Audit Financiar - Studiu de Caz

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 29 în total
Cuvinte : 9228
Mărime: 42.21KB (arhivat)
Publicat de: Roxana C.
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: micu adrian
UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTERAT M.F.P.P. – ANUL II ZI DOCTRINA ŞI DEONTOLOGIA PROFESIONALĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 3
 2. METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI FINANCIAR 3
 3. 1.1. Sistemul metodologic de control financiar 3
 4. 1.2. Procedee şi tehnici de audit financiar 5
 5. CAPITOLUL II – ORGANIZAREA AUDITULUI FINANCIAR LA INSTITUȚIILE PUBLICE 12
 6. 2.1. Obiectivele generale ale controlului intern 12
 7. 2.2. Tipuri de control intern 13
 8. CAPITOLUL III 15
 9. AUDITUL FINANCIAR SI FISCAL AL STATULUI 15
 10. CAPITOLUL IV- studiu de caz – 21
 11. BIBLIOGRAFIE: 28

Extras din proiect

CAPITOLUL I - METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI FINANCIAR

1.1. Sistemul metodologic de control financiar

Prima etapă constă în a fixa obiectivele sau normele de comportament care se reflectă la obiective. Apoi se măsoară şi se controlează conformitatea dintre realitate şi obiective sau norme şi intră în funcţiune feed-back-ul. Cu alte cuvinte feed-back-ul se bazează pe compararea dintre performanţa reală şi normele stabilite; informaţiile transmise prin feed-back sunt comunicate în vederea operării ajustărilor necesare în caz de ecart.

Întrucât sistemul este concept pentru a alinia activităţile la obiective, obiectul unei evaluări a performanţei armonizat cu un sistem de feed-back constituie activităţile. O asemenea abordare presupune îndeplinirea a două condiţii. Mai întâi, totul depinde de maniera modului cum au înţeles cei controlaţi tehnologia utilizată. Apoi, obiectivele trebuie să se reflecte în sarcinile ce trebuie controlate.

Dacă aceste două condiţii nu sunt îndeplinite controlul sarcinilor va fi prost definit şi întregul sistem va fi afectat de ambiguităţile generale, de exemplu, de absenţa unui obiectiv clar de evaluare şi a unui feed-back.

În această concepţie există două componente ale sistemului de control: controlul rezultatelor şi controlul comportamentelor.

Controlul de rezultate aşa cum rezultă din denumire se referă la rezultatele activităţilor şi depinde de măsurarea acestor rezultate. El poate fi exercitat la nivelul individual sau al grupului.

În ipoteza unui asemenea control rezultatul dorit devine obiectul sistemului de control. Când rezultatele nu sunt uşor măsurabile la nici un nivel, achiziţionarea de noi cunoştinţe, sau satisfacerea clientului este util controlul comportamentelor. El impune cunoaşterea comportamentelor care conduc la nivelurile dorite de performanţă. Odată obiectivele fixate, este necesar să se găsească mijloacele de măsurare a performanţelor.

Atât în controlul rezultatelor cât şi al comportamentelor, performanţa este comparată cu obiectivele sau cu normele şi orice ecart faţă de nivelul dorit al performanţei este folosit ca bază a unui feed-back şi a unei eventuale acţiuni corective. Ecarturile relevate pot fi corectate prin acţiuni. Mai întâi obiectivul sau măsura acestuia pot fi ajustate dacă se dovedeşte că ecartul este datorat unei erori în sistemul de control.

Potrivit teoriei agenţiei, problema controlului este examinată din punctul de vedere al proprietarilor (acţionarilor) şi al actorilor externi (bancherii, investitorii potenţiali). Relaţia dintre deţinătorii capitalului (proprietarii) şi managerii (denumiţi „agenţi”) constituie preocuparea acestei teorii.

Potrivit acestei teorii există o multitudine de strategii de control la dispoziţia organizaţiilor.

Una din aceste strategii constă în a investi în sistemul informaţional, în special, în sistemul de bugetare auditori sau niveluri ierarhice suplimentare pentru a cunoaşte mai bine componentele şi rezultatele

Prin acţiunea de control financiar se stabileşte dacă activitatea economica şi financiară este organizată şi se desfăşoară conform normelor , principiilor sau regulilor stabilite.

Cunoaşterea şi perfecţionarea activităţii economice şi financiare presupune o cale ştiinţifica de cercetare si acţiune, un sistem metodologic cu ajutorul căruia sa se oglindească realitatea, legalitatea şi eficienţă.

Momentul esenţial al procesului de control îl constituie comparaţia. Orice operaţie sau activitate economico-financiară este cercetată , nu numai in sine ci şi în raport de un criteriu sau cu o bază de comparaţie.

Criteriile de comparaţie determină şi natura acestora, astfel:

- comparaţii în funcţie de criteriul prestabilit prin previziuni; prognoze; sarcini; norme; scopuri; prevederi legale; standarde; etc.

- comparaţii cu caracter special (exemplu: între variante de eficienţa a unor măsuri sau soluţii tehnico-economice prin alegerea celei mai optime);

- comparaţii în spaţiu ( exemplu: între secţiile de producţie);

- comparaţii în timp ( exemplu : între activitatea programată sau efectivă din perioada controlată cu cea din perioada precedentă ).

Operaţiile sau activităţile comparate trebuie să fie omogene, calculate şi exprimate după o metodologie unitară.

Structurată pe etape şi, în cadrul acestora, pe faze şi subfaze, metodologia de realizare a controlului financiar se prezintă astfel:

1. Etapa programării activităţii de control financiar

2.Etapa pregătirii acţiunii de control financiar

4. Etapa întocmirii actelor de control - Înscrierea constatărilor în actele de control

5. Etapa valorificării constatărilor rezultate din efectuarea controlului financiar- Recuperarea prejudiciilor, a altor sume datorate şi stabilirea măsurilor de intrare în legalitate.

Realizarea activităţii de control financiar presupune atât efectuarea operaţiunilor proprii fiecăreia dintre etape şi, în cadrul acestora, a fazelor şi subfazelor ce alcătuiesc procesul metodologic de exercitare a controlului financiar, cât şi realizarea altor activităţi, adiacente, ca şi a unor analize şi judecăţi de valoare sau de conformitate şi chiar aplicarea şi utilizarea unor rutine de calcul.

Bibliografie

1. Alain Burland, Claude J.Simon -Controlul de gestiune, Ed. C.N.I. Coresi, Bucureşti, 2004

2. Constantin Afanase - Control economic, financiar şi fiscal. Ed.Didactica si Pedagogica. Bucuresti. 2004

3. Mircea Boulescu, Marcel Ghiţă - Control Financiar , Ed. Eficient, Bucureşti,2007

4. Jitaru C., Noua contabilitate a instituţiilor publice şi unităţilor administrativ-teritoriale, Editura Danubius, Brăila, 2007.

5. Jitaru C., Contabilitatea operaţiunilor economice specifice Bugetului General Consolidat al Statului, Editura Speranţa, Iaşi, 2006

6. Petre Popeanga, Gabriel Popeanga - Control financiar si fiscal, Editura CECCAR, Bucureşti , 2004

7. Ţâţu Lucian, Şerbănescu Cosmin, Ştefan Dan, Cataramă Delia, Nica Adrian, Fiscalitate de la lege la practică, 2005, Ediţia a II-a, Editura All Beck, Bucureşti

8. Văcărel Iulian (coord.), Finanţe Publice, E. D. P., Bucureşti, 2003

9. *** www.inf. Org

10. *** www.mfinante.ro

11. *** www.imf.org

Preview document

Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 1
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 2
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 3
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 4
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 5
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 6
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 7
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 8
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 9
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 10
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 11
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 12
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 13
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 14
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 15
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 16
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 17
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 18
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 19
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 20
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 21
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 22
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 23
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 24
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 25
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 26
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 27
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 28
Audit Financiar - Studiu de Caz - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • Audit Financiar - Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme de pensii private

Sistemele de protecţie socială din toate statele dezvoltate ale lumii au identificat drept unul din obiectivele lor prioritare furnizarea unui...

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Proiect practică - Ministerul Finanțelor Publice

1. Prezentarea Ministerului Finantelor Publice 1.1. Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate Ministerul Finantelor Publice Ministerul...

Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL

Noţiunea de audit Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza economico - financiară a cifrei de afaceri la societatea Morăritul SA

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII COMERCIALE “MORĂRITUL S.A.” 1.1. Scurt istoric La 01.03.1991, prin Decizia nr.59 a Prefecturii...

Auditul și controlul imobilizărilor corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Auditul imobilizărilor corporale în cadrul firmei Metropol SRL

CAPITOLUL 1 ARIA DE APLICABILITATE ŞI AUTORITATEA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE AUDIT STATUTAR 1.1. Auditul statutar ca domeniu de cercetare a...

Auditul Contului de Profit și Pierdere

CAPITOLUL I. STADIUL CUNOAŞTERII ÎN DOMENIU. SINTEZĂ DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.1. Aria de definiţie şi aplicabilitate a temei. Definiţii...

Auditul Financiar la o Societate Comercială

Capitolul 1. Cadrul conceptual al controlului contabil Abordarea sistematică a cercetării conceptuale şi metodologice a controlului contabil are...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Auditarea Proiectelor cu Finanțare Europeană

INTRODUCERE Lucrarea prezintă în paginile următoare un studiu asupra posibilităţilor de absorţie a fondurilor europene necesare pentru dezvoltarea...

Programarea, pregătirea și exercitarea activității de audit al bugetului aferent unui proiect finanțat din fonduri europene și contribuții naționale

INTRODUCERE Ordinea juridică pe care a creat-o Uniunea Europeană a devenit astăzi o componentă constantă a vieții politice și a societății...

Ai nevoie de altceva?