Comunicarea în cadrul organizației

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 105 în total
Cuvinte : 27141
Mărime: 137.62KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I COMUNICARE ŞI CONDUCERE 5

1.1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE 5

1.2. SCOPUL, OBIECTIVELE ŞI ROLURILE COMUNICĂRII MANAGERIALE 9

1.3. FUNCŢIILE COMUNICĂRII MANAGERIALE 12

1.4. RELAŢIA CULTURĂ COMUNICAŢIONALĂ–CULTURĂ ORGANIZAŢIONALĂ ÎN ACTIVITATEA DE CONDUCERE 22

1.5. FORMELE COMUNICĂRII MANAGERIALE 25

1.6. COMUNICAREA ŞEF- SUBORDONAT 31

1.7. APLICATII STUDIU DE CAZ – LOCUL ŞI IMPORTANŢA COMUNICĂRII MANAGERIALE ÎN AMINISTRAŢIA PUBLICĂ CENTRALĂ 32

CAP II COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPURILOR DE MUNCĂ 40

2.1. CONCEPTUL DE GRUP DE MUNCĂ 40

2.2. CARACTERISTICILE GRUPULUI DE MUNCĂ 41

2.3. Desfăşurarea activităţii în cadrul grupului de muncă prezintă 41

2.3.1. Avantaje 41

2.3.2. Dezavantaje 41

2.4. CONDUCEREA GRUPULUI DE MUNCĂ 42

2.5. TIPURI DE GRUPURI DE MUNCĂ 44

2.6. COMUNICAREA ÎN CADRUL GRUPULUI DE MUNCĂ 45

2.6.1. Caracteristici ale comunicării în grup 45

2.6.2. Reţele de comunicare 47

2.7. CORELAŢIA COMUNICARE MANAGERIALĂ– RECEPTOR 49

2.8. CORELAŢIA STIL DE COMUNICARE – STIL MANAGERIAL 50

2.9. STILURI DE COMUNICARE MANAGERIALĂ 51

2.10. CORELAŢIA STIL DE CONDUCERE – STIL DE COMUNICARE 53

2.11. TIPURI SPECIALE DE COMUNICARE ÎN CADRUL GRUPULUI DE MUNCĂ 57

CAPITOLUL III COMUNICAREA IN CADRUL ORGANIZATIEI 60

3.1. COMUNICARE ŞI DECIZIE 60

3.1.1 Strategie – identitate - imagine şi politica de comunicare 60

3.1.2. Direcţii de comunicare 61

3.1.3 Funcţiile conducerii organizaţiilor 63

3.1.3.1. Faza predecizională 64

3.1.3.2 Faza decizională 67

3.1.3.3. Faza postdecizională 68

3.1.4 Structura de autoritate şi responsabilitate 73

3.2. STILURI DE CONDUCERE ŞI COMUNICARE 75

3.2.1 Tendinţe actuale în formarea managerilor 76

3.2.2 Caracterizarea şi clasificarea stilurilor de conducere 78

3.2.3 Putere şi influenţă în organizaţii 83

3.3. COMUNICARE FORMALĂ ŞI INFORMALĂ 86

3.3.1 Comunicarea formală 86

3.3.2 Comunicarea informală 89

3.3.3 Noile tehnologii şi comunicarea organizaţională 92

3.4. COMUNICAREA ÎN SITUAŢII DE CRIZĂ 94

3.4.1 Tipuri de criză 96

3.4.2. Planificarea în cazul situaţiei de criză 97

3.4.3. Managementul crizei 99

3.4.4. Erori în gestionarea crizelor 101

3.3.5. Strategii de gestionare a crizei 103

B I B L I O G R A F I E 106

Extras din document

CAPITOLUL I

“Cuvântul conţine un ce sfânt care ne interzice să facem din el un joc al hazardului.” (Baudelaire)

COMUNICARE ŞI CONDUCERE

1.1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE

Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului, ea reprezintă o componentă majoră, fundamentală a acestuia. Evoluţia managementului a determinat apariţia unor forme specifice de comunicare managerială pentru fiecare etapă din dezvoltarea sa .

Managementul apare ca activitate practică odată cu civilizaţia, în procesul de diviziune a muncii, dar ca domeniu de sine stătător, ca ştiinţă, managementul se separă şi capătă existenţă de sine stătătoare relativ recent. Acest fenomen s-a datorat şi faptului ca managementul este legat de organizarea economică, de realizarea oricărei activităţi economice producătoare de bunuri sau de servicii în cadrul unei instituţii, iar despre instituţie (evident în sensul economic al termenului) putem vorbi abia începând cu secolul XX.

Managementul începutului de secol s-a realizat simultan în boom-ul dezvoltării economice şi industriale, cu revoluţia industrială, ceea ce a determinat perceperea managementului ca "management al maşinilor ". Dezvoltarea era percepută ca o dezvoltare tehnică, o preocupare cât mai intensă pentru eficientizarea maşinilor, pentru creşterea ponderii maşinilor în orice domeniu de activitate. Această perioadă a condus la existenţa unui management de tip autocratic. Noţiunea de şef era sinonimă cu noţiunea de manager, fapt ce determină existenţa unei comunicări de tip prescriptiv; rolul comunicării era acela de a transmite informaţiile de sus în jos; de cele mai multe ori aceste informaţii, instrucţiuni aveau caracter de sarcină obligatoriu de îndeplinit; era o comunicare verticală şi în general într-un singur sens.

După Al Doilea Război Mondial, odată cu schimbările importante din societate, cu rolul din ce în ce mai crescând al sindicatelor, relaţiile de management cu accent pe importanţa maşinii se modifică, de data aceasta accentul căzând asupra oamenilor. Este vorba de un management umanizat, care schimbă perspectiva comunicării manageriale. Managerul nu mai este numai un simplu organizator al maşinilor, un simplu administrator al resurselor materiale, ci şi un administrator al resurselor umane. Comunicarea managerială apare astfel ca o funcţie de o importanţă deosebită în activitatea de management, ca instrument de lucru în managementul resurselor umane, în îndeplinirea funcţiilor şi în realizarea obiectivelor organizaţiei. Rolul comunicării creşte într-atât încât cursurile de comunicare managerială introduse încă din 1920 la universităţile Harvard, Virginia Darden School şi Dartmouth Tuck School din Statele Unite ale Americii "devin obligatorii pentru educaţia oricărui manager american, impunându-se ceva mai târziu şi în Europa.

După anii 1970 odată cu dezvoltarea managementului, cu apariţia managementului de performanţă, "managerul devine şi întreprinzător pe lângă administrator de resurse şi lider ". Datorită diferenţierii atribuţiilor sale şi a complexităţii acestora (ca administrator organizează procesele existente la nivel organizatoric, ca lider decide, ia decizii, conduce eficient; ca întreprinzător acţionează în momentul potrivit pentru buna funcţionare a organizaţiei), comunicarea managerială devine o adevarată forţă, ocupă un loc central în activitatea oricărui manager.

Fiecare manager trebuie să dezvolte şi să promoveze o politică bazată pe un sistem de comunicare care să-i permită ajustarea permanentă a structurii şi a procesului organizaţional la condiţiile în continuă schimbare. De asemenea, prin rolul său de negociator, de promotor al politicii organizaţionale şi transmiţător al acestei politici, managerul trebuie să-şi formeze şi să întreţină o reţea de contacte cu partenerii organizaţiei, în realizarea politicii externe şi, în acelaşi timp, o reţea de informaţii deosebit de utilă în realizarea politicii interne a firmei.

Bibliografie

1. Stanton, Nicki- Comunicarea, ed. Societatea de Stiinta si Tehnica, 1995;

2. Cornelius, Helena- Stiinta rezolvarii conflictelor, ed. Stiinta si Tehnica, 1996;

3. Candea, Rodica- Comunicarea manageriala, ed. Expert, 1996;

4. Dragan, Ioan- Paradigme ale comunicarii de masa, Casa de Editura si Presa Sansa, 1996;

5. Tonoiu, Vasile- Omul dialogal, ed. Fundatiei Culturale Romane, 1995;

6. Jeaneney, Jean Noel- O istorie a mijloacelor de comunicare, ed. Institutului European, 1997;

7. Thoveron, Gabriel- Comunicarea politica azi, ed.Antet, 1996;

8. Wierzbicki, Piotr- Structura minciunii, ed. Nemira, 1996;

9. Ficeag, Bogdan- Tehnici de manipulare, ed. Nemira, 1996;

10. Joule, R.V.- Tratat de manipulare, ed. Antet, 1997;

11. Cucos, Constantin- Minciuna, contrafacere, simulare, ed. Polirom, 1997;

12. Ury, William- Dincolo de refuz, Ed. de Vest, 1994;

13. Pease, Allan- Limbajul vorbirii, ed. Polimarc, 1994;

14. Comunicarea in campul social, ed. Universitatii Al. I. Cuza, 1996;

15. Cuilenburg, J.J.Van- Stiinta comunicarii, ed. Humanitas, 1998;

16. Crasne, Margo- Munca de lamurire, o arta, ed. Antet, 1998;

17. Popescu, Dan- Arta de a comunica, ed. Economica, 1998;

18. Johns, Gary- Comportament organizational, ed. Economica, 1998;

19. Durand, Gilbert- Structuri antropologice ale imaginarului, ed.Univers Enciclopedic, 1998;

20. Salavastru, Constantin- Rationalitate si discurs, ed. Didactica si Pedagogica, 1996;

21. Nemteanu, Costin- Comunicare sau instrainare, ed. Gnosis, 1996;

22. Soitu, Laurentiu- Pedagogia comunicarii, ed. Didactica si Pedagogica, 1997;

23. Souni, Hassan- Manipularea in negocieri, ed. Antet, 1998;

24. Leigh- Prezentarea perfecta, ed. National, 1996;

25. Kennedy, Gavin- Negocieri, ed. Nemira, 1998;

26. Dinu, Mihai- Comunicarea, ed. Stiintifica, 1997;

27. Soitu, Laurentiu- Comunicare si actiune, ed. Institutul European, 1997;

28. Covey, Stephen- Eficienta in sapte trepte, ed. All, 1994;

29. Prutianu, Stefan- Comunicare si negociere in afaceri, ed. Polirom, 1997;

30. Haines, Ion- Introducere in teoria comunicarii, ed. Fundatia Romania de Maine, 1998.

31. Tran, Vasile- Tehnici de comunicare, ed. Print, 1999

32. Ramonet, Ignacio- Tirania comunicãrii, ed. Doina, 2000

33. Zamfir, Cãtãlin ;Vlãsceanu, Lazãr (edit), Dictionar de sociologie, ed. Babel, 1993

34. Buzãrnescu, Stefan, Sociologia opiniei publice, ed. Didacticã si Pedegogicã

35. Volkoff, Vladimir, Tratat de dezinformare, ed. Antet, 1999

36. Cathala, H.P., Epoca dezinformãrii, ed. Militarã, 1999

Preview document

Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 1
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 2
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 3
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 4
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 5
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 6
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 7
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 8
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 9
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 10
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 11
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 12
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 13
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 14
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 15
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 16
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 17
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 18
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 19
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 20
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 21
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 22
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 23
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 24
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 25
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 26
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 27
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 28
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 29
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 30
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 31
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 32
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 33
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 34
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 35
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 36
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 37
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 38
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 39
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 40
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 41
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 42
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 43
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 44
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 45
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 46
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 47
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 48
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 49
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 50
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 51
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 52
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 53
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 54
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 55
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 56
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 57
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 58
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 59
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 60
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 61
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 62
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 63
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 64
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 65
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 66
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 67
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 68
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 69
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 70
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 71
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 72
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 73
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 74
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 75
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 76
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 77
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 78
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 79
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 80
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 81
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 82
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 83
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 84
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 85
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 86
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 87
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 88
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 89
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 90
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 91
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 92
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 93
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 94
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 95
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 96
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 97
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 98
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 99
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 100
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 101
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 102
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 103
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 104
Comunicarea în cadrul organizației - Pagina 105

Conținut arhivă zip

  • bib.doc
  • Comunicarea in Cadrul Organizatiei.doc
  • cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea Managerială în Organizațiile Europene

Comunicarea în general şi comunicarea managerială în special, este o caracteris-tică fundamentală a existenţei fiind socotită ca o dimensiune...

Tehnici și Strategii de Comunicare

INTRODUCERE Particularitatile comunicarii în afaceri sunt generate de scopul, obiectivele si rolurile acestei comunicari, de cadrul si structura...

Team building-ul și efectele sale

Introducere Am ales și studiat această temă din curiozitate și din dorința de a afla cât mai multe despre team building și efectele sale. Fiind...

Raportul Firmei de Relații Publice cu mass-media

1.CONCEPTUL DE RELATII PUBLICE SI COORDONATELE DOMENIULUI 1.1. COMUNICAREA SI SPATIUL RELATIILOR PUBLICE Comunicare reprezinta înstiintare,...

SC Doves SA

1. PREZENTAREA GENERALĂ A FIRMEI Societatea comercială “Doves” S.A. este o firmă de construcţii, reabilitare drumuri şi poduri. Societatea...

Politica Regională

1. Introducere Conceptul de politică regională este definit în Uniunea Europeană ca fiind ansamblul de politici structurale menite să asigure...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Comunicarea organizațională - studiu asupra comunicării organizaționale în societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Comunicarea Organizațională în Cadrul Organizației Militare

Comunicarea organizaţională în cadrul organizaţiei militare 1. Prezentarea organizaţiei - Obiectul de activitate Ministerul Apărării Naţionale...

Comunicarea în cadrul organizațiilor economice

Relatiile publice reprezinta o modalitate de comunicare intre o organizatie si "publicurile" sale. Activitatea de relatii publice, pe de o parte ii...

Comunicarea managerială în cadrul IM Calaras Divin SA

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei. Comunicarea în general și comunicarea managerială în special, este o caracteristică fundamentală a existenței...

Comunicare Managerială

1. CARACTERISTICI ALE COMUNICĂRII MANAGERIALE Comunicarea managerială nu poate fi privită în afara managementului. Ea reprezintă o componentă...

Procesul de comunicare în cadrul unei organizații comerciale - studiu de caz Hypermarketul Carrefour

Introducere Comunicarea este un proces ale cărui origini sunt legate de existenţa materiei vii, ea reprezintă una din condiţiile perpetuării...

Dizolvarea barierelor de comunicare în cadrul unei organizații

Toate definitiile date comunicarii umane, au cel putin urmatoarele elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informatii, idei,...

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ preuniversitar

1. Prezentarea funcțiilor și rolurilor manageriale 1.1. Funcțiile manageriale Termenul management cuprinde un șir de varii funcții pentru a...

Ai nevoie de altceva?