Audit Intern Primaria Municipiului Suceava

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 12297
Mărime: 126.82KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marius Ciubotariu
Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea: Finanţe Bănci An: III, grupa I

Extras din document

Prezentarea instituţiei

Primăria Municipiului Suceava este situată pe strada principală B-dul 1 Mai ,Nr. 5A, , judeţul Suceava, având codul fiscal: 4244792.

Prmăria Municipiului Suceava este unul din centrele de execuţie bugetară a cărei sursă de finanţare este este bugetul local, alături de finanţarea venitutrilor proprii realizate de aceasta precum sponsorizări,fonduri europene dar şi bugetul de stat.

Din cadrul primăriei a fost ales de către echipa de auditori compartimentul de achiziţii publice pentru realizarea misiunii de audit intern.

Biroul de Achizitii publice si contracte - este compartiment de munca constituit în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava desfăşurîndu-şi activitatea în locatia Primaria Suceava şi are în componenţă un numar de 6 posturi din care:

• un post de conducere (şef birou)

• cinci posturi de execuţie, structura posturilor (a funcţiilor) Biroului de Achiziţii publice fiind prevazut în statul de funcţii;

Biroulu Achiziţii publice şi contracte este subordonat direct directorului Direcţiei tehnice din cadrul primariei municipiului Suceava;

Misiunea şi scopul Biroului Achiziţii publice şi contracte este atribuirea şi executarea contractelor de achiziţie publică conform legislaţiei privind achiziţiile publice.

Atribuţiile Biroului Achiziţii publice şi contracte sunt:

• elaborarea programului anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante;

• elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activităţii de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

• îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de lege;

• aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;

• constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice

• urmărirea respectării prevederilor legale cu privire la executarea contractelor de achiziţii publice ; informeaza în scris conducatorul instituţiei ori de câte ori sunt încălcări sau nu sunt respectate întocmai clauzele prevazute în contractele de achiziţii publice;

• înregistrează şi conduce evidenţa tuturor contractelor de achiziţii publice încheiate de către Municipiul Suceava în registrul special de evidenţă a contractelor aprobat de primarul Ion Lungu.

(NOTA: Contractele de achiziţii publice aflate în derulare la data aprobării prezentului Regulamentului de Organizare şi Funcţionare vor fi înregistrate în Registrul de Evidenţă a Contractelor în ordinea cronologica a înscrierii lor).

Registrul de Evidenţă a Contractelor va conţine cel puţin următoarele informaţii: nr. crt. (din registru), nr. de înregistrare al contractului cu părţile contractante,compartimentul (care a iniţiat procedura şi care execută contractul), executantul, furnizorul, prestatorul, data de la care începe executarea contractului şi data limită de finalizare, valoarea contractului , modificări aduse în timpul executării contractului, observaţii: menţiuni cu privire la executarea defectuoasă (sau neexecutarea) unor clauze contractuale şi măsurile luate; rezilierea contractului cu precizarea cauzelor şi a temeiului legal etc.

Competenţele Biroului de Achiziţii publice şi contracte sunt:

• avizează documentaţiile întocmite de compartimentele de muncă cu privire la organizarea achiziţiilor publice

• avizează contractele de achiziţii publice încheiate de Municipiul Suceava cu privire la respectarea prevederilor legale în vigoare referitor la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice şi de executare a lor.

• informează în scris conducatorul instituţiei orice încalcare a prevederilor legale cu privire la atribuirea, încheierea şi executarea contractelor de achiziţii publice.

Responsabilităţile Biroului de Achiziţii publice şi contracte sunt :

• răspunde de respectarea prevederilor legale cu privire la atribuirea,încheierea şi executarea contractelor de achizitii publice in cadrul Municipiului Cluj-Napoca

• Sistemul de relatii ale Biroului de Achiziţii publice şi contracte:

• primeşte informaţii la cerere de la toate compartimentele de munca din primărie necesare atribuirii, încheierii şi executării contractelor de achiziţii publice

• transmite informaţii, note interne care conţin date sau proceduri de urmat pentru atribuirea, încheierea şi executarea contractelor de achiziţii publice

• conlucrează direct cu directorul economic privind alocarea resurselor bugetare şi utilizarea lor conform clauzelor contractuale din contractele de achiziţii publice.

Procedura P01: Iniţierea auditului

SERVICIUL DE AUDIT PUBLIC INTERN AL JUDEŢULUI SUCEAVA

Compartimentul de Audit Public Intern

Nr. 196 /15.06.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările şi completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua o misiune de audit intern privind achizişiile publice la Direcţia Administrativă şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice în perioada 20.06.2010-30.09.2010.

Scopul misiunii de audit este de a se asigura că activitatea de achiziţii publice este foarte bine cunoscută şi stăpânită, din faza iniţierii şi lansării până la livrare şi decontările finale;programul anual al achiziţiilor publice corespunde necesităţilor reale,justificative,bugetate şi programate.

Preview document

Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 1
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 2
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 3
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 4
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 5
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 6
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 7
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 8
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 9
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 10
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 11
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 12
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 13
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 14
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 15
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 16
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 17
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 18
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 19
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 20
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 21
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 22
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 23
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 24
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 25
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 26
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 27
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 28
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 29
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 30
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 31
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 32
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 33
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 34
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 35
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 36
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 37
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 38
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 39
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 40
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 41
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 42
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 43
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 44
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 45
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 46
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 47
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 48
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 49
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 50
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 51
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 52
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 53
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 54
Audit Intern Primaria Municipiului Suceava - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern Primaria Municipiului Suceava.doc

Alții au mai descărcat și

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Misiunea de Audit Intern Privind Activitatea IT la SC Corsar Grup SRL

INTRODUCERE Tema care a fost aleasă pentru a fi dezbătută în cadrul acestei lucrări cuprind contabilitatea, sistemele de control intern și audit...

Misiune de Audit Intern privind Gestiunea Resurselor Umane

I. Partile contractante II. Obiectul contractului Art.1. Obiectul prezentului contract consta in exercitarea activitatii profesionale de audit...

Misiune de Audit Intern

Prezentarea societatii Compania Marelvi a fost înfiinţată în anul 1995 cu capital exclusiv românesc, activând în sectorul de retail electrocasnice...

Misiune de audit intern privind prezența, învoirile și concediile în cadrul primăriei X

Procedura - P01: Ordinul de serviciu Primăria X (Entitate Publică) Compartimentul Audit Public Intern Nr. 3449 / 31.01.2016 ORDIN DE SERVICIU...

Metodologia de Derulare a Misiunii de Audit Intern și Valorificarea Rezultatelor

METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN SI VALORIFICAREA REZULTATELOR Desfasurarea misiunii de audit impune parcurgerea urmatoarelor...

Auditul unei Firme pe Profit și Pierdere

S.C. ALVAGHE SRL este o companie ce are ca activitate principală „Comerţul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?