Cererea și Oferta

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7905
Mărime: 49.86KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Cuprins

Introducere

1. Cererea şi oferta ca formă de legătură şi coordonare a activităţii agenţilor economici 3

2. Cererea

2.1 Concepţie. Legea cererii. 6

2.2 Factorii de influeţă asupra cererii. 8

2.3 Cererea pieţii. 10

2.4 Noţiuni despre elasticitatea cererii.

Factorii care determină elasticitatea ofertei. 13

3.Oferta.

3.1 Concepţie.Legea ofertei. 16

3.2 Factorii de influenţă asupra ofertei 19

3.3 Noţiuni despre elasticitatea ofertei

Factorii care determină elasticitatea ofertei. 21

4. Echilibrul pieţei. Interacţiunea ofertei cu cererea. 25

5. Aplicarea teoriei cererii şi ofertei. 30

Concluzie 34

Bibliografie 35

Extras din document

Itroducere

Apariţia schimbului de bunuri şi evoluţia acestuia a dat naştere la piaţă.Ea a apărut ca urmare a dezvoltării diviziunii sociale a muncii, prin viziunea care sa realizat între producător şi consumator.Această separare a determinat că bunurile produse să ajungă de la producător la consumator prin intermediul pieţei. Piaţa, este aşadar o categorie economică complexă, ce reflectă totalitatea relaţiilor de vînzare – cumpărare care au loc în societate, în interacţiunea lor, în strînsă legătură cu spaţiul economic în care au loc. Piaţa este locul întîlnirii a ofertei vînzătorilor şi cererii consumatorilor, a confruntării dintre ele. Deci, pe piaţă se reflectă raporturile reale dintre producţie şi consum, prin intermediul categoriilor relative de cerere şi ofertă şi a categoriilor de preţ.

Participanţii la piaţă, la relaţiile pe care le reflectă sunt producătorii în calitate de ofertanţi de factori de producţie, bunuri de consum şi servicii şi consumatorii productivi şi individuali în calitate de cumpărători, care se opun unui altora prin urmărirea propriului interes. În acelaşi timp este de remarcat faptul că între ofertanţi şi consumatori există o puternică legătură ce pune în evidenţă ‘solidaritatea funcţională ’ a pieţiei.

Analiza cererii pe piaţă reprezintă continuarea problemelor privitoare la nevoile umane şi la caracteristicile lor, la interesele economice. În acelaşi timp, teoria cererii constituie baza alocării veniturilor limitate de către consumatorii raţionali.

Analiza problemelor referitoare la ofertă este o continuare a analizei resurselor economice şi a factorilor de producţie, şi respectiv o continuare a analizei bunurilor economice.

1.Cererea şi oferta ca formă de legătură şi coordonare activităţii a agenţilor economici

Subiecţii vieţii economice sunt consumatorul şi producatorul. Societatea poate avea unul din următoarele sisteme economice: gospodăria naturală, adica tradiţională şi de schimb, adica economia de piaţă, planificată centralizat şi mixtă. Aceste forme generale de organizare a vieţii economice se deosebesc prin modalităţile de legătură dintre producător şi consumator. În economia naturală există o legătură nemijlocită dintre producător şi cosumator ; resursele sunt alocate, iar bunurile sunt distribuite în conformitate cu tradiţia stabilită. Economia tradiţională este specificată grupurilor sociale izolate. Actualmente aria acestei economii s-a îngustat substanţial , deoarece predomină sistemele economice specifice economiei de schimb.

În economia centralizat-planificată soluţiile pentru întrebările ce? cum?cine? pentru cine? sunt determinate din centru de către guvernanţi. Agenţii economici trebuie doar să îndeplinească aceste directive.

Economia de piaţă se mai numeşte şi economia liberei iniţiative. Care este mecanismul legăturii dintre producător şi consumator în economia de piaţă? Pentru identificarea acestuia este necesar, în primul rîndâ, de evidenţiat faptul că reproducţia, conform teoriei marxiste, este un element fundamental al oricărui sistem economic. Ea reprezintă procesul de producţie continuu şi îmbină organic 4 faze (schema 1)

Schema 1

În al doilea rînd, pentru a-şi satisface necesităţile, consumatorul terebuie să-şi procure mărfurile necesare. Prin urmare, la baza cererii se află nevoile consumatorului, iar cererea şi oferta devin forme economice de manifestare a consumatorilor şi producătorilor.

În al treilea rînd, vor procura mărfurile numai acei consumatori, care dispun de bani. Aceasta înseamnă că cererea reflectă nu toate nevoile consumatorului, ci doar acele nevoi, pentru satisfacerea cărora consumatorul are mijloacele băneşti necesare. Deci cererea este o noţiune doar a economiei de piaţă şi reprezintă cantitatea de marfă acoperită cu bani pe care cumpărătorii acceptă să o procure la anumite preţuri unitare, ţntro perioadă de timp concretă.

Preview document

Cererea și Oferta - Pagina 1
Cererea și Oferta - Pagina 2
Cererea și Oferta - Pagina 3
Cererea și Oferta - Pagina 4
Cererea și Oferta - Pagina 5
Cererea și Oferta - Pagina 6
Cererea și Oferta - Pagina 7
Cererea și Oferta - Pagina 8
Cererea și Oferta - Pagina 9
Cererea și Oferta - Pagina 10
Cererea și Oferta - Pagina 11
Cererea și Oferta - Pagina 12
Cererea și Oferta - Pagina 13
Cererea și Oferta - Pagina 14
Cererea și Oferta - Pagina 15
Cererea și Oferta - Pagina 16
Cererea și Oferta - Pagina 17
Cererea și Oferta - Pagina 18
Cererea și Oferta - Pagina 19
Cererea și Oferta - Pagina 20
Cererea și Oferta - Pagina 21
Cererea și Oferta - Pagina 22
Cererea și Oferta - Pagina 23
Cererea și Oferta - Pagina 24
Cererea și Oferta - Pagina 25
Cererea și Oferta - Pagina 26
Cererea și Oferta - Pagina 27
Cererea și Oferta - Pagina 28
Cererea și Oferta - Pagina 29
Cererea și Oferta - Pagina 30
Cererea și Oferta - Pagina 31
Cererea și Oferta - Pagina 32
Cererea și Oferta - Pagina 33
Cererea și Oferta - Pagina 34

Conținut arhivă zip

  • Cererea si Oferta.doc

Alții au mai descărcat și

Cererea și Oferta

2.2. Factorii ce influenteaza asupra cererii Într-o anumita perioada de timp, cererea pentru un bun poate sa se reduca sau sa creasca....

Piata si Concurenta

Conceptul de structura a pietei Structura unei piete se defineste in fuctie de numarul si marimea firmelor, natura produsului si usurinta intrarii...

Cererea, oferta și echilibrul pieței

Introducere Apariţia schimbului de bunuri şi evoluţia acestuia a dat naştere la piaţă.Ea a apărut ca urmare a dezvoltării diviziunii sociale a...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Probleme Rezolvate - Microeconomie

1)Se consideră urmatoarele funcţii de producţie: Se cere să se definească în fiecare caz natura randamentelor. Rezolvare: Deci => randamente...

Tranzacții Internaționale

Cel mai larg şi cuprinzător dintre conceptele cu care operează ştiinţa economică îl reprezintă conceptul de economie mondială. Economia mondială...

Corespondenta Economica - Scrisori si Acte

Cererea personala este o scrisoare prin care o persoana fizica, în calitate de cetatean sau salariat, solicita din partea organizatiei unde...

Te-ar putea interesa și

Operatiunea de Export la SC Elba SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT Cap. 1 Prezentarea generală a firmei 1.1 Scurt istoric al firmei.Forma...

Analiza Cererii, Ofertei si a Pretului pe Piata Bunurilor si Serviciilor

INTRODUCERE Apariţia schimbului de bunuri şi evoluţia acestuia a dat naştere la piaţă. Piaţa este locul întâlnirii a ofertei vânzătorilor şi...

Operatiunea de Export la Textila Ardeleana SA

PARTEA I. ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE DERULĂRII UNEI OPERAŢIUNI DE EXPORT CAP. I. Prezentarea generală a firmei 1.1. Forma juridică de organizare...

Cererea și oferta de muncă în România

Capitolul 1 Cererea de munca Concept. Legea cererii Cererea este o categorie economica ce exprima, in anumite conditii social-istorice nevoia...

Piata Detergentilor

1.Scurt istoric Nu se cunoaste cu exactitate aparitia detergentilor pe piata romaneasca, dar se apreciaza o varsta considerabila iar scurtul...

Cererea și Oferta de Muncă

CAPITOLUL I:CEREREA DE MUNCĂ 1.1.Concept şi definire Orice activitate economică, pentru desfaşurarea ei, necesită factorul muncă alaturi de...

Cererea și oferta de muncă în România

I. MECANISMUL DE FUNCŢIONARE AL PIEŢEI MUNCII Piaţa muncii are două componente: cererea de forţă de muncă şi oferta de forţă de muncă iar...

Analiza Economică

Capitolul 1. OBIECTUL SI METODA ANALIZEI ECONOMICE Ca orice stiinta umana sau sociala, economia politica abstrage din lumea reala un fenomen...

Ai nevoie de altceva?