Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

Proiect
10/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 80 în total
Cuvinte : 24664
Mărime: 145.38KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Marcel Ghita
Universitatea „Athenaeum” Facultatea de Stiinte Economice Specializarea: Contabilitate Si Informatica de Gestiune

Cuprins

Contextul Organizarii si Exercitarii Auditului Intern

1.1. Definirea si Aria de Aplicabilitate a Auditului Intern

1.2. Conceptul De Audit Intern

1.3. Deontologia Auditului Intern

Sfera Competentelor de Control ale Curtii de Conturi a Romaniei

2.1. Noile Cerinte Adresate Curtii De Conturi Obiective Strategice

2.2. Atributii si Competente in Cadrul

Compartimentului De Audit Public Intern Al Curtii De Conturi

Reglementari Nationale Ale Auditului Public Intern

3.1. Cadrul Normativ al Auditului Intern

3.2. Cadrul Procedural Al Desfasurarii Misiunii De

Audit Intern

3.3. Analiza Riscurilor, Tematica in Detaliu

Concluzii si Propuneri De imbunatatire A Activitatii Juridice Auditate

Anexe

Bibliografie

Extras din document

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE

CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI

Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control financiar, îsi desfasoara activitatea în mod independent, conform Constitutiei României si prevederilor Legii nr.94/1992 – republicata, modificata si completata prin Legea nr. 77/2002. Organism autonom care functioneaza pe lânga Parlamentul României, Curtea de Conturi are în structura ei organizatorica teritoriala Camerele de conturi judetene.

Pentru exercitarea functiei sale, Curtea de Conturi dispune de o arie extinsa a competentelor de control, vizând, în principal: modul de formare si administrare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

În domeniul controlului financiar, România si-a armonizat legislatia nationala cu acquis-ul comunitar în conformitate cu angajamentele asumate prin Acordul European. Astfel, alinierea la standardele europene si internationale în domeniu sunt vizibile, în sensul ca, institutia este abilitata sa evalueze activitatea autoritatilor publice prin prisma respectarii principiilor de eficienta, eficacitate si economicitate, în utilizarea banilor publici. În acest context, o componenta importanta a atributiilor Curtii de Conturi vizeaza perfectarea metodologiei de audit extern în vederea dezvoltarii si aplicarii generalizate a standardelor de audit INTOSAI si a liniilor directoare de aplicare ale Uniunii Europene. Calitatea activitatii de audit a înregistrat progrese semnificative ridicându-se la nivelul standardelor impuse, iar structurile de audit intern sunt integrate în managementul financiar curent. În acest context, aptitudinile si competentele personalului Curtii de Conturi, în domeniul auditului trebuie sa fie intensificate si dezvoltate.

Parlamentul, în calitate de autoritate legislativa, este cel mai important utilizator al prestatiilor Curtii de Conturi. Mandatul Curtii este stabilit în Constitutia României si în legislatia specifica si are ca atributie fundamentala elaborarea Raportului public anual pe care îl prezinta Parlamentului.

În cadrul Curtii functioneaza ca structura organizatorica – Oficiul Juridic. În competenta sa intra atributii privind atestarea legalitatii documentelor, conventiilor si contractelor încheiate de Curtea de Conturi cu terte persoane juridice, precum si urmarirea derularii potentialelor procese generate de litigii aparute între Curtea de Conturi si alte persoane fizice si/sau juridice. Consilierii juridici sunt investiti cu competenta de a pleda în favoarea Curtii de Conturi în orice litigiu aparut.

Oficiul juridic desfasoara o activitate complexa si diversificata, fapt determinant în optiunea pentru lucrarea mea de diploma.

Misiunea de audit intern se realizeaza în baza unui plan aprobat cu respectarea cadrului legal de reglementare – Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si OMFP nr. 38/2003 de aprobare a Normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit intern.

Scopul misiunii este de a da asigurari asupra modului de desfasurare a activitatii juridice si reprezentarea, în instanta, în vederea sustinerii intereselor entitatii.

Preview document

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 1
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 2
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 3
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 4
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 5
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 6
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 7
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 8
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 9
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 10
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 11
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 12
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 13
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 14
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 15
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 16
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 17
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 18
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 19
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 20
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 21
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 22
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 23
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 24
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 25
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 26
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 27
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 28
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 29
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 30
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 31
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 32
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 33
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 34
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 35
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 36
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 37
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 38
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 39
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 40
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 41
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 42
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 43
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 44
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 45
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 46
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 47
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 48
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 49
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 50
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 51
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 52
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 53
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 54
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 55
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 56
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 57
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 58
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 59
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 60
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 61
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 62
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 63
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 64
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 65
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 66
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 67
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 68
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 69
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 70
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 71
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 72
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 73
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 74
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 75
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 76
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 77
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 78
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 79
Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României - Pagina 80

Conținut arhivă zip

  • Auditarea Activitatii Juridice in Cadrul Curtii de Conturi a Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Studiu Privind Gestiunea Financiară a Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant

INTRODUCERE Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş unitate sanitară de categoria I este înfiinţat în anul 1995 în subordinea...

Controlul financiar exercitat prin Curtea de Conturi

Scurt istoric "Curtea de Conturi este instituţia supremă de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, administrare şi de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Auditul Financiar Contabil

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI TEORETICE PRIVIND AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL. DEFINIŢIE. ROL. OBIECTIVE Auditul financiar-contabil este un domeniu de vârf al...

Strategii de comunicare în instituțiile publice studiu de caz - strategia de comunicare a Curții de Conturi a României

Motto: ,,În natura înţeleasă ca universul întreg, comunicarea există, atât la nivelul sistemelor, cât şi la nivelul subsistemelor ce o compun. Nu...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Curtea de Conturi

CAPITOLUL I. Dezvoltarea istorică a Curţii de Conturi în România Statul, indiferent de forma de organizare a acestuia, şi-a creat, din cele mai...

Abordări conceptuale și practici specifice de audit

INTRODUCERE Întro economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane, auditul...

Principalele Instituții Europene și Rolul Acestora

1. Considerente introductive 1.1. Scurt istoric al Uniunii Europene Privind din perspectiva evoluţiei istorice, spaţiul european a pornit să se...

Actele de Control Întocmite de Curtea de Conturi

Cap. I Actele de control intocmite de Curtea de Conturi Ca orice activitate umană activitatea de control financiar poate şi trebuie să fie...

Controlul Financiar

ARGUMENT Actualitatea si gradul de studiere a temei “Controlul Financiar “ . In Romania , ca stat suveran si independent , controlul financiar a...

Ai nevoie de altceva?