Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 8146
Mărime: 224.16KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Constantin GHIGA
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI MASTER ADMINISTRAREA AFACERILOR MICI ŞI MIJLOCII

Cuprins

Introducere 4

CAPITOLUL I

1.1.Definire 5

1.2.Clasificarea ariilor protejate conform criteriilor IUCN 5

1.3.Arii protejate existente 7

1.4.Ariile protejate din România 7

1.5.Ariile protejate marine 10

1.6.Mărimea şi eficienţa ariilor protejate 11

1.7.Arii speciale de conservare 13

1.8.Arii de protecţie specială avifaunistică 13

1.9.Înfiinţarea ariilor protejate 13

1.10. Identificarea priorităţilor pentru protecţia biodiversităţii 14

1.11.Zonarea ariei protejate 15

CAPITOLUL II.

Studiu de caz. Aria protejată Căldările Zăbalei.

2.1.Prezentare generală 16

2.2.Flora şi vegetaţia 17

2.3.Fauna 18

2.4.Modul de utilizare al terenurilor 18

2.5.Regimul de proprietate al terenurilor 19

2.6.Obiectivele de management corespunzătoare ariei protejate 19

2.7.Activități antropice practicate pe raza ariei protejate 20

2.8.Probleme de mediu specifice ariei protejate Căldările Zăbalei 20

2.9.Obiective generale 21

2.10.Acţiuni 21

CONCULUZII 25

BIBLIOGRAFIE 26

Extras din document

INTRODUCERE

Protecţia mediului înconjurător în general şi ocrotirea monumentelor naturii în special, au devenit obiective importante ale lumii contemporane. Dezvoltarea economică şi socială, impulsionată de ,,explozia” tehnico-ştiinţifică actuală, pune umanitatea în faţa unor probleme noi, necunoscute şi uneori nebănuite cu câteva decenii în urmă, de a căror rezolvare depind progresul şi aspiraţiile ei spre mai bine.

Considerăm că printre aspectele spinoase cu care se confruntă omenirea zilelor noastre este şi aceea a integrării ei în mediul înconjurător, în condiţiile în care, în ofensiva neîntreruptă de cucerire a resurselor naturii, omul riscă adeseori de a se îndepărta de ea. Modul de utilizare defectuos şi proasta distribuire a resurselor constituie un aspect important al ,,crizei mediului înconjurător”.

Pe alocuri, în ultimele secole, în goana după profituri maxime de moment sau din lipsă de înţelegere pentru însemnătatea florei şi faunei, omul a distrus numeroase specii. Se aprecia (Strasbourg, 1974) că aproape 20 000 specii de plante şi animale sunt ameninţate cu dispariţia, dacă nu se vor lua cele mai corespunzătoare măsuri pentru protecţia lor, mai cu seamă a speciilor rare din flora şi fauna globului.

Susţinem demersul că astăzi, este mai evident decât oricând, că prosperitatea materială şi spirituală a popoarelor depind mult şi de modul în care sunt păstrate resursele biologice, cum sunt ele protejate şi utilizate. Dezvoltarea societăţii umane contemporane pentru atingerea obiectivului ameliorării permanente a condiţiilor de viaţă ale omului devine durabilă şi eficientă şi prin conservarea resurselor naturale ale Terrei. Pământul este până în prezent, singura planetă cunoscută din Univers care poate întreţine viaţa şi de aceea este necesar să se ia măsuri adecvate în vederea opririi procesului de dispariţie a speciilor şi de degradare a ecosistemelor printr-un consum excesiv şi prin utilizarea neraţională a resurselor naturale.

Motivaţia alegerii acestei teme are la bază mai multe considerente dintre care menţionăm:

- sublinierea importanţei ariilor naturale, a florei şi faunei sălbatice pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii;

- analiza cauzelor care au generat şi continuă să genereze alterări, distrugeri şi dispariţii de floră şi faună sălbatică;

- sesizarea „momentului critic” al impactului antropic în perturbarea vieţii sălbatice, al reducerii drastice a mediului natural cu toate consecinţele care decurg din acesta;

- aprofundarea formelor, metodelor şi instrumentelor educative şi formative pentru ca societatea să conştientizeze necesitatea imperioasă de a salva speciile periclitate, endemice şi cele pe cale de dispariţie.

CAPITOLUL I

1.1. Definire

Aria protejată este o arie dintr-un teritoriu terestru, maritim şi/sau subteran destinată în special protecţiei şi conservării diversităţii biologice, a resurselor naturale şi culturale asociate, prin mijloace legale sau prin alte mijloace.

Sunt cunoscute cinci abordări pentru conservarea comunităţilor biologice:

- înfiinţarea de arii protejate;

- crearea reţelelor de arii protejate;

- managementul efectiv al ariilor protejate;

- implementarea de măsuri eficiente de conservare în afara ariilor protejate;

- restaurarea comunităţilor biologice din habitatele degradate.

Preocuparea pentru declararea de arii protejate s-a intensificat pe parcursul secolului al XX-lea. Peste 80% din ariile protejate declarate la nivel mondial au fost înfiinţate după 1962, cand a avut loc Primul Congres al Parcurilor Naţionale (Chape şi alţii, 2003; World Data Base on Protected Areas Consortium, 2004). În prezent, ariile protejate acoperă 12,5% din suprafaţa Terrei. Această suprafaţă limitată a habitatelor protejate evidenţiază importanţa biologică a celor 23% din zona continentală care sunt administrate pentru producţia sustenabilă de resurse.

1.2. Clasificarea ariilor protejate conform criteriilor IUCN

Atunci când este declarată o arie de conservare, trebuie realizat un compromis între protejarea diversităţii biologice, funcţiilor ecosistemelor şi satisfacerea pe termen scurt şi lung a nevoilor de resurse ale comunităţilor umane şi guvernelor (MEA, 2005b). De la începutul procesului de planificare, trebuie stabilit ce activităţi umane şi ce nivel de intervenţie este permis. În general, când se permite un nivel ridicat de intervenţie antropică, conservarea diversităţii biologice este limitată. Câteodată, unele aspecte ale diversităţii biologice depind de un anumit grad de intervenţie antropică, în special în zonele în care comunităţile umane au o prezenţă ândelungată.

IUCN a dezvoltat un sistem de clasificare a ariilor protejate care porneşte de la intervenţia antropică minimă pană la cea intensivă, în habitate naturale (IUCN, 1994; Davey, 1998;WRI, 2000), cu următoarele şase categorii.

Bibliografie

http://www.biodiversitate.ro/

http://www.cesavezi.ro/obiective-turistice/7-rezervatii-naturale/749-rezervatia-naturala-caldarile-zabalei---zarna-mica#!/catid=undefined

http://www.perpedes.albamont.ro/Arii%20protejate%20-%20management.pdf

www.mmediu.ro

http://ro.wikipedia.org/wiki/Căldările_Zăbalei_-_Zârna_Mică

Preview document

Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 1
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 2
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 3
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 4
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 5
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 6
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 7
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 8
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 9
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 10
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 11
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 12
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 13
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 14
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 15
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 16
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 17
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 18
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 19
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 20
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 21
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 22
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 23
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 24
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 25
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 26
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 27
Ariile protejate - componențe ale dezvoltării durabile - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Ariile Protejate - Componente ale Dezvoltarii Durabile.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Intreprinderea in Era Globalizarii

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Protectia, Administrarea si Gospodarirea Fondului Forestier National

CAPITOLUL I DREPTUL MEDIULUI ÎN SISTEMUL DREPTULUI ROMÂN 1.1. Apariţia dreptului mediului Dreptul mediului înconjurător a apărut şi s-a...

Institutiile Nationale si Internationale de Mediu

CAPITOLUL I. Dreptul la mediu - drept fundamental al omului Constituţia României, în noua sa formă revizuită în anul 2003, înscrie dreptul la un...

Turismul in Ariile Protejate din Judetul Hunedoara

Introducere Ariile protejate sunt percepute încă de foarte mulţi oameni doar în sensul lor „conservaţionist” fiind considerate adevărate oaze ale...

Arii Protejate

Introducere Cu toate ca primele arii protejate au fost infiintate in România in anul 1932, iar primele acte normative in domeniu dateaza din 1928...

Institutiile Uniunii Europene si ale Romaniei ce se Ocupa de Problema Protectiei Mediului

INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE Cadrul institutional al Uniunii Europene, stabilit de catre Tratate, are la baza "triunghiul institutional"...

Flora ariilor protejate din situl Natura Ignis 2000

INTRODUCERE Mulţi dintre noi găsim în mediul natural plăcere, inspiraţie sau receere.De asemenea, din mediu ne luăm hrana, energia, materiile...

Ecoturismul - Imperativ sl Dezvoltarii Durabile a Economiei Nationale

ABSTRACT “Construirea unei eco-economii este entuziasmantă şi plină de satisfacţii. (...) şi probabil cel mai important lucru, vom avea...

Inventarierea Sistemelor Ecologice în Parcul Național Piatra Craiului

1 DESCRIEREA STADIULUI ACTUAL AL CUNOASTERII ÎN DOMENIU PE PLAN NATIONAL SI INTERNATIONAL Este unanim recunoscut faptul ca pe întreg globul,...

Ai nevoie de altceva?