Autonomia Locală și Integrarea Europeană

Proiect
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 195 în total
Cuvinte : 102767
Mărime: 352.12KB (arhivat)
Publicat de: Noemi Catană
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Introducere
 2. Capitolul 1 - Conceptul de autonomie locală
 3. 1 Autonomia locală în doctrina românească
 4. 2 Autonomia locală în doctrina străină
 5. Capitolul 2 - Autonomia locală din perspectiva integrarii europene
 6. 1. Problema bunei organizări administrativ-teritoriale
 7. 1.1.Clarificări conceptuale
 8. 1.2. Istoria şi viitorul organizării administrativ-teritoriale
 9. 2. Influenţa dreptului comunitar asupra dreptului intern şi reforma instituţională
 10. Capitolul 3 - Dimensiunea externă a autonomiei locale
 11. 1 Suveranitatea statului şi procesul de integrare europeană
 12. 2 Regiunile şi dezvoltarea regională
 13. 2.1 Clarificari conceptuale
 14. 2.2. Regiunile şi dezvoltarea regională în Europa
 15. 2.3. Regionalism şi regionalizare în România
 16. 2.3.1. Regionalizare in Romania
 17. 2.3.2. Legislatia de dezvoltare regionala
 18. 3 Relaţiile extrateritoriale ale colectivităţilor locale
 19. 3.1. Relatiile colectivitatilor teritoriale locale cu Consiliul Europei si Uniunea Europeana
 20. 3.1.1 Relatiile colectivitatilor teritoriale cu Consiliul Europei
 21. 3.1.2. Relaţiile colectivităţilor teritoriale locale cu Uniunea Europeană
 22. 4 Dimensiunea externă a autonomiei locale
 23. 4.1. Activitatea externă a colectivităţilor teritoriale locale
 24. 4.1.1. Noţiunea de activitate externă a colectivităţilor teritoriale locale
 25. 4.1.2. Temeiurile juridice ale activităţii externe a autorităţilor publice locale.
 26. 4.1.3. Reglementarea internaţională a activităţilor externe
 27. 4.1.4. Reglementările naţionale privind activitatea externă
 28. 4.2. Cooperarea externă a colectivităţilor teritoriale locale
 29. 4.2.1. Clasificarea formelor cooperării externe
 30. 4.2.2. Cooperarea transfrontalieră
 31. 4.2.3. Reglementările naţionale privind cooperarea suprafrontalieră
 32. Concluzii

Extras din proiect

INTRODUCERE

România îşi caută la început de mileniu, o nouă poziţie în cadrul sistemului internaţional. Ieşirea dintr-un regim de dictatură şi odată cu ea, schimbarea de sistem, au necesitat în continuare mari eforturi de adaptare.

În această perioadă s-au asigurat bazele statului de drept, ale democraţiei pluraliste, ale respectului datorat drepturilor omului, iar instrumentul fundamental a fost Constituţia României din 8 decembrie 1991.

Printre problemele aflate în atenţia cercetărilor contemporane de drept public se află şi cele relative la noile forme de cooperare internaţională, la dezvoltarea cooperării şi integrării internaţionale regionale, la locul statului şi al suveranităţii, la dezvoltarea autonomiei locale şi respectarea drepturilor omului.

Subliniem deschiderea democratică pe care o propune autonomia locală şi totodată rolul pe care îl îndeplinesc structurile europene în definirea acestui principiu, considerat ca făcând parte din patrimoniul comun al tuturor democraţiilor din Europa.

Legiuitorul român s-a inspirat în definirea acestui principiu de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale din legislaţiile avansate ale statelor europene, valorificând totodată şi experienţa naţională din perioada interbelică.

Autonomia locală încetează a mai fi un monopol al statului suveran şi în acelaşi timp, colectivităţile teritoriale locale pretind să joace un rol din ce în ce mai însemnat pe scena internaţională prin aspectul extern al autonomiei locale.

Integrarea europeană a oferit statelor membre ale Uniunii Europene şi cetăţenilor pace, stabilitate şi prosperitate. Aceste rezultate au constituit o atracţie permanentă pentru aderarea de noi state.

Noile reglementări privind autonomia locală şi descentralizarea serviciilor publice în contextul dialogului permanent al statului nostru cu instituţiile Uniunii Europene conduc la o reconsiderare a unor raporturi de către comunităţile locale şi societatea românească, pe de o parte, şi între administraţia publică locală şi celelalte instituţii publice, pe de altă parte.

Extinderea Uniunii Europene reprezintă o provocare majoră atât pentru Uniune luată ca întreg, cât şi pentru fiecare ţară candidată, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

O mare parte din legislaţia Uniunii urmează să fie implementată în administraţia locală.

Autorităţile locale trebuie nu numai să implementeze o parte semnificativă a aquis-ului comunitar, dar totodată trebuie să facă faţă unor provocări în domeniile social, economic şi de mediu înconjurător. Toate acestea reprezintă provocări cu care se confruntă toate nivelele de autoritate european, naţional, regional şi local.

Locul României este în Europa. Acest loc se află într-un raport de deplină continuitate cu rolul pe care ţara noastră l-a jucat vreme de mai multe secole în istoria ei europeană. Ţările Române au fost prin excelenţă bastionul estic al creştinătăţii, au fost zidurile care, nu o data, au apărat Europa de năvălitorii veniţi dinspre răsărit. Românii au fost protectorii de nădejde ai unei civilizaţii cu tot ce reprezintă ea, cu toate valorile ei. Au fost făcute multe sacrificii în numele acestor valori, pe care le împărtăşim ca români, ca popor creştin şi ca popor european.

Obiectul lucrării îl constituie cercetarea instituţiilor autonomiei locale precum şi a relaţiilor lor reciproce, în procesul integrării regionale europene.

Structura lucrării este reprezentată de treisprezece capitole la care se adaugă consideraţii introductive precum şi aspecte de lege ferenda şi concluzii.

Capitolele sunt împărţite in secţiuni iar secţiunile în paragrafe……………

Sub aspect metodologic, după ce am precizat termenii folosiţi in lucrare, am pornit prin a evidenţia poziţiile general acceptate asupra problemelor cercetate, pe care le-am considerat ca fiind deja câştigate pentru ştiinţa dreptului public actual, fără a mai insista asupra lor. Ne-am oprit numai asupra chestiunilor controversata în materie, fie achiesând, motivat, la una dintre opiniile exprimate, şi criticându-le, tot motivat, pe celelalte, fie valorificând critic literatura existentă şi propunând propria noastră interpretare. Instituţiile juridice nu au fost analizate în sine, ci numai prin raportare la teme propusă.

Analiza instituţiilor juridice s-a făcut debutând cu o scurtă abordare istorică, deoarece numai cunoaşterea evoluţiei acestora permite înţelegerea configuraţiei lor actuale şi a perspectivelor de evoluţie. Nu trebuie înţeles însă că, sub acest aspect, am ţinut să descoperim lucruri noi, întrucât nu ne-am propus o lucrare de istorie a dreptului.

Un accent deosebit am pus pe cercetările şi analizele de drept comparat, precum şi pe studierea izvoarelor în materie ale dreptului internaţional public.

Sub aspectul dreptului intern român contemporan, nu ne-am oprit la analiza legislaţiei în vigoare, ci am extins cercetările şi asupra proiectelor de acte normative, aflate în diverse stadii ale procesului normativ, în vederea identificării sensului reglementărilor viitoare.

Finalizarea cercetărilor s-a făcut prin sublinierea elementelor pozitive, care trebuie păstrate, dar şi prin criticarea celor necorespunzătoare cu propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ.

CAPITOLUL 1 Conceptul de autonomie locală

§ 1 Autonomia locală în legislaţia românească până la Revoluţia din 1989

Deşi primele forme de organizare a comunităţilor locale şi, implicit, de finanţare a funcţiunilor realizate de acestea sunt mult mai vechi, abia prin Regulamentul Organic (1848) s-au stabilit principiile organizării finanţelor locale în Moldova şi Muntenia. Astfel, resursele financiare ale autorităţilor publice constau în perceperea de cote adiţionale la unele impozite directe şi accize asupra tutunului şi băuturilor. Conturile Trezoreriei publice a comunităţilor locale-oraşe şi sate-numită “cutia”,erau creditate din aceste cote:

- la “cutia”oraşelor se încasa o zecime din capitaţie , patentă şi accize;

- la “cutia” satelor se încasa o zecime din capitaţie şi un impozit asupra veniturilor persoanelor căsătorite;

- pentru cele două capitale - Bucureşti şi Iaşi - se percepeau supraimpozitele asupra încasǎrilor din exportul de seu, asupra importului de vinuri străine, tutun provenit din Imperiul Otoman;

- ulterior, în ambele state au fost constituite alte fonduri locale, de exemplu “fondul şcoalelor sǎteşti” şi “fondul drumurilor”, ca suport pentru învǎţǎmântul primar,devenit obligatoriu şi pentru dezvoltarea reţelei de drumuri.

În România, bazele organizării moderne au fost puse de “Legile pentru înfiinţarea consiliilor judeţene şi de organizarea comunalǎ”din 1864, promulgate de Domnitorul Alexandru Ioan Cuza.

Legea de organizare administrativǎ din anul 1864 precizeazǎ că unitǎţile administrativ-teritoriale sunt comunele şi judeţele, comunele fiind împǎrţite în comune urbane şi comune rurale.

Un moment crucial pentru evoluţia administraţiei publice locale îl constituie apariţia Legii comunale care statuează, pentru prima oarǎ în istoria Ţărilor Române, judeţul şi comuna ca persoanǎ juridicǎ, consiliul comunal îndeplinind funcţiunea de organ deliberativ, iar primarul de organ executiv.Cu toate cǎ se acordă mai multǎ autonomie oraşelor şi comunelor,atributele organelor locale se exercitau sub tutela organelor centrale. Unele dezbateri mai importante din consiliul comunal, între care se încadrau şi cele privind adoptarea bugetului erau aprobate de Ministrul de Interne.

Constituţia adoptată în anul 1866 acordă mai multă autonomie comunelor şi judeţelor, ca urmare a descentralizării administrative, dar dupǎ aceastǎ datǎ a avut loc o îngrădire a autonomiei locale.

Ion Ionescu de la Brad are meritul de a fi printre cei dintâi economişti români care au subliniat importanţa finanţelor locale pentru mobilizarea resurselor necesare unităţilor administrativ-teritoriale.

Preview document

Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 1
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 2
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 3
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 4
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 5
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 6
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 7
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 8
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 9
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 10
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 11
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 12
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 13
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 14
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 15
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 16
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 17
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 18
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 19
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 20
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 21
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 22
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 23
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 24
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 25
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 26
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 27
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 28
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 29
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 30
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 31
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 32
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 33
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 34
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 35
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 36
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 37
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 38
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 39
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 40
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 41
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 42
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 43
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 44
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 45
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 46
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 47
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 48
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 49
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 50
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 51
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 52
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 53
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 54
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 55
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 56
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 57
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 58
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 59
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 60
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 61
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 62
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 63
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 64
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 65
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 66
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 67
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 68
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 69
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 70
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 71
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 72
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 73
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 74
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 75
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 76
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 77
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 78
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 79
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 80
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 81
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 82
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 83
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 84
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 85
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 86
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 87
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 88
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 89
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 90
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 91
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 92
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 93
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 94
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 95
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 96
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 97
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 98
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 99
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 100
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 101
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 102
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 103
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 104
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 105
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 106
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 107
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 108
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 109
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 110
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 111
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 112
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 113
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 114
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 115
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 116
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 117
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 118
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 119
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 120
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 121
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 122
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 123
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 124
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 125
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 126
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 127
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 128
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 129
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 130
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 131
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 132
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 133
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 134
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 135
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 136
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 137
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 138
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 139
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 140
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 141
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 142
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 143
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 144
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 145
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 146
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 147
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 148
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 149
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 150
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 151
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 152
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 153
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 154
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 155
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 156
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 157
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 158
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 159
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 160
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 161
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 162
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 163
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 164
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 165
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 166
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 167
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 168
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 169
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 170
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 171
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 172
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 173
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 174
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 175
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 176
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 177
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 178
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 179
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 180
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 181
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 182
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 183
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 184
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 185
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 186
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 187
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 188
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 189
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 190
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 191
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 192
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 193
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 194
Autonomia Locală și Integrarea Europeană - Pagina 195

Conținut arhivă zip

 • Autonomia Locala si Integrarea Europeana.doc
 • Bibliografie.doc
 • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Administrația Publică Locală

INTRODUCERE NOŢIUNEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Conceptul de administraţie, fie în accepţiunea sa publică, fie în cea privată, a dus la naşterea unor...

Analiza cheltuielilor publice

Argument ... pag. 3 Capitolul I: Prezentarea cheltuielilor publice ... pag. 4 I.1 Definiție și trăsături ... pag. 4 I.2 Indicatorii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Comunicare publică

CAPITOLUL 1. COMUNICAREA PUBLICA 1.1. Comunicarea si domeniul public 1.1.1. Notiuni introductive Comunicarea joacă un rol crucial în situatii de...

Administrația Publică Locală în România

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ŞI ROLUL ACESTEIA ÎN SISTEMUL SOCIAL 1.1.Generalităţi privind administraţia...

Drept Constituțional

CAPITOLUL-1 Abordarea tradiţională a suveranităţii statului 1.1.Noţiunea de suveranitate 1.1.1 Statul şi suveranitatea statului Statul a fost,...

Principiul subsidiarității în administrația publică românească

INTRODUCERE Principiul subsidiarităţii reprezintă o modalitate de organizare politică de proximitate, care îmbină necesitatea suveranităţii cu...

Administrația Publică Locală și Cooperarea Transfrontalieră

Omenirea este într-un punct în care, reprezentând împlinirea a doua milenii de la începutul erei noastre, îsi face un bilant al drumului parcurs de...

Autonomia Locală - Principiu pe Care se Întemeiază Organizarea Administrației Publice Locale în România

INTRODUCERE Integrarea europeană a României presupune un proces complex de compatibilizare a normelor, structurii şi practicilor administrative cu...

Constituțiile României și Libertatea Religioasă

INTRODUCERE După revoluţia din decembrie 1989, guvernele, parlamentele, toate instituţiile democratice ale sistemului politic românesc în curs de...

Uniunea Europeană - administrație

INTRODUCERE Ideea de Europă unită, de unitate europeană, este de dată relativ recentă, cu toate că termenul „ Europa”, privit ca un concept...

Ai nevoie de altceva?