China, Brazilia, India - Comparatie

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 25853
Mărime: 3.56MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1. Privire de ansamblu asupra economiei ţarilor în dezvoltare 5

1.1 Rolul ţărilor în dezvoltare în ansamblul economiei mondiale 5

1.1.1 Importanţa ţărilor în dezvoltare in economia mondială 5

1.1.2 Activitatea economică a ţărilor în dezvoltare în anul 2004 8

1.2 Cauzele subdezvoltării 9

1.3 Criza datoriei externe; soluţii de ieşire din criză 12

1.3.1 Cauzele datoriei externe 14

1.3.2 Soluţii de ieşire din criză 15

1.4 Asistenţă financiară externă pentru dezvoltare 15

1.4.1 Investiţiile străine directe 16

1.5 Viitorul ţărilor în dezvoltare in economia mondială 20

CAPITOLUL 2. Ţări in dezvoltare - posibile viitoare puteri economice 22

2.1 Republica Populară China-o putere economică incontestabilă 22

2.1.1 Afirmarea Republicii Populare China ca putere economică

pe plan mondial 23

2.1.2 Comerţul exterior al R.P.China 26

2.1.3 Accesiunea R.P.China la Organizaţia Mondială a Comerţului 38

2.1.4 Perspective privind evoluţia economică a Republicii Populare China 40

2.2 Brazilia - miracolul Americii Latine 41

2.2.1 Rolul economic al Braziliei în economia Americii Latine 42

2.2.2 Evoluţia economică a Braziliei 43

2.2.3 Relaţiile economice externe ale Braziliei 48

2.3 India - “ micul” subcontinent cu orientare primară 49

2.3.1 Importanţa economică a Indiei la nivel mondial 50

2.3.2 India în Organizaţia Mondială a Comerţului 51

2.3.3 Activitatea economică a Indiei 52

2.4 Abordare comparativă a evoluţiei economice a acestor ţări 58

CAPITOLUL 3. Relaţiile economice ale României cu cele trei ţări in dezvoltare 60

3.1 Schimburile comerciale dintre R.P.China şi România 60

3.2 Relaţiile bilaterale Brazilia – România 63

3.3 Relaţiile economice India – România 67

CAPITOLUL 4. Organizaţiile economice internaţionale şi

ţările în dezvoltare 72

4.1 Fondul Monetar Internaţional – ajutorul acordat ţărilor în dezvoltare 72

4.2 Prezenţa Băncii Mondiale în ţările în dezvoltare 79

4.3Ţările în dezvoltare şi Organizaţia Mondială a Comerţului 80

Concluzii şi perspective privind locul şi rolul ţărilor în dezvoltare

în economia mondială 82

Anexe 84

Bibliografie 91

Extras din document

INTRODUCERE

Ţările în dezvoltare reprezintă miracolul secolului XXI . Am ales această temă din dorinţa de a cunoaşte mai multe despre ţările în dezvoltare, despre ceea ce reprezintă ele în economia mondială.

Pe parcursul lucrării am încercat să scot în evidenţă cele mai reprezentative aspecte privind evoluţia economică a ţărilor în dezvoltare şi problemele cu care aceste ţări se confruntă în momentul de faţă.

În primul capitol am încercat să definesc şi să clasific aceste ţări, să prezint importanţa şi rolul lor în economia mondială, să prezint date statistice reprezentative privind activitatea economică şi datoria externă care împovărează aceste state. De asemenea am încercat să prezint câteva cauze ale subdezvoltării şi sursele de asistenţă financiară pentru dezvoltare ale acestor ţări. Un factor important care contribuie la creşterea economică a ţărilor în dezvoltare sunt investiţiile străine, iar în lucrare am prezentat valoarea acestora la nivelul regiunilor de pe Glob.

Capitolul doi abordează economia a trei ţări reprezentative pentru această categorie şi anume R.P.China, India şi Brazilia. Pe parcursul acestui capitol se prezintă succint evoluţiile economice recente ale acestor ţări, comerţul lor exterior, importanţa lor economică în zona geografică căreia îi aparţin şi în OMC. De asemenea pe parcursul primului subcapitol am încercat să prezint care au fost atuurile R.P.China care a ajuns să aibă un rol important la nivel mondial deşi este încă o ţară în dezvoltare şi mai ales o ţară comunistă cu o economie de piaţă funcţională.

În subcapitolul doi am prezentat o altă ţară în dezvoltare din altă regiune şi anume Brazilia – o ţară importantă din punct de vedere economic pentru America Latină.

Subcapitolul trei prezintă India - a doua ţară ca populaţie după R.P.China – şi cu şanse la fel de mari ca aceasta de a ajunge o ţară importantă la nivel mondial deşi este încă o ţară în dezvoltare.

În încheiere se face o abordare comparativă a economiilor celor trei state pe baza indicatorilor macroeconomici.

Capitolul trei prezintă relaţiile comerciale între România şi R.P.China, India, Brazilia. Din analiza interpretării a rezultat că principalul partener comercial al României din cele trei ţări avute în vedere este R.P.China.

În ultimul capitol se evidenţiază rolul pe care îl au cele mai importante organizaţii economice la nivel internaţional pentru dezvoltarea economică a acestor state şi acţiunile concrete pe care le întreprind acestea în vederea susţinerii procesului de dezvoltare economică în R.P.China, India şi Brazilia.

De asemenea în lucrare sunt abordate şi probleme privind evoluţia fenomenului de globalizare a economiei mondiale - un fenomen care nu poate fi evitat şi care are conotaţii multiple pentru creşterea economică a ţărilor în dezvoltare din ultimii ani. Obiectivul principal al globalizării este crearea unei pieţe globale şi întrepătrunderea tot mai accentuată între economiile naţionale dar pentru acest lucru toate ţările lumii trebuie să poată intra pe această piaţă cu produse competitive care respectă standardele internaţionale.

Lucrarea se încheie cu concluzii şi cu prezentarea principalelor perspective de evoluţie economică a ţărilor în dezvoltare.

CAPITOLUL 1

PRIVIRE DE ANSAMBLU ASUPRA ECONOMIEI ŢĂRILOR ÎN DEZVOLTARE

Economia mondială contemporană se caracterizează prin faptul că, majoritatea ţărilor lumii sunt ţări cu economie în dezvoltare. După origine acestea pot fi grupate în:

“1. foste ţări coloniale sau dependente;

2. foste ţări comuniste;

3. actuale ţări cu regim comunist.”1

Aceste ţări se află în plin proces de trecere la o economie de piaţă eficientă încercând să îşi dezvolte factorii de producţie. Putem spune că in prezent asistăm la o “mişcare mondială către capitalism”.2

Progresul din ultimii ani al ţărilor in dezvoltare a fost uimitor, dar subdezvoltarea nu a dispărut , ea existând încă în multe ţări din lume.

Subdezvoltarea are mai multe cauze, ea neputând fi determinată doar de o singură cauză.

1.1 LOCUL ŢĂRILOR ÎN DEZVOLTARE ÎN ANSAMBLUL ECONOMIEI MONDIALE

Există două categorii de ţări în dezvoltare: ţările cel mai puţin avansate, cele mai defavorizate pe planul resurselor naturale şi umane şi noile state industrializate”3

În ţările din cea de-a doua categorie intră aşa numitele “ţări tinere” care au înregistrat creşteri economice viguroase şi care au progresat de două sau de trei ori mai rapid decât ţările industrializate.

1.1.1 Importanţa ţărilor în dezvoltare în economia mondială

Un factor important al economiei mondiale în zilele noastre îl constitue redistribuirea industriei mondiale dinspre vechile puteri industriale- Statele Unite ale Americii (SUA), Europa Occidentală, şi, mai puţin Japonia - înspre Asia-Pacific, America Latină şi alte ţări în curs de industrializare. Deşi aceste pieţe noi au mari dificultăţi economice, începând din 1997, “baza” lor economică este solidă, în special în Asia de Est. Aceste ţări au rate ridicate de economisire şi de investire, şi mai ales o forţă de muncă excelentă din punct de vedere al costului, aceste lucruri ajutându-le să înregistreze rate de creştere economică ridicate. În timp ce ţările industrializate sunt în declin, ţările în curs de industrializare, mai ales R.P. China, au devenit mai importante din punct de vedere economic de-a lungul epocii postbelice.

Încercând să se elibereze de dependenţa faţă de ţările dezvoltate, multe ţări în dezvoltare, mai ales cele din America Latină, şi-au închis pieţele pentru restul lumii promovând strategii naţionale de substituire a importurilor. Aceste eforturi au eşuat , până în anii ‘90 multe ţări în dezvoltare din zona Americii Latine atingând cote foarte ridicate ale datoriei externe. Guvernele acestor ţări s-au confruntat cu deficite bugetare c imposibil de gestionat şi cu ratele ale inflaţie foarte ridicate, ceea ce a descurajat investiţiile străine şi activităţile economice productive. La începutul anilor ’90 criza datoriilor externe s-a mai atenuat.

Preview document

China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 1
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 2
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 3
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 4
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 5
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 6
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 7
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 8
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 9
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 10
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 11
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 12
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 13
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 14
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 15
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 16
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 17
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 18
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 19
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 20
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 21
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 22
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 23
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 24
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 25
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 26
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 27
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 28
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 29
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 30
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 31
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 32
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 33
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 34
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 35
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 36
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 37
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 38
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 39
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 40
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 41
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 42
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 43
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 44
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 45
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 46
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 47
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 48
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 49
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 50
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 51
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 52
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 53
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 54
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 55
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 56
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 57
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 58
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 59
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 60
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 61
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 62
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 63
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 64
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 65
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 66
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 67
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 68
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 69
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 70
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 71
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 72
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 73
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 74
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 75
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 76
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 77
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 78
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 79
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 80
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 81
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 82
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 83
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 84
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 85
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 86
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 87
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 88
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 89
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 90
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 91
China, Brazilia, India - Comparatie - Pagina 92

Conținut arhivă zip

  • China, Brazilia, India - Comparatie.doc

Alții au mai descărcat și

China - Putere Mondiala

Capitoulul 1 CHINA ÎN ECONOMIA GLOBALĂ 1.1 Începuturile erei Chinei. Economiştii şi editorialiştii deseori descriu ascensiunea Chinei ca pe un...

Raport de Tara - Brazilia

1. INTRODUCERE Brazilia nu este o tara a viitorului, ci este o tara a prezentului, o mare fereastra de oportunitati deschisa celor care doresc sa...

Efectele social-economice ale globalizarii

domeniul economic si social petrecute dupa cel de-al doilea razboi mondial ca urmare a mediatizatului fenomen al globalizarii. Cele patru capitole...

Valorificarea Potențialului Turistic al Județului Valcea

Cap. I Localizarea si caracterizarea zonei Judetul Valcea beneficiaza de toate caracteristicile unei zone turistice complexe , imbinand forme de...

Locul Țărilor în Dezvoltare în Economia Mondială

Introducere Una din caracteristicile economiei mondiale contemporane este faptul că majoritatea ţărilor lumii o formează cele cu economii în...

Analiza bugetului Irlandei

Introducere - Capitala: Dublin - Limbi oficiale: irlandeză, engleză - Stat membru al UE de la: 1 ianuarie 1973 - Moneda: euro. Stat membru al...

Relații externe UE - China

I. Scurta prezentare a Republicii Populare Chineze 1.1. Dimensiune fizică, economică și politică a Republicii Populare Chineza China, denumită...

Analiza macroeconomică România - Portugalia

INTRODUCERE În cadrul acestui proiect de cercetare, ne-am ales drept subiect țările România și Portugalia. Am considerat că țările au lucruri în...

Te-ar putea interesa și

Rolul Indiei în economia mondială

CAPITOLUL I – ASPECTE MONOGRAFICE Secţiunea I 1.1 Repere geografice Republica India, cunoscută mai comun ca India, este o ţară suverană în Asia...

China - Putere Mondiala

Capitoulul 1 CHINA ÎN ECONOMIA GLOBALĂ 1.1 Începuturile erei Chinei. Economiştii şi editorialiştii deseori descriu ascensiunea Chinei ca pe un...

Politicile Comerciale ale Braziliei

Capitolul 1. Politicile comerciale ale Braziliei. 1.1. Introducere Fiind cea mai mare si una dintre cele mai influente tari in America Latina,...

Rusia

RUSIA • Capitala: Moscova; • Populatia: 141.420.309 locuitori; • Suprafata: 17.075.200 km2; • Moneda: 1 Rubla = 100 Kopieki; • Ziua nationala:...

Rolul Piețelor Financiare Emergente

1. Introducere Pieţele emergente apar şi se dezvoltă în contextul mai larg al dezvoltării pieţei financiare internaţionale care „constituie o...

Abordări ale mixului de marketing pe piața externă

Riscurile implicării în marketingul internaţional În mod paradoxal, deşi toate întreprinderile doresc şi au nevoie să pătrundă şi să acţioneze pe...

Competitivitatea Industriei Europene a Alimentelor și Băuturii

CIAA este vocea Europeana a industriei alimentare si bauturii –conducerea sectorul manufacturier, majoritatea angajatorilor si exportatorilor din...

Evoluția investițiilor străine directe în economiile Braziliei, Rusiei, Indiei și Chinei (BRIC)

1. INTRODUCERE Darorita multiplelor efecte benefice pe care le au asupra economiei receptoare, ISD determină o adevărată competiție la nivel...

Ai nevoie de altceva?