Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 13003
Mărime: 74.83KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Morariu

Cuprins

MOTIVATIA TEMEI

CAP.I AUDITUL FINANCIAR – GENERALITATI.5

1.1 Profesia de auditor financiar – Reglementari. 5

1.2 Istoric, definitii, obiective ale auditului financiar. 7

1.3 Rolul auditului financiar .11

1.4 Obiectivele auditului financiar . 15

1.5 Imobilizari corporale - reglementari contabile.17

1.6 Imobilizari corporale – conform I.A.S. 16.24

CAP. II STUDIU DE CAZ : Auditul imobilizarilor corporale la SC APA

SERV SRL Piatra Neamt.31

2.1 Scrisoare de angajament.31

2.2 Declaratie. 33

2.3 Prezentarea societatii.34

2.4 Acte normative privind infiintarea si activitatea societatii.36

2.5 Detalii de angajament.37

2.6 Sistemul contabil si documente privind controlul intern. 38

2.7 Estimarea riscurilor de frauda privind imobilizarile corporal.39

2.8 Imobilizari-probe de audit. 40

2.9 Concluzii. 55

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

MOTIVATIA TEMEI

Pe parcursul celor trei semestre, cursul de audit mi-a dat convingerea ca se poate profesa o astfel de meserie noua , cu succes, dat fiind faptul ca in tara noastra, profesia de audit a aparut in anii 1999 - 2000.De asemenea, notiunea de audit am inteles-o intr-un limbaj accesibil, cu reglementari si exemplificari menite sa ma ajute la intelegerea si aplicarea corecta a standardelor de audit financiar.

Lucrarea cu tema „ Auditul financiar al imobilizarilor corporale” , pe care am ales-o, sa o prezint isi orienteaza elementele teoretice si practice in jurul unui audit menit sa creeze posibilitatea auditorului sa formuleze o opinie clara, reala , o imagine fidela a activitatii unei societati comerciale.

Astfel, m-a interesat in ce mod o societatea comerciala infiinata printr-o Hotarare a Consiliului Local , isi adminstreaza imobilizarile corporale.

CAP. I

AUDITUL FINANCIAR - GENERALITATI

1.1 PROFESIA DE AUDITOR FINANCIAR - REGLEMENTARI

Ordonanta de urgenta nr. 75 din 1999 republicata constituie cadrul juridic pentru organizarea activitatii de audit financiar si reglementarea exercitarii independente a profesiei de auditor financiar de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate în conditiile prevazute de prezenta ordonanta mai sus mentionata.

Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, în vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita în continuare Camera.

Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Auditorii financiari, în exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.

Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma, ca organizatie profesionala de utilitate publica, fara scop lucrativ; organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar în Romania.

În regulamentul de organizare si functionare a Camerei vor fi cuprinse reguli prin care sa se asigure desfasurarea activitatii de audit, independenta activitatii auditorului, respectarea regulilor Camerei de catre membrii sai, solutionarea plangerilor impotriva auditorilor, criteriile de atribuire si de retragere a calitatii de auditor, precum si alte prevederi necesare bunei desfasurari a auditului financiar.

Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, candidatii trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii :

A. Persoanele fizice :

a) sa îndeplineasca cumulativ conditiile prevazute în O.G. 75/1999;

b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar, stagiul putand începe numai dupa îndeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute în ordonanta mai sus mentionata;

c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale;

B. Persoanele juridice:

a) persoanele care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare în numele societatilor de audit trebui sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;

b) b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori de societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;

c) c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A ori la art. 12.

Camera, la cerere, poate sa atribuie calitatea si sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii :

A. Persoanele fizice trebuie :

a) sa posede o calificare profesionala în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat în acord cu reglementarile specifice din acel stat;

b) sa fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori grup de societati care are în obiectul de activitate auditul financiar ;

c) sa satisfaca cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);

d) sa faca dovada ca poseda cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar în Romania

B. Persoanele juridice care au dobandit calitatea de auditor financiar într-un stat strain sau care fac parte dintr-un grup de societati în care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar în statul respectiv.

Atribuirea calitatii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ conditiile prevazute la prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.

Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.

Auditorul financiar poate sa îsi exercite independent profesia de auditor financiar numai daca îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) este membru persoana activa a Camerei .

b) îndeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitati economice daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economica respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.

În sensul prezentei ordonante de urgenta prin incompatibilitate sau conflict de interese se întelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta în exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.

Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care îndeplinesc conditiile de independenta prevazute în Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

Preview document

Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 1
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 2
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 3
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 4
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 5
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 6
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 7
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 8
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 9
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 10
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 11
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 12
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 13
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 14
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 15
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 16
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 17
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 18
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 19
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 20
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 21
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 22
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 23
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 24
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 25
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 26
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 27
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 28
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 29
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 30
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 31
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 32
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 33
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 34
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 35
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 36
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 37
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 38
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 39
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 40
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 41
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 42
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 43
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 44
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 45
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 46
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 47
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 48
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 49
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 50
Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul si Controlul Imobilizarilor Corporale

MOTIVAŢIA ALEGERII TEMEI Într-un domeniu de activitate atât de nou şi în condiţiile în care este necesară armonizarea legislativă şi practica...

Analiza Diagnostic a Rentabilității la SC Flexa Truck SRL

INTRODUCERE Astăzi concurenţa are un rol foarte important în viaţa de zi cu zi, fie că este vorba de planul economic, social, politic sau...

Planificarea Activitatii de Audit Financiar

”Lucrul cel mai important nu este numărul de idei adunate în mintea ta, ci legătura care le uneşte”. TITU MAIORESCU Exprim întreaga mea...

Relatia dintre Auditul Intern si Auditul Extern

Analizând evoluţia procesului de audit intern, de la începuturile sale şi până în prezent, am se poate observa cu uşurinţă că funcţia de audit...

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată 1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată Alături de impozitarea directa orice ţară...

Probele în auditul financiar

Introducere Orice profesie, necesită atât un complex de cunoștințe teoretice și de deprinderi practice care definesc pregătirea cuiva, cât și...

Standardul International de Audit 315 - Cunoasterea Entitatii si Mediului Sau si Evaluarea Riscurilor de Denaturare Semnificativa

Scopul Standard Internaţional de Audit (ISA) este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări privind cunoaşterea entităţii şi mediului său,...

Controlul Financiar Intern la Institutiile Publice

Controlul intern la institutiile publice este reglementat de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.119/1999, modificata si completata prin legea...

Te-ar putea interesa și

Audit Financiar SC Crimpex Service SRL

Societatea de audit financiar-contabil :SC PRIM-AUDIT SRL Sediul :Bd. Dimitrie Cantemir, nr 20, bl. D, scara 3, parter E-mail...

Aspecte Specifice privind Auditarea Imobilizărilor Corporale și Necorporale la SC Pharma Line SRL în Contextul Auditării Situațiilor Financiare

Capitolul I Recunoaşterea şi prezentarea informaţiilor privind imobilizările corporale şi necorporale în situaţiile financiare 1. Recunoaşterea...

Raportul de Audit cu Privire la Situatiile Financiare pentru Exercitiul Incheiat la 31 Decembrie 2005

5.1. Auditul stocurilor Obiectivele de audit s-au bazat pe: - Exhaustivitate: sa ne asiguram ca toate stocurile detinute de societate au fost...

Audit - SC Prodplast

Auditul financiar contabil privind imobilizarile corporale 1. Stabilirea cadrului legislativ normativ privind imobilizarile corporale: "...

Audit Financiar Contabil Privind Imobilizarile Corporale

1. Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Evaluarea Initiala si Ulterioara a Mijloacelor Fixe - IAS 16

Capitolul I: Politici şi tratamente contabile privind evaluarea iniţială şi ulterioară a imobilizărilor corporale (IAS 16) 1.Aria de definiţie şi...

Auditul Financiar al Imobilizarilor Corporale

AUDITUL FINANCIAR PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE Etapa 1. Prezentarea cadrului legislativ-normativ privindmisiunea de audit a imobilizărilor...

Auditul Financiar Privind Imobilizarile Corporale

1.Cadrul legislativ-normativ al misiunii de audit Cadrul legislativ normativ in baza caruia se desfasoara misiunea de audit financiar-contabil...

Ai nevoie de altceva?