Balanța Comercială a României

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 10925
Mărime: 155.85KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Ignat

Cuprins

Cuprins

I. Balanţa comercială-componentă principală a balaţei de plăţi 2

II. Evoluţia generală a activităţii de comerţ exterior a României după anul 1990 6

III. Balanţa comercială a României în perioada 1990 - 2010 15

III.1 Structura şi orientarea geografică a exporturilor 19

III.2. Structura şi orientarea geografică a importurilor 26

IV.Impactul crizei economice actuale asupra activităţii de comerţ exterior a României 32

Bibliografie 35

Extras din document

I. Balanţa comercială-componentă principală a balaţei de plăţi

Balanţa de plăţi, ca parte ce integrează balanţa comercială, este unul dintre cele mai utile instrumente de analiză a situaţiei unei economii naţionale. Ea face obiectul preocupării economiştilor de mai multe secole, dar calitatea de instrument operaţional, eficient, de analiză macroeconomică a dobândit-o doar în perioada postbelică.

Într-o formă schematică, balanţa de plăţi se compune din: balanţa comercială în sens restrâns (exportul şi importul de bunuri), balanţa serviciilor, balanţa veniturilor şi balanţa capitalului. Până acum nu s-a realizat o structură a balanţei de plăţi unanim acceptată. În încercarea de unificare internaţională a sa, FMI a elaborat mai multe ediţii “Manualul balanţei de plăţi” în care se preconizează că înregistrarea tranzacţiilor economice să se facă după principiul contabilităţii în partidă dublă, respectiv, atât în creditul, cât şi în debitul acesteia. Ţările membre ale FMI sunt obligate să întocmească balanţe de plăţi anuale corespunzătoare formei preconizate de manual şi să le prezinte pentru analiză şi integrare . Schema prezonizată de FMI cuprinde balanţa contului curent, care include:

Balanţa comercială

Balanţa serviciilor - cuprinde încasările şi plăţile rezultate din activităţile de prestări de servicii în relaţiile cu străinătatea. Principalele posturi ale acestei balanţe cuprind încasări şi plăţi provenind din: decontări ale caselor de expediţii şi transporturi, decontări legate de turism şi activităţi de tranzit; decontări ale administraţiilor de poştă, telegraf, telefoane, telex, radio şi televiziune; asigurarea şi reasigurarea mărfurilor, asistenţă tehnică, servicii, diverse lucrări efectuate în străinătate de construcţii-montaj; servicii de depozitare a mărfurilor în străinătate, comisioane plătite reprezentanţilor străini; prestaţii străine pentru promovarea publicităţii; închirieri de vase maritime, nave aeriene şi alte mijloace de transport, închirieri de utilaje etc. Încasările din aceste genuri de servicii reprezintă, în fapt, un export invizibil, iar plăţile pentru serviciile străine, un import invizibil. Sunt ţări, care prin structură lor economică şi prin poziţia lor geografică, folosesc pentru plata importului, în bună măsură, venituri provenite din prestaţii de servicii externe, mai ales din turism precum Grecia, Spania, Turcia, Cipru etc. În cadrul comerţului internaţional invizibil, turismul deţine o pondere de 20-30%.

Balanţa veniturilor reflectă încasările şi plăţile cu titlu de venituri, cum ar fi cele rezultate din comerţul cu dreptul de proprietate industrială şi intelectuală, salariile repatriate de emigranţi sau plătite specialiştilor străini, cheltuielile de întreţinere a reprezentanţelor diplomatice, consulare, economice sau de altă natură, burse, succesiuni, pensii etc.

Balanţa transferurilor unilaterale - sub forma despăgubirilor, donaţiilor şi ajutoarelor publice sau private.

Balanţa contului de capital - care cuprinde intrările şi ieşirile de devize şi valute liber convertibile legate de exporturile şi importurile de capital.

Balanţa comercială reflectă încasările din exporturi şi plăţile pentru importuri de mărfuri corporale. Foarte importantă este prezentarea sa pe grupe de mărfuri, clasificate în funcţie de gradul de prelucrare sau de ramură din care provin. Aceasta oferă posibilitatea să se tragă concluzii necesare cu privire la raporturile de schimb de ramuri economice şi pe ansamblu.

Pentru a măsura gradul de echilibru al schimburilor comerciale, se determină rata de acoperire, fie pe ansamblul balanţei comerciale, fie pentru un anumit produs:

Rata de acoperire=(Valoarea exporturilor)/(Valoarea importurilor) 100

Dacă, prin ipoteză, o economie nu are relaţii cu exteriorul, resursele exprimate prin Produsul Naţional Brut (Y) sunt egale cu resursele utilizate, formate din consum (C) şi investiţii brute (I), de unde rezultă egalitatea fundamentală a contabilităţii naţionale: Y= C + I

În condiţiile când o ţară intră în relaţii de schimb cu celelalte ţări, importurile (M) reprezintă resurse care se adaugă celor naţionale, iar exporturile (X), o utilizare a acestora. Egalitatea resurse totale, utilizări totale ia forma:

Y+M = C+I+X

Soldul balanţei comerciale apare ca un punct de echilibru între producţia naţională şi cheltuielile interne:

Y- (C+I) = X-M

- Dacă Produsul Naţional Brut este mai mare decât cheltuielile interne (Y > C+1), atunci există o balanţă comercială excedentară;

- Dacă Produsul Naţional Brut este mai mic decât cheltuielile interne (Y < C-I), există o balanţă comercială deficitară (deci surse suplimentare aduse pentru a asigură consumul intern şi investiţiile;

- În condiţii de egalitate între acestea (Y = C+I) exporturile vor fi egale cu importurile (X = M), iar balanţa comercială va fi echilibrată.

Soldul balanţei comerciale se poate scrie şi sub forma (Y- C) a€“ I = X - M

Întrucât produsul naţional minus consumul reprezintă economiile, soldul balanţei comerciale este egal cu diferenţa dintre economii şi investiţii:

S – I = X – M

Această înseamnă că dacă o ţară investeşte mai mult decât economiile interne (I > S), balanţa comercială este deficitară, iar când economiile sunt mai mari decât investiţiile (S > I), balanţa comercială este excedentară şi echilibrată când cele două vor fi egale.

Preview document

Balanța Comercială a României - Pagina 1
Balanța Comercială a României - Pagina 2
Balanța Comercială a României - Pagina 3
Balanța Comercială a României - Pagina 4
Balanța Comercială a României - Pagina 5
Balanța Comercială a României - Pagina 6
Balanța Comercială a României - Pagina 7
Balanța Comercială a României - Pagina 8
Balanța Comercială a României - Pagina 9
Balanța Comercială a României - Pagina 10
Balanța Comercială a României - Pagina 11
Balanța Comercială a României - Pagina 12
Balanța Comercială a României - Pagina 13
Balanța Comercială a României - Pagina 14
Balanța Comercială a României - Pagina 15
Balanța Comercială a României - Pagina 16
Balanța Comercială a României - Pagina 17
Balanța Comercială a României - Pagina 18
Balanța Comercială a României - Pagina 19
Balanța Comercială a României - Pagina 20
Balanța Comercială a României - Pagina 21
Balanța Comercială a României - Pagina 22
Balanța Comercială a României - Pagina 23
Balanța Comercială a României - Pagina 24
Balanța Comercială a României - Pagina 25
Balanța Comercială a României - Pagina 26
Balanța Comercială a României - Pagina 27
Balanța Comercială a României - Pagina 28
Balanța Comercială a României - Pagina 29
Balanța Comercială a României - Pagina 30
Balanța Comercială a României - Pagina 31
Balanța Comercială a României - Pagina 32
Balanța Comercială a României - Pagina 33
Balanța Comercială a României - Pagina 34
Balanța Comercială a României - Pagina 35
Balanța Comercială a României - Pagina 36
Balanța Comercială a României - Pagina 37
Balanța Comercială a României - Pagina 38

Conținut arhivă zip

  • Balanta Comerciala a Romaniei.docx

Alții au mai descărcat și

Exportul României pe perioada crizei economice

INTRODUCERE “Criza este cea mai binecuvântată situaţie care poate apăre pentru ţări şi persoane, pentru că ea atrage după sine progrese. Cine...

Balanța Comercială

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este prezentarea unei analize asupra comerţului exterior al României, schimbul de mărfuri constituind una din...

Comerțul exterior al României

Comertul Exterior al Romaniei I. Definire. Modalitati de exprimare si calcul Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care...

Analiza structurii balanței de plăți a României în perioada 1990-2009

Balanţa de plăţi externe este un instrument de neînlocuit pentru a caracteriza o ţară în relaţiile sale cu străinătatea, pentru a evidenţia...

Analiza balanței de plăți a României în perioada 1990-2008

1. INTRODUCERE Balanţa de plăţi reprezintă situaţia statistică ce prezintă, în mod sumar, tranzacţiile desfăşurate de o economie cu restul lumii....

Balanța comercială a României structură și tendințe de evoluție

Aspecte introductive Balanţa de plăţi, ca parte ce integrează balanţa comercială, este unul dintre cele mai utile instrumente de analiză a...

Factorii care influențează echilibrul balanței de plăți

Nevoia de finanţare a unei economii. Balanţa de plăţi externe Confruntarea echivalentului monetar al tuturor intrărilor şi ieşirilor unui individ...

Comerțul Exterior al României Sub Impactul Crizei Economice Mondiale

Introducere În ultimul deceniu, comertul exterior a fost în mod constant, unul din motoarele economiei romanesti, rol care s-a intensificat în...

Te-ar putea interesa și

Surse de finanțare și creditare a întreprinderii de comerț exterior

Evolutia comertului international demonstreaza existenta a doua componente ale acestuia, relativ distincte. O prima componenta este data de...

Mediul de Afaceri Chinez

1.Date generale Republica Populară Chineză este cel mai întins stat în Asia de Est și cel mai populat stat din lume. Are o suprafaţă de 9.571.300...

Problemele Structurale ale Economiei Românești

Introducere Europa ultimului deceniu al secolului trecut, cu transformarile ei politice, sociale si economice tulburatoare constituie un prilej...

Comerțul Exterior al Greciei

1. INTRODUCERE Grecia sau Republica Elenă este o ţară din sud-estul Europei membră a Tratatului Nord-Atlantic, Uniunii Europene şi a zonei...

Balanța comercială a României și tarifele vamale

1.1. Tariful vamal comun ¨ Tariful vamal comun a fost instituit în 1968, o data cu încheierea procesului de înlaturare a taxelor vamale între...

Metode cantitative de analiză matematică

TEMA 1. CONCEPTE DE BAZĂ UTILIZATE ÎN ANALIZA STATISTICĂ Deciziile de zi cu zi se realizează, de cele mai multe ori, pe baza unor informaţii...

Activitatea de Comerț Exterior în China

Introducere China este, în mod incontestabil, una dintre marile puteri economice ale lumii contemporane. Ea a reuşit în ultimii 30 de ani o...

Balanța comercială a României structură și tendințe de evoluție

Aspecte introductive Balanţa de plăţi, ca parte ce integrează balanţa comercială, este unul dintre cele mai utile instrumente de analiză a...

Ai nevoie de altceva?