Aplicarea Tehnicilor de Stimulare a Creativitatii Personalului in Firma

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Aplicarea Tehnicilor de Stimulare a Creativitatii Personalului in Firma.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 55 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Postica Maia

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Planul:
Introducere. 1
Capitolul I. Esenţa tehnicilor de stimulare a creativităţii personalului. 4
I.1. Clasificarea tehnicilor de stimulare a creativităţii
personalului în firmă. 4
I.2. Caracteristica tehnicilor de stimulare a creativităţii
personalului în firmă 8
Capitolul II. Caracteristica generală a întreprinderii S.A. “Covoare-Ungheni”.22
II.1. Descrierea afacerii, Organigrama. 22
II.2. Analiza economico-financiară a întreprinderii
S.A. “Covoare-Ungheni” 30
Capitolul III. Aplicarea tehnicilor de stimulare a creativităţii
personalului în firmă. 42
III.1. Aplicarea metodei Brainstormigului în cadrul
S.A. “Covoare-Ungheni” 42
III.2. Aplicarea altor metode de stimulare a creativităţii
personalului la S.A. “Ungheni-Covoare” 44
Capitolul IV. Propunerile personale. 48
Concluzie. 52
Bibliografie. 53

Extras din document

Introducere

Obţinerea unor rezultate calitative superioare în activitatea economică şi socială impune utilizarea optimă a tuturor resurselor.

Între acestea omul este: componenta hotărâtoare, calitatea lui influenţând decisiv rezultatele activităţii unităţilor economice.

Toate funcţiile conducerii se realizează prin oameni, succesul sau eşecul activităţii de conducere depinzând de însuşirea artei de a munci cu oamenii.

Resursele umane întotdeauna se vor constitui într-un centru de interes pentru orice formă competitivă.

Parcurgem în prezent o etapă de dezvoltare a societăţii umane în care, un accent deosebit se pune pe găsirea unor soluţii cu un ridicat grad de noutate care imediat este însoţit de obţinerea unei eficiente maxime.

Fiecare reuşită profesională, a specialistului tehnic din industrie, se bazează pe o idee creatoare, idee care, fie este o nouă aplicare a unei tehnologii, fie o modalitate de satisfacere a unor cerinţe recent identificate, sau a unor cerinţe mai vechi, dar printr-o nouă metodă fie că va conduce la fabricarea unui produs printr-o metodă diferită.

Nici o întreprindere performantă nu omite din activitatea sa stimularea şi utilizarea mai târziu a unor asemenea “idei creatoare”.

O întreprindere creativă care va pune în practică ideile noi, inovative, va avea întotdeauna succes.

Este de la sine înţeles faptul că nu putem planifica creativitatea într-o întreprindere, dar putem să o stimulăm.

Este adevărat faptul că ideile apar în mod spontan, ca printr-o sclipire de inspiraţie provenită din cele mai nebănuite unghere ale creierului, unde gândirea pare a fi angajată conştient în rezolvarea unor probleme.

Un manager creativ cunoaşte că în manifestarea sa, creativitatea poate fi obstrucţionată de bariere sau obstacole.

Ca urmare, managerul trebuie să cunoască ce factori şi fenomene stimulează creativitatea angajaţilor săi.

Există zici, chiar şi sute de metode şi tehnici de stimulare a creativităţii personalului.

În această teză sunt menţionate doar unele dintre ele, care după părerea experţilor sunt cele mai importante tehnici utilizate de întreprinderi diferite, cu scopul de a stimula creativitatea personalului pentru a atinge performanţele dorite.

Actualitatea temei – tema “stimularea creativităţii personalului în firmă” este actuală prin faptul că multe firme, organizaţii mari încearcă să treacă la o economie modernă, care să aducă cele mai eficiente rezultate şi cele mai mari beneficii, iar resursele umane reprezintă sursa principală care trebuie utilizată eficient. Şi desigur orice manager iscusit trebuie să cunoască diferite metode de stimulare a creativităţii.

Scopul lucrării este de a analiza opiniile mai multor autori în ceea ce priveşte metodele de stimulare a creativităţii personalului în firmă.

Obiectivele lucrării sunt:

- de a defini esenţa metodelor de stimulare a creativităţii personalului;

- de a caracteriza fiecare metodă în parte;

- de a descrie aplicarea metodelor în cadrul întreprinderii;

- de a analiza analiza economico-financiară din cadrul întreprinderii.

Teza conţine patru capitole, care se referă la stimularea tehnicii de creativitate a personalului în cadrul întreprinderii în general.

Primul capitol conţine teorie referitoare la o descriere esenţială a metodelor de stimulare a creativităţii personalului cel mai des utilizate în cadrul întreprinderii.

Al doilea capitol se referă la partea practică a tezei care constă în descrierea generală a întreprinderii S. A. “Covoare-Ungheni” şi analiza ei economico-financiară.

Capitolul trei constă în descrierea metodelor de stimulare a creativităţii S.A. “Covoare-Ungheni”.

Fisiere in arhiva (3):

  • Aplicarea Tehnicilor de Stimulare a Creativitatii Personalului in Firma
    • Foaia de titlul.doc
    • Planul.doc
    • Teza de an.doc

Alte informatii

Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Ştiinţe Economice Catedra Management