Cererea de Monedă

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 2 fișiere: docx, pptx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 6097
Mărime: 554.76KB (arhivat)
Publicat de: Alexandra Botezatu
Cost: 9 puncte
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR MASTERAT MONEDĂ ȘI BĂNCI

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. 1.Fundamentarea teoretică a cererii de monedă 4
 3. 1.1 Disponibilități monetare 4
 4. 1.2 Ecuația cantitativă a cererii de monedă 6
 5. 2.Concepția patrimonială a cererii de monedă 8
 6. 2.1 Analiza keynesiană a cererii de monedă 8
 7. 2.2 Analiza friedmaniană a cererii de monedă 10
 8. 3.Cererea tranzacțională de monedă 13
 9. 3.1 Factorii cererii tranzacționale de monedă 13
 10. 3.2 Cererea pentru valută versus depozitele la cerere 14
 11. 3.3 Managementul eficient al fondurilor într-o firmă cu filiale multiple 15
 12. 3.4 Inovații financiare iminente 16
 13. Concluzii 17
 14. Bibliografie 18

Extras din proiect

INTRODUCERE

O problemă fundamentală a economiei monetare este procesul de formare a cererii de monedă.Noţiunea de „cerere de monedă”este relativ recentă,fiind introdusă în ştiinţa economică abia către sfârşitul secolului XIX,însă,în anii 60-70 ai secolului XX,a devenit o noţiune esenţială a analizei monetare moderne.Cererea de monedă reprezintă unul dintre cele mai importante componente ale mecanismului de transmisie a politicii monetare într-o economie de piață.

Explicaţia importanţei sporite acordate acestei probleme constă în faptul că mecanismele esenţiale prin care fenomenele monetare acţionează asupra economiei reies din confruntarea ofertei de monedă din partea băncilor cu cerere de monedă emanată de la agenţii economici nebancari.

Cunoaşterea mecanismelor de ajustare şi reajustare permite înţelegerea modului în care funcţionează economiile monetare contemporane,condiţie esenţială pentru elaborarea şi aplicarea cu succes a unei politici monetare compatibile cu cerinţele stabilităţii economice.Se constată că o temă dominantă în literatura de specialitate este identificarea factorilor determinanţi ai cererii de monedă şi exprimare a acţiunii factorilor respectivi.

Așadar, primul capitol al lucrării se referă la aspecte teoretice ale cererii de monedă și lanoțiunea de „disponibilități monetare”, al doilea capitol este dedicat analizelor marilor economiști John M. Keynes și Milton Friedman, iar cel de-al treilea capitol este axat pe concepția tranzacțională a cererii de monedă, în formă teoretică, dar și mici exemple din practică.

1.FUNDAMENTAREA TEORETICĂ A CERERII DE MONEDĂ

1.1DISPONIBILITĂŢI MONETARE

Cererea de monedă exprimă atât un concept, cât şi o funcţie.Definiţia conceptului pune în evidenţă noţiunea de încasare monetară, iar funcţia asociată cererii de monedă rezultă din interpretarea modernă a ecuaţiei cantitative, care constituie expresia formalizată a principalelor reflexii monetare.

Prima definiţie dată cererii de monedă aparţine lui Leon Wallras în 1874, care a formulat ideea potrivit căreia cererea de monedă exprimă o încasare dorită.Încasarea monetară a unui agent este cantitatea de monedă pe care acesta o deţine, indiferent de motivele sale.Astfel, în concepţia autorului, cererea de monedă este o cerere de deţinere de monedă, fiind posibilă distincţia dintre moneda deţinută şi moneda utilizată.

Formula propusă de acest autor este următoarea:

H=QnPn (1)

unde,

H – disponibilităţi monetare dorite(cantitatea de monetar dorită,cererea de monedă=cererea de numerar);

Qn – cantitatea nominală de monedă(numerar) existentă(oferta nominală de monedă);

Pn – preţul monedei (numerarului) (inversul nivelului general al preţurilor).

Dacă un deţinător utilizează moneda sa, acestuia i se oferă în schimb bunurile, seviciile sau titlurile pe care le solicită, iar dacă el utilizeză întreaga cantitate de monedă, atunci cererea sa de monedă este ,,nulă”.Numai dacă deţinatorul conservă moneda ,,în casă”, atunci se manifestă cererea de monedă. În acest mod, se poate explica, contrar a ceea ce se susţine în limbajul curent, că deţinătorul care îşi retrage bacnotele de la un ghişeu automat,în vederea efectuării de cumpărături, nu este un solicitant de monedă, deci nu contribuie la cererea de monedă. El transformă moneda sa scriptuală în monedă materială, petru o utilizare imediată. Situaţia enunţată ilustrează că moneda poate fi deţinută, în scopul utilizării în viitor, şi de asemenea, poate fi utilizată în calitate de rezervă a valorii în sensul forte.

Întrucât utilizatorii de monedă din economie sunt supuşi, mai mult sau mai puţin, fenomenului de iluzie monetară, cererea de monedă este exprimată în termeni reali, respectiv sub forma încasărilor deflatate de nivelul general al preţurilor. Daca M reprezintă cantitatea de monedă şi P nivelul general al preţurilor, atunci valoarea reală a monedei este dată de raportul M/P,ceea ce evidenţiază că preţurile constituie o variabilă explicativă a comportamentului deţinătorilor de monedă.

Cererea de monedă se poate aborda la un monent dat , dar, cel mai adesea, analizele se realizează pentru un inteval de timp.Aceasta poate lua accepţiuni diferite în decursul unei perioade în cazul analizei: încasarea disponibilă la începutul perioadei, încasarea disponibilă la finalul perioadei şi încasarea medie în cadrul perioadei.Pentru un utilizator de monedă care dispune la începutul perioadei de o anumităcantitate de semne monetare, pe care le utilizează în vederea plăţilor pentru bunuri şi servicii, astfel încât îşi epuizează suma deţinută iniţial, cererea de monedă va fi dată de nivelul mediu al deţinerii sale de monedă, de-a lungul perioadei.

Preview document

Cererea de Monedă - Pagina 1
Cererea de Monedă - Pagina 2
Cererea de Monedă - Pagina 3
Cererea de Monedă - Pagina 4
Cererea de Monedă - Pagina 5
Cererea de Monedă - Pagina 6
Cererea de Monedă - Pagina 7
Cererea de Monedă - Pagina 8
Cererea de Monedă - Pagina 9
Cererea de Monedă - Pagina 10
Cererea de Monedă - Pagina 11
Cererea de Monedă - Pagina 12
Cererea de Monedă - Pagina 13
Cererea de Monedă - Pagina 14
Cererea de Monedă - Pagina 15
Cererea de Monedă - Pagina 16
Cererea de Monedă - Pagina 17
Cererea de Monedă - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Cererea de Moneda
  • Cererea de moneda.docx
  • Cererea de moneda.pptx

Alții au mai descărcat și

Valuta. Devize

Capitolul 1: Valuta Valutele sunt acele monede naţionale care au circulaţie, putere de plată şi pot fi constituite ca rezervă şi în alte ţări...

Rolul Piețelor Financiare Emergente

1. Introducere Pieţele emergente apar şi se dezvoltă în contextul mai larg al dezvoltării pieţei financiare internaţionale care „constituie o...

Oferta de Monedă

1. CADRUL INSTITUTIONAL AL OFERTEI DE MONEDA In economiile contemporane, sistemul financiar-bancar se compune, de regula din urmatoarele categorii...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Piața Monetară și Creația Monetară

1. DEFINIREA ŞI CARACTERISTICA PIEŢII MONETARE Circuitul activelor financiare între ofertanţii de fonduri şi beneficiarii acestora are loc prin...

Creația Monetara și Oferta de Monedă

Moneda este creata de :băncile comerciale,banca centrală şi în unele ţări de Trezoreria publica. Creaţia monetara constă în tranformarea în...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Modele de Fundamentare a Deciziilor de Politică Monetară de Stabilizare Macroeconomică

CAPITOLUL 1. CADRUL GENERAL AL ECONOMIEI ROM\NESTI ÎN CONTEXTUL ECONOMIC MONDIAL 1.1. Situaţia economiei pe plan mondial-privire de ansamblu...

Particularitățile pieței monetare din România - studiu de caz restricțiile ofertei de monedă în contextul crizei financiare

I N T R O D U C E R E Lucrarea prezentă își propune să analizeze particularitățile pieței monetare, cât și restricțiile ofertei de monedă în...

Un model economico - matematic al cererii de monedă bazat pe teoria gestiunii stocurilor

CAP 1. Moneda şi cererea de monedă 1.1. Prezentare Din timpuri imemoriale , toate societăţile au folosit un tip sau altul de monedă. Moneda este...

Studiu de caz - Banca Națională a României - analiza politicii monetare în România în perioada 2008-2010

INTRODUCERE Într-o economie complexă şi descentralizată, moneda este instrumentul unic al schimbului. Cererea si oferta de bunuri de pe pietele de...

Politică monetară - strategii indirecte

CAPITOLUL I POLITICA MONETARĂ 1.1. Politica monetară – rol şi obiective Echilibrul de pe piaţa monetară, obţinut numai prin mecanismul...

Cererea de monedă și inovația financiară

Rezumat În contextul actual al economiei de piaţă concurenţiale din ţara noastră, lucrarea de faţă se doreşte a fi un ghid foarte util pentru a...

Cererea și oferta de monedă

Introducere Subiectul referatului propus este ,,Cererea și oferta de monedă”. În lucrarea de față am drept scop de a accentua importanța...

Oferta și Cererea de Monedă

I. Structura masei monetare ȋn sens restrâns (M1) Analiză perioada 2007 - martie 2010 Agregatul monetar M1 regrupează toate mijloacele de plată...

Ai nevoie de altceva?