Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 42 în total
Cuvinte : 10947
Mărime: 127.49KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 1

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale– criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare) 2

1.1.Clasificația bugetară a resurselor financiare 2

1.2.Diferențe dintre abordarea teoretică și cea legislativă 4

Capitolul 2. Mutaţii în nivelul şi structura resurselor financiare publice din bugetul de stat în perioada 2012-2014 6

2.1. Evoluţia nivelului absolut şi relativ al resurselor financiare publice 6

A. Prezentarea nivelului nominal (mărimi absolute) şi nivelului real (mărimi absolute) şi modificările anuale ale resurselor financiare publice totale din bugetul de stat în perioada 2012-2014 6

B. Ponderile în PIB şi în veniturile BGC ale resurselor financiare publice totale din bugetul de stat în perioada 2012-2014 10

C. Explicații privind mutaţiile survenite în baza datelor din tabele 13

D. Analiza cauzelor și implicațiile mutațiilor constatate 14

2.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice 15

A. Modificarea relativă nominală și reală şi elasticitatea în raport cu PIB a resurselor financiare publice totale din bugetul de stat în perioada 2012-2014 15

B. Explicaţii cu privire la mutaţiile observate pe baza datelor din tabele 18

D. Analiza cauzelor şi implicațiile mutaţiilor constatate 19

2.3. Mutaţii în structura resurselor financiare publice totale din BS 20

A. Structura resurselor financiare publice totale din BS pe principalele componente în perioada 2012-2014 20

B. Prezentarea grafică a structurii resurselor financiare publice totale din BS pe principalele componente în perioada 2012-2014 21

C. Explicaţii cu privire la mutaţiile constatate în baza datelor din tabele şi grafice 23

D. Analiza cauzelor şi implicațiile mutaţiilor constatate 23

Capitolul 3. Mutaţii în nivelul şi structura resurselor financiare publice din bugetul centralizat al unităţilor administrativ – teritoriale în perioada 2012-2014 24

3.1 Evoluţia nivelului absolut şi relativ al resurselor financiare publice 24

A. Prezentarea nivelului nominal (mărimi absolute) şi nivelului real (mărimi absolute) şi modificările anuale ale resurselor financiare publice totale din BCUAT în perioada 2012-2014 24

B. Prezentarea ponderilor în PIB şi în veniturile BGC ale resursele financiare publice totale din BCUAT în perioada 2012-2014 28

C. Explicaţii cu privire la mutaţiile survenite în baza datelor din tabele 29

D. Analiza cauzelor şi implicațiile mutaţiilor constatate 29

3.2. Dinamica relativă a resurselor financiare publice 30

A. Prezentarea modificărilor relative nominale și reale şi elasticității în raport cu PIB a resursele financiare publice totale din BCUAT în perioada 2012-2014 30

B. Explicaţii cu privire la mutaţiile survenite în baza datelor din tabele 33

C. Analiza cauzelor şi implicațiile mutaţiilor constatate 33

3.3. Mutaţii în structura resurselor financiare publice 34

A. Prezentarea structurii resurselor financiare publice totale din BCUAT pe principalele componente ( cf. clasificaţiei bugetare) în perioada 2012-2014 34

B. Prezentarea, structurii resurselor financiare publice totale din BCUAT pe principalele componente ( cf. clasificaţiei bugetare) în perioada 2012-2014 36

C. Explicaţii cu privire la mutaţiile survenite în baza datelor din tabele şi grafice 36

D. Analiza cauzelor şi implicațiile mutaţiilor constatate 37

Concluzii 38

Bibliografie 39

Extras din document

Introducere

Din toate timpurile, preocuparea oamenilor a fost procurarea resurselor necesare satisfacerii nevoilor. Cu trecerea timpului nevoile de satisfăcut au crescut în intesitate dar și ca volum, iar resursele, după cu bine se știe sunt limitate, satisfacerea tuturor nevoilor pe care le au oamenii devenind din ce în ce mai anevoioasă.

Întocmai ca și o persoană statul are diverse nevoi pe are trebuie să le satisfacă conform resurselor pe care le deține. Resursele bănești prin care statul își satisface nevoile și își exercită funcțiile, sunt resursele financiare publice. Sistemul de resurse financiare publice, reprezintă acea parte a resurselor economice destinate consumului itern, formării de capital, utilizării externe, fiind un factor important în ceea ce privește derularea activităților economico-sociale.

Prin urmare o bună cunoaștere a componentelor sistemului resurselor fianciare publice, conduce la o bună administrare a acestora astfel încât să se satisfacă cât mai multe nevoi prin cât mai puține resurse. Acesta este motivul principal din cauza căruia am ales ca temă pentru proiectului realizat ”Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România”.

Proiectul este structurat pe trei mari capitole în care se tratează mutațiile la nivelul bugetului de stat și la nivelul bugetului unităților administativ-teritoriale. Primul capitol conține informații teoretice cu privire la structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale. În capitolul doi am făcut o analiză cu privire la mutațiile care au avut loc în perioada 2012-2014 la nivelul resurselor financiare din bugetul de stat. Capitolul trei cuprinde o analiză cu privire la mutațiile care au avut loc la nivelul resurselor financiare din bugetele unităților administrativ-teritoriale.

Tema aleasă este una de actualitate, deaoarece resursele financiare publice au un rol semnificativ în viața economică și socială, anume datorită faptului că prin intermediul acestora se satisfac nevoile publice, iar gradul de satisfacere a acestor nevoi, depind în mare măsură de nivelul resurselor financiare ale statului.

Capitolul 1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale– criterii şi componente (conform clasificaţiei bugetare)

Economia mondială, actuală se caracterizează printr-un deficit de resurse, dat fiind faptul că acestea au un caracter limitat, iar nevoile pe care trebuie sa le satisfacă sunt nelimitate. Resursele în calitatea lor de avuție a unei națiuni includ, în componența lor, atât resursele materiale, umane, valutare, informaționale cât și resursele financiare. Resursele financiare apar ca un sistem particular, având în vedere caracterul particular al acestora, dar și legăturile care se stabilesc între modalitatea de formare și utilizare a acestora. Resursele financiare au un rol deosebit în satisfacere nevoilor publice specifice, astfel formeaza un tot întreg destinat satisfacerii cererii de consum datorată funcționării instituțiilor publice, organismelor publice, dar și unităților administrativ-teritoriale.

Având în vedere modul în care se impilică autoritățile publice în constituirea acestora, resursele financiare se structurează pe două mari subsiteme. Primul subsitem îl constituie resursele financiare publice bugetare, care include acele resurse financiare administrate în mod direct de către autoritățile publice centrale și locale, dar și de către instituțiile publice specializate; totalitatea acestor resurse regăsindu-se în bugetul de stat și în bugetele unităților administrativ-teritoriale, care formează întreg bugetul unei țări. Cel de al doilea subsitem este reprezentat de resursele financiare deținute de întreprinderi cu capital de stat și mixte, resurse care sunt administarte direct de căre entitățile din secorul public de stat, ca urmare a autonomiei pe care o au acestea. Constiturea și utilizarea acestor resurse se realizează în funcție de conținutul material al activităților desfășurate sau de ramura sau domeniul în care activează.

La rândul său subsitemul resurselor financiare publice bugetare se structurează pe trei subsiteme mai mici: resursele financiare, care aparțin de adminisrația centrală; resursele financiare care aparțin administrațiilor locale; și resursele fnanciare aparținând asigurărilor sociale de stat.

1.1. Clasificația bugetară a resurselor financiare

În România, resursele financiare publice sunt structurate pe criterii economice, în conformitate cu structura sistemului bugetar. Resursele financiare publice se constituie și se gestionează printr-un sistem unitar de bugete, și anume: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele instituțiilor publice autonome, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul fondurilor speciale etc.

Resursele financiare bugetare se clasifică în fucție de mai multe criterii, fiecare clasă având anumite caracteristici.

Bibliografie

A. Cărți, articole

1. Filip, Gh., Finanţe Publice, Editura Junimea, Iaşi, 2010

2. Ştefura Gabriel, Proces bugetar public, Editura UAIC, 2007

3. Văcărel, I. (coord) , Finanţe publice , E.D.P., Bucureşti, 2008

B. Rapoarte, Anuare

1. Conturile de execuţie a bugetului de stat 2010-2014

C. Legislație

1. Legea Finanțelor nr. 500/2002, privind finanțele publice

2. Ordinul MFP nr.1954/16.12.2005

D. Pagini WEB

1. Anuarul statistic al României - http://www.insse.ro

2. Buletinul MFP - http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti

3. Rapoarte şi analize ale Consiliului Fiscal - http://www.consiliulfiscal.ro/

Preview document

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 1
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 2
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 3
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 4
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 5
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 6
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 7
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 8
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 9
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 10
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 11
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 12
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 13
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 14
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 15
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 16
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 17
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 18
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 19
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 20
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 21
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 22
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 23
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 24
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 25
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 26
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 27
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 28
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 29
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 30
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 31
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 32
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 33
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 34
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 35
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 36
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 37
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 38
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 39
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 40
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 41
Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România - Pagina 42

Conținut arhivă zip

  • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Impozite și Taxe Locale

IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE Impozitele si taxele locale reprezinta surse importante de venituri ale bugetelor locale. Aceste impozite sunt...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Economia contemporana pune mare accent pe resurse deoarece ele influenteaza bogatia unei natiuni. Marea problema in majoritatea tarilor este ca...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

Capitolul I: Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat şi din bugetele locale- criterii și componente Economia modernă este...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

Introducere Tema pe care am ales-o este intitulată "Analiza structurii şi dinamicii resurselor financiare publiceŢ, ce poate fi abordată din mai...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

CAPITOLUL 1: STRUCTURA RESURDELOR FINANCIARE PUBLICE DIN BUGETUL DE STAT SI DIN BUGETELE LOCALE – CRITERII SI COMPONENTE(CONFORM CLASIFICATIEI...

Analiza structurii și dinamicii resurselor financiare publice din bugetul consolidat al României

INTRODUCERE Resursele financiare din puctul meu de vedere, reprezintă totalitatea mijloacelor bănesti ele având un rol economic și social...

Analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din România

INTRODUCERE Prin acest proiect se urmărește analiza structurii și dinamicii cheltuielilor publice din bugetul de stat și din bugetele locale din...

Analiza Structurii și Dinamicii Resurselor Financiare Publice din Bugetul Consolidat al României

1. Structura resurselor financiare publice din bugetul de stat și din bugetele locale Criterii și componente Structura resurselor financiare...

Ai nevoie de altceva?