Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 19362
Mărime: 83.84KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Paunica Mihai

Cuprins

I. Prezentare generala a societatii comerciale PROD-COM SA -3

II. Protectia sociala , contributia la asigurarile sociale , contributia la fondul de somaj : prezentare generala -6

II.1. Protectia sociala -6

II.2.Contributia la asigurarile sociale si contributia la fondul de somaj în contabilitatea din România 9

II.3. Contributiile si protectia sociala pe plan international.-15

III. Calculul si contabilitatea contributiilor la asigurarile sociale si fondul de somaj.-21

III.1. Calculul si contabilitatea contributiilor în România.-21

III.2. Calculul si contabilitatea contributiilor conform standardelor internationale- consideratii generale.-24

III.3. Calculul si contabilitatea contributiilor , practic , la SC PROD-COM SA.26

IV. Controlul contributiilor la asigurarile sociale si fondul de somaj.-28

IV.1. Controlul contributiilor în România.-28

IV.1.1. Controlul financiar - preyentare generala.28

IV.1.2. Metodologia de exercitare a controlului financiar.31

IV.1.3. Controlul contributiilor la asigurarile sociale de stat si fondul de somaj .-34

IV.1.4.Plata contributiilor. Majorari de întârziere.38

IV.1.5.Executarea silita.-39

IV.2. Controlul contributiilor , practic , la SC PROD-COM SA.41

V. Concluzii si sugestii de îmbunatatire a modului de prelevare a contributiilor la asigurarile sociale si fondul de somaj.-44

VI. BIBLIOGRAFIE.46

VII. ANEXE -48

Extras din document

I. Prezentare generala a societatii comerciale PROD-COM SA

Societatea comerciala PROD-COM SA. îsi are sediul în România , în municipiul Râmnicul Vâlcea , Strada Principala numarul 111. SC PROD-COM SA este persoana juridica având forma juridica de societate pe actiuni. Aceasta îsi desfasoara activitatea în conformitate cu legile române si cu statutul societatii.

Scopul societatii este producerea , executia si comercializarea produselor si serviciilor din domeniul de activitate al societatii comerciale. Obiectul de activitate al societatii îl constituie productia si comercializarea produselor proprii si procurate de la alte unitati industriale , agricole , alimentare si nealimentare din domeniile:

- materiale de constructii , prestari în constructii;

- confectii metalice , prelucrari mecanice , service auto;

- confectii textile , tricotaje , încaltaminte , echipamente de protectie , artizanat;

- alimentatie publica;

- turnatorie feroase si neferoase ;

- poliestari cu fibra de sticla , detergenti lichizi si solizi;

- activitate de transport marfuri si persoane.

Structura organizatorica a firmei.

Structura organizatoricã a SC PROD-COM SA este de tip piramidal , având urmãtoarele nivele ierarhice:

- conducerea societatii;

- conducerea executiva;

- module de productie.

Conducerea societatii se asigura de Adunarea Generala a Actionarilor sau Consiliul Împuternicitilor Statului pe perioada de tranzitie si de Consiliul de Administratie , având calitatea de decizie asupra organizarii si a activitatii societatii, precum si asupra politicii economice si comerciale a acesteia.

Conducerea executiva a societatii se compune din:

- Directia Generala;

- Directia Management si Marketing;

- Directia Resurse Umane si Relatii de Munca;

- Directia Productie;

- Directia Tehnica si de Calitate;

- Directia Comerciala;

- Directia Economica.

Modulele de productie sunt entitati organizate autonom la nivel de divizie sau sucursala având la conducere un director de sucursala ajutat , dupa caz , de un director adjunct si un contabil sef. În competenta diviziei sau sucursalei se pot organiza compartimente functionale , precum si filiale care au constituite colective specializate pe profilul de activitate al societatii.

Organizarea SC PROD-COM SA

Societatea pe actiuni e administrata de Consiliul de Administratie compus din 15 administratori alesi de Adunarea Generala a Actionarilor pentru o perioada de 4 ani cu posibilitatea de a fi alesi pe noi perioade de 4 ani; membrii consiliului nu au calitatea de actionari. Numarul de administratori este stabilit în raport cu volumul si specificul societatii comerciale.

Alegerea administratorilor se va face dintre persoanele desemnate de actionari. Când se creaza un loc de vacant în Consiliul de Administratie

Preview document

Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 1
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 2
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 3
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 4
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 5
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 6
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 7
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 8
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 9
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 10
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 11
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 12
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 13
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 14
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 15
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 16
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 17
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 18
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 19
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 20
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 21
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 22
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 23
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 24
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 25
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 26
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 27
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 28
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 29
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 30
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 31
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 32
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 33
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 34
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 35
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 36
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 37
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 38
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 39
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 40
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 41
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 42
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 43
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 44
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 45
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 46
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 47
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 48
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 49
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 50
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 51
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 52
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 53
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 54
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 55
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 56
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 57
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 58
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 59
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 60
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 61
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 62
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 63
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 64
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 65
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 66
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 67
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 68
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 69
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 70
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 71
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 72
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 73
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 74
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 75
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 76
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 77
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 78
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 79
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 80
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 81
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 82
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 83
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 84
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 85
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 86
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 87
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 88
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 89
Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor Sociale de Stat - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Calculul, Contabilitatea si Controlul Contributiilor si Fondurilor datorate Bugetului si Asigurarilor.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Intern in Activitatea de Creditare Bancara

CAPITOLUL 1. ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Consideratii etimologice si evolutioniste privind auditul 1.2 Definitii 1.1 . Consideratii etimologice...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Macroeconomie

CAPITOLUL 1 PIAŢA CAPITALULUI 1.1. Piaţa capitalului. Oferta de capital. Cererea de capital Piaţa capitalului reprezintă relaţiile băneşti care...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice în cadrul Casei Județene de Pensii Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1. Scurt istoric În baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Unitățile Administrativ Teritoriale

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui 1.1.Scurt istoric Primăria Municipiului Vaslui este instituţia prin...

Controlului Financiar Privind Cheltuielile si Veniturile unui Agent Economic – SNP Petrom Bucuresti, Sucursala Peco Braila

Capitolul 1 - CONTROLUL FUNC|IE EFICENT~ A CONDUCERII 1.1 Necesitatea controlului agenţilor economici în cadrul economiei de piaţă...

Importanța Organizării și Utilizării Contabilității Cheltuielilor la Nivelul Entităților Economice

In drumul către progres şi civilizaţie societatea mama nu poate ocoli ideea de ordine,disciplina şi prevedere in plan economic. Ne place sau...

Controlul financiar de stat

1. Controlul financiar de stat 1.1 Organizarea activității de control financiar al statului În perioada tranziţiei de la economia centralizat...

Studiu de Caz - SC Electrica SA

MOTO : ,,Unde este energie este si performanta. Unde este energie este si dezvoltare. Unde este energie este si comunicare. Unde este energie...

Fundamentarea și Finanțarea Cheltuielilor Publice în Cadrul Casei Județene de Pensii Iași

CAP 1. Organizarea şi funcţionalitatea la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1 Scurt istoric Casa Judeţeană de Pensii Iaşi este organizată şi...

Monografie Contabila - SC Sabimpex Prod SRL Cluj-napoca

CAPITOLUL I PREZENTAREA ENTITATII PATRIMONIALE 1.1.DENUMIREA, SEDIUL ŞI FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII S.C. SABIMPEX PROD S.R.L. este o persoană...

Ai nevoie de altceva?