Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 9869
Mărime: 589.10KB (arhivat)
Publicat de: Relu Mureșan
Cost: 7 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI Facultatea de Comerț, Masterat: Managementul calității, expertize și protecția consumatorului

Cuprins

  1. Introducere 3
  2. Cap. 1. Asemănări/deosebiri masterate ASE (Facultatea de Comerț - Managementul Calității, Expertize și Protecția consumatorului), Universitatea Politehnică din București (Facultatea de Chimie și Științe aplicate - Protecția Consumatorului. Controlul calității produselor) și University Of Greenwich (Food Safety and Quality Management, (Control Systems and Trade), PGDip/MSc- Marea Britanie) 4
  3. Cap. 2. Propuneri de îmbunatățiri a programului de masterat: Managementul Calității, Expertize și Protecția consumatorului 24
  4. Concluzii 27
  5. Bibliografie 28

Extras din proiect

INTRODUCERE

Prin intermediul acestei lucrări ne-am propus să realizăm un benchmarking între trei programe de masterat cu scopul descoperirii unor soluții de îmbunătățire a unuia dintre acestea.

Astfel, programul de masterat pe care dorim să îl îmbunătățim este denumit Managementul calității, expertize și protecția consumatorului din cadrul Facultății de Comerț – Academia de Sudii Economice din București, iar celelalte două, cu care am realizat comparația constau într-unul din România, Protecția Consumatorului. Controlul calității produselor din cadrul Facultății de Chimie și Științe aplicate - Universitatea Politehnică din București, și unul din Marea Britanie, Food Safety and Quality Management (Control Systems and Trade), PGDip/MSc din cadrul Universității din Greenwich.

Scopul cu care am ales atât un program de masterat din România, cât și unul din străinătate a fost acela de a putea evidenția felul în care sunt organizate și se desfășoară mai multe programe de acest gen, pentru a ne ajuta în procesul de căutare a unor soluții de îmbunătățire a masteratului urmat de noi.

Conținutul lucrării este structurat în două mari capitole după cum urmează: în primul capitol, am prezentat asemănările și deosebirile indentificare între cele trei programe de masterat în funcție de criteriile: durata studiilor, taxele percepute, numărul de discipline studiate și structura acestora, recunoașterea diplomelor – acreditarea studiilor, facilitățile oferite (cămin, transport, alimentație) și costurile aferente, informațiile oferite de site-urile acestor universități cu privire la aceste programe de masterat, rata de promovabilitate, gradul de inserție a studenților, care au finalizat aceste programe de studii, pe piața forței de muncă, numărul de studenți ai unei promoții, criteriile de oferire a burselor de studii și numărul acestora, numărul de biblioteci și accesul la Internet, corpul profesoral, ce parteneriate există și cum se desfășoară stagiul de practică, cum se efectuează admiterea, care este structura unui an universitar, cum este constituit orarul și care este durata cursurilor și care sunt competențele dobândite pe parcursul efectuării acestor programe de studii.

Iar în capitolul doi am evidențiat cele mai potrivite soluții de îmbunătățire în funcție de criteriile prin care am realizat comparația dintre cele trei programe de masterat, prin care ne dorim să creștem interesul studenților asupra studiilor și să facilităm munca desfășurată de cadrele didactice.

Cap. 1. Asemănări/deosebiri masterate ASE (Facultatea de Comerț - Managementul Calității, Expertize și Protecția consumatorului), Universitatea Politehnică din București (Facultatea de Chimie și Științe aplicate - Protecția Consumatorului. Controlul calității produselor) și University Of Greenwich (Food Safety and Quality Management, (Control Systems and Trade), PGDip/MSc- Marea Britanie)

1. Durata studiilor

ASE – 2 ani (4 semestre) începând de la 1 octombrie;

UPB – 2 ani (4 semestre) începând de la 1 octombrie.

Universitatea din Greenwich – 1 an full-time / 2 ani part-time (2 semestre/an) începând de la 1 septembrie.

Universitatea din Greenwich oferă de foarte mult timp posibilitatea de a urma studiile cu program part-time. Universitatea și-a structurat programele astfel încât studenții de la programul de studii part-time pot trece la unul full-time și invers.

2. Taxe

ASE

- Pentru studenții din România și din alte state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană: 5000 Ron/an;

- Pentru cetățenii din statele care nu fac parte din Uniunea Europeană, din Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană: 300 Euro/lună x 9 luni = 2700 Euro/an.

UPB

Școlarizare anuală, studenți români/străini: 5000 Ron/an.

Universitatea din Greenwich

- Program full-time: 9000 lire/an;

- Program part-time: 1500 lire/30 credite;

- Pentru studenții străini: 10.950 lire/an.

3. Discipline ca număr și structură

ASE

Principalele discipline pe care masteranzii le studiază în cadrul acestui program de studii masterale sunt: Sisteme integrate de management: calitate-mediu-securitate, Analiză economico-financiară, Limbă străină (engleză/franceză), Protecția drepturilor și intereselor consumatorilor, Standardizarea și certificare produselor, Managementul resurselor umane, Falsificarea mărfurilor și expertize specifice, Expertize și evaluări, Antroposociologie comercială, Sisteme și modele aplicate în știința consumatorului, Auditarea, certificarea și gestiunea costurilor, Design și estetica mărfurilor, Tehnici și instrumente ale managementului calității, Managementul calității totale, Managementul proiectelor de specialitate, Practică.

Preview document

Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 1
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 2
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 3
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 4
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 5
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 6
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 7
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 8
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 9
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 10
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 11
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 12
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 13
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 14
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 15
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 16
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 17
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 18
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 19
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 20
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 21
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 22
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 23
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 24
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 25
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 26
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 27
Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Benchmarking Masterate ASE, Politehnica, Greenwich.docx

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?