Aspecte Semnificative ale Activitatii de Creditare in Bancile Comerciale

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Aspecte Semnificative ale Activitatii de Creditare in Bancile Comerciale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Mihai Lacurezeanu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAP 1. ACTIVITATEA BANCARĂ ÎN ROMÂNIA. 5
1.1. Sistemul bancar. 5
1.1.1. Conţinutul sistemului bancar. 5
1.1.2. Atribuţiile şi rolul băncilor comerciale în sistemul bancar. 6
1.2. Organizarea activităţii într-o societate bancară. 6
1.2.1. Particularităţi ale conducerii activităţii bancare. 6
1.2.2. Structura organizatorico-funcţională a unei bănci comerciale. 8
1.2.3. Principalele activităţi desfăşurate de o bancă comercială. 10
1.3. Activitatea de creditare în sistemul bancar românesc. 12
1.4. Locul activităţii de creditare în activitatea bancară. 13
CAP 2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ. 14
2.1. Conţinutul şi necesitatea creditului. 14
2.2. Importanţa şi locul creditului în economia de piaţă. 15
2.3. Locul creditului bancar în economia agenţilor economici. 16
CAP 3. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII BANCARE B.C.R. 19
3.1. Istoricul societăţii bancare. 19
3.2. Statutul şi structura organizatorică a B.C.R. 20
3.2.1. Statutul Băncii Comerciale Române . 20
3.2.2. Structura organizatorică a Băncii Comerciale Române Sucursala Năsăud. 22
3.3. Tipologia creditelor practicate în cadrul B.C.R. 23
3.4. Obiective şi atribuţii ale B.C.R cu privire la creditarea clienţilor retail şi corporate. 29
3.5. Evoluţia principalilor indicatori ai activităţii de creditare. 30
3.6. Planificarea creditelor şi a resurselor de acoperire a acestora. 33
3.7. Clienţii băncii. 35
CAP 4. SPECIFICITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII BANCARE DE CREDITARE CU EXEMPLIFICARE LA BCR. 37
4.1. Principiile şi regulile generale ale activităţii de creditare. 37
4.2. Conţinutul procesului de creditare în cadrul B.C.R. 39
4.3. Stabilirea beneficiarilor şi a obiectului creditului. 43
4.4. Analiza creditului în scopul prevenirii şi reducerii riscului de credit. 45
4.5. Creditarea clienţilor retail şi corporate în cadrul B.C.R. 47
4.5.1. Analiza performanţelor economico-financiare ale clienţilor. 47
4.5.2. Negocierea creditului şi negocierea dobânzilor. 53
4.5.3. Controlul şi verificarea garanţiei creditului. 55
4.5.4. Aprobarea creditului şi încheierea contractului de credit şi a contractelor de garanţie. 57
4.5.5. Angajarea creditului. Monitorizarea utilizării acestuia. 60
4.5.6. Scadenţarea şi rambursarea creditului. 61
4.5.7. Rescadenţarea, reeşalonarea şi reactivarea creditului. 62
CAP. V. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE
A CLIENŢILOR RETAIL ŞI CORPORATE LA
B.C.R. SUCURSALA NĂSĂUD. 64
5.1.Creditare clienţi retail. 64
5.2.Creditare clienţi corporate. 71
CONCLUZII ŞI PROPUNERI. 87

Extras din document

1.1. SISTEMUL BANCAR

1.1.1. Conţinutul sistemului bancar

Sistemul bancar reprezintă totalitatea băncilor care funcţionează în economie într-o anumită perioadă, privite ca întreprinderi specializate în circulaţia capitalului de împrumut şi care au drept mobil de activitate obţinerea unui profit.

Sistemul bancar este alcătuit din două subsisteme: cel al băncii centrale şi cel al băncilor de credit. Calitatea de sistem decurge din legăturile ce se nasc între cele două subsisteme, relaţii de cont corespondent înţeles în dublu sens:

a) dacă resursele de creditare ale băncilor de credit prisosesc nevoilor lor de credite, surplusul respectiv este luat de banca centrală;

b) dacă nevoile de credit ale băncilor de credit sunt superioare resurselor pe care acestea le au, banca centrală completează aceste resurse, acordând împrumuturi băncilor de credit.

Sistemul bancar al economiei de piaţă cuprinde următoarele categorii de bănci: banca centrală şi băncile de credit, care la rândul lor pot fi: bănci comerciale, bănci specializate şi bănci de afaceri.

Băncile comerciale sau de depozit efectuează toate tipurile de operaţiuni bancare, având o activitate diversificată, ce se poate modifica liber funcţie de cerinţe, posibilităţi şi propria orientare. Operaţiunile de bază sunt totuşi constituite de depozite şi utilizarea lor în scopul acordării de credite agenţilor economici. Ele sunt organizate ca societăţi comerciale şi urmăresc obţinerea unui profit. Denumirea de bănci comerciale se justifică pe de o parte prin concurenţa pe care şi-o fac reciproc pentru a atrage şi reţine clientela, iar pe de altă parte prin rolul pe care şi-l asumă în finanţarea operaţiunilor comerciale curente.

Băncile specializate includ o gamă largă de instituţii de credit, cu o gamă largă de diferenţieri şi implicit cu statute deosebite de la ţară la ţară. Acestea efectuează totalitatea activităţilor şi operaţiilor bancare. Fiecare dintre ele sunt supuse fie unor limitări privind funcţionalitatea lor (raza de implantare sau statutul lor social particular), fie că-şi asumă în exclusivitate anumite operaţiuni.

Băncile comerciale colectează depozite şi participă la capitalul întreprinderilor, ceea ce le va atrage denumirea de "bănci de afaceri". Băncile de afaceri s-au desprins aşadar din băncile comerciale, ele implicându-se direct, ca deţinătoare de capital, în diferite afaceri ce se desfăşoară în economia de piaţă. Există două mari tipuri de bănci de afaceri: bănci de afaceri de tip american (apar sub forma băncilor de investiţii) şi bănci de afaceri de tip francez (deţin importante portofolii ale întreprinderilor industriale).

1.1.2. Atribuţiile şi rolul băncilor comerciale în sistemul bancar

Atribuţiile sistemului bancar pot fi împărţite în:

 atribuţii comune tuturor băncilor sau mai multor bănci;

 atribuţii specifice anumitor categorii de bănci.

În cadrul atribuţiilor comune se încadrează:

1. atribuţii pe care le îndeplinesc băncile în calitatea lor de mijlocitoare ale creditului în economie. Băncile elaborează strategiile şi metodologiile de creditare;

2. atribuţii ce decurg din calitatea băncilor de mijlocitoare ale plăţilor în economie, în care sens băncile organizează şi realizează mişcarea banilor prin conturi;

3. atribuţii ce decurg din calitatea băncilor privind colaborarea cu alte organisme bancare internaţionale. Băncile dintr-o ţară pot să acorde garanţii pentru creditele luate în străinătate, sau să primească garanţii pe care băncile străine le dau clienţilor care solicită credite.

Atribuţiile specifice mai importante sunt:

1. atribuţiile îndeplinite de banca centrală în calitatea ei de casier al statului. Ea primeşte, păstrează şi eliberează mijloace bugetare, realizând funcţia de casă a bugetului statului;

2. atribuţiile realizate de banca centrală pe linia dirijării operative a mişcării numerarului în circulaţie;

3. atribuţii realizate de unele bănci în calitatea lor de emitente de titluri de credit (bancnote sau înscrisuri funciare);

4. atribuţii realizate de casele de economii în îndeplinirea rolului lor de atragere a veniturilor şi economiilor populaţiei;

5. atribuţii realizate de banca centrală în îndeplinirea rolului valutar pe care ea îl are, privind stabilirea cursului schimbului monedei respective şi privind organizarea efectivă a acestui schimb valutar.

Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică, dar mai este determinat şi de creaţia monetară, factor specific al funcţionalităţii băncilor în economie.

Băncile s-au afirmat ca intermediari monetari, cu principala caracteristică de a pune în circulaţie creanţe asupra lor înseşi, care sporesc masa mijloacelor de plată, volumul circulaţiei monetare şi de a transforma activele nemonetare în monedă.

1.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTR-O SOCIETATE BANCARĂ

1.2.1. Particularităţi ale conducerii activităţii bancare

Aparatul bancar reprezintă ansamblul de entităţi organizatorice, instituţionalizate şi autonome, autorizate să efectueze operaţiuni bancare pe teritoriul unei ţări. Băncile comerciale sunt acele entităţi care efectuează toate tipurile de operaţiuni bancare, au o activitate diversificată care se poate modifica liber funcţie de cerinţe, posibilităţi şi propria orientare.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, la nivelul fiecărei bănci se stabilesc organe de conducere care să asigure procesul de coordonare, conducere şi decizie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Semnificative ale Activitatii de Creditare in Bancile Comerciale.doc