Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap

Proiect
7.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 15890
Mărime: 149.12KB (arhivat)
Publicat de: Roxelana Olteanu
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: GHEORGHE

Cuprins

 1. Capitolul I: Sistemul bugetar în România
 2. 1.1 Caracterizarea generală şi funcţiile finanţelor publice
 3. 1.2 Bugetul de stat – componenta centrală a finanţelor publice
 4. 1.2.1 Procesul bugetar
 5. Capitolul II: Asistenţa socială – formă de finanţare publică a nevoilor populaţiei
 6. 2.1 Asistenţa socială – categorie economică cu caracter istoric
 7. 2.2 Conceptul de asistenţă socială
 8. 2.3 Surse de finanţare a asistenţei sociale
 9. 2.4 Serviciile şi prestaţiile de asistenţă socială
 10. 2.5 Standarde privind calitatea serviciilor sociale din România
 11. 2.6 Evoluţii în domeniul asistenţei sociale la sfârşitul anului 2008
 12. 2.7 Concluzii
 13. Capitolul III: Studiu de caz: Protejarea persoanelor cu handicap prin încadrarea în muncă la SC APHA S.A.
 14. 3.1 Concluzii
 15. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Introducere

În această lucrare punem în discuţie una dintre problemele importante ale vieţii sociale româneşti, cea a persoanelor defavorizate şi a măsurilor iniţiate de stat pentru îmbunătăţirea soartei lor. Într-un stat democratic, protecţia socială reprezintă un element fundamental al politicilor statale, deoarece prin punerea lor în aplicare se realizează prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente considerate “riscuri sociale” asupra nivelului de trai al populaţiei.

Diversitatea şi cuantumul prestaţiilor şi serviciilor sociale sunt condiţionate de starea economiei, de resursele financiare existente la un moment dat şi de politica socială aplicată. Programele de protecţie socială, administrate de stat, sunt finanţate pe principiul repartiţiei, compensaţiei între generaţii a resurselor obţinute prin contribuţii, impozite şi taxe, pe baza principiului responsabilităţii colective.

Serviciile sociale existente în ţara noastră s-au dezvoltat după 1989 din necesitatea de a răspunde unor nevoi imediate generate de reformele economice, au progresat din necesitatea adaptării reglementărilor la realitatea contextuală şi din nevoia armonizării cu standardele europene.

La primele pagini ale acestei lucrări am prezentat unele aspecte teoretice de bază, de la care putem spune că decurg toate relaţiile economice stabilite între stat şi cetăţenii săi, aici facem referire la conceptul de “finanţe”, pentru ca mai apoi să ne concentrăm atenţia asupra mecanismului prin care statul îşi gestionează veniturile şi cheltuielile anuale, prin legea bugetului de stat. În cadrul cheltuielilor curente ale bugetului de stat, ponderea cea mai mare o deţin în ultimii ani cele cu asistenţa socială, fapt bogat în semnificaţii având în vedere contextul economic şi politic actual în România.

Lucrarea începe cu prezentarea noţiunii de “asistenţă socială”, ca mecanism principal prin care statul intervine pentru a preveni, limita sau înlătura efectele negative ale evenimentelor ce se produc asupra persoanelor sau grupurilor vulnerabile care nu au posibilitatea de a obţine prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal şi decent de viaţă.

Datorită faptului că în mod frecvent termenului de “asistenţă socială” i se substituie cel de “asigurări sociale”, am ales abordarea amândurora dintre aceste două concepte, în două capitole distincte. Dacă sistemul asigurărilor sociale este un sistem contributiv la care participă angajatorii şi angajaţii, sistemul de asistenţă socială este un sistem de ajutorare finanţat de la bugetul de stat şi bugetele locale, în interesul persoanelor care nu sunt apte de muncă şi nu dispun de mijloacele necesare traiului. Puntea de legătură dintre cei doi termeni mai sus menţionaţi este faptul că ambii exprimă o formă de protecţie socială, disponibilă în caz de necesitate categoriei căreia îi este destinată.

Studiul se încheie cu analiza uneia dintre măsurile de protecţie impuse de stat pentru promovarea drepturilor unei categorii sociale defavorizate, cea a persoanelor cu dizabilităţi, care foarte des se loveste de dificultăţi în a fi acceptată în câmpul muncii.

Statul român face eforturi susţinute pentru depăşirea graniţelor ce l-a separat până nu demult de statele europene dezvoltate, cărora li s-a alăturat în cadrul Uniunii Europene şi cu care trebuie să îşi alinieze standardele în ceea ce priveşte protecţia socială, asistenţa socială şi politicii generale de coeziune şi incluziune socială.

Capitolul I: Sistemul bugetar în România

1.1 Caracterizarea generală şi funcţiile finanţelor publice

Finanţele publice reprezintă o componentă esenţială a vieţii social-economice a oricărei ţări, ele având un rol determinant asupra stării economiei naţionale, pe care o influenţează atât prin procesul de mobilizare a resurselor băneşti la dispoziţia statului cât şi prin cel de repartizare a acestora către beneficiari.

Apariţia şi funcţionarea finanţelor publice sunt indisolubil legate de existenta statului şi de utilizarea banilor şi a formelor valorice în repartizarea produsului intern brut. Începând cu apariţia primelor elemente de finanţe, în perioada trecerii de la comunitatea gentilica la orânduirea sclavagistă, acestea au fost prezente în permanenţă ca parte integrantă a sistemului relaţiilor economice.

De-a lungul tuturor orânduirilor social-economice, finanţele s-au manifestat ca relaţii sociale de natură economică, apărute în procesul repartiţiei produsului intern brut şi a venitului naţional, în strânsa legătură cu îndeplinirea funcţiilor statului. Potrivit afirmaţiilor unor teoreticieni, fără ştiinţa finanţelor toate celelalte ştiinţe economice nu ar fi decât o suma de “concepte frumoase”. Finanţele fundamenteaza căile de echilibrare a bugetelor, de finanţare a deficitelor, de efectuare a controlului financiar, prognoză financiară şi de evaluare a eficienţei domeniului financiar.

Preview document

Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 1
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 2
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 3
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 4
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 5
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 6
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 7
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 8
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 9
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 10
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 11
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 12
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 13
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 14
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 15
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 16
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 17
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 18
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 19
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 20
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 21
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 22
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 23
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 24
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 25
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 26
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 27
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 28
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 29
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 30
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 31
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 32
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 33
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 34
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 35
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 36
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 37
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 38
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 39
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 40
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 41
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 42
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 43
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 44
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 45
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 46
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 47
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 48
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 49
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 50
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 51
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 52
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 53
Asistența socială în România - protecția persoanelor cu handicap - Pagina 54

Conținut arhivă zip

 • Asistenta Sociala in Romania - Protectia Persoanelor cu Handicap.doc

Alții au mai descărcat și

Responsabilitatea socială - studiu de caz Orange România

Partea I. Noţiuni teoretice privind responsabilitatea socială 1. Definirea şi conţinutul conceptului de responsabilitate socială În prezent,...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 1.1. Scurt istoric Actuala Direcţie...

Integrarea socio-profesională a tinerilor cu dizabilități

Capitolul 1. TÂNĂRUL CU HANDICAP. PRINCIPII DE INTEGRARE SOCIO PROFESIONALĂ Creşterea rapidă a bolilor cronice ca şi a traumatismelor, cauze de...

Serviciul Public - Principii și Reguli Organizatorice

I. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND SERVICIUL PUBLIC Pentru satisfacerea cerintelor (hrana, locuinta, cultura, sanatate) membrilor unei...

Modernizarea Sistemului de Asistență Socială

Obiectivul proiectului de modernizare a sistemului de asistenţă socială este de a îmbunătăţi performanţa generală a sistemului de asistenţă socială...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Economia Serviciilor

1.1. Generalităţi despre servicii Economia serviciilor este o disciplină economică ce are ca obiect de studiu procesele şi fenomenele specifice...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Protecția Specială a Persoanelor cu Dizabilitate Intelectuală

INTRODUCERE Actualitatea temei este reprezentată de problema persoanei cu dizabilitate intelectuală care reprezintă o categorie a populaţiei cu o...

Evaluare și Orientare Școlară la Persoanele cu Deficiențe de Auz

Argument Politica şi practica educaţională din numeroase tări ale lumii este orientată în direcţia integrării copiilor cu cerinţe educative...

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Managementul strategic al DGASPC Vâlcea

1. Analiza capabilităţii strategice a organizaţiei 1.1. Diagnosticul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului...

Proiect de practică - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

1. Prezentarea instituţiei publice în care se desfăşoară practica 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesională Direcţia...

Mixul de Marketing în Servicii

Capitolul 1 MARKETINGUL SERVICIILOR Marketingul este ansamblul de acţiuni care într-o economie de piaţă au ca obiect să prevadă, să constate,...

Organizarea și Conducerea Gestiunii Financiare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău 1.1. Scurt istoric Actuala Direcţie...

Studiu aplicativ privind eficientizarea activității unei instituții publice Primăria Municipiului Adjud, Județul Vrancea

1. Organizarea şi funcţionalitatea unei instituţii publice. Premise şi factori de impact 1.1 Cadrul general de înfiinţare şi organizare al...

Ai nevoie de altceva?