Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 39415
Mărime: 403.95KB (arhivat)
Publicat de: Dochia Popescu
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Lacurezeanu

Cuprins

 1. CAP 1. ACTIVITATEA BANCARĂ ÎN ROMÂNIA. 5
 2. 1.1. Sistemul bancar. 5
 3. 1.1.1. Conţinutul sistemului bancar. 5
 4. 1.1.2. Atribuţiile şi rolul băncilor comerciale în sistemul bancar. 6
 5. 1.2. Organizarea activităţii într-o societate bancară. 6
 6. 1.2.1. Particularităţi ale conducerii activităţii bancare. 6
 7. 1.2.2. Structura organizatorico-funcţională a unei bănci comerciale. 8
 8. 1.2.3. Principalele activităţi desfăşurate de o bancă comercială. 10
 9. 1.3. Activitatea de creditare în sistemul bancar românesc. 12
 10. 1.4. Locul activităţii de creditare în activitatea bancară. 13
 11. CAP 2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE ÎN ECONOMIA DE PIAŢĂ. 14
 12. 2.1. Conţinutul şi necesitatea creditului. 14
 13. 2.2. Importanţa şi locul creditului în economia de piaţă. 15
 14. 2.3. Locul creditului bancar în economia agenţilor economici. 16
 15. CAP 3. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII BANCARE B.C.R. 19
 16. 3.1. Istoricul societăţii bancare. 19
 17. 3.2. Statutul şi structura organizatorică a B.C.R. 20
 18. 3.2.1. Statutul Băncii Comerciale Române . 20
 19. 3.2.2. Structura organizatorică a Băncii Comerciale Române Sucursala Năsăud. 22
 20. 3.3. Tipologia creditelor practicate în cadrul B.C.R. 23
 21. 3.4. Obiective şi atribuţii ale B.C.R cu privire la creditarea clienţilor retail şi corporate. 29
 22. 3.5. Evoluţia principalilor indicatori ai activităţii de creditare. 30
 23. 3.6. Planificarea creditelor şi a resurselor de acoperire a acestora. 33
 24. 3.7. Clienţii băncii. 35
 25. CAP 4. SPECIFICITĂŢI ALE ACTIVITĂŢII BANCARE DE CREDITARE CU EXEMPLIFICARE LA BCR. 37
 26. 4.1. Principiile şi regulile generale ale activităţii de creditare. 37
 27. 4.2. Conţinutul procesului de creditare în cadrul B.C.R. 39
 28. 4.3. Stabilirea beneficiarilor şi a obiectului creditului. 43
 29. 4.4. Analiza creditului în scopul prevenirii şi reducerii riscului de credit. 45
 30. 4.5. Creditarea clienţilor retail şi corporate în cadrul B.C.R. 47
 31. 4.5.1. Analiza performanţelor economico-financiare ale clienţilor. 47
 32. 4.5.2. Negocierea creditului şi negocierea dobânzilor. 53
 33. 4.5.3. Controlul şi verificarea garanţiei creditului. 55
 34. 4.5.4. Aprobarea creditului şi încheierea contractului de credit şi a contractelor de garanţie. 57
 35. 4.5.5. Angajarea creditului. Monitorizarea utilizării acestuia. 60
 36. 4.5.6. Scadenţarea şi rambursarea creditului. 61
 37. 4.5.7. Rescadenţarea, reeşalonarea şi reactivarea creditului. 62
 38. CAP. V. STUDIU DE CAZ PRIVIND ACTIVITATEA DE CREDITARE
 39. A CLIENŢILOR RETAIL ŞI CORPORATE LA
 40. B.C.R. SUCURSALA NĂSĂUD. 64
 41. 5.1.Creditare clienţi retail. 64
 42. 5.2.Creditare clienţi corporate. 71
 43. CONCLUZII ŞI PROPUNERI. 87

Extras din proiect

1.1. SISTEMUL BANCAR

1.1.1. Conţinutul sistemului bancar

Sistemul bancar reprezintă totalitatea băncilor care funcţionează în economie într-o anumită perioadă, privite ca întreprinderi specializate în circulaţia capitalului de împrumut şi care au drept mobil de activitate obţinerea unui profit.

Sistemul bancar este alcătuit din două subsisteme: cel al băncii centrale şi cel al băncilor de credit. Calitatea de sistem decurge din legăturile ce se nasc între cele două subsisteme, relaţii de cont corespondent înţeles în dublu sens:

a) dacă resursele de creditare ale băncilor de credit prisosesc nevoilor lor de credite, surplusul respectiv este luat de banca centrală;

b) dacă nevoile de credit ale băncilor de credit sunt superioare resurselor pe care acestea le au, banca centrală completează aceste resurse, acordând împrumuturi băncilor de credit.

Sistemul bancar al economiei de piaţă cuprinde următoarele categorii de bănci: banca centrală şi băncile de credit, care la rândul lor pot fi: bănci comerciale, bănci specializate şi bănci de afaceri.

Băncile comerciale sau de depozit efectuează toate tipurile de operaţiuni bancare, având o activitate diversificată, ce se poate modifica liber funcţie de cerinţe, posibilităţi şi propria orientare. Operaţiunile de bază sunt totuşi constituite de depozite şi utilizarea lor în scopul acordării de credite agenţilor economici. Ele sunt organizate ca societăţi comerciale şi urmăresc obţinerea unui profit. Denumirea de bănci comerciale se justifică pe de o parte prin concurenţa pe care şi-o fac reciproc pentru a atrage şi reţine clientela, iar pe de altă parte prin rolul pe care şi-l asumă în finanţarea operaţiunilor comerciale curente.

Băncile specializate includ o gamă largă de instituţii de credit, cu o gamă largă de diferenţieri şi implicit cu statute deosebite de la ţară la ţară. Acestea efectuează totalitatea activităţilor şi operaţiilor bancare. Fiecare dintre ele sunt supuse fie unor limitări privind funcţionalitatea lor (raza de implantare sau statutul lor social particular), fie că-şi asumă în exclusivitate anumite operaţiuni.

Băncile comerciale colectează depozite şi participă la capitalul întreprinderilor, ceea ce le va atrage denumirea de "bănci de afaceri". Băncile de afaceri s-au desprins aşadar din băncile comerciale, ele implicându-se direct, ca deţinătoare de capital, în diferite afaceri ce se desfăşoară în economia de piaţă. Există două mari tipuri de bănci de afaceri: bănci de afaceri de tip american (apar sub forma băncilor de investiţii) şi bănci de afaceri de tip francez (deţin importante portofolii ale întreprinderilor industriale).

1.1.2. Atribuţiile şi rolul băncilor comerciale în sistemul bancar

Atribuţiile sistemului bancar pot fi împărţite în:

 atribuţii comune tuturor băncilor sau mai multor bănci;

 atribuţii specifice anumitor categorii de bănci.

În cadrul atribuţiilor comune se încadrează:

1. atribuţii pe care le îndeplinesc băncile în calitatea lor de mijlocitoare ale creditului în economie. Băncile elaborează strategiile şi metodologiile de creditare;

2. atribuţii ce decurg din calitatea băncilor de mijlocitoare ale plăţilor în economie, în care sens băncile organizează şi realizează mişcarea banilor prin conturi;

3. atribuţii ce decurg din calitatea băncilor privind colaborarea cu alte organisme bancare internaţionale. Băncile dintr-o ţară pot să acorde garanţii pentru creditele luate în străinătate, sau să primească garanţii pe care băncile străine le dau clienţilor care solicită credite.

Atribuţiile specifice mai importante sunt:

1. atribuţiile îndeplinite de banca centrală în calitatea ei de casier al statului. Ea primeşte, păstrează şi eliberează mijloace bugetare, realizând funcţia de casă a bugetului statului;

2. atribuţiile realizate de banca centrală pe linia dirijării operative a mişcării numerarului în circulaţie;

3. atribuţii realizate de unele bănci în calitatea lor de emitente de titluri de credit (bancnote sau înscrisuri funciare);

4. atribuţii realizate de casele de economii în îndeplinirea rolului lor de atragere a veniturilor şi economiilor populaţiei;

5. atribuţii realizate de banca centrală în îndeplinirea rolului valutar pe care ea îl are, privind stabilirea cursului schimbului monedei respective şi privind organizarea efectivă a acestui schimb valutar.

Locul şi rolul băncilor în economie este strâns legat de calitatea lor de intermediar principal în relaţia economii-investiţii, relaţie hotărâtoare în creşterea economică, dar mai este determinat şi de creaţia monetară, factor specific al funcţionalităţii băncilor în economie.

Băncile s-au afirmat ca intermediari monetari, cu principala caracteristică de a pune în circulaţie creanţe asupra lor înseşi, care sporesc masa mijloacelor de plată, volumul circulaţiei monetare şi de a transforma activele nemonetare în monedă.

1.2. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎNTR-O SOCIETATE BANCARĂ

1.2.1. Particularităţi ale conducerii activităţii bancare

Aparatul bancar reprezintă ansamblul de entităţi organizatorice, instituţionalizate şi autonome, autorizate să efectueze operaţiuni bancare pe teritoriul unei ţări. Băncile comerciale sunt acele entităţi care efectuează toate tipurile de operaţiuni bancare, au o activitate diversificată care se poate modifica liber funcţie de cerinţe, posibilităţi şi propria orientare.

Pentru buna desfăşurare a activităţii, la nivelul fiecărei bănci se stabilesc organe de conducere care să asigure procesul de coordonare, conducere şi decizie.

Preview document

Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 1
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 2
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 3
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 4
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 5
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 6
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 7
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 8
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 9
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 10
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 11
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 12
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 13
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 14
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 15
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 16
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 17
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 18
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 19
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 20
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 21
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 22
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 23
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 24
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 25
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 26
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 27
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 28
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 29
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 30
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 31
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 32
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 33
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 34
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 35
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 36
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 37
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 38
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 39
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 40
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 41
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 42
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 43
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 44
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 45
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 46
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 47
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 48
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 49
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 50
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 51
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 52
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 53
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 54
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 55
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 56
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 57
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 58
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 59
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 60
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 61
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 62
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 63
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 64
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 65
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 66
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 67
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 68
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 69
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 70
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 71
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 72
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 73
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 74
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 75
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 76
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 77
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 78
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 79
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 80
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 81
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 82
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 83
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 84
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 85
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 86
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 87
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 88
Aspecte Semnificative ale Activității de Creditare în Băncile Comerciale - Pagina 89

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Semnificative ale Activitatii de Creditare in Bancile Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Managementul organizării și desfășurării activității de creditare la nivelul unei bănci

I N T R O D U C E R E Evoluţia actuală a României obligă la o atentă politică de măsurare a riscurilor provenite din activitatea de creditare,...

Management Bancar

Bǎncile de emisiune, ca bǎnci centrale, sunt amplu implicate în emisiunea monetarǎ, în procesul de creditare şi de influenţare a economiei prin...

Caracteristici ale Activității de Creditare a Persoanelor Juridice la Banca Transilvania Sucursala Medias

INTRODUCERE Activitatea bancară se întrepătrunde cu activitatea economică, penetrând mecanismul complex al acesteia, având totodată, rolul de a...

Gestiunea riscurilor bancare în creditarea întreprinderilor de comerț exterior

Introducere Evolutiile economiei romanesti inregistrate in perioada de dupa 1993 au stat sub semnul eforturilor generale de restructurare a...

Structura portofoliului de credite la BRB - analiza creditelor neperformante

INTRODUCERE Economia de schimb este acea formă de organizare şi desfăşurare a activităţii economice în care agenţii economici produc bunuri în...

Procesul de Creditare în România

INTRODUCERE Problema creditului în jurul anului 1900 avea o vechime de aproximativ un secol. Primele încercări de organizare a lui datează din...

Creditul și dobânda

Creditul si dobanda Introducere Creditul impreuna cu moneda au cunoscut in decursul timpului o importanta dezvoltare, de la formele cele mai...

Rezervă minimă obligatorie

Capitolul.1. Conceptul de rezerva minimă obligatorie 1.1. Reglementarea şi caracteristicile constituirii rezervelor minime obligatorii Rezervele...

Te-ar putea interesa și

Analiza Ratelor Financiare și Clasificarea Clienților Băncii Comerciale Române

INTRODUCERE Luând în considerare slaba dezvoltare a pieţei de capital din România şi nevoia crescătoare de capitaluri a agenţilor economici, se...

Studiul privind activitatea de creditare la BCR sucursala Drobeta Turnu Severin

CAPITOLUL I. PRINCIPII GENERALE ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE ; ANALIZA ACTIVITĂŢII CLIENŢILOR BĂNCII 1.1. UTILIZAREA NORMELOR ŞI A PRINCIPIILOR DE...

Rețeaua Băncilor Străine în România

INTRODUCERE În anii recenţi, integrarea economică globală a fost accelerată pe o multitudine de fronturi, viteza fiind caracteristică acestor...

Rolul și importanța sistemelor bancare

ROLUL SI IMPORTANTA SISTEMELOR BANCARE Sistemul bancar reprezinta ansamblul de banci diferit organizat in jurul si sub conducerea bancii centrale...

Lucrare de practică la Banca Comercială Română SA - sucursala Libertății, București

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Analiza unui Grup de Produse și Servicii la ING Bank și Raiffeisen Bank

În condiţiile dezvoltării economice şi a amplificării fluxurilor comerciale,tendinţei de globalizare şi a accentuării concurenţei, unele dintre...

Piața Monetară în România

Capitolul 1. Piata monetara: aspecte generale 1.1. Piata monetara: definitie, încadrare si evolutie Piata monetara este o piata a monedei...

Diagnosticul Economico-Financiar

IMPORTANTA CERCETARII DE MARKETING IN STABILIREA DIAGNOSTICULUI ECONOMICO-FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1 Continutul si importanta cercetarii de...

Ai nevoie de altceva?