Calculul principalilor indicatori economici si financiari

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Calculul principalilor indicatori economici si financiari.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Popescu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Economie

Extras din document

Lumea contemporană devine, din ce în ce mai mult, o realitate de neconceput fără preocuparea pentru performanță, reușită, succes. Aceste elemente au devenit motivația aproape obsedantă a oricărei întreprinderi care încearcă să se înscrie și să se mențină durabil pe o piață concurențială.

În general, termenul de performanță are semnificația unui „rezultat prestigios”, a unei „realizări deosebite”. Transpus în mediul de afaceri, conceptul de performanță este interpretat ca „o bună reușită” sau ca un “succes”, în plan general sau pe domenii specifice de activitate ale întreprinderii. Acest succes poate fi cuantificat cu ajutorul unui ansamblu de indicatori sau criterii de natură cantitativă și calitativă și este expresia gestiunii activității întreprinderii.

Indicatorii financiari sunt reglementați și clasificați în diferite grupe. Pe lângă aceștia, fiecare manager, poate să-și calculeze indicatori pe care îi consideră relevanți activității pe care o desfășoară.

Principalii indicatori economico – financiari se clasifică astfel:

• indicatori de lichiditate;

• indicatori de echilibru – financiar;

• indicatori de gestiune;

• indicatori de rentabilitate;

• indicatori ai fondului de rulment.

2.1. Indicatori de lichiditate

Finanțatorii externi ai întreprinderii sunt subiecții riscului financiar derivat din insolvabilitatea întreprinderilor pe care le finanțează. Pentru a aprecia acest risc, ei evaluează bonitatea clienților lor prin analiza a două aspecte ale solvabilității, respectiv:

• solvabilitatea pe termen scurt sau lichiditatea;

• solvabilitatea pe termen mediu și lung sau soliditatea petrimonială.

Lichiditatea exprimă aptitudinea întreprinderii de a face față, în mod aproape intempestiv, obligațiilor financiare care ajung la scadență pe termen scurt, ca urmare a transformării activelor circulante în disponibilități, în același arc temporar.

Prin punerea în relație a activului circulant și a unor elemente constitutive ale acestuia cu datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an, se obțin ratele de lichiditate.

Rata lichidității generale evidențiază în ce măsură datoriile care trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an pot fi acoperite din activele circulante.

Rata lichidității generale =

Conform valorilor de referință, raportul trebuie să înregistreze valori mai mari decât unitatea și un trend crescător pentru a reflecta echilibrul financiar pe termen scurt, ceea ce echivalează cu un fond de rulment net pozitiv. Matematic, valoarea supraunitară a raportului implică superioritatea activelor circulante în raport cu pasivele curente.

Fisiere in arhiva (1):

  • Calculul principalilor indicatori economici si financiari.doc