Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață

Proiect
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 11 fișiere: pdf
Pagini : 282 în total
Cuvinte : 78637
Mărime: 3.30MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Constantin Enache
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALĂ CATEDRA DE ECONOMIE ŞI POLITICI ECONOMICE

Cuprins

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL 1

PRINCIPALELE REPERE ALE TRANZIŢIEI ŞI

RĂSPUNSUL ÎNTREPRINZĂTORILOR 9

1.1 Evoluţia mediului economic şi social in contextul tranziţiei la

economia de piaţă. 12

1.2 Ingredientele succesului economiei - întreprinzătorii tranziţiei 19

1.3 Problemele sociale ale tranziţiei. Tranziţia de la socialismul de stat la… capitalismul de stat 25

1.4 Forţarea spiritului antreprenorial, o soluţie la disponibilizările

tranziţiei? 33

CAPITOLUL 2

ÎNTREPRINZĂTORUL ŞI ÎNTREPRINDEREA 36

2.1 Definirea întreprinzătorului şi producătorului. Rolul

întreprinzătorului în susţinerea mediului de afaceri micro şi macro

economic 38

2.2 Mărimea şi specificul întreprinderii. Interdependenţa între mărimea

întreprinderii şi performanţa economică. Perspective 49

CAPITOLUL 3

FUNDAMENTE TEORETICE ALE TEORIEI PRODUCĂTORULUI 69

3.1 Rolul costului în determinarea comportamentului întreprinzătorului. Controlul şi structura costurilor 72

Comportamentul producătorului în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă 3

3.2 Opţiunile producătorului şi fundamentarea preţului 85

CAPITOLUL 4

INVESTIŢIILE ŞI ROLUL LOR ÎN AFIRMAREA PERFORMANŢEI ECONOMICE 95

4.1 Mediul economic şi dezvoltarea investiţiilor 96

4.2 Strategia investiţională a firmei şi performanţa economică 129

4.3 Investiţiile directe şi dinamica întreprinderii. 138

4.4 Rolul pieţei de capital în economiile de tranziţie 150

CAPITOLUL 5

INOVAŢIA, PERFORMANŢA ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ ŞI AVANTAJUL COMPETITIV 171

5.1 Inovaţia şi performanţa economică a întreprinderii 175

5.2 Fuziuni şi achiziţii, calea spre inovaţie şi dezvoltare 184

5.3 Inovaţia şi avantajul competitiv 193

5.4 Companii, competitivitate şi avantaj competitiv 199

5.5 Marketingul, sursă inepuizabilă de avantaj competitiv 204

5.6 Managementul performanţei şi performanţa managerului 241

CONCLUZII 256

ANEXE 265

BIBLIOGRAFIE 280

Extras din document

Analiza comportamentului producătorului în condiţiile tranzţiei la

economia de piaţă nu se poate face fără a prezenta succint, date istorice ce

explică practic ce inseamnă această tranzţiei.

La zece ani de la valul de revoluţii din Europa de Est1 care au generat

lungul şi anevoiosul drum al tranziţiei către economia de piaţă, vitezele de

dezvoltare ale fostelor ţări comuniste au fost diferite. Este îngrijorător că mai

bine de jumătate din populaţia din Europa Centrală spune în sondaje2 că nu este

mulţumită de sistemul economic actual şi că duce dorul economiei socialiste pe

care a abandonat-o.

Cu circa zece ani în urmã, când au început să apară primele întrebări

practice referitoare la cum ar trebui procedat pentru a transforma o economie

centralizată într-o economie de piaţă, economiştii şi-au dat seama că nu aveau o

"teorie a tranziţiei"3 care să-i călăuzească şi ca atare, că nu puteau oferi prea

multe sfaturi în elaborarea politicilor în acest sens. S-a conturat totuşi un consens

destul de vag, bazat pe teoria economică neoclasică4, asupra a două măsuri

concrete ce ar trebui adoptate pentru a impulsiona schimbarea: impunerea unei

1 Business Central Europe Journal, No. 2 / 1999, pag 10 - 16

2 Foarte multe sondaje de opinie au fost realizate în perioada de tranziţie. În fircare ţară ex – comunistă se încerca

găsirea unor modele economice de urmat – cum a fost la noi ‘’modelul suedez’’, modele economice care să facă

tranzţia mai uşoară prin aplicarea unor reţete economice sigure şi eficiente. Fapt care s-a dovidit ulterior a fi o

utopie.

3 Tandon, Parkaj – Welfare Effects of Privatisation, MCD , Boston 1995

4 Economistul no 13 / 1998 - România în tranziţie, Daniel Daianu, pag 10 - 12

Comportamentul producătorului în condiţiile tranziţiei la economia de piaţă

10

schimbări structurale în proprietate prin privatizarea activelor statului, şi

liberalizarea preţurilor.

Din acest tipar de bază au derivat diverse "modele de tranziţie"5, care se

diferenţiau între ele în privinţa detaliilor referitoare la soluţiile practice şi la

succesiunea în timp a măsurilor. Dar după primii zece ani de tranziţie s-a

acumulat un volum mereu în creştere de dovezi care arată că rezultatele obţinute

de diverse ţări diferă în multe cazuri de prescripţiile şi predicţiile proclamate de

modelele de reformă tradiţionale.

Unul din aspectele6 care fac în prezent obiectul unei reconsiderări

priveşte căile şi metodele utilizate pentru a realiza schimbările structurale în

domeniul proprietăţii. Majoritatea guvernelor din Europa de Est şi bineînţeles

România şi-au concentrat atenţia pe privatizare, considerând-o drept calea

principală de impunere a schimbării structurale. Însă rezultatele au fost adeseori

sub aşteptări: privatizarea s-a dovedit a fi un proces lent şi, ca urmare a

interferenţelor politice, complicat. Mai mult, a reieşit clar faptul că numai

privatizarea ca atare nu este suficientă pentru ca o economie să funcţioneze ca

economie de piaţă şi că fără un cadru instituţional adecvat, care să promoveze

concurenţa, creşterea eficienţei rămâne doar o speranţă.

În acelaşi timp, ţări ca Polonia sau chiar China, care nu s-au remarcat

niciodată drept campioane în procesul de vânzare a activelor, au înregistrat cele

mai mari rate ale creşterii economice7. Parte din secretul succesului acestor ţări se

datorează, mai mult ca sigur, sectorului înfloritor al noilor întreprinderi private.

Pare deci necesar ca întreaga problematică a contribuţiei noilor firme private la

crearea unei economii de piaţă reale să fie reconsiderată - aceasta fiind şi

perspectiva din care lucrarea de faţă îşi propune să analizeze situaţia din

România.

Preview document

Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 1
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 2
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 3
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 4
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 5
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 6
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 7
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 8
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 9
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 10
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 11
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 12
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 13
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 14
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 15
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 16
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 17
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 18
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 19
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 20
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 21
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 22
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 23
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 24
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 25
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 26
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 27
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 28
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 29
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 30
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 31
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 32
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 33
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 34
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 35
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 36
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 37
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 38
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 39
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 40
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 41
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 42
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 43
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 44
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 45
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 46
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 47
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 48
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 49
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 50
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 51
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 52
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 53
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 54
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 55
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 56
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 57
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 58
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 59
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 60
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 61
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 62
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 63
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 64
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 65
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 66
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 67
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 68
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 69
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 70
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 71
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 72
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 73
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 74
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 75
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 76
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 77
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 78
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 79
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 80
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 81
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 82
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 83
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 84
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 85
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 86
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 87
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 88
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 89
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 90
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 91
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 92
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 93
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 94
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 95
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 96
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 97
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 98
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 99
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 100
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 101
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 102
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 103
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 104
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 105
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 106
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 107
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 108
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 109
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 110
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 111
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 112
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 113
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 114
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 115
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 116
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 117
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 118
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 119
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 120
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 121
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 122
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 123
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 124
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 125
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 126
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 127
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 128
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 129
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 130
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 131
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 132
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 133
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 134
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 135
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 136
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 137
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 138
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 139
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 140
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 141
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 142
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 143
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 144
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 145
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 146
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 147
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 148
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 149
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 150
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 151
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 152
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 153
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 154
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 155
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 156
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 157
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 158
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 159
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 160
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 161
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 162
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 163
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 164
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 165
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 166
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 167
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 168
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 169
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 170
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 171
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 172
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 173
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 174
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 175
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 176
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 177
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 178
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 179
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 180
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 181
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 182
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 183
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 184
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 185
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 186
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 187
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 188
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 189
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 190
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 191
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 192
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 193
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 194
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 195
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 196
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 197
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 198
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 199
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 200
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 201
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 202
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 203
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 204
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 205
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 206
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 207
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 208
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 209
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 210
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 211
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 212
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 213
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 214
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 215
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 216
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 217
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 218
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 219
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 220
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 221
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 222
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 223
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 224
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 225
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 226
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 227
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 228
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 229
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 230
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 231
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 232
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 233
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 234
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 235
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 236
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 237
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 238
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 239
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 240
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 241
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 242
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 243
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 244
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 245
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 246
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 247
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 248
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 249
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 250
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 251
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 252
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 253
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 254
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 255
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 256
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 257
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 258
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 259
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 260
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 261
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 262
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 263
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 264
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 265
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 266
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 267
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 268
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 269
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 270
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 271
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 272
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 273
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 274
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 275
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 276
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 277
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 278
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 279
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 280
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 281
Comportamentul Producătorului în Condițiile Tranziției la Economia de Piață - Pagina 282

Conținut arhivă zip

 • 1. Titlu..pdf
 • 2. Cuprins..pdf
 • 3. Introducere..pdf
 • Capitolul 1. Principalele repere ale tranzitiei si raspunsul intreprinzatorilor..pdf
 • Capitolul 2. intreprinzatorul si intreprinderea.pdf
 • Capitolul 3. Fundamente teoretice ale comportamentului producatorului..pdf
 • Capitolul 4. Investieiile si rolul lor in afirmarea performantei economice.pdf
 • Capitolul 5. Inovatia, performanta economica si sociala si avantajul competitiv.pdf
 • Concluzii..pdf
 • D. Anexe..pdf
 • E. Bibliografie..pdf

Alții au mai descărcat și

Fuziunea ABN AMRO - Royal Bank of Scotland

Scurt istoric Royal Bank of Scotland Group (RBS) este o companie de servicii financiare britanică, listată pe London Stock Exchange. Grupul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Rolul Investigării Comportamentului de Cumpărare și Consum în Marketingul Actual

CAPITOLUL 1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INVESTIGAREA COMPORTAMENTULUI DE CUMPĂRARE Specialiştii din ţările noastre şi cei occidentali apreciază...

Uniunea Economică și Monetară - realizare importantă a Uniunii Europene

INTRODUCERE În anii '60, pe fondul progreselor înregistrate la nivelul integrării economice europene, s-a născut ideea creării unei monede unice....

Reglementări ale Concurenței în Spațiul European

SUMMARY A real competition is the heart of a functional market economy that has been created, thus, a suitable framework for the development of...

Analiza legăturilor dintre inflație și șomaj

I.1.Scurtă prezentare a fenomenului de inflaţie în România Înainte de a trece la o analiză detaliată în ce priveşte manifestarea fenomenului...

Formarea prețurilor în economie

Formarea preturilor Ce este pretul? Definit în termeni generali, pretul este o suma de bani primita sau platita pentru cedarea, respectiv...

Europa 2020

Rezumat Strategia Europa 2020 este necesară pentru a stabili nişte obiective clare ce trebuiesc atinse în vederea îmbunatăţirii nivelului de trai...

Descentralizarea Serviciilor Publice

INTRODUCERE Motto: „Se poate guverna de departe, dar se poate administra numai de aproape“ Decret francez-1852 Administraţia publicã reprezintã...

Reglementări ale concurenței în spațiul european

INTRODUCERE O concurenţă reală reprezintă „motorul” economiei de piaţă funcţionale, fiind creat, astfel, cadrul necesar pentru dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?