Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: docx
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3089
Mărime: 101.53KB (arhivat)
Publicat de: Emanuil Palade
Cost: 8 puncte
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE

Cuprins

  1. Noțiuni. 2
  2. Baza Legală. 3
  3. Auditul Situațiilor Financiare. 4
  4. Raportul Auditorului. 12
  5. Bibliografie. 14

Extras din proiect

Noţiunea de audit

Sub aspectul concepției și accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al corectitudinii și analiza performanțelor financiare pornind de la ceea ce reflectă conturile și sintezele contabile,fapt pentru care International Accounting Standard au constituit baza de fundamentare a Normelor Internaționale de Audit de către organismele specializate ale Uniunii, (Comite Reglementaire de l’audit) luând în considerare cele mai notabile realizări economice obținute sau situația financiară globală la un moment dat comparate cu situațiile ideale,cu speranța,cu perspectiva.

Auditul Financiar si Auditul Statutar

Semnificația auditului financiar: când este vorba de „audit financiar care conduce la certificarea situațiilor financiare”, sigur este vorba de o parte din auditul legal, controlul legal sau orice manifestare profesionistă prin care o persoană pricepută și îndreptățită își exprimă un punct de vedere autorizat asupra situatiei financiare a unei firme, companii, instituții, etc., așa cum rezultă din bilanțul contabil și însoțitoarele lui care formează completul situațiilor financiare. Denumirea simplă de „audit financiar” poate fi folosită și pentru a desemna numeroase alte misiuni ca, de exemplu:

• auditul financiar al procedurilor informatizate de ținere a contabilității;

• auditul financiar al operațiunilor de schimb pentru a verifica prezentarea regulamentară a acestora în situațiile financiare;

• auditul financiar al contabilizării cheltuielilor sociale pentru a verifica respectarea legislației sociale;

• auditul financiar asupra situației fiscale;

• auditul financiar asupra conturilor de clienți pentru a verifica dacă evaluarea creanțelor îndoielnice s-a făcut de o manieră prudentă etc.

Altfel spus, orice analiză, orice control, orice verificare și orice studiu asupra unei secțiuni sau a unei părți din contabilitate sau din situațiile financiare ale unei entități poate fi calificată ca “audit financiar”.O misiune de audit financiar poate fi prealabilă unei misiuni de audit operațional sau unei misiuni de audit de gestiune, în același timp înțelegându-se că sintagma “audit financiar” este cea care definește perfect misiunea auditului,cel puțin în accepțiunea clară din limba română.

Având în vedere că noțiunea fermă de „audit financiar”s-a extins nejustificat până la bagatelizare, s-a introdus o altă accepțiune, și anume cea de „audit statutar” prin care se înțelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent și independent (membru al Camerei Auditorilor Financiari din România – și numit de aceasta auditor statutar – adică are un anume statut), asupra situațiilor financiare ale unei entități în vederea exprimării unei decizii motivate asupra imaginii fidele, clare și complete a poziției și situației financiare precum și a rezultatelor (performanțelor) obținute de aceasta. Altfel spus, auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examinează și certifică în totalitatea lor situațiile financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activități și operații specifice entității auditate, în virtutea unor dispoziții legale (legea contabilității, legea societăților comerciale, legea piețelor de capital etc.), ca urmare a mandatului primit din partea conducerii supreme a unității (proprietarii capitalului, fondului public, autorității publice). În auditul situațiilor financiare ale unei entități (indiferent că este vorba de audit statutar sau orice fel de audit financiar) sunt folosite două categorii de norme de referință: norme contabile și norme de audit.

Baza legală:

1. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Ordinul MFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, modificat prin Ordinul MFP nr. 2869/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 882 din 29/12/2010, prin Ordinul MFP nr.2239/2011 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 522 din 25/07/2011, prin Ordinul MFP nr. 2382/2011 publicat înMonitorul Oficial, Partea I nr. 563 din 08/08/2011 şi prin Ordinul MFP nr. 1118/2012 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 22/08/2012;

4. Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată (punctele 17 -21), publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687 din 04/10/2012;

5. Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 424 din 26/06/2012;

6. Ordinul MFP nr. 907/2005 privind aprobarea categoriilor de persoane juridice care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv reglementări contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 597 din 11/07/2005;

7. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.

Bibliografie

- LEGEA nr. 82/1991 din 24 decembrie 1991 contabilitatii nr. 82/1991 – republicata si actualizata -

- Codul Etic al Profesioniștilor Contabili și Standarde Internaționale de Audit revizuite, prezentate de IFAC

- Federația Internațională a contabililor, Manual De Reglementări Internaționale de Audit, Asigurare și Etică, 2008

- Mircea Boulescu, Fuat Cadâr, Sistemul de Control Financiar -Fiscal și de audit din România, edecon, 2005

- Situațiile Financiare ale societății REG-AGR SRL

- Webografie :

• www.wikipedia.ro/

• www.mfinante.ro/

• codfiscal.net

Preview document

Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 1
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 2
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 3
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 4
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 5
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 6
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 7
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 8
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 9
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 10
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 11
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 12
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 13
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 14
Auditarea Situatiilor Financiare Întocmite de REG-AGR SRL - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Auditarea Situatiilor Financiare Intocmite de REG-AGR SRL.docx
  • CUPRINS.docx

Alții au mai descărcat și

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

Audit Financiar - Studiu de Caz

CAPITOLUL I - METODOLOGIA DE EXERCITARE A AUDITULUI FINANCIAR 1.1. Sistemul metodologic de control financiar Prima etapă constă în a fixa...

Auditul Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I. AUDIT STATUTAR – DEFINIŢIE, ROL ŞI OBIECTIVE Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil...

Auditul financiar al unei societăți comerciale mici

1. AUDITUL Auditul trebuie efectuat astfel încât să fie respectate principiile sale de bază. Obiectivele auditului stabilite cu exactitate trebuie...

Pragul de semnificație - SC Aerosoli SA

Vom prezenta în cele ce urmează pe exemplul SC AEROSOLI SA modalitatea de completare a fiecărei sub-secţiuni în parte. Etapa 1: În foaia de mai...

Standardul internațional de audit ISA 700 R

1. Raportul auditorului cu privire la situaţiile financiare. (Standardul de audit 700 Raportul auditorului asupra situaţiilor finaciare)...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Audit Financiar

INTRODUCERE Notiunea de audit, in general Termen de origine latina- a asculta- auditul a fost transformat de practica anglo-saxona si desemneaza...

Ai nevoie de altceva?