Buget si Trezoreria Publica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Buget si Trezoreria Publica.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 56 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

LUXEMBURG 3
PARTEA A I-A ANALIZA BUGETULUI DE STAT 4
1. ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE COFOG 4
A. Date absolute 4
B. Indici cu bază fixă (2000) 5
C. Indici cu bază în lanț 7
D.Ponderi 8
E.Grafice 9
F.Comentarii 16
2. ANALIZA VENITURILOR BUGETARE 17
A. Date absolute 17
B. Indici cu bază fixă (2000) 19
C. Indici cu bază în lanț 21
D.Ponderi 22
E.Grafice 23
F.Comentarii 26
3. ANALIZĂ TOTAL VENITURI ȘI CHELTUIELI 27
A. Date absolute 27
B. Indici cu baza fixă (2000) 28
C. Indici cu bază în lanț 28
D. Grafice 29
E. Comentarii 31
4. ANALIZĂ TOTAL VENITURI ȘI CHELTUIELI GDP 32
A. Date absolute 32
B. Indici cu baza fixă (2000) 33
C. Indici cu bază în lanț 33
D. Grafice 34
E. Comentarii 36
5.ANALIZĂ TOTAL VENITURI ȘI CHELTUIELI 37
COMPARATIV LUXEMBURG CU EU27 37
A. Date absolute 37
B. Indici cu bază fixă (2000) 38
C. Indici cu bază în lanț 38
D. Grafice 39
E. Comentarii 43
6. CONCLUZII FINALE 43
PARTEA A II-A ANALIZĂ D91A LA NIVEL EU27 44
A. Descriere D91A 44
B. Date absolute 44
C. Indici cu bază fixă (2000) 47
D. Indici cu bază în lanț 49
E.Grafice 51
F. Comentarii 56

Extras din document

Luxemburg

Luxemburg este un stat în Europa care face parte din grupul de țări Benelux (alături de Belgia și Țările-de-Jos) și din Uniunea Europeană.

Principalele caracteristici:

PIB(2009): € 38 miliarde euro (54 miliarde dolari).

Moneda: euro (€).

Rata de schimb (martie 2011): € 1 = 1.42 dolari SUA.

Rata de creştere anuală (2009): -4,1% (în scădere de la 0,0% în 2008 şi 6,5% în 2007).

Venitul pe cap de locuitor (2009, paritatea puterii de cumpărare): 75600 € (107.352 dolari).

Rata inflaţiei (2010): 2,5%.

Resurse naturale: minereu de fier, cherestea.

Utilaje agricole (2009: 0,3% din PIB): Produse lactate, vin, silvicultură, culturi de furaje pentru animale( teren arabil - 24%; terenurilor forestiere - 21%).

Servicii (2009: 69% din PIB): servicii bancare şi financiare predomină.

Industrie (2009: 7% din PIB): Otel, produse chimice.

Comerţ (2009): Exporturi - 13 miliarde dolari: oţel şi alte produse metalice, produse chimice, produsele prelucrate din lemn, maşini şi alte echipamente fabricate

 pieţe majore - alte ţări ale Uniunii Europene (în special Germania, Franţa, Belgia)

 importurile- 19 miliarde dolari: maşini şi alte echipamente fabricate, echipamente de transport, materii prime, produse chimice, produse alimentare

 furnizorii majori - alte ţări ale Uniunii Europene (în special Belgia, Germania, şi Franţa).

Luxemburg se bucură de un grad de prosperitate economică aproape unică printre democraţiile industrializate.

În ultimul deceniu, Luxemburg a încercat să îşi diversifice economia dincolo de serviciile din sectorul financiar, prin promovarea tehnologiei high-tech/information şi e-commerce sector.Guvernul a făcut investiţii semnificative în infrastructură pentru a creşte capacitatea de bandă largă şi a devenit una dintre ţările lider în numărul de conexiuni la internet de mare viteză pe cap de locuitor.Aau fost construite mai multe centre de date pentru a facilita conectivitatea reţelei internaţionale, precum şi preţurile pentru utilizarea internetului comerciale au scăzut. Luxemburg caută să se poziţioneze pe primu lor pentru tehnologia de -tinuta şi e-commerce hub în Europa, cu ultra-înaltă de infrastructură de Internet (reţele de fibră optică cablu pentru a face toate gospodăriile), până în 2013.

PARTEA A I-A ANALIZA BUGETULUI DE STAT

1. Analiza cheltuielilor bugetare COFOG

Table General government expenditure by function (COFOG)

Geo LU-Luxembourg

Sector S13 - General government

Unit Millions of euro

A. Date absolute

COFOG99/TIME 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total 8.270,1 8.606,5 9.963,6 10.793,7 11.683,6 12.573,2 13.084,9 13.562,7 14.615,8 16.063,8 17.155,8

GF01 1.052,3 1.032,9 1.122,1 1.164,6 1.308,2 1.365,5 1.359,6 1.434,4 1.578,1 1.658,7 1.844,3

GF02 56,6 65,8 64,7 69,5 71,9 71,2 74,5 86,5 98,9 114,3 214,9

GF03 189,2 210,3 241,2 273,2 290,7 308,8 319,2 324,9 351,4 372,3 426,4

GF04 911,7 621,2 1.191,6 1.221,0 1.328,9 1.338,9 1.597,5 1.488,3 1.660,0 1.836,6 1.924,1

GF05 241,4 282,0 274,6 296,6 300,4 337,3 327,6 366,1 389,9 434,8 438,0

GF06 163,3 185,1 250,9 211,8 217,8 207,2 208,2 211,8 245,1 306,7 288,5

GF07 902,2 1.086,7 1.120,4 1.236,5 1.400,7 1.572,7 1.575,2 1.661,0 1.754,9 1.920,0 2.009,3

GF08 351,7 374,4 427,7 478,5 558,8 681,6 579,8 660,0 660,9 705,1 723,8

GF09 951,3 1.032,9 1.144,4 1.263,6 1.345,6 1.430,3 1.486,0 1.590,4 1.725,7 1.889,0 2.055,8

GF10 3.450,4 3.715,2 4.126,1 4.578,3 4.860,6 5.259,6 5.557,3 5.739,3 6.150,9 6.826,3 7.230,6

GF01 General public services/Servicii publice generale

GF02 Defence/Apărare

GF03 Public order and safety/Ordinea publică

GF04 Economic affairs/Afaceri economice

GF05 Environment protection/Protecția mediului

GF06 Housing and community amenities/Lociunțe și amenajări

GF07 Health/Sănătate

GF08 Recreation, culture and religion/Recreere,cultură și religie

GF09 Education/Educație

GF10 Social protection/Protecție socială

Datele absolute referitoare la cheltuielile bugetare au fost înregistrate pe perioada 2000-2010.

COFOG99/TIME Minim Maxim Media

Total 8.270,1 17.155,8 12.397,6

General public services 1.032,9 1.844,3 1.356,4

Defence 56,6 214,9 89,9

Public order and safety 189,2 426,4 300,7

Economic affairs 621,2 1.924,1 1.374,5

Environment protection 241,4 438,0 335,3

Housing and community amenities 163,3 306,7 226,9

Health 902,2 2.009,3 1.476,3

Recreation, culture and religion 351,7 723,8 563,8

Education 951,3 2.055,8 1.446,8

Social protection 3.450,4 7.230,6 5.226,8

În tabelul de mai sus putem observa că totalul cheltuielilor în perioada analizată a înregistrat un trend crescător pe tot parcursul perioadei analizate, atingând un punct culminant în anul 2010. Se poate observa că creșterile au fost relativ constante de la un an la altul, punctul de minim a fost în anul 2000 având o valoare de 8270,1 milioane euro, iar valoarea maximă a fost de 17.155,8 milioane euro înregistrata în anul 2010. Dacă facem o analiză mai în detaliu a cheltuielilor bugetare vom constata următoarele:

• În ceea ce privește cheltuielile cu apărarea acestea au o tendință oscilantă pe perioada analizată atingând punctul de minim în 2000 având o valoare de milioane euro iar maximul a fost înregistrat în 2010 de milioane euro. Putem evidenția faptul că în anul 2010 s-a înregistrat o creștere considerabilă, valoarea chiar dublându-se.

• În ceea ce privește cheltuielile cu sănătatea se poate observa pe ansamblu o tendință crescătoare din 2000 până în 2010. Din acest lucru reiese faptul că statul acordă o mai mare importanță sănătății de la un an la altul.

• O alta evoluție este cea a cheltuielilor cu afacerile economice care prezintă un trend oscilant, înregistrând punctul de minim în 2001 de 621,2 milioane euro iar cel de maxim în 2010 având valoarea de 1.924,1 milioane euro. Se poate vedea că în anul 2007 acesta a înregistrat o scădere bruscă pe seama crizei economice, pe o perioadă scurtă, fiind urmată însă din anul 2008 până în anul 2010 de o creștere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Buget si Trezoreria Publica.docx

Alte informatii

Universitatea Babeș-Bolyai Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor