Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 16266
Mărime: 103.77KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Georgescu

Cuprins

CAP.1 AUDITUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 4

1.1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE LEGATE DE TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 4

1.2. TVA ŞI IMPLICAŢIILE ACESTEIA ÎN COMUNITATEA EUROPEANĂ 7

1.2.1. Aspecte internaţionale cu privire la taxa pe valoarea adăugată 7

1.2.2 Modul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată 12

pentru bunurile comunitare şi extracomunitare 12

1.3. STABILIREA CARACTERULUI IMPOZABIL AL OPERAŢIUNILOR ECONOMICE 13

1.4. RISCURILE DE AUDIT LEGATE DE ÎNTOCMIREA DOCUMENTELOR PRIVIND TVA 20

1.4.1 Clasificări privind riscurile de audit pe taxa pe valoarea 20

adăugată 20

1.4.1.1. Identificarea riscului privind taxa pe valoarea adăugată 25

1.4.1.2. Identificarea riscului legislativ (fiscal) 26

1.4.1.3. Identificarea riscurilor aferente obiectului de activitate 26

1.4.1.4. Identificarea riscurilor aferente modului de organizare 26

1.4.1.5. Identificarea altor tipuri de riscuri 27

1.4.2. Documente utilizate în auditul TVA 27

1.5. UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DIN RAPORTUL FISCAL PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 28

CAP. 2 AUDITUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 30

2.1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. DAFORA GROUP S.A. 30

2.2. PRINCIPALELE TIPURI DE OPERAŢIUNI ECONOMICE EFECTUATE 33

2.3. DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ A AUDITULUI TVA 35

2.4. RAPORT DE AUDIT PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 36

2.5. CONCLUZII FINALE 37

BIBLIOGRAFIE 39

ANEXA 1: SCRISOARE DE ANGAJAMENT 40

ANEXA 2 DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 41

ANEXA 3 DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 42

ANEXA 4 DESFĂŞURAREA MISIUNII DE AUDIT 43

ANEXA 5 DOCUMENTAREA AUDITULUI FISCAL 45

ANEXA 6 OBIECTIVE DE AUDIT PROPUSE 47

ANEXA 7 IDENTIFICAREA RISCURILOR 49

ANEXA 8 STABILIREA FACTORILOR DE RISC, A PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCURILOR 51

ANEXA 9 CHESTIONAR DE CONTROL INTERN 53

ANEXA 10 STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI 55

ANEXA 12 PROGRAMUL DE AUDIT PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ 59

ANEXA 13 DISCUŢIA PRELIMINARĂ CU CLIENTUL 64

Extras din document

Cap.1 Auditul taxei pe valoarea adăugată

1.1 Noţiuni introductive legate de taxa pe valoarea adăugată

Alături de impozitarea directa orice ţară apelează şi la impozitarea indirecta care îmbracă forma impozitelor pe consum. Pentru a pune în evidenţă conţinutul şi necesitatea impozitării indirecte se impune compararea diferenţelor, atât din punct de vedere ştiinţific, cât şi juridic-administrativ, între cele două mari sisteme de impozitare, directa respectiv indirecta. Din punct de vedere ştiinţific, prima deosebire consta in aceea că, dacă în cazul sistemului de impozitare directa obiectul impunerii îl reprezintă venitul/averea, în cazul sistemului de impozitare indirect obiectul impunerii îl constituie consumul venitului/averii. A doua diferenţă între cele două tipuri de sisteme de impozitare consta in modul in care impozitele afectează pe cineva sau ceva. Impozitele directe au o incidenţă directă, adică plătitorul impozitului este aceeaşi persoană cu suportatorul acestuia şi nu poate fi repercutat asupra altor persoane. În cazul impozitelor indirecte, incidenţa (sarcina fiscală) este indirectă, acest lucru fiind prevăzut prin lege.

Din punct de vedere juridic-administrativ intre cele doua sisteme de impozitare se distinge o diferenţă importanta care consta in faptul ca în cazul impozitării directe a venitului sau averii există aşa numitul rol nominativ (o pozitie, un fisier in memoria calculatorului); orice plătitor are o poziţie deschisă la fisc. Acesta situatie nu se regăseşte însă şi la impozitele indirecte unde nu se cunoaşte dinainte suportatorul impozitului.

Cele doua sisteme de impozitare prezinta o serie de avantaje si anume:

Impozitele directe:

 echitatea fiscală;

 asigură statului venituri relativ stabile.

Impozitele indirecte:

 mare randament deoarece nu se impune un profit, un venit, o avere;

 rapiditatea perceperii impozitului;

 costuri mai reduse decat in impozitarea directa.

Totusi, fiecare sistem de impozitare prezinta o serie de dezavantaje si anume:

Impozite directe:

 percepere lenta la mari intervale de timp;

 este vizibila si iritabila pentru contribuabil;

 prezinta un randament scazut.

Impozitele indirecte prezinta marele dezavantaj ca sunt inechitabile fiscal ca urmare a proportionalitatii cotei de impunere si a faptului ca nu tine cont de de situatia personala a platitorului. In aceasta situatie, spre exemplu TVA afectează mai pronunţat persoanele cu venituri mici şi pe cele care îşi afectează o mare parte a veniturilor lor pentru cheltuieli de consum (de multe ori independent de voinţa lor fiind vorba de cheltuieli de strictă necesitate).

În ţara noastră TVA a fost introdus în anul 1993, din urmatoarele considerente:

- necesitatea înlocuirii formulei de impozitare in cascada prezentata de impozitul pe circulaţia mărfurilor;

- creşterea resurselor bugetare;

- din raţiuni de compatibilizare cu sistemele fiscale din ţările europene.

Taxa pe valoarea adăugată a apărut relativ de curand în peisajul sistemelor fiscale din diferite state, avand o mare arie de răspandire pe glob. De la apariţia sa în Franţa in anul 1954, tot mai multe state au manifestat interes si au introdus acest impozit în sistemul fiscal propriu.

La baza apariţiei taxei pe valoarea adăugată stă impozitul pe circulaţia mărfurilor. Prin trecerea la taxa pe valoarea adăugata a fost posibilă evitarea impozitării în cascada a tranzactiilor comerciale. Prin impozitarea in cascada, specifica impozitului pe circulaţia mărfurilor, avea loc impunerea unei materii impozabile care conţinea impozitul pe circulaţia mărfurilor datorat anterior, ajungându-se astfel să se calculeze impozit la impozit.

Taxa pe valoarea adăugata a apărut, astfel cum am mentionat, în Franţa, în 1954, iar in sfera sa de aplicare fiind incluse tranzactiile comerciale privind serviciile şi comerţul cu ridicata. Ulterior, sfera sa de aplicare a fost extinsă şi asupra altor activităţi, în special asupra comerţului cu amănuntul, generalizarea taxei pe valoarea adăugată având loc tot în Franţa în luna ianuarie a anului 1968.

Concomitent cu Franţa şi alte state ale lumii au introdus taxa pe valoarea adăugată, iar in Uniunea Europeană organele de decizie au declarat acest impozit impozit general pentru state, mergând ulterior pe linia armonizării legislaţiei ţărilor comunitare. O cota prelevată din TVA- ul colectat de statele Uniunii Europene constitue un venit al bugetului Uniunii.

În 11 aprilie 1967 primele două Directive privind taxa pe valoarea adăugată au fost adoptate stabilind o generală, dar non-cumulativă taxă pe valoarea adăugată care să înlocuiască toate celelalte forme de taxă pe valoarea adăugată în Statele Membre. Mai mult, primele două Directive privind taxa pe valoarea adăugată prevedeau doar structura generală a sistemului TVA şi permiteau Statelor Membre să determine sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată şi structura ratelor de taxă pe valoarea adăugată. La 17 mai 1977 a-VI-a Directivă privind taxa pe valoarea adăugată a fost adoptată şi stabilea o arie de cuprindere a taxei pe valoarea adăugată uniformă. Aceasta garantează că, contribuţia taxei pe valoarea adăugată a fiecărui Stat Membru pentru resursele monetare ale Comunităţii Europene pot fi calculabile. Oricum prin aceasta directiva se permite Statelor Membre multe excepţii şi derogări legislative de la aria de aplicare a taxei pe valoarea adăugată. Mai mult, nu impune ratele de taxă pe valoarea adăugată care să fie aplicate în Statele Membre şi ca rezultat acestea diferă chiar şi în ziua de azi. În mod curent, este admisa o rată standard minima de 15% şi de maxim 25% (bazat pe un angajament politic). In ceea ce priveste ratele redusei Statele Membre pot aplica una sau două rate reduse de taxă limita minima fiind de 5%. Există un număr de derogări temporare, ex. rata zero în Marea Britanie şi Irlanda. Aria de aplicabilitate a taxei pe valoarea adăugată poate diferi dintr-un Stat Membru în altul.

Preview document

Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 1
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 2
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 3
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 4
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 5
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 6
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 7
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 8
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 9
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 10
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 11
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 12
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 13
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 14
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 15
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 16
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 17
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 18
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 19
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 20
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 21
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 22
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 23
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 24
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 25
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 26
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 27
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 28
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 29
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 30
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 31
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 32
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 33
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 34
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 35
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 36
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 37
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 38
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 39
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 40
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 41
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 42
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 43
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 44
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 45
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 46
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 47
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 48
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 49
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 50
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 51
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 52
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 53
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 54
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 55
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 56
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 57
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 58
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 59
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 60
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 61
Auditul Taxei pe Valoarea Adăugată - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Auditul Taxei pe Valoarea Adaugata.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici și Proceduri Utilizate în Auditul Situațiilor Financiare

1. NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL 1.1 Elemente privind istoricul şi evoluţia auditului Evoluţia auditului a fost determinată de dezvoltarea...

PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN LA DSVSA ARAD

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Proiect Auditul Afacerii

Partea I. Aspecte teoretice 1.Definiţia auditului Termenul de audit în general vine de la cuvântul latin „audire” a asculta şi a informa pe...

Evoluția științei economice de-a lungul timpului

INTRODUCERE Activitatea economică reprezintă mijlocul pentru a atinge aceste obiective prestabilite de către oameni, iar pentru a descoperi...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Normele de Audit Intern

NORME PROFESIONALE ALE AUDITULUI INTERN 1000 misiune, competente si responsabilitati MISIUNEA, COMPETENTELE SI RESPONSABILITATILE AUDITULUI...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Taxei pe Valoare Adaugata in Cadrul SC Agatia SRL

INTRODUCERE Termenul de impozit provine din latinescul “imponere” (a stabili cu forţa). În pre capitalism cu termenul de impozit erau denumite tot...

Alinierea TVA la Cerintele Uniunii Europene

INTRODUCERE: Aceasta lucrare nu analizeaza politica fiscala în ansamblu ci se concentreaza pe examinarea impozitarii indirecte –mai exact a...

Contabilitatea Datoriilor și Creanțelor cu Bugetul Statului

INTRODUCERE În economia contemporană, contabilitatea este o necesitate şi nu o dorinţă. Într-o lume fiscală de o amploare fără precedent, ştiinţa...

Contabilitatea Taxei pe Valoarea Adăugată și Accizelor

Introducere Politica fiscală evoluează şi se schimbă continuu, adoptîndu-se necesităţilor ivite la o anumită etapă, în funcţie de obiectivele...

Auditul Fiscal rivind Impozitul pe Profit

CAPITOLUL I FISCALITATE SI GESTIUNE FISCALA 1.1. GENERALITATI Necesitatea unei bune administrari a fiscalitatii la nivelul intreprinderii poate...

Audit intern

INTRODUCERE Primăria orașului Dolhasca: Orașul Dolhasca se localizeză în extremitatea sud-estică a județului Suceava. Primăria orașului...

Auditul Financiar-Contabil al Datoriilor

Notiunea de audit Audit vine de la cuvântul italian “audire”, a asculta; cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă,...

TVA - practici naționale și internaționale

Introducere “Ceea ce deosebeşte o ţară aflată în progres de una aflată în declin este, în bună măsură, preferinţa arătată construirii viitorului....

Ai nevoie de altceva?