Banca Română pentru Dezvoltare

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 116 în total
Cuvinte : 33145
Mărime: 768.77KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Capraru
proiect pentru practica de vara, FB, la BRD

Cuprins

1. Banca Română pentru Dezvoltare – prezentare generală 2

Relaţiile publice 3

Servicii bancare oferite clienţilor 4

Organigrama băncii române pentru dezvoltare 6

2. Structura organizatorică a societăţii bancare 12

Organizare. Structură teritorială 12

Principalele bănci corespondente 13

3. Sistemul informaţional bancar şi informatizarea operaţiunilor bancare 14

4. Conturile bancare 17

Principii şi reguli generale 17

Conturile de disponibilităţi băneşti 18

5. Activitatea bancară privind operaţiunile de decontare intra şi interbancare

şi între clienţii săi 21

Grupa de operaţiuni I 23

Şedinţa de compensare 24

Operaţiuni de încasări şi plăţi prin cont în numerar 30

Documentele pentru operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar 32

Documente utilizate 33

Circuitul intern al documentelor privind decontările intrabancare 42

Circuitul extern al documentelor privind decontările interbancare 43

Documentele şi termenele de păstrare 43

6. Activitatea bancară privind operaţiunile cu numerar 44

Organizarea şi operaţiunile de casierie ale băncii 45

Norme privind operaţiunile de casă în unităţile BRD 46

Circuitul intern al documentelor de încasări şi plăţi în numerar 49

7. Moneda electronică 51

Cardurile bancare pentru plata salariilor 53

Cardurile bancare de debit pentru persoane juridice 59

Cardurile bancare pentru persoane fizice – VISA CLASSIC 65

Cardurile bancare de debit pentru persoane fizice 68

8. Tehnica şi evidenţa operaţiunilor de creditare bancară 73

9. Operaţiuni bancare proprii. Evidenţa veniturilor, cheltuielilor şi profitului

în activitatea bancară. Analiza performanţelor bancare 96

Extras din document

Capitolul 1.

Banca Română pentru Dezvoltare – prezentare generală

Schimbările profunde apărute în mediul bancar românesc după 1989 au adus pe firmamentul sistemului financiar din România bănci moderne, capabile să răspundă exigenţelor în creştere ale clienţilor.

Una din marile realizări ale acestei perioade a fost şi transformarea fostei Bănci de Investiţii, cu zestre săracă de clienţi şi servicii bancare, în actuala Bancă Română pentru Dezvoltare, preluându-i în totalitate activele, pasivele şi întregul personal. Înfiinţată la 1 decembrie 1990, banca nou creată, cu o echipă de conducere omogenă şi extrem de dinamică, în ciuda unor diferenţe notabile de vârstă sau experienţă, a reuşit să depăşească condiţia unei bănci strict specializate şi să ajungă în scurt timp în topul băncilor comerciale din România, cu un profil bancar nou şi o identitate proprie.

În contextul unui climat social-economic şi financiar dificil, BRD s-a impus în sistemul bancar românesc printr-o gestiune eficientă a resurselor, adaptare corespunzătoare la cerinţele specifice economiei de piaţă şi o abordare profesională în relaţiile cu clienţii.

Banca, al cărui sediu central se află în Bucureşti, oferă serviciile sale clienţilor din întreaga ţară prin intermediul a 165 unităţi, organizate în 13 suscursale regionale. În acest context, menţionăm faptul că BRD este înregistrată în Registrul bancar sub numărul RB-PSR-40.007, sub Codul fiscal R1972465, iar în Registrul comerţului este trecută la cota J22-292/1992.

BRD oferă întreaga gamă de servicii bancare destinate persoanelor fizice şi juridice prevăzute prin lege. BRD deţine de asemenea participaţii majoritare sau minoritare în alte societăţi româneşti şi străine.

Capitalul social al BRD se cifrează la 486.612.000.000 lei (la data de 18.02.1999). Această sumă este repartizată ca structură după cum urmează:

Structura acţionarilor Procentul deţinut

Fondul Proprietăţii de Stat 70%

Fondul de Investiţii Banat 6%

Fondul de Investiţii Muntenia 6%

Fondul de Investiţii Moldova 6%

Fondul de Investiţii Transilvania 6%

Fondul de Investiţii Oltenia 6%

TOTAL 100%

Societăţile de investiţii financiare sunt rezultatul reorganizării celor cinci Fonduri ale Proprietăţii Private, după încheierea programului de privatizare în masă, în conformitate cu legea 33/1996.

BRD este una din cele cinci bănci aflate în proprietatea majoritară a statului care a fost aleasă de Guvern pentru a intra în procesul de privatizare. În acest scop, în noiembrie a fost emisă Hotărârea de Guvern nr. 670/1997 pentru numirea membrilor Comisiei de Privatizare aşa cum era ea definită de Legea Privatizării Bancare nr. 83/1997. În februarie 1999 a fost ales un consultant financiar al Comisiei pentru a realiza raportul de evaluare a Băncii şi studiul de fezabilitate în vederea privatizării.

Relaţiile publice

În mod uzual rolul său este acela de a investiga şi analiza permanent atitudinile, aşteptările, opiniile şi comportamentului publicului pentru a oferi acestuia acele imagini, sunete şi informaţii care stimulează atitudini şi comportamente favorabile. Serviciul de relaţii publice, parte integrantă a departamentului de marketing construieşte, apără şi înfrumuseţează imaginea publică a băncii.

Relaţiile publice au mai multe caracteristici:

- se adresează întregii opinii publice, nu numai cumpărători efectivi sau potenţiali;

- prezintă strategii diferenţiate pentru persoanele fizice şi pentru cele juridice;

- vizează obţinerea şi consolidarea încrederii, înţelegerii şi simpatiei faţă de bancă, activitatea şi personalul ei;

- sunt promovate permanent de către managerii băncii, liderii de opinie, personalul bancar;

- au un dublu sens: către public şi dinspre public;

- sunt relaţii de durată, cu caracter permanent, iar efectele lor se măsoară pe termen lung.

Se poate face distincţie între următoarele categorii de public:

- acţionari şi grupurile financiare şi bancare;

- grupurile de media (presa scrisă şi audiovizual);

- instituţiile guvernamentale şi administraţia publică;

- grupurile de interese politice şi civice;

- publicul extern (opinia publică);

- publicul intern (salariaţii).

Preview document

Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 1
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 2
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 3
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 4
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 5
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 6
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 7
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 8
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 9
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 10
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 11
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 12
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 13
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 14
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 15
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 16
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 17
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 18
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 19
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 20
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 21
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 22
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 23
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 24
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 25
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 26
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 27
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 28
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 29
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 30
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 31
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 32
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 33
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 34
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 35
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 36
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 37
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 38
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 39
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 40
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 41
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 42
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 43
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 44
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 45
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 46
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 47
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 48
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 49
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 50
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 51
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 52
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 53
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 54
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 55
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 56
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 57
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 58
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 59
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 60
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 61
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 62
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 63
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 64
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 65
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 66
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 67
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 68
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 69
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 70
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 71
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 72
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 73
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 74
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 75
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 76
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 77
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 78
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 79
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 80
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 81
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 82
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 83
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 84
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 85
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 86
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 87
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 88
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 89
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 90
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 91
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 92
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 93
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 94
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 95
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 96
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 97
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 98
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 99
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 100
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 101
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 102
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 103
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 104
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 105
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 106
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 107
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 108
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 109
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 110
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 111
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 112
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 113
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 114
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 115
Banca Română pentru Dezvoltare - Pagina 116

Conținut arhivă zip

  • Banca Romana pentru Dezvoltare.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor bancare - BRD

Istoricul B.R.D. Société Generalé BRD - Groupe Société Générale este a doua Bancă din Romania după totalul bilanţului fiind o banca globală....

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor și determinarea rezultatului exercițiului la Banca Română pentru Dezvoltare SA

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ A BĂNCII 1.1. ISTORIC ŞI INFORMAŢII GENERALE Banca Română pentru Dezvoltare (‘BRD”) şi-a început activitatea ca...

Banca Romana pentru Dezvoltare - Studiu Monografic

Capitolul I Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie În România, sistemul bancar cuprinde bancile comerciale care îsi desfasoara...

Stuidiu Monografic Realizat la Banca Romana pentru Dezvoltare

6.1. Politica de marketing la nivel de produs: Produsele si fenomenele bancare au cunoscut în ultimul timp o mare expansiune. Aparitia unor noi...

Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. Momentul istoric al înfiintarii Momentul istoric al înfiintarii Bancii Române...

Studiul cursului acțiunilor la SC Banca Română pentru Dezvoltare - GSG SA - lucrare de curs

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni. Ea funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societãţile comerciale i...

Proiect Practica - Banca Romana pentru Dezvoltare

Capitolul I Sistemul informational bancar I 1. Specificitatea departamentului sisteme informatice a BRD-GSG Informatia economica contribuie la...

Monografie BRD- Banca Română pentru Dezvoltare

1. Caracteristicile economice ale pieței persoanelor fizice și a firmelor Clienții băncilor internaționale sunt foarte asemănători cu cei ai...

Studiul privind Derularea unui Credit pentru Persoane Juridice Acordat de Banca Romana pentru Dezvoltare GSG

Introducere În epoca contemporană, în ţările cu economie de piaţă, creditul şi băncile au un rol determinant în desfăşurarea proceselor economice,...

Ai nevoie de altceva?