Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 4213
Mărime: 34.47KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bucataru Dumitru
FEAA - Univ Al I Cuva , Iasi , 2010

Cuprins

Capitolul 1. Evaluarea în cazul fuziunii, absorbţiei şi divizării întreprinderilor.1

Capitolul 2. Formularea unei opinii privind performanta intreprinderii şi informarea terţilor.5

Capitolul 3. Privatizarea intreprinderilor de stat .6

Capitolul 4. Realizarea unei investitii.7

Capitolul 5. Evaluare in cazul pregatirii unui contract de asigurare.9

Capitolul 6. Evaluarea intreprinderii in cazul impozitarii.9

Extras din document

1. Evaluarea în cazul fuziunii, absorbţiei şi divizării întreprinderilor

Ca urmare a schimbărilor continue ce au loc în economia de piaţă, mai cu seamă în perioada de tranziţie, evaluarea întreprinderii la anumite intervale de timp este necesară pentru aprecierea justă a evoluţiei sale, a locului pe care îl ocupa în sectorul de activitate - în raport cu concurenţii interni şi externi, cât şi pentru întocmirea corectă a documentelor contabile.

Realităţile societăţii moderne demonstrează că afacerile întreprinzătorilor se desfăşoară într-un mediu economic şi concurenţial, care impun perfecţionarea şi dezvoltarea relaţiilor de producţie şi de desfacere. În acest context, din raţiuni economice, financiare şi fiscale, companiile recurg la un procedeu de concentrare, prin fuziune, a factorilor implicaţi în realizarea şi diversificarea activităţilor sale. În prezent, asistăm la extinderea acestui fenomen economic pe plan internaţional, datorită necesităţii satisfacerii cerinţelor crescânde ale principiilor de dezvoltare şi perfecţionare economice ale întreprinzătorilor.

Fuziunea este operaţiunea prin care două societăţi se unesc pentru a forma una singură. Aceasta permite consolidarea şi creşterea capacităţii concurenţiale a întreprinderilor, fiind şi un mijloc de reorganizare a unui grup. Fuziunea poate îmbrăca două forme:

• Contopirea presupune crearea unei societăţi noi prin reunirea mai multor societaăţi deja existente. Nici una dintre societăţile fuzionate nu-şi menţine fiinţa, deoarece se crează o nouă societate, distinctă de toate cele care o formează.

• Absorbţia se realizează prin înglobarea unei societăţi de o altă societate existentă, aceasta din urmă încetând a mai fiinţa. Termenul utilizat este de "fuziune absorţie" şi este procedeul cel mai des utilizat, deoarece societăţile care fuzionează sunt adesea de importanţă diferită, iar cea mai puternică le absoarbe pe celelalte.

Realizarea efectivă a procesului (respectând etapele specifice), implica specificarea perioadei prealabile fuziunii (faza de studiu şi negociere), a metodelor de evaluare a întreprinderii şi prezentarea proiectului de fuziune sub aspect juridic şi fiscal, urmând după aceasta aprobarea, publicarea şi controlul proiectului de fuziune cu formularea concluziilor ce se desprind. Dacă toate condiţiile au fost îndeplinite se poate desfăşura procesul de fuziune specificând efectele pe care le generează. Pentru realizarea acestuia trebuie respectate şi anumite aspecte contabile referitoare la principii fundamentale, recunoaşterea şi evaluarea societăţilor, raportul de schimb, contabilizarea primei de fuziune, aportul la fuziune şi contabilizarea aportului.

După cum se observă o altă situaţie care impune evaluarea întreprinderii este operaţia de fuziune. Astfel pentru evaluarea concretă în această situaţie, se pot folosi metodele tradiţionale practicate în cazul aporturilor în natură:

• evaluarea bunurilor aportate la valoarea lor intrinsecă;

• evaluarea titlurilor atribuite ca plată pentru aporturi;

• împărţirea valorii nete a bunurilor aportate la valoarea reală a acţiunilor societăţii beneficiare a aporturilor.

În practică sunt utilizate şi alte criterii pentru o determinare mai exactă a valorii economice a întreprinderii: volumul producţiei, rentabilitatea, cursul la bursă, perspective de viitor. De asemenea, există foarte multe metode de evaluare a societăţilor, printre care:

• valoarea intrinsecă (matematică) - valoarea patrimoniului;

• valoarea lichidativă - valoarea intrinsecă diminuată cu cheltuielile şi impozitele antrenate de lichidarea societăţii;

• valoarea productivităţii - capitalizarea dobânzilor determinate de marja brută autofinanţare, de beneficiul net sau de media dividendelor distribuite pe societate.

• valoarea de bursă - calculată faţă de cursul mediu al acţiunii.

Ţinem să precizăm că este necesara utilizarea mai multor criterii de evaluare , fără însă ca numărul lor să fie prea mare. Acestea trebuie sa fie semnificative pentru ceea ce doresc să reprezinte.

De ce este necesară evaluarea în cazul fuziunilor ? Ştim ca operaţiunile de fuziune se caracterizează prin transmiterea elementelor de activ şi de pasiv compunând patrimoniul unei societăţi - societatea absorbită - sau al unor societăţi - societăţile care se contopesc - în profitul societăţii noi sau absorbante, care moşteneşte - în tot sau în parte - societăţile care au fuzionat prin una din modalităţile menţionate. Trebuie subliniat că pasivul societăţii absorbite este luat în sarcina societăţilor noi sau absorbante, conform modalităţilor definite prin contractul de fuziune. Tocmai din aceasta cauză, a reflectării corecte în contabilitate, este necesar a se evalua activele şi pasivele societăţilor care fuzionează, sau a celor absorbite, pentru a se cunoaţte realitatea economico-financiară a întreprinderilor implicate.

Preview document

Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 1
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 2
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 3
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 4
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 5
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 6
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 7
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 8
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 9
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 10
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 11
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 12
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 13
Cauze și situații ce impun evaluarea întreprinderii - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Bibliografie.doc
  • Cauze si situatii ce impun evaluarea intreprinderii.doc
  • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Abordarea costurilor și abordarea veniturilor în evaluarea întreprinderii

Introducere Necesitatea evaluarii intreprinderii si a unitatilor operationale de natura intreprinderii deriva din necesitatile utilizatorilor...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Metode Patrimoniale de Evaluare a Intreprinderilor

Pâna la începutul secolului al XX-lea valoarea patrimoniala a constituit un parametru esential de evaluare a întreprinderii. De fapt, evaluarea...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Diagnostic si Evaluarea SC Cilindrul SA Calan

CAP. I. DESCRIEREA SOCIETATII COMERCIALE SI POZITIA FATA DE PIATA 1.1 ÎNFIINTARE SI STATUT JURIDIC Societatea comerciala S.C CILINDRUL S.A....

Eficiență și risc în activitatea economică

INTRODUCERE Într-o economie de tip simplificat agenţii economici au fost obişnuiţi ca “regulile jocului” să fie dictate. Directivele, normele,...

Analiza Diagnostic a Cifrei de Afaceri si a Consecintelor sale Economico-Financiare la SC Secona SA Pitesti

INTRODUCERE In conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, fiecare întreprindere, indiferent de forma de proprietate, profil sau...

Diagnosticul financiar - instrument al previziunii, analizei performanței financiare și a managementului firmei

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Analiza factorială a cifrei de afaceri

INTRODUCERE Fiecare întreprindere, în conditiile tranzitiei tarii noastre la economia de piata, indiferent de forma de proprietate, obiect de...

Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA

CAP. 1 MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII 1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii întreprinderii S.C....

Elemente de Diagnostic Financiar al Firmei SC Suny Good SRL

CAP.1 PROBLEMATICA DIAGNOSTICULUI FINANCIAR 1.1 Importanţa diagnosticului financiar Diagnosticul financiar, ca instrument esenţial al...

Analiza cifrei de afacere la societatea SC Băile Govora SA

CAPITOLUL I Consideraţii teoretice şi metodologice privind cifra de afaceri 1.1.Conţinutul şi metodele de calcul ale cifrei de afaceri Orice...

Ai nevoie de altceva?