Cererea și oferta de muncă în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8100
Mărime: 53.03KB (arhivat)
Publicat de: Anda A.
Cost: 8 puncte
FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. MECANISMUL DE FUNCŢIONARE AL PIEŢEI MUNCII
 3. 1.1. Cererea de muncă
 4. 1.2. Trăsăturile cererii de muncă
 5. 1.3. Elasticitatea cererii
 6. 1.4. Factori determinanţi ai cererii de muncă
 7. 2.1. Oferta de muncă
 8. 2.2. Trăsăturile ofertei de muncă
 9. 2.3. Factorii determinanţi ai ofertei de muncă
 10. 2.4. Factorii care influenţează oferta producătorului
 11. 2.5. Elasticitatea ofertei
 12. CAPITOLUL II
 13. CORELAREA CERERII CU OFERTA DE FORŢĂ DE MUNCĂ
 14. CAPITOLUL III
 15. STUDIU DE CAZ
 16. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

I. MECANISMUL DE FUNCŢIONARE AL PIEŢEI MUNCII

Piaţa muncii are două componente: cererea de forţă de muncă şi oferta de forţă de muncă iar confruntarea dintre aceste două componente reprezintă piaţa muncii. Cererea de forţă de muncă reprezintă necesarul de muncă salariată la un anumit moment dat pentru desfăşurarea activităţii angajatorilor, persoane juridice şi persoane fizice. Expresia ei sintetică o constituie numărul de locuri de muncă existent. Oferta de forţă de muncă este constituită din totalul persoanelor apte de muncă disponibile să se angajeze şi să devină salariaţi. Spre deosebire de celelalte pieţe, care au ca obiect diverse categorii de bunuri materiale sau anumite valori, piaţa muncii are în centrul său omul, ca purtător de aptitudini fizice şi intelectuale, ce constituie componente ale potenţialului său de muncă. El este înainte de toate o fiinţă socială, nu doar un factor de producţie, care, în afara nevoilor sale de existenţă, are o anumită valoare şi personalitate, este conştient de rolul său în familie şi societate, pasionat de profesia sau meseria sa. De altfel, chiar şi oricare altă piaţă funcţionează tot datorită omului, deci ca urmare a utilizării forţei de muncă.

1.1. Cererea de muncă.

Raportul dintre cererea şi oferta de forţă de muncă a fiecrei ţari prezintă o mo scazută,eeea ce impune promovarea unor relaţii concurenţiale cu privire la angajarea,utiliz salarizarea personalului.

Cererea de muncă reprezintă nevoia reală de muncă salariată care se formează moment dat într-o economie. Cererea de muncă depinde de ritmul de creştere economică, de i şi dinamica productivităţii muncii, de structura producţiei şi activităţilor economico-socia formele de ocupare şi regimul ocupării etc. Aceasta se exprimă prin numărul de locuri de mu nu include activităţile realizate de femeile casnice, militarii în termen, studenţii şi alţi nesalaria

Este necesar să se realizeze distincţia dintre nevoia de muncă (adică necesarul real al volumului total de muncă) şi cererea de muncă (adică necesarul real al volumului total de muncă, condiţionat de efectivitatea locurilor de muncă).

La un anumit nivel al salariului, cererea de muncă poate înregistra o creştere sau o reduce funcţie de o serie de factori, care se numesc condiţiile cererii de muncă.

Cererea de muncă precede momentul consumului, înţeleasă ca un consum potenţial ş condiţionată de o multitudine de factori care stau la baza creşterii economice în toată complex şi dimensiunile sale: economice, tehnice, ştiinţifice, ecologice, conjuncturale, social - pol juridice, macroeconomice, microeconomice şi teritoriale. Ea este rezultanta acţiunii combin mecanismelor pieţei şi este influenţată de conjunctura internă şi externă, de resursele materii financiare existente sau potenţiale, de politica economică etc. Factorii cererii de muncă sunt de< în realizarea echilibrului acesteia cu oferta de muncă. Nivelurile dimensiunii şi structurii cererii determinate de influenţele exercitate de totalitatea factorilor pe termen scurt, mediu şi lung şi su strânsă legătură cu creşterea sau descreşterea cantităţii de muncă.

Principalii factori care determină creşterea sau reducerea cererii de muncă sunt:

a) preţul bunurilor rezultate din utilizarea factorului muncă; între modificarea preţu de pe piaţa diferitelor bunuri şi modificarea cererii de muncă există o relaţie pozitivă;

b) gradul de substituire a muncii cu un alt factor de producţie influenţează negativ cei de muncă;

c) modificarea preţului unui alt factor de producţie care poate substitui munca determină o modificare în aceeaşi direcţie a cererii de muncă;

d) nivelul calitativ al muncii - modificarea calităţii muncii determină o modificare în acelaşi sens a cererii de muncă;

e) aşteptările întreprinzătorilor - considerând că toţi ceilalţi factori rămân consU evoluţia cererii de muncă depinde direct de previziunile întreprinzătorilor în legătură cu me afacerilor.

f) Ca manifestare a cererii a nevoilor de forţă de muncă, cererea face legătura intre aceste, consumul efectiv. In consecinţă, cererea de forţă de muncă apare ca o expresie a consumi ei,intrucât precede în mod firesc, momentul consumului, cererea de forţă de muncă trebuie înţeles ca un consum potenţial.

Manifestarea cererii de muncă, în condiţii normale presupune că piaţa muncii este una de natură competitivă, ceea ce înseamnă că:

a) lucrătorii au posibilitatea să se deplaseze uşor de la o ocupaţie la alta, de la un loc de muncă, la altul;

b) există mai mulţi cumpărători potenţiali pentru serviciile prestate de lucrători, fiecare utilizând o parte neglijabilă dintr-un anumit tip de forţă de muncă, astfel încât nimeni nu poate influenţa preţul de achiziţionare al lucrătorilor;

c) lucrătorii şi patronii - cei care folosesc forţa de muncă - au informaţii adecvate, fiecare despre oferta celorlalţi.

Nivelul total al ocupării factorului muncă oferă o primă măsură a cererii la nivel macroeconomic.

Preview document

Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 1
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 2
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 3
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 4
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 5
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 6
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 7
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 8
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 9
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 10
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 11
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 12
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 13
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 14
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 15
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 16
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 17
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 18
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 19
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 20
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 21
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 22
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 23
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 24
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 25
Cererea și oferta de muncă în România - Pagina 26

Conținut arhivă zip

 • Cererea si Oferta de Munca in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Salariul în România

Introducere În teoria şi practica economică, salariul ocupă un loc deosebit de important.Termenul ca atare este de origine latină. Salarium era...

Cererea și Oferta de Muncă

CAPITOLUL I:CEREREA DE MUNCĂ 1.1.Concept şi definire Orice activitate economică, pentru desfaşurarea ei, necesită factorul muncă alaturi de...

Șomajul în România

INTRODUCERE Problema ocupării forţei de muncă a reprezentat un domeniu ce necesită o atenţie mărită datorită actualităţii sale. Şomajul este un...

Doctrine economice - tipuri de economie, scurt istoric, marele crah financiar

Capitolul 1.Economia socialista. Subcapitolul 1.Introducere. Socialismul este o teorie economica si politica care sustine detinerea colectiva sau...

Principalele Instituții Europene și Rolul Acestora

Introducere Instituţiile comunitare au răspunderea directă pentru atingerea obiectivelor comunitare, chiar dacă statele membre au şi ele obligaţii...

Cererea și Oferta de Muncă în România

Piaţa muncii Definire Piaţa muncii reprezintă spaţiul economic în cadrul căruia se confruntă cererea de muncă cu oferta de muncă, au loc...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Economie contemporană - cererea și oferta

3.1. Principiile de baza ale cererii Modelul cererii evidentiaza legatura între cantitatea de bunuri si servicii pe care cumparatorii sunt...

Te-ar putea interesa și

Realizarea unui sistem informatic în PHP și MySQL - agenție de plasare

Introducere Proiectul cu Tema : Realizarea unei pagin web interactive la firma Agenţia Cronos utlizând PHP si MySQL a fost realizată în urma...

Analiza statistică și modelarea pieței muncii în România

INTRODUCERE Formarea si functionarea pietei muncii este unul din procesele fundamentale si complexe ale tranzitiei la economia de piata in...

Șomajul

Orice activitate economica, in conditiile economiei de piata asociaza, in mod obiectiv, factorul de productie capital, cu inca un factor esential,...

Cererea și oferta de muncă în România

Capitolul 1 Cererea de munca Concept. Legea cererii Cererea este o categorie economica ce exprima, in anumite conditii social-istorice nevoia...

Piața muncii

Piata muncii Prezentare generala In orice conditii spatio-temporale, activitatea economica implica utilizarea factorului munca ce valorizeaza...

Cererea și oferta de muncă în România

Capitolul 1 PIAȚA MUNCII Piața muncii reprezintă ansamblul actelor de vanzare-cumpărare a forței de muncă, al relațiilor specifice acestora, ce...

Locul Turismului în Economia Austriei

Locul turismului in economia Austria Cap. 1 Prezentare generala 1.1 Asezare geografica -Austria este situata in Europa Centrala, invecinandu-se...

Rată șomajului în România

Capitolul I Caracteristici generale 1.1. Definitia somajului Prin amploarea ingrijoratoare, prin structurile complexe, dar mai ales prin...

Ai nevoie de altceva?