Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale

Proiect
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 21110
Mărime: 128.63KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Ciobanu Gabriela
Proiectul a fost elaborat pt specializarea "Contabilitate si informatica de gestiune", anul I, din cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administratie Publica, Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava. De asemenea, este atasata prezentarea in power point.

Cuprins

Noţiuni introductive 1

Repere istorice 3

Funcţiile şi operaţiunile bǎncilor centrale 4

1. Funcţia de emisiune 4

2. Funcţia de bancă a statului, a administraţiei publice şi a serviciilor publice 5

3.Funcţia de bancǎ a băncilor 6

4. Funcţia de centru valutar şi gestionar al rezervelor valutare 7

5. Funcţia prudenţialǎ şi disciplinarǎ 8

6. Funcţia economicǎ 10

Operaţiunile bǎncilor centrale 10

Operaţiunile pasive 11

Creaţia monetarǎ 11

Oferta de monedǎ şi lichiditatea bancarǎ 12

Funcţii noi ale bǎncilor centrale apǎrute în contextul evoluţiei sistemului bancar. Funcţia de supraveghere bancarǎ între partajare şi asumare şi politica monetarǎ 12

Rolul bǎncilor centrale în perioada crizelor bancare 15

Cerinţele de capital şi controlul falimentelor bancare 16

Concluzie 18

Studiu de caz: Banca Naţionala a României 19

1. Scurt istoric 19

1.1. Societatea românească paşoptistă şi provocarea modernizării 19

1.2. Proiecte de înfiinţare a unei bănci naţionale 20

1.3. Primele instituţii de credit - elemente ale civilizaţiei bancare timpurii 20

1.4. Înfiinţarea "Băncii de scompt şi circulaţiune" 21

1.5. Primii paşi 22

1.6. Prima lună de activitate şi primul bilanţ 23

2. Rolul Băncii Naţionale a României 25

3. Funcţiile BNR: 26

4. Controlul bancar 27

5. Controlul valutar 28

6. Politica monetară a BNR 29

6.1. Ţintirea directă a inflaţiei 29

6.2. Mecanismul de transmisie a politicii monetare 30

6.3. Operaţiunile de piaţă monetară (open market) 32

Rata dobânzii de politică monetară 33

6.4. Rezervele minime obligatorii 33

Ratele dobânzii bonificate la RMO 34

Ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de RMO 34

Bibliografie 35

Extras din document

Noţiuni introductive

Instituţiile implicate în realizarea legăturilor complexe dintre sectorul monetar şi economia reală, prin intermediul pieţei monetare şi pieţei capitalurilor sau pieţei financiare poartă denumirea de intermediari financiari şi includ sectorul bancar şi instituţiile financiare nebancare, cum ar fi companiile de asigurare, societăţile de construcţie, trusturile de investiţii etc.

În esenţă, băncile efectuează operaţiuni principale pasive (constând în atragerea unor disponibilităţi băneşti sub formă de depuneri în cont, depuneri de economii etc.), operaţiuni principale active (deschiderea de credite, scontarea cambiilor a warantelor sau a altor efecte de comerţ), operaţiuni accesorii (incaso, depozite în custodie, servicii de casă etc.), operaţiuni excepţionale şi speculative şi alte operaţiuni.

Băncile de emisiune (centrale, bănci a băncilor, bănci de prim rang) sunt organisme autonome cu personalitate juridică proprie, capitalul acestora fiind în proprietatea statului. Acestea sunt bănci centrale care conduc politica monetară şi de credit în cadrul politicii economice şi financiare şi menţin stabilitatea monedei naţionale. Sunt instituţii bancare aflate în fruntea întregului aparat bancar naţional, care au ca principale atribuţii următoarele:

- emisiunea banilor de credit – bancnotele – care, deşi semne ale creditului, ies din circulaţia comercială propriu-zisă şi intră în circulaţia generală ca mijloace de plată legală;

- concentrarea rezervelor băneşti ale băncilor comerciale şi acordarea de credite acestora, pe baza primirii la rescont a cambiilor scontate în prealabil de băncile comerciale;

- influenţarea directă şi indirectă a costului creditului în ţara respectivă;

- acordarea de împrumuturi statului şi păstrarea tezaurului de stat.

Ele sunt cele care controlează masa monetară şi implementează politica monetară, în general nedesfăşurând relaţii cu persoanele particulare. Banca centrală este banca de emisiune, „bancă a băncilor” şi în acelaşi timp bancă a naţiunii, trebuind să supravegheze interesele generale. Ea gireaza stocul de aur şi de devize străine şi întreţine relaţii cu alte bănci centrale şi cu organisme financiar-monetare internaţionale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional.

Banca este "actorul " principal pe piaţa capitalului.Totodată ,când ne referim la rolul băncii în epoca modernă ,trebuie să avem în vedere ca generalizarea informaticii şi telecomunicaţiilor determină mutaţii importante în relaţiile bancă-clienţi şi în metodele de gestiune folosite .

Figurativ , banca este " templul banilor " .Cel mai important concept este cel de bancă de emisiune , deoarece el semnifică elementul observat în cadrul tranziţiei la economia de piaţă .

Societatea contemporană cunoaşte 2 tipuri de sisteme bancare , după cum acestea se integrează şi servesc economia de piaţă sau economia planificată central . Deşi ambele sisteme au , sub aspect formal acelaşi rol ( mai ales de creditare şi emisiune ) , deosebirile privind contextul în care lucrează , metodele pe care le aplică şi rezultatele pe care le obţin sunt esenţial diferite .

Pe baza acestor elemente menţionate se poate afirma că tranziţia la economia de piaţă implică restructurarea de ansamblu a activităţii bancare .

În studierea structurii şi activităţii băncilor este necesar , cu deosebire , să se aibă în vedere 3 procese de profundă semnificaţie :

1. Băncile apar , tot mai mult , ca intermediari financiari cu caracter specific ;

2. Se accentuează procesul de concurenţă în sistemele bancare occidentale şi totodata evoluţiile în direcţia integrării economice şi monetare ;

3. Tranziţia de la economia planificată central la economia de piaţă , implică restructurarea de ansamblu a activităţii bancare în ţările în care ea se realizeaza .

Pornind de la al 3- lea proces menţionat , putem face o caracterizare asupra rolului băncilor în economia românească şi punctarea elementelor ce implică o restructurare necesară .Băncile au apărut încă din a doua jumătate a secolului al 19- lea.

Banca centrală este instituţia abilitată să conducă politica monetară a unei ţări. Aceasta este una din părţile unui sistem bancar modern , constituit din două nivele , primul nivel , cel al politicii monetare este reprezentat de banca centrală, iar cel de al doilea nivel este constituit din băncile comerciale , care desfăşoară activităţi specifice de creditare , de investiţii , precum şi alte activităţi financiare care se adresează publicului larg . Banca centrală ( primul nivel ) are drept obiect de activitate nu numai definirea propriu-zisă a politicii monetare , dar mai ales implementarea politicii monetare a statului , păstrarea rezervelor valutare ale ţării , rolul de supraveghetor şi de împrumutător de ultimă instanţă al Băncilor , rolul de bancher al statului etc .

Iniţial , pentru că bancnotele erau convertibile în aur , activitatea de emisiune nu constituia un privilegiu . Astfel , emisiunea era realizată concomitent , de un număr mare de bănci , nu exista o delimitare între băncile comerciale şi cele de emisiune , aceleaşi bănci efectuau atât operaţii de mobilizare a disponibilităţilor băneşti şi de acordare de credit , cât şi operaţii de emisiune a bancnotelor . Ulterior s-a produs o separare a operaţiunilor de emisiune . Emisiunea bancnotelor a fost concentrată la un număr tot mai redus de bănci , devenind în final monopolul unei singure bănci sau al câtorva bănci integrate într-un sistem unitar , cum este cazul S.U.A. , unde , din 1913 s-au instituit 12 bănci federale de rezervă.

Apariţia băncilor centrale s-a produs relativ tarziu . Din punct de vedere istoric , băncile centrale au apărut fie prin transformarea unei bănci comerciale şi prin modificarea obiectivelor acesteia , fie ca instituţii nou create , având un mandat clar şi atribuţii specifice .

De la o ţară la alta , denumirea băncii centrale diferă . Astfel , se disting :

- bănci care includ în denumirea lor numai numele ţării respective ( Banca Angliei , Banca Franţei , Banca Italiei , Banca Spaniei ) ;

- bănci care poartă denumirea de Bancă Naţională , în special în ţările Europei Centrale şi de Est ( Banca Naţională a Romaniei , Banca Naţinală a Poloniei , Banca Naţională a Ungariei , etc.. ) ;

- bănci care poartă denumirea de Bănci de Rezerve ( Federal Reserves – în S.U.A. , India , Australia , Noua Zeelandă ) ;

Preview document

Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 1
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 2
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 3
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 4
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 5
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 6
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 7
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 8
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 9
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 10
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 11
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 12
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 13
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 14
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 15
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 16
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 17
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 18
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 19
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 20
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 21
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 22
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 23
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 24
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 25
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 26
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 27
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 28
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 29
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 30
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 31
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 32
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 33
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 34
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 35
Banca de emisiune - rolul și funcțiile sale - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Banca de Emisiune - Rolul si Functiile Sale
    • Banca de emisiune.doc
    • Banca de emisiune.ppt

Alții au mai descărcat și

Inflația, efecte reale, efecte anticipate - politici antiinflaționiste

INTRODUCERE Inflaţia este un fenomen şi un proces economico-social complex, care a devenit general şi persistent în epoca noastră. Ea se...

Monedă și credit

3.4 Instrumentele politicii monetare Obiectivele politicii monetare se suprapun în mare parte cu cele ale politicii fiscale în masura în care...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Politica Monetară

CAPITOLUL I SISTEMUL MONETAR 1.1 Sistemul Monetar în Străinătate Dezvoltarea fenomenului financiar-monetar sub forma activităţilor economice de...

Banca Angliei

Introducere În referatul de faţă vom analiza Banca Angliei, sub aspectul istoriei, structurii şi rolului său în cadrul economiei britanice. Vom...

Sistemul Bancar între Comerț Tradițional și e-commerce

CAPITOLUL I COMERŢUL TRADIŢIONAL 1.1.Studiul privind comerţul tradiţional Potrivit conceptului de dezvoltare durabila a societatii, comertul are...

Banca Centrală și sistemul european al băncilor centrale

Toate sistemele bancare, cu exceptia celui din Hong Kong, au o banca centrala. Aparitia si dezvoltarea sistemului bancar (în secolele XIV-XV) a...

Banca de Emisiune și Funcțiile Sale

Obligatiile Båncii Nationale în sfera asigurårii emisiunii monetare sunt: a) så administreze direct rezerva de bancnote si monede metalice, så...

Gestiunea riscurilor de credit și metode de prevenire în cadrul Băncii Românești

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR. RISCURI BANCARE 1.1. SISTEMUL BANCAR - DEFINITIE, COMPONENTE, EVOLUTIE "Dupa unele pareri, aparitia bancilor ar...

Monografia Sistemului Bancar Grecesc

I. Structura sistemului bancar grecesc 1.Istoric In secolul VI. i.d.C., orase-stat si temple din Grecia Antica au inceput sa emita monede...

Rolul băncilor centrale în managementul crizelor bancare

CAPITOLUL 1 BANCA CENTRALĂ - ISTORIC SI FUNCTII 1.1. Scurt istoric al bancilor centrale Inca din cele mai vechi timpuri sunt intalnite primele...

Ai nevoie de altceva?