Cauzele și consecințele evaziunii fiscale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2366
Mărime: 27.90KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Condea Bogdan Virgil
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Aurel Vlaicu", Arad
Specializare: Finanțe-Bănci

Cuprins

Introducere 3

Partea Teoretica 4

Partea Practica 6

Concluzii 9

Bibliografie 10

Extras din document

INTRODUCERE

Unul din fenomenele economico-sociale complexe, de mare importanță, cu care statele de astăzi se confruntă și ale cărui consecințe nedorite caută să se limiteze cât mai mult, este evaziunea fiscală.

În țara noastră, democratizarea finanțelor publice a produs o serie de reacții antifiscale, motiv pentru care, este nevoie de o atitudine de eficacitate față de fenomenul evazionist, în ceea ce privește administrarea, identificarea, previzionarea, controlul și valorificarea acestuia, în perspectiva asigurării veniturilor bugetare proiectate.

În majoritatea țărilor, una dintre cauzele problemelor economice este reprezentată de amploarea economiei subterane, prin diferitele moduri de manifestare ale acesteia. În societatea românească, în ultimii ani, aceasta a fost într-o continuă creștere și răspândire, afectând tot mai mult dezvoltarea economiei. În acest context, se evidențiază ca principalele moduri de manifestare ale acesteia: evaziunea fiscală, munca la negru, spălarea de bani și corupția. O monitorizare defectuasă, lipsa transparentei și alte cauze, au condus la creșterea evaziunii fiscale de la un an la altul.

În orice societate, necesitatea fiscalității este pe deplin dovedită, nimic altceva neputând înlocui acest mijloc de finanțare și de susținere a statului. În ultimii ani s-a creat o stare de spirit general legată de conștientizarea implicațiilor bugetare, macroeconomice și sociale ale proliferării evaziunii fiscale. Din păcate, ceea ce se poate face efectiv în acest domeniu este limitarea cât mai mare a consecințelor acestui fenomen, eradicarea sa, fiind practic imposibil de realizat. Efectele negative ale evaziunii fiscale se resimt direct asupra nivelului încasărilor și veniturilor fiscale, conducând, totodată la apariția de distorsiuni în mecanismele pieței și, nu în ultimul rând, contribuind la crearea unor inechități sociale datorate ,,excesului diferite a contribuabililor către acest fenomen. Dacă nu ar fi decât aceste cauze adusede evaziune a fiscală, statul ar trebui să se preocupe sistematic și eficient de preîntâmpinarea și limitarea fenomenului.

Cauzele evaziunii fiscale sunt multiple - excesivitatea sarcinilor fiscale; insuficiența educației cetățenești și educației fiscale a contribuabililor, precum și excesul de zel al organelor fiscale, predispune uneori la exagerări.

Evaziunea fiscală este influențată de o serie de factori ce acționează într-o mai mare sau mai mică măsură asupra comportamentului fiscal al contribuabililor. De gradul în care acești factori se manifestă depinde adoptarea unor măsuri de prevenire și combatere a acestui fenomen negativ. În rândul acestor factori putem enumera pe cei economici, politici, psihologici, etc.

PARTE TEORETICA

Descoperite sau nu cauzele evaziunii fiscale sunt numeroase. Dintre acestea menționăm:

- mărimea excesivă a sarcinilor fiscale. În comparațiile interna­ționale, eficiența unui sistem fiscal nu se măsoară atât prin importanța venitului fiscal, cât prin gradul de consimțire la plata impozitelor;

- insuficienta educație a contribuabililor, pe de o parte, și excesul de zel al organelor fiscale, predispuse, uneori, la exagerări, pe de altă parte;

- lipsa unui control eficient, bine organizat, realizat cu personal foarte bine pregătit;

- existența unei legislații defectuoase, care, prin omisiunile ei, permite sustragerea de la plata unor impozite.

Evaziunea fiscală este păgubitoare atât pentru stat, cât și pentru contribuabili. Statul este lipsit de o parte din veniturile pe care ar trebui să le încaseze pentru a-și îndeplini atribuțiile asumate. Efectele negative pentru contribuabili se concretizează în faptul că totalul impozitelor se distribuie pe o masă de venituri mai mică.

Informațiile cele mai certe referitoare la dimensiunile evaziunii și fraudei fiscale sunt oferite de statisticile rezultate din operațiunile de control; aceste informații se limitează la acele cazuri descoperite și sancționate, conform legislației în vigoare, evaziunea și frauda fiscală, indiferent de dimensiunile atinse, au efecte negative asupra economiei și societății, în general, incidențele fiind de natură politică, financiară, economică și socială.

Efectul financiar (singurul cuantificabil în anumite limite) se referă la faptul că este afectat echilibrul bugetar prin generarea de deficite bugetare și de costuri suplimentare aferente împrumuturilor publice.

Sub aspect economic, evaziunea fiscală „legală” sau frauduloasă distorsionează fenomenul concurențial, cu consecințe negative asupra formării prețurilor.

Bibliografie

1. Cornel Lazăr, Mirela Matei, Jean Andrei: Finanțe, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2007

2. Mihai Nedelescu, Neculae Plăiașu, Cristina Stănescu, Răzvan Șindilaru, Dan Moraru: Finanțe publice și evaziunea fiscală, Editura Economică, București 2006,

3. http://www.scribd.com/doc/54283823/Evaziunea-Fiscala-Si-Posibilitati-de-Combatere-a-Acesteia

4. http://www.scribd.com/doc/54283823/Evaziunea-Fiscala-Si-Posibilitati-de-Combatere-a-Acesteia

5. http://www.scribd.com/doc/54283823/Evaziunea-Fiscala-Si-Posibilitati-de-Combatere-a-Acesteia

Preview document

Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 1
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 2
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 3
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 4
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 5
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 6
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 7
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 8
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 9
Cauzele și consecințele evaziunii fiscale - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Cauzele si consecintele evaziunii fiscale.docx

Te-ar putea interesa și

Analiza Juridico-Penala a Evaziunii Fiscale in Republica Moldova

Introducere Statul modern este o instituţie extrem de dinamică şi de mare complexitate cu nenumărate funcţii cărui funcţionare şi finanţare este...

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Metodologia Investigării Infracțiunilor de Evaziune Fiscală

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Precizări terminologice Atât în vorbirea curentă, cât şi în literatura de specialitate, cuvântul „finanţe”...

Evaziunea Fiscala - Cauza sau Efect a Presiunii Fiscale

1. PRESIUNEA FISCALĂ – INSTRUMENT AL POLITICII FISCALE 1.1. PRESIUNEA FISCALĂ Noţiunea de presiune fiscală trebuie studiată în corelaţie cu...

IFPS - Raport de Practica

Introducere Importanţa fiscalităţii în economia naţională, atât ca mijloc major de acoperire a nevoilor bugetare, cât şi ca mijloc intervenţionist...

Evaziunea fiscală - cauze și modalități de combatere

INTRODUCERE Evaziunea fiscală este păcatul pe care contribuabilul îl poate face față de stat prin nerespectarea legii. Dacă orice păcat al omului...

Evaziunea Fiscală

CAPITOLUL 1 – EVAZIUNEA FISCALĂ: DEFINIRE , CONŢINUT , FORME DE MANIFESTARE 1.1 CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC AL EVAZIUNII FISCALE Evaziunea fiscală...

Evaziune Fiscală

Introducere Statul modern este o institutie extrem de dinamica si de mare complexitate cu nenumarate functii carui functionare si finantare este...

Ai nevoie de altceva?