Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce

Proiect
7.3/10 (8 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 15892
Mărime: 79.90KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan ZUGRAVU
Acest proiect folosesti studentilor de la facultatile de economie si cuprinde informatii despre activitatea unei primarii.

Cuprins

CAP. I Structura si atributiile compartimentului financiar-contabil

I.1. Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza

I.2. Organizarea interioara a institutiei

I.3. Functionalitatea la Primaria Ion Neculce

I.4. Relatii cu exteriorul

CAP. II Conducerea activitatii financiare prin bugete

II.1. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2006

II.2. Modul de calcul si semnificatia indicatorilor specifici de reflectare a activitatii institutie publice

II.3. Modul de fundamentarea a indicatorilor financiari(venituri si cheltuieli) si analiza acestora

CAP. III Finantarea institutiei

III.1. Surse de finantare

III.2. Finantarea bugetara a Primariei comunei Ion Neculce

III.3. Finantarea din venituri proprii si din alte surse a Primariei comunei Ion Neculce. Fluxuri informationale generate de finantarea institutiei.

Extras din document

Cap.I Structura si atributiile comportimentului financiar-contabil

I.1 Prezentarea obiectului de activitate si domeniul in care se incadreaza

Administratia publica in unitatile administrativ teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor adminis - tratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale, de interes deosebit .

Prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva a autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona in numele si in interesul colectivitatii locale pe care le reprezinta, treburile publice, in conditiile legii .

Acest drept se exercita de catre consiliile locale si primari, autoritati ale administratiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat .

Competentele si atributiile autoritatilor administratie publice locale se stabilesc numai prin lege .

Autoritatile administratiei publice locale administreaza sau, dupa caz, dispun de resursele financiare, precum si de bunurile proprietate publica sau privata a comunelor, in conformitate cu principiul autonomiei locale .

Controlul administrativ si controlul financiar al activitatii autoritatilor publice locale se executa in limitele si conditiile prevazute de lege .

Comunele sunt persoane juridice de drept public. Acestea au patrimoniu propriu si capacitate juridica deplina .

Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala in comuna sunt consiliile locale comunale ca autoritati deliberative si primarii ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg in conditiile prevazute de legea privind alegerile locale .

Alesii locali sunt primarul si consilierii locali .

Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comuna in conditiile legii .

Mandatul primarului si consiliului local este de 4 ani si se exercita in conditiile legii .

In scopul asigurarii autonomiei locale autoritatile administratiei publice locale au dreptul sa instituie si sa perceapa impozite si taxe locale, sa elaboreze si sa aprobe bugetele de venituri si cheltuieli ale comunelor, in conditiile legii .

Consiliul local are initiativa si hotaraste in conditiile legii in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice locale sau centrale .

Dintre atributiile principale ale consiliului local stabilite prin Legea nr. 215/2001 - Legea administratiei publice locale , amintim :

- alege din randul consilierilor viceprimarul; stabileste in limitele normelor legale, numarul de personal din aparatul propriu;

- aproba statutul comunei precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului ;

- aproba bugetul local imprumuturile, virarile de credite si modul de utilizare a rezervei bugetare; aproba contul de incheiere a exercitarii - titlului bugetar; stabileste impozite si taxe locale, precum si taxe speciale in conditiile legii ;

- aproba, la propunerea primarului, in conditiile legii, organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functioanre a aparatului propriu de specialitate, ale institutiilor si serviciilor publice, precum si ale regiilor autonome de interes local ;

- administreaza domeniul public si privat al comunei ;

Preview document

Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 1
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 2
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 3
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 4
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 5
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 6
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 7
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 8
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 9
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 10
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 11
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 12
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 13
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 14
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 15
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 16
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 17
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 18
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 19
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 20
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 21
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 22
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 23
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 24
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 25
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 26
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 27
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 28
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 29
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 30
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 31
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 32
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 33
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 34
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 35
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 36
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 37
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 38
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 39
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 40
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 41
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 42
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 43
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 44
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 45
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 46
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 47
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 48
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 49
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 50
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 51
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 52
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 53
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 54
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 55
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 56
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 57
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 58
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 59
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 60
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 61
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 62
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 63
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 64
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 65
Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce - Pagina 66

Conținut arhivă zip

  • Caiet Practica - Primaria Comunei Ion Neculce.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de Dezvoltare Regională în România

Introducere Politica de dezvoltare regională este una din politicile cele mai importante şi mai complexe ale Uniunii Europene, statut ce decurge...

Initierea Micilor Afaceri - SC Moldavia SA

Cap 1. Descrierea generala a afacerii Descrierea afacerii în care se doreste sa se intre S.C. Moldavia S.A. , înfiintata în anul 2005, este o...

Caiet de Practică Administrativă

1 Prezentarea generală a stagiului de practică Prin cerera adresată primăriei Cordun în data de 16.03.2010 şi aprobată de dl. Primar Adrian...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Ai nevoie de altceva?