Bursa de Valori Mobiliare

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest proiect trateaza Bursa de Valori Mobiliare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital din România şi constituirea Bursei de Valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului de restructurare a sistemului economic în ţara noastră şi de creare a mecanismelor şi instituţiilor specifice unei economii de piaţă eficiente.

Constituirea şi dezvoltarea pieţei de capital este, deci, indisolubil legată de etapele de derulare a “procesului de privatizare în masă”. Emiterea şi tranzacţionarea acţiunilor, cât şi eventualele împrumuturi făcute de stat sau de societăţi prin emisiunea de obligaţiuni, cât şi circulaţia lor, firesc după emisiune, în condiţiile protejării intereselor investitorilor şi stimulării înclinaţiei spre investiţii financiare au impus înfiinţarea unei pieţe organizate pentru negocierea acestora.

Piaţa de capital cuprinde piaţa pentru noile emisiuni şi tranzacţionarea instrumentelor pieţei monetare, obligaţiuni şi acţiuni. Ea leagă emitenţii hârtiilor de valoare cu investitorii individuali şi instituţionali prin intermediul brokerilor, dealerilor şi a celor ce subscriu la emisiuni.

Aşadar, piaţa de capital cuprinde piaţa primară şi piaţa secundară.

Piaţa primară permite transformarea directă a economiilor în resurse pe termen lung, de care vor beneficia colectivităţile publice şi private. Pe piaţa primară se emit valori mobiliare ce conferă anumite drepturi posesorilor lor, deci celor care au calitatea de furnizori de fonduri. Prin intermediul pieei primare se pun în evidenţă mişcările de capitaluri dintr-o economie, generate de către emitenţi, în calitatea lor de solicitatori de capitaluri.

Participanţii pe piaţa primară, în cadrul căreia se vând şi se cumpără valori mobiliare nou emise, sunt:

a) solicitatorii de capital: statul şi colectivităţile locale, întreprinderile publice şi cele private;

b) ofertanţii de capital: persoane perticulare, agenţi economici, bănci, case de economii, societăţi de asigurare;

c) intermediarii: societăţi de valori mobiliare, bănci comerciale, societăţi de investiţii financiare care prin reţeaua proprie asigură vânzarea titlurilor.

Piaţa primară are, deci, rolul de a transforma activele financiare pe termen scurt, în capitaluri disponibile pe termen lung.

Piaţa secundară asigură, prin intermediul bursei de valori mobiliare şi a pieţelor extrabursiere, atât buna funcţionare a pieţei primare, cât şi lichiditatea şi mobilitatea economiilor. Investitori au posibilitatea de a negocia, în orice moment, acţiunile şi obligaţiunile deţinute în portofoliu sau pot cumpăra noi valori mobiliare.

Lichiditatea pieţei le permite să realizeze rapid arbitraje de portofoliu, fără a aştepta scadenţa titlurilor deţinute.

Piaţa secundară concentrează cererea şi oferta derivată, care se manifestă după ce piaţa valorilor mobiliare s-a constituit.

COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Toate activităţile şi operaţiunile efectuate pe piaţa de capital se desfăşoară sub supravegherea şi controlul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), investită în acest scop cu puteri de reglementare, decizie, autorizare, dispensă, interdicţie, intervenţie, anchetă şi sancţionare disciplinară şi administrativă.

CNVM a fost înfiinţată prin Legea 52/1994 şi are rolul:

a) de a favoriza buna funcţionare a pieţei valorilor mobiliare;

b) de a asigura protecţia investitorilor contra practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase;

c) de a realiza informarea deţinătorilor de valori mobiliare şi a publicului asupra persoanelor care fac în mod public apel la economii băneşti şi asupra valorilor emise de acestea;

d) de a stabili cadrul activităţilor intermediarilor şi agenţilor pentru valori mobiliare, regimul asociaţiilor profesionale constituite de aceştia şi al organismelor însărcinate cu asigurarea funcţionării pieţei valorilor mobiliare.

Autoritatea CNVM se exercită pe întreg teritoriului României, iar sediul CNVM este în municipiul Bucureşti.

CNVM este compusă din 5 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedintele. Ei sunt numiţi şi pot fi revocaţi de către Parlament, în şedinţă comună a Camerelor.

Pentru îndeplinirea misiunii sale, CNVM exercită prerogativele cu care e investită prin adoptarea de norme, emiterea de acte individuale şi dispunerea de măsuri sub semnătura preşedintelui dupădeliberare în şedinţe.

CNVM adoptă norme prin regulamente şi intrucţiuni care sunt puse în aplicare prin ordin al preşedintelui. Actele individuale sunt deciziile, ordonanţele, atestările şi avizele.

Astfel regulamentele stabilesc norme cu privire la:

a) organizarea şi funcţionarea burselor de valori şi a altor pieţe de valori mobiliare;

b) autorizarea şi funcţionarea organismelor colective de investiţii şi plasament în valori mobiliare, precum şi asocietăţilor care le administrează;

c) organizarea şi funcţionarea sistemelor de depozitare colectivă a valorilor mobiliare;

d) funcţionarea Oficiului de Evidenţă a Valorilor Mobiliare;

e) autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare;

Fisiere in arhiva (1):

  • Bursa de Valori Mobiliare.doc