Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest proiect trateaza Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 67 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: ADRIANA PRODAN

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CONSIDERATII GENERALE ASUPRA ÎNCETARII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
Sectiunea I Precizari prealabile 4
Sectiunea II Notiunea de încetare a contractului de munca 4
Sectiunea III Terminologia folosita pentru încetarea contractului individual de munca 5
CAPITOLUL II
CAZURILE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCA
Sectiunea I Clasificarea cazurilor de încetare a contractului individual de munca în dreptul românesc 7
Sectiunea a II-a Cazurile de încetare a contractului individual de munca în dreptul comparat 7
Sectiunea a III-a Încetarea contractului prin ajungere la termen 10
Sectiunea a IV-a Încetarea contractului prin acordul partilor 14
Sectiunea a V-a Încetarea contractului din initiativa salariatului 16
Sectiunea a VI-a Încetarea contractului din initiativa unitatii 18
§1. Cazurile în care, potrivit dreptului româneasc, unitatea poate avea initiativa desfacerii contractului individual de munca 18
§2. Procedura desfacerii contractului de munca în dreptul românesc 24
§3. Cazurile în care unitatea poate avea initiativa desfacerii contractului individual de munca reglementate în dreptul comparat si procedura de urmat 29
§4. Situatii speciale în care unitatea nu poate proceda la desfacerea contractului individual de munca 36
CAPITOLUL III
EFECTELE DESFACERII CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCA
Sectiunea I Efectele desfacerii contractului individual de munca 40
CAPITOLUL IV
LITIGIILE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI
INDIVIDUAL DE MUNCA
Sectiunea I Consideratii generale 43
Sectiunea II Procedura solutionarii contestatiilor privind desfacerea contractului de munca 43
Sectiunea III Solutiile care se pot pronunta în cazul contestatiilor privind desfacerea ilegala a contractului de munca 45
Sectiunea IV Litigiile privind încetarea contractului de munca în dreptul comparat 47
CAPITOLUL V
CONCEDIEREA COLECTIVA
Sectiunea I Notiunea de concediere colectiva 51
Sectiunea II Sfera de aplicare a concedierii colective 51
Sectiunea III Procedura concedierii colective 54
§1. Termenul concedierilor collective 54
§2. Ordinea de prioritate pentru reducerea de personal 56
§3. Platile compensatorii 58
Sectiunea IV Masuri active de protectie a persoanelor disponibilizate ca urmare a concedierii colective 61
Concluzii 62
Bibliografie 65

Extras din document

CAPITOLUL I

CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Sectiunea I

Precizari prealabile

În general, contractul este un act juridic generator de drepturi si obligatii în sarcina partilor contractante.

Contractul de munca este actul juridic necesar pen¬tru stabilirea raportului juridic de munca al persoanelor fizice apte de munca ce dobândesc calitatea de per¬soana încadrata în munca - unicul izvor al acestui ra¬port.

Prin încheierea contractului de munca, persoana fizica (persoana încadrata în munca) se obliga sa puna forta sa de munca la dispozitia celeilalte parti contrac¬tante (unitatea, cel care încadreaza), pentru a desfasura o activitate în cadrul unui anumit post, într-o anumita localitate sau raza determinata si a îndeplini celelalte obligatii prevazute de lege si de acest contract (respec¬tarea disciplinei muncii, îndeplinirea normei de munca etc.). Unitatea se obliga sa retribuie munca prestata si sa ia toate masurile necesare pentru asigurarea condi¬tiilor corespunzatoare desfasurarii normale a procesului de productie, îndeplinind toate conditiile legale si con¬tractuale.

Intrând în raporturi juridice de munca prin încheierea contractului de munca, persoana încadrata în munca îsi exercita dreptul la munca garantat de Constitutie.

Sectiunea a II-a

Notiunea de încetare a contractului de munca

De regula, un contract îsi înceteaza existenta în momentul executarii ultimei obligatii nascute din contractul respectiv, fie ca executarea are loc imediat dupa în¬cheierea acestuia (la contractele cu prestatie instantanee), fie ca obligatiile se executa dupa trecerea unui interval de timp (la contractele cu prestatii succe¬sive). Astfel, în dreptul comun, modul firesc de încetare a con¬tractului îl constituie executarea ultimei obligatii nascute din contract.

În ceea ce priveste încetarea contractului individual de munca, aceasta regula actioneaza numai în parte si anume pen¬tru contractele de munca cu durata determinata si a contractelor pentru îndeplinirea unei lucrari determinate. Contractele de munca cu durata determinata se încheie numai în anumite situatii expres si limitativ prevazute în Codul Muncii.

Cel mai ades si ca regula generala contractele de munca se încheie pentru o perioada nedeterminata. Aceasta nu înseamna însa ca un contract de munca pe durata nedeterminata leaga partile pâna la decesul per¬soanei încadrate în munca.

Contractele încheiate pentru o perioada nedeterminata pot înceta oricând prin acordul partilor ori din initiativa unilaterala a uneia dintre ele, în conditiile în care libertatea muncii este garantata si nici o persoana nu poate fi obligata sa ramâna parte într-un contract de munca.

Spre deosebire de dreptul comun, unde principiul obligativitatii contractelor (art. 969 Cod civil) confera cre¬ditorului dreptul la executarea obligatiei de catre debi¬tor (art. 1073 Cod civil), la nevoie chiar si prin constrân¬gere, în dreptul muncii, dimpotriva, creditorului (unitatii) nu i se recunoaste dreptul de a constrânge persoana încadrata în munca (debitor) în caz de neexecutare a obligatiilor, sa presteze munca o durata nedeterminata, astfel cum au convenit si, în consecinta, este firesc a se recunoaste partilor dreptul de a desface unilateral con¬tractul încheiat.

Sectiunea a III-a

Terminologia folosita pentru încetarea contractului

individual de munca

Atât literatura juridica de specialitate, cît si practica judiciara folosesc mai multi termeni care desemneaza modul în care ia sfârsit contractul de munca. Astfel, alaturi de termenii de „desfacere” si desfiintare” folositi si de legiuitor, mai sunt utilizati si termenii de „reziliere", „denuntare" ori „demisie".

În esenta, continutul acestor termeni desemneaza stin¬gerea raportului juridic de munca, dar cu semnificatii oarecum deosebite.

Notiunea de „încetare" a contractului de munca, astfel cum rezulta din articolul 55 din Codul Muncii, are un înteles cuprinzator, care desemneaza sfârsitul legal al existentei contractului de munca indiferent de temeiurile si modalitatile acestui sfârsit.

Cu alte cuvinte, în notiunea de „încetare" a con¬tractului de munca sînt cuprinsi ceilalti termeni care au ca rezultat sfârsitul contractului de munca, acest termen fiind unul general.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IASI - MASTER „MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE“ -