Auditarea Activitatii Juridice in Cadrul Curtii de Conturi a Romaniei

Imagine preview
(10/10 din 3 voturi)

Acest proiect trateaza Auditarea Activitatii Juridice in Cadrul Curtii de Conturi a Romaniei.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 80 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marcel Ghita

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Contextul Organizarii si Exercitarii Auditului Intern
1.1. Definirea si Aria de Aplicabilitate a Auditului Intern
1.2. Conceptul De Audit Intern
1.3. Deontologia Auditului Intern

Sfera Competentelor de Control ale Curtii de Conturi a Romaniei
2.1. Noile Cerinte Adresate Curtii De Conturi Obiective Strategice
2.2. Atributii si Competente in Cadrul
Compartimentului De Audit Public Intern Al Curtii De Conturi

Reglementari Nationale Ale Auditului Public Intern
3.1. Cadrul Normativ al Auditului Intern
3.2. Cadrul Procedural Al Desfasurarii Misiunii De
Audit Intern
3.3. Analiza Riscurilor, Tematica in Detaliu

Concluzii si Propuneri De imbunatatire A Activitatii Juridice Auditate

Anexe

Bibliografie

Extras din document

CAP.2. SFERA COMPETENTELOR DE CONTROL ALE

CURTII DE CONTURI A ROMÂNIEI

Curtea de Conturi a României este institutie suprema de control financiar, îsi desfasoara activitatea în mod independent, conform Constitutiei României si prevederilor Legii nr.94/1992 – republicata, modificata si completata prin Legea nr. 77/2002. Organism autonom care functioneaza pe lânga Parlamentul României, Curtea de Conturi are în structura ei organizatorica teritoriala Camerele de conturi judetene.

Pentru exercitarea functiei sale, Curtea de Conturi dispune de o arie extinsa a competentelor de control, vizând, în principal: modul de formare si administrare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

În domeniul controlului financiar, România si-a armonizat legislatia nationala cu acquis-ul comunitar în conformitate cu angajamentele asumate prin Acordul European. Astfel, alinierea la standardele europene si internationale în domeniu sunt vizibile, în sensul ca, institutia este abilitata sa evalueze activitatea autoritatilor publice prin prisma respectarii principiilor de eficienta, eficacitate si economicitate, în utilizarea banilor publici. În acest context, o componenta importanta a atributiilor Curtii de Conturi vizeaza perfectarea metodologiei de audit extern în vederea dezvoltarii si aplicarii generalizate a standardelor de audit INTOSAI si a liniilor directoare de aplicare ale Uniunii Europene. Calitatea activitatii de audit a înregistrat progrese semnificative ridicându-se la nivelul standardelor impuse, iar structurile de audit intern sunt integrate în managementul financiar curent. În acest context, aptitudinile si competentele personalului Curtii de Conturi, în domeniul auditului trebuie sa fie intensificate si dezvoltate.

Parlamentul, în calitate de autoritate legislativa, este cel mai important utilizator al prestatiilor Curtii de Conturi. Mandatul Curtii este stabilit în Constitutia României si în legislatia specifica si are ca atributie fundamentala elaborarea Raportului public anual pe care îl prezinta Parlamentului.

În cadrul Curtii functioneaza ca structura organizatorica – Oficiul Juridic. În competenta sa intra atributii privind atestarea legalitatii documentelor, conventiilor si contractelor încheiate de Curtea de Conturi cu terte persoane juridice, precum si urmarirea derularii potentialelor procese generate de litigii aparute între Curtea de Conturi si alte persoane fizice si/sau juridice. Consilierii juridici sunt investiti cu competenta de a pleda în favoarea Curtii de Conturi în orice litigiu aparut.

Oficiul juridic desfasoara o activitate complexa si diversificata, fapt determinant în optiunea pentru lucrarea mea de diploma.

Misiunea de audit intern se realizeaza în baza unui plan aprobat cu respectarea cadrului legal de reglementare – Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern si OMFP nr. 38/2003 de aprobare a Normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit intern.

Scopul misiunii este de a da asigurari asupra modului de desfasurare a activitatii juridice si reprezentarea, în instanta, în vederea sustinerii intereselor entitatii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Auditarea Activitatii Juridice in Cadrul Curtii de Conturi a Romaniei.doc

Alte informatii

Universitatea „Athenaeum” Facultatea de Stiinte Economice Specializarea: Contabilitate Si Informatica de Gestiune