru a evidenţia cât mai bine importanţa acestei lucrări.

Primul capitol reprezintă date referitoare la firma pusă în discuţie şi cuprinde atât istoricul său cât şi activitatea productivă a acesteia.

Cel de-al doilea capitol reprezintă noţiunile teoretice cu privire la analiza statistică a activităţii de producţie şi comercializare.

Ultimul capitol cuprinde aplicarea practică la societatea comercială Artego S.A. pentru a înţelege cât mai bine posibil sintagma analiza statistică a activităţii de producţie şi comercializare.

Se constantă acest mod de abordare exemplifică foarte clar ceea ce s-a vrut să se pună în evidenţă şi anume faptul că analiza statistică a activităţii de producţie şi comercializare la S.C. Artego S.A. este o lucrare amplă, iar după cele redate se constată că se pot atinge doar punctele de bază, deoarece după cum se ştie firma Artego S.A. are un domeniu de activitate foarte larg, în schimb lucrarea de faţă s-a axat doar pe produse din domeniul principal de activitate.

Preview document

Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 1
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 2
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 3
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 4
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 5
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 6
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 7
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 8
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 9
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 10
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 11
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 12
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 13
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 14
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 15
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 16
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 17
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 18
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 19
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 20
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 21
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 22
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 23
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 24
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 25
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 26
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 27
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 28
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 29
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 30
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 31
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 32
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 33
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 34
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 35
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 36
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 37
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 38
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 39
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 40
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 41
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 42
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 43
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 44
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 45
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 46
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 47
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 48
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 49
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 50
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 51
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 52
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 53
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 54
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 55
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 56
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 57
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 58
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 59
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 60
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 61
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 62
Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA - Pagina 63

Conținut arhivă zip

  • Analiza Statistica a Activitatii de Productie si Comercializare la SC Artego SA
    • continut.doc
    • coperta.doc
    • cuprins.doc
    • pagina anterioara copertei.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilități de Perfecționare a Managementului Finanțării Întreprinderilor Românești

Capitolul 1. Aspecte teoretice privind managementul intreprinderii 1.1. Funcţiile şi principiile managementului întreprinderii În prezent, vorbim...

Analiza statistico economică la o societate comercială

Statistica este ştiinţa care studiază fenomenele din societate din punct de vedere cantitativ, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante în...

Analiza costurilor întreprinderii la S.C. Triconf S.A.

1. Sarcini principale ale studiului costurilor in conditiile actuale Ţinând seama de importanţa majoră a problemei costurilor de producţie pentru...

Analiza Cifrei de Afaceri si a Valorii Adaugate la SC Olfarm SA

INTRODUCERE Economiştii contemporani fixează ca primă prioritate a teoriei economice cunoaşterea legilor şi legităţilor economiei de piaţă,...

Analiza Financiara a unui Proiect de Investitii

Firma Geosef Levicom SRL cu adresa in localitatea Reghin, str. Pandurilor nr.49/A, jud. Mures, cod fiscal R 6564912 a fost infiintata in decembrie...

Analiza Financiara a Firmei

I. Diagnosticul performantei si al rentabilitatii. Functionarea si dezvoltarea pe coordonate durabile a sistemelor economice presupune în mod...

Proiect Economic SC Automobile Dacia SA

CAP. I. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. 1.1 Date generale S.C. Automobile DACIA S.A., societate pe actiuni, a fost...

Analiza Statistica dintre Oferta si Cererea Turistica din Delta Dunarii in Perioada 2000-2007

INTRODUCERE Această lucrare îşi propune să analizeze activitatea turistică, ca parte integrantă a sistemului economico-social naţional, care poate...

Te-ar putea interesa și

Analiza de Productie si Comercializare la SC Artego SA pe Analiza Financiara

INTRODUCERE Producţia şi comercializarea constituie premisa şi totodată finalitatea activităţii oricărui agent economic, calea de multiplicare a...

Ai nevoie de altceva?