Competitivitate Economica

Proiect
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 143 în total
Cuvinte : 41016
Mărime: 209.78KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Programul Operational Sectorial „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE”

Cuprins

I. INTRODUCERE 5

II. PREZENTAREA PROGRAMULUI OPERATIONAL 5

OBIECTIVE 5

AXELE PRIORITARE 7

LEGATURA INTRE OBIECTIVE, AXE PRIORITARE, DOMENII MAJORE DE INTERVENTIE SI OPERATIUNI 8

III. EVALUAREA EX-ANTE 11

IV. DOMENII MAJORE DE INTERVENTIE 12

IV.1. AXA PRIORITARA 1 - UN SISTEM INOVATIV DE PRODUCTIE 12

IV.1.1. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1.1. - INVESTITII PRODUCTIVE SI PREGATIREA PENTRU CONCURENTA PE PIATA A INTREPRINDERILOR, IN SPECIAL A IMM-URILOR 12

IV.1.2. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1.2. - ACCESUL LA CREDIT SI INSTRUMENTE DE FINANTARE PENTRU IMM-URI 26

IV.1.3. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 1.3. - DEZVOLTAREA ANTREPRENORIALA 33

IV.2. AXA PRIORITARA 2: - CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN CERCETARE - DEZVOLTARE SI INOVARE 41

IV.2.1. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.1. - CERCETAREA IN PARTENERIAT INTRE UNIVERSITATI/INSTITUTE DE CERCETARE - DEZVOLTARE SI INTREPRINDERI (INDUSTRIE) IN VEDEREA OBTINERII DE REZULTATE APLICABILE 41

IV.2.2. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.2 - INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE CDI 48

IV.2.3. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 2.3. – ACCESUL INTREPRINDERILOR LA ACTIVITATI DE CERCETARE-DEZVOLTARE SI INOVARE 59

IV.3. AXA PRIORITARA 3 – TIC PENTRU SECTOARELE PRIVAT SI PUBLIC 67

IV.3.1. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.1 – SUSTINEREA UTILIZARII TEHNOLOGIEI INFORMATIEI 67

IV.3.2. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 3.2 – DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE MODERNE (E-GUVERNARE, E-EDUCATIE SI E-SANATATE) 73

IV.3.3. DOMENIU MAJOR DE INTERVENTIE 3.3 – DEZVOLTAREA E-ECONOMIEI 79

IV.4. AXA PRIORITARA 4 – IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE SI DEZVOLTAREA DURABILA A SECTORULUI ENERGETIC 83

IV.4.1. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 4.1 – IMBUNATATIREA EFICIENTEI ENERGETICE 83

IV.4.2. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 4.2 – VALORIFICAREA RESURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE 92

IV.4.3. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 4.3 - REDUCEREA IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI AL FUNCTIONARII SISTEMULUI ENERGETIC 98

IV.5. AXA PRIORITARA 5: ROMANIA CA DESTINATIE ATRACTIVA PENTRU TURISM SI AFACERI 103

IV.5.1. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 5.1. - PROMOVAREA POTENTIALULUI TURISTIC ROMANESC 103

IV.5.2. DOMENIU MAJOR DE INTERVENTIE 5.2. – DEZVOLTAREA UNEI RETELE NATIONALE DE CENTRE DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA. 109

IV.6. AXA PRIORITARA 6 – ASISTENTA TEHNICA 114

IV.6.1 DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.1. – SPRIJIN PENTRU MANAGEMENTUL, IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA SI CONTROLUL PROGRAMULUI OPERATIONAL SECTORIAL “CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” 114

IV.6.2. DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE 6.2. – SPRIJIN PENTRU COMUNICARE, EVALUARE SI TI 120

V. TABELE FINANCIARE 126

VI. SISTEMUL DE IMPLEMENTARE 127

VI.1. MANAGEMENT 127

VI.2. PRINCIPIILE SOLICTARII, SELECTARII SI EVALUARII PROIECTELOR 129

VI.3. MECANISME PENTRU ASIGURAREA CO-FINANTARII 133

VI.4. INDICATORI 133

VI.5. PLAN DE COMUNICARE 134

VI.6. PROCEDURI PRIVIND MODIFICARI IN PROGRAMUL COMPLEMENT 143

Extras din document

Programul operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) este unul dintre cele sapte programe operationale sectoriale (POS-uri) - instrumente pentru realizarea prioritatilor trasate prin Cadrul National Strategic de Referinta (CNSR) si prin Planul National de Dezvoltare (PND) 2007 – 2013. Aceste documente strategice la nivel national urmaresc consolidarea si aplicarea in Romania a politicilor de coeziune sociala si economica si a celor de dezvoltare regionala cu adaptarea corespunzatoare a acestora la politicile europene si la strategia Lisabona, orientata cu precadere spre cresterea economica si crearea de locuri de munca.

POS CCE raspunde, pe de o parte primei prioritati a PND 2007 – 2013: „Cresterea competitivitatii economice si dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere” si pe de alta parte prioritatii a doua a CNSR, respectiv „Cresterea competitivitatii economice pe termen lung”, contribuind in acelasi timp la implementarea tuturor celorlalte prioritati ale CNSR.

In vederea definirii aspectelor operationale legate de implementarea POS CCE, elaborarea programului complement a tinut cont atat de politicile europene relevante cat si de strategiile Guvernului Romaniei care sprijina dezvoltarea competitivitatii economice si care vor influenta politica economica si de coeziune sociala:

- Strategia pentru dezvoltarea IMM-urilor (2004-2008)

- Strategia Nationala pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare (CDI)

- Strategia Nationala pentru dezvoltarea Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor (TIC)

- Energie – in curs de elaborare

- Turism – in curs de elaborare

II. PREZENTAREA PROGRAMULUI OPERATIONAL

OBIECTIVE

Obiectivul general al POS CCE este cresterea productivitatii intreprinderilor romanesti si reducerea decalajelor fata de productivitatea medie la nivelul UE. Tinta este o crestere medie anuala a PIB pe angajat de cca. 5,5 %. Aceasta va permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din productivitatea medie a UE pana in anul 2015.

Obiective specifice

- Consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Romania

Elementul cheie al acestui obiectiv specific este sprijinirea modernizarii si inovarii intreprinderilor existente si crearea unora noi, in special IMM-uri in sectoarele productive si al serviciilor pentru afaceri. Cresterea in valoare si in calitate a echipamentelor de productie bazata pe extinderea si modernizarea acestora, inovarea proceselor de productie si sprijinirea adoptarii standardelor internationale, conduc si sprijina dezvoltarea gamei de produse. De asemenea, cresterea ofertei de consultanta specializata si sprijinul internationalizarii contribuie la procesul de crestere a cotei de piata.

- Constituirea unui mediu favorabil dezvoltarii intreprinderilor

Elementul cheie al acestui obiectiv specific este crearea unui cadru favorabil dezvoltarii spiritului intreprinzator prin reducerea constrangerilor in domeniile de esec ale pietei – acces la finantare, instrumente financiare inovative, accesul la infrastructurile si serviciile de afaceri – pentru crearea de noi intreprinderi si pentru dezvoltarea celor existente.

Realizarea acestor doua obiective de mai sus poate fi cuantificata prin „cresterea contributiei IMM la PIB” cu 20% in 2015.

- Cresterea capacitatii de cercetare si dezvoltare (C&D) si stimularea cooperarii intre institutii de CDI si sectorul productiv

Elementele cheie ale acestui obiectiv specific constau in finantarea proiectelor de CD, care vor genera rezultate aplicabile direct in economie, modernizarea si dezvoltarea capacitatii si infrastructurii CDI, cresterea calitatii si diversificarea ofertei de servicii inovative si stimularea cererii de inovare din partea sectorului productiv.

Realizarea acestui obiectiv va contribui la cresterea valorii cheltuielilor totale de CD (GERD) pana la 3% din PIB in 2015.

Preview document

Competitivitate Economica - Pagina 1
Competitivitate Economica - Pagina 2
Competitivitate Economica - Pagina 3
Competitivitate Economica - Pagina 4
Competitivitate Economica - Pagina 5
Competitivitate Economica - Pagina 6
Competitivitate Economica - Pagina 7
Competitivitate Economica - Pagina 8
Competitivitate Economica - Pagina 9
Competitivitate Economica - Pagina 10
Competitivitate Economica - Pagina 11
Competitivitate Economica - Pagina 12
Competitivitate Economica - Pagina 13
Competitivitate Economica - Pagina 14
Competitivitate Economica - Pagina 15
Competitivitate Economica - Pagina 16
Competitivitate Economica - Pagina 17
Competitivitate Economica - Pagina 18
Competitivitate Economica - Pagina 19
Competitivitate Economica - Pagina 20
Competitivitate Economica - Pagina 21
Competitivitate Economica - Pagina 22
Competitivitate Economica - Pagina 23
Competitivitate Economica - Pagina 24
Competitivitate Economica - Pagina 25
Competitivitate Economica - Pagina 26
Competitivitate Economica - Pagina 27
Competitivitate Economica - Pagina 28
Competitivitate Economica - Pagina 29
Competitivitate Economica - Pagina 30
Competitivitate Economica - Pagina 31
Competitivitate Economica - Pagina 32
Competitivitate Economica - Pagina 33
Competitivitate Economica - Pagina 34
Competitivitate Economica - Pagina 35
Competitivitate Economica - Pagina 36
Competitivitate Economica - Pagina 37
Competitivitate Economica - Pagina 38
Competitivitate Economica - Pagina 39
Competitivitate Economica - Pagina 40
Competitivitate Economica - Pagina 41
Competitivitate Economica - Pagina 42
Competitivitate Economica - Pagina 43
Competitivitate Economica - Pagina 44
Competitivitate Economica - Pagina 45
Competitivitate Economica - Pagina 46
Competitivitate Economica - Pagina 47
Competitivitate Economica - Pagina 48
Competitivitate Economica - Pagina 49
Competitivitate Economica - Pagina 50
Competitivitate Economica - Pagina 51
Competitivitate Economica - Pagina 52
Competitivitate Economica - Pagina 53
Competitivitate Economica - Pagina 54
Competitivitate Economica - Pagina 55
Competitivitate Economica - Pagina 56
Competitivitate Economica - Pagina 57
Competitivitate Economica - Pagina 58
Competitivitate Economica - Pagina 59
Competitivitate Economica - Pagina 60
Competitivitate Economica - Pagina 61
Competitivitate Economica - Pagina 62
Competitivitate Economica - Pagina 63
Competitivitate Economica - Pagina 64
Competitivitate Economica - Pagina 65
Competitivitate Economica - Pagina 66
Competitivitate Economica - Pagina 67
Competitivitate Economica - Pagina 68
Competitivitate Economica - Pagina 69
Competitivitate Economica - Pagina 70
Competitivitate Economica - Pagina 71
Competitivitate Economica - Pagina 72
Competitivitate Economica - Pagina 73
Competitivitate Economica - Pagina 74
Competitivitate Economica - Pagina 75
Competitivitate Economica - Pagina 76
Competitivitate Economica - Pagina 77
Competitivitate Economica - Pagina 78
Competitivitate Economica - Pagina 79
Competitivitate Economica - Pagina 80
Competitivitate Economica - Pagina 81
Competitivitate Economica - Pagina 82
Competitivitate Economica - Pagina 83
Competitivitate Economica - Pagina 84
Competitivitate Economica - Pagina 85
Competitivitate Economica - Pagina 86
Competitivitate Economica - Pagina 87
Competitivitate Economica - Pagina 88
Competitivitate Economica - Pagina 89
Competitivitate Economica - Pagina 90
Competitivitate Economica - Pagina 91
Competitivitate Economica - Pagina 92
Competitivitate Economica - Pagina 93
Competitivitate Economica - Pagina 94
Competitivitate Economica - Pagina 95
Competitivitate Economica - Pagina 96
Competitivitate Economica - Pagina 97
Competitivitate Economica - Pagina 98
Competitivitate Economica - Pagina 99
Competitivitate Economica - Pagina 100
Competitivitate Economica - Pagina 101
Competitivitate Economica - Pagina 102
Competitivitate Economica - Pagina 103
Competitivitate Economica - Pagina 104
Competitivitate Economica - Pagina 105
Competitivitate Economica - Pagina 106
Competitivitate Economica - Pagina 107
Competitivitate Economica - Pagina 108
Competitivitate Economica - Pagina 109
Competitivitate Economica - Pagina 110
Competitivitate Economica - Pagina 111
Competitivitate Economica - Pagina 112
Competitivitate Economica - Pagina 113
Competitivitate Economica - Pagina 114
Competitivitate Economica - Pagina 115
Competitivitate Economica - Pagina 116
Competitivitate Economica - Pagina 117
Competitivitate Economica - Pagina 118
Competitivitate Economica - Pagina 119
Competitivitate Economica - Pagina 120
Competitivitate Economica - Pagina 121
Competitivitate Economica - Pagina 122
Competitivitate Economica - Pagina 123
Competitivitate Economica - Pagina 124
Competitivitate Economica - Pagina 125
Competitivitate Economica - Pagina 126
Competitivitate Economica - Pagina 127
Competitivitate Economica - Pagina 128
Competitivitate Economica - Pagina 129
Competitivitate Economica - Pagina 130
Competitivitate Economica - Pagina 131
Competitivitate Economica - Pagina 132
Competitivitate Economica - Pagina 133
Competitivitate Economica - Pagina 134
Competitivitate Economica - Pagina 135
Competitivitate Economica - Pagina 136
Competitivitate Economica - Pagina 137
Competitivitate Economica - Pagina 138
Competitivitate Economica - Pagina 139
Competitivitate Economica - Pagina 140
Competitivitate Economica - Pagina 141
Competitivitate Economica - Pagina 142
Competitivitate Economica - Pagina 143

Conținut arhivă zip

  • Competitivitate Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Performanța Economică și Căi de Sporire a Avantanjului Competitiv

Introducere Cuvinte cheie care ar trebui să se regăsească în vocabularul oricărui întreprinzător. În mod sigur, chiar dacă nu descoperă pe deplin...

Optimizarea Activității Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Integrarea Tehnologiilor Informaționale și de Comunicație

INTRODUCERE Intreprinderile mici şi mijlocii sunt recunoscute ca factor esenţial în dezvoltarea regională şi locală, respectiv ca parte integrantă...

Tendințe în Starea de Competitivitate a Economiei României

Introducere Competitivitatea unei naţiuni reprezintă capacitatea unei naţiuni de a crea şi menţine, prin politici adecvate, un mediu care să...

Imbunatațirea Mediului Economic pentru imm-uri în Urma Aderării României la Uniunea Europeana

1. Introducere 1.1. Integrarea economică europeană Integrarea economică europeană a debutat în perioada postbelică, cuprinzând ţări de pe întreg...

Intreprinderile Private Mici si Mijlocii Baza Relansarii Economiei Romanesti

Argument Întreprinderea reprezintă orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în...

Piața Muncii în România

Introducere Piața muncii este un domeniu extrem de sensibil al economiei, care resimte mult mai acut decât celelalte piețe toate influențele...

Eficiența pe Piețele Financiare

DEFINIREA CONCEPTULUI DE EFICIENŢĂ A PIEŢELOR FINANCIARE Conceptul de eficienţă a fost introdus spre finalul anilor 1960 de către Fama care...

Impactul Intreprinderilor Mici si Mijlocii in Economia Romaneasca

1.Prezentarea sectorului IMM-urilor În România, ca şi în multe alte ţări central şi est europene, trecerea la economia de piaţă a însemnat, în...

Te-ar putea interesa și

Prioritățile structurale și problema intensificării competitivității economiilor naționale în condițiile globalizării

INTRODUCERE Unul dintre procesele de bază ce au loc în sistemul unitar al economiei mondiale îl constituie procesul de globalizare Globalizarea...

Competitivitatea Economică și Avantajele Competitive ale Firmelor

INTRODUCERE Definirea riguroasă a competitivităţii este dificilă sau, probabil, chiar imposibilă; ea nu poate fi formulată în mod concis datorită...

Integrarea Romaniei in Uniunea Europeana, cu Privire Speciala la Domeniul Bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Participarea României la Fondurile și Programele Comunitare Înainte și După Aderare

România Pentru recuperarea anilor pierduţi într-un sistem care a gândit altfel economia, libertatea şi dezvoltarea şi pentru afirmarea în Uniunea...

Competitivitatea Țărilor din Uniunea Europeană

Introducere De-a lungul timpului, economiştii şi-au pus o serie de întrebări legate de legităţile care stau la baza schimbului dintre ţări....

Tendințe în Starea de Competitivitate a Economiei României

Introducere Competitivitatea unei naţiuni reprezintă capacitatea unei naţiuni de a crea şi menţine, prin politici adecvate, un mediu care să...

Facilități și Restricții Naționale privind Localizarea și Delocalizarea unor Filiale ale Companiilor Multinaționale

Introducere Contextul actual marcat de intensificarea interacţiunilor între naţiuni, cu implicaţii directe asupra creşterii concurenţei, a...

Cresterea Competitivitatii Economice

1. ANALIZA SOCIO-ECONOMICA SECTORUL PRODUCTIV 1.1 Factori de competitivitate Cresterea economica durabila si îmbunatatirea standardului de viata...

Ai nevoie de altceva?