Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 75 în total
Cuvinte : 20744
Mărime: 280.84KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. BUGETUL DE STAT – PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR LA NIVEL CENTRAL 4

1.1. SISTEMUL BUGETAR. TIPURI DE BUGETE 4

1.2. CONCEPTUL DE BUGET ŞI ROLUL SĂU 7

1.3. PRINCIPII BUGETARE 10

1.4. STRUCTURA BUGETULUI DE STAT – PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2005 17

CAPITOLUL II. METODE ŞI TEHNICI DE DIMENSIONARE A

VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE 27

2.1. METODE CLASICE 27

2.2. METODE MODERNE 28

2.3. INCERTITUDINE ŞI RISC ÎN OPTIMIZAREA INDICATORILOR BUGETARI 32

CAPITOLUL III. PROCESUL BUGETAR – TRĂSĂTURI; ETAPE 35

3.1. ELABORAREA PROIECTULUI DE BUGET 36

3.2. APROBAREA PROIECTULUI DE BUGET 39

3.3. EXECUŢIA BUGETULUI 41

3.4. ÎNCHEIEREA ŞI APROBAREA CONTULUI DE EXECUŢIE BUGETARĂ 43

3.5. CONTROLUL BUGETAR 45

CAPITOLUL IV. ANALIZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE ÎN PERIOADA 1995 – 2005 49

4.1. ANALIZA VENITURILOR BUGETULUI DE STAT 49

4.2. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT 56

4.3. ANALIZA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR BUGETARE COMPARATIV CU EVOLUŢIA PIB 70

CAPITOLUL V. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 77

5.1. PROCESUL BUGETAR ÎN ROMÂNIA 77

5.2. PERSPECTIVE BUGETARE ÎN PERIOADA 2006 – 2008 81

5.3. POLITICA BUGETARĂ A ROMÂNIEI ÎN PERSPECTIVA ADERĂRII LA U.E. 84

BILIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se realiza o anumită ordine în domeniul finanţelor publice. Parlamentele au fost chemate periodic pentru a se pronunţa în legătură cu volumul şi destinaţia resurselor financiare ale statului, resurse care au fost înscrise într-un document numit bugetul de stat.

Etimologic, cuvântul buget provine din latinescul “budge” care înseamnă sac sau pungă de bani. Cuvântul a circulat în evul mediu, în Franţa, sub forma “bouge” şi “bougette” iar, în Anglia, sub forma “budget”, semnificând săculeţul sau punga în care, de obicei, erau aduse la Parlament documentele referitoare la veniturile şi cheltuielile statului. Un asemenea document a fost întocmit pentru prima oară în Anglia, la începutul secolului al XIII-lea, mai exact în anul 1215. În Europa, termenul de buget a fost utilizat, oficial, la începutul secolului al XIX-lea, în anul 1806, în Franţa. În ţările române, cuvântul “buget” apare în Regulamentele Organice, care definesc sensul termenului “biudje” prin “închipuirea cheltuielilor anului viitor”. Ulterior, noţiunea de “buget” a evoluat continuu. Motivaţia politică a elaborării sale a fost completată cu cea financiară (evitarea risipei). S-au stabilit, în timp, reguli precise (unitatea, universalitatea, anualitatea, specializarea creditelor, neafectarea veniturilor) inspirate de ideea de a realiza o gestiune eficientă a veniturilor statului şi de a înfăptui echilibrul bugetar.

Noile concepţii în domeniul finanţelor publice au adus transformări profunde noţiunii de buget. Tendinţa actuală este de a lărgi noţiunea tradiţională de buget atât în timp (bugetul plurianual) cât şi în spaţiu (buget public naţional). În acelaşi timp, noţiunea de echilibru capătă un aspect mai general (echilibru economic) şi mai dinamic (echilibru ciclic). Această evoluţie se resimte, în mod natural, asupra procedurii de elaborare şi aprobare a bugetului, în timp ce în legătură cu execuţia şi controlul bugetului transformările sunt mai puţin spectaculoase.

Noţiunea de buget poate fi abordată din mai multe puncte de vedere: sub aspect formal, sub aspect juridic, ca instrument al politicii economice şi sociale.

Sub aspect formal, bugetul public reprezintă documentul program în care statul înscrie annual marimea şi structura veniturilor şi cheltuielilor din cadrul economiei publice. Veniturile sunt grupate după caracterul lor (fiscal sau nefiscal) şi după sursa de provenienţă, în cadrul fiecărei subdiviziuni stabilindu-se nivelul încasărilor. Cheltuielile se înscriu după destinaţia pe care o capătă (pe domenii de activitate, ramuri sau subramuri) şi după conţinutul lor economic (cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi servicii, cheltuieli de capital, etc.) stabilindu-se nivelul acestora. Pe scurt, bugetul public reflectă activitatea privind finanţele publice ale unui stat.

Sub aspect juridic, bugetul public este actul prin care se prevăd şi se aprobă prin lege, veniturile şi cheltuielile anuale ale statului şi ale altor entităţi de drept public.

Sub aspect economic, bugetul de stat reprezintă relaţii economice sub formă bănească ce iau naştere în procesul repartiţiei produsului intern brut în legătură cu îndeplinirea funcţiilor şi sarcinilor statului.

CAPITOLUL I. BUGETUL DE STAT – PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR LA NIVEL CENTRAL

1.1. SISTEMUL BUGETAR. TIPURI DE BUGETE

La nivelul fiecărui stat se elaborează mai multe categorii de bugete corelate, care alcătuiesc un sistem. Sistemul bugetar este diferenţiat în funcţie de structura organizatorică a fiecărui stat şi diferă de la o ţară la alta.

Din punct de vedere al structurii organizatorice, întâlnim două tipuri de bugete:

- Buget de tip unitar (România, Franţa, Italia, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Olanda etc.).

- Buget de tip federal (S.U.A., Canada, Elveţia, Austria, Germania, India etc.).

Statele de tip unitar sunt organizate în unităţi administrativ-teritoriale la nivelul cărora funcţionează organe ale puterii şi administraţiei de stat locale.

Preview document

Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 1
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 2
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 3
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 4
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 5
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 6
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 7
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 8
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 9
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 10
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 11
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 12
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 13
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 14
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 15
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 16
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 17
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 18
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 19
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 20
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 21
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 22
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 23
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 24
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 25
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 26
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 27
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 28
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 29
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 30
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 31
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 32
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 33
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 34
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 35
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 36
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 37
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 38
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 39
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 40
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 41
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 42
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 43
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 44
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 45
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 46
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 47
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 48
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 49
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 50
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 51
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 52
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 53
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 54
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 55
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 56
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 57
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 58
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 59
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 60
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 61
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 62
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 63
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 64
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 65
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 66
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 67
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 68
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 69
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 70
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 71
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 72
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 73
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 74
Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat - Pagina 75

Conținut arhivă zip

  • Analiza Veniturilor si Cheltuielilor Bugetare de Stat.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România

Introducere Procesul bugetar, sub aspectul conţinutului, reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile abilitate ale...

Evoluția bugetului de stat al României în perioada 2006-2010

BUGETUL DE STAT AL ROMANIEI-PRINCIPALUL PLAN FINANCIAR LA NIVEL CENTRAL 1.Ce reprezinta notiunea de „buget”? Cuvântul buget desemnează în cadrul...

Efectele economice ale formării și funcționarii monopolurilor

INTRODUCERE In economia de piata, toate procesele economice, respectiv, toate actiunile agentilor economici, se desfasoara in conditii de...

Analiza Swot - Psihologie Organizationala

Cercetarea proceselor de organizare este un element esential în întelegerea functionalitatii sociale, a modului de constituire si stratificare a...

Evoluția Veniturilor Fiscale în Bugetul de Stat 2009-2013

Introducere Statul trebuie privit si el ca o entitate de sine statatoare care pentru a se organiza si a functiona are nevoie de resurse, printre...

Piata Monopolistica - Concurenta Monopolistica

In structurile de piete imperfecte, piata cu concurenta monopolistica constituie un tip real de piata care intruneste elemente de concurenta...

Proiect Management - SC KOSAROM SA

REZUMAT 1. PLANIFICAREA (MISIUNE ,OBIECTIVE,STRATEGII) : 1. De unde vine numele firmei si care este misiunea ei ? 2. Care sunt obiectivele pe...

Efectele economice ale formării și funcționării monopolurilor

În economia de piață, toate procesele economice, respectiv, toate acțiunile agenților economici, se desfășoară în condiții de concurență. Aceasta...

Te-ar putea interesa și

Analiza Bugetului Local al Municipiului Turda

I N T R O D U C E R E Autonomia financiară a unităţilor administrativ- teritoriale a fost consacrată internaţional prin conceptul ,, resurselor...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Execuția bugetară. Bugetele locale

CAPITOLUL I AUTONOMIA BUGETELOR LOCALE 1.1. Aspecte generale Comunitåtile locale sunt colectivitåti umane delimitate teritorial, politic si...

Încheierea Execuției Bugetare în Cadrul Trezoreriei Statului

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze modalitatea de efectuare a operaţiunilor privind încheierea execuţiei sistemului bugetar...

Deficitul bugetar al României în perioada 2008-2010

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile actuale, datorită unor schimbări importante în toate domeniile economice ale statului, lipsa de...

Echilibrarea bugetelor locale și factorii de influență

Cap.1 Bugetele locale: concept, funcții, rol 1.1 Conceptul de buget local „O teorie completă asupra bugetelor este o imposibilitate, o iluzie:...

Analiza Bugetului de Stat al României

CAPITOLUL 1: SISTEMUL BUGETAR - MIJLOC DE CONSTITUIRE ŞI UTILIZARE A FONDURILOR PUBLICE ÎN ROMÂNIA 1.1. Consideraţii noţionale privind bugetul...

Analiza cheltuielilor bugetului de stat

INTRODUCERE Dezbaterile economice cu privire la mărimea şi rolul cuvenit statului este universală, de la Adam Smith încoace. Cu toate acestea,...

Ai nevoie de altceva?