Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă

Proiect
8.7/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 67 în total
Cuvinte : 23011
Mărime: 89.59KB (arhivat)
Publicat de: Rada Rotaru
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: ADRIANA PRODAN
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI - MASTER „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE“ -

Cuprins

 1. CONSIDERATII GENERALE ASUPRA ÎNCETARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
 2. Sectiunea I Precizari prealabile 4
 3. Sectiunea II Notiunea de încetare a contractului de munca 4
 4. Sectiunea III Terminologia folosita pentru încetarea contractului individual de munca 5
 5. CAPITOLUL II
 6. CAZURILE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
 7. INDIVIDUAL DE MUNCA
 8. Sectiunea I Clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de munca în dreptul românesc 7
 9. Sectiunea a II-a Cazurile de încetare a contractului individual de munca în dreptul comparat 7
 10. Sectiunea a III-a Încetarea contractului prin ajungere la termen 10
 11. Sectiunea a IV-a Încetarea contractului prin acordul partilor 14
 12. Sectiunea a V-a Încetarea contractului din initiativa salariatului 16
 13. Sectiunea a VI-a Încetarea contractului din initiativa unitatii 18
 14. §1. Cazurile în care, potrivit dreptului româneasc, unitatea poate avea initiativa desfacerii contractului individual de munca 18
 15. §2. Procedura desfacerii contractului de munca în dreptul românesc 24
 16. §3. Cazurile în care unitatea poate avea initiativa desfacerii contractului individual de munca reglementate în dreptul comparat si procedura de urmat 29
 17. §4. Situatii speciale în care unitatea nu poate proceda la desfacerea contractului individual de munca 36
 18. CAPITOLUL III
 19. EFECTELE DESFACERII CONTRACTULUI
 20. INDIVIDUAL DE MUNCA
 21. Sectiunea I Efectele desfacerii contractului individual de munca 40
 22. CAPITOLUL IV
 23. LITIGIILE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 24. INDIVIDUAL DE MUNCA
 25. Sectiunea I Consideratii generale 43
 26. Sectiunea II Procedura solutionarii contestatiilor privind desfacerea contractului de munca 43
 27. Sectiunea III Solutiile care se pot pronunta în cazul contestatiilor privind desfacerea ilegala a contractului de munca 45
 28. Sectiunea IV Litigiile privind încetarea contractului de munca în dreptul comparat 47
 29. CAPITOLUL V
 30. CONCEDIEREA COLECTIVA
 31. Sectiunea I Notiunea de concediere colectiva 51
 32. Sectiunea II Sfera de aplicare a concedierii colective 51
 33. Sectiunea III Procedura concedierii colective 54
 34. §1. Termenul concedierilor collective 54
 35. §2. Ordinea de prioritate pentru reducerea de personal 56
 36. §3. Platile compensatorii 58
 37. Sectiunea IV Masuri active de protectie a persoanelor disponibilizate ca urmare a concedierii colective 61
 38. Concluzii 62
 39. Bibliografie 65

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Sectiunea I

Precizari prealabile

În general, contractul este un act juridic generator de drepturi si obligatii în sarcina partilor contractante.

Contractul de munca este actul juridic necesar pen¬tru stabilirea raportului juridic de munca al persoanelor fizice apte de munca ce dobândesc calitatea de per¬soana încadrata în munca - unicul izvor al acestui ra¬port.

Prin încheierea contractului de munca, persoana fizica (persoana încadrata în munca) se obliga sa puna forta sa de munca la dispozitia celeilalte parti contrac¬tante (unitatea, cel care încadreaza), pentru a desfasura o activitate în cadrul unui anumit post, într-o anumita localitate sau raza determinata si a îndeplini celelalte obligatii prevazute de lege si de acest contract (respec¬tarea disciplinei muncii, îndeplinirea normei de munca etc.). Unitatea se obliga sa retribuie munca prestata si sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea condi¬tiilor corespunzatoare desfasurarii normale a procesului de productie, îndeplinind toate conditiile legale si con¬tractuale.

Intrând în raporturi juridice de munca prin încheierea contractului de munca, persoana încadrata în munca îsi exercita dreptul la munca garantat de Constitutie.

Sectiunea a II-a

Notiunea de încetare a contractului de munca

De regula, un contract îsi înceteaza existenta în momentul executarii ultimei obligatii nascute din contractul respectiv, fie ca executarea are loc imediat dupa în¬cheierea acestuia (la contractele cu prestatie instantanee), fie ca obligatiile se executa dupa trecerea unui interval de timp (la contractele cu prestatii succe¬sive). Astfel, în dreptul comun, modul firesc de încetare a con¬tractului îl constituie executarea ultimei obligatii nascute din contract.

În ceea ce priveste încetarea contractului individual de munca, aceasta regula actioneaza numai în parte si anume pen¬tru contractele de munca cu durata determinata si a contractelor pentru îndeplinirea unei lucrari determinate. Contractele de munca cu durata determinata se încheie numai în anumite situatii expres si limitativ prevazute în Codul Muncii.

Cel mai ades si ca regula generala contractele de munca se încheie pentru o perioada nedeterminata. Aceasta nu înseamna însa ca un contract de munca pe durata nedeterminata leaga partile pâna la decesul per¬soanei încadrate în munca.

Contractele încheiate pentru o perioada nedeterminata pot înceta oricând prin acordul partilor ori din initiativa unilaterala a uneia dintre ele, în conditiile în care libertatea muncii este garantata si nici o persoana nu poate fi obligata sa ramâna parte într-un contract de munca.

Spre deosebire de dreptul comun, unde principiul obligativitatii contractelor (art. 969 Cod civil) confera cre¬ditorului dreptul la executarea obligatiei de catre debi¬tor (art. 1073 Cod civil), la nevoie chiar si prin constrân¬gere, în dreptul muncii, dimpotriva, creditorului (unitatii) nu i se recunoaste dreptul de a constrânge persoana încadrata în munca (debitor) în caz de neexecutare a obligatiilor, sa presteze munca o durata nedeterminata, astfel cum au convenit si, în consecinta, este firesc a se recunoaste partilor dreptul de a desface unilateral con¬tractul încheiat.

Sectiunea a III-a

Terminologia folosita pentru încetarea contractului

individual de munca

Atât literatura juridica de specialitate, cît si practica judiciara folosesc mai multi termeni care desemneaza modul în care ia sfârsit contractul de munca. Astfel, alaturi de termenii de „desfacere” si desfiintare” folositi si de legiuitor, mai sunt utilizati si termenii de „reziliere", „denuntare" ori „demisie".

În esenta, continutul acestor termeni desemneaza stin¬gerea raportului juridic de munca, dar cu semnificatii oarecum deosebite.

Notiunea de „încetare" a contractului de munca, astfel cum rezulta din articolul 55 din Codul Muncii, are un înteles cuprinzator, care desemneaza sfârsitul legal al existentei contractului de munca indiferent de temeiurile si modalitatile acestui sfârsit.

Cu alte cuvinte, în notiunea de „încetare" a con¬tractului de munca sînt cuprinsi ceilalti termeni care au ca rezultat sfârsitul contractului de munca, acest termen fiind unul general.

Preview document

Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 1
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 2
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 3
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 4
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 5
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 6
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 7
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 8
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 9
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 10
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 11
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 12
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 13
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 14
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 15
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 16
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 17
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 18
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 19
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 20
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 21
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 22
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 23
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 24
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 25
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 26
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 27
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 28
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 29
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 30
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 31
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 32
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 33
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 34
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 35
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 36
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 37
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 38
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 39
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 40
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 41
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 42
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 43
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 44
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 45
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 46
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 47
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 48
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 49
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 50
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 51
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 52
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 53
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 54
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 55
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 56
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 57
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 58
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 59
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 60
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 61
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 62
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 63
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 64
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 65
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 66
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 67
Aspecte comparative privind relațiile de muncă - încetarea contractului individual de muncă - Pagina 68

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Migrația forței de muncă în Uniunea Europeană între 2000 și 2009

INTRODUCERE Migraţia forţei de muncă în Uniunea Europeană este subiectul abordat în multe studii care fac obiectul unor ştiinţe interdisciplinare-...

Dinamica politicilor salariale în contextul aderării României la U.E.

Politica salariala este o componeneta absolut indispensabila, de care depinde însasi viabilitatea arhitecturii unui sistem economic ce se doreste a...

Încetarea contractului de muncă

In relatia dintre salariat si angajator, modalitatea prin care ia sfarsit colaborarea este, adesea, decisiva pentru o despartire in conditii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Reglementarea timpului de muncă și de odihnă în legislația Republicii Moldova

Desfăşurarea activităţii cu respectarea unui anumit program de muncă reprezintă una din trăsăturile specifice ale raportului juridic de muncă ....

Ai nevoie de altceva?