Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 99 în total
Cuvinte : 36985
Mărime: 129.95KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE SPECIALIZAREA ADMINISTRATIE PUBLICA

Cuprins

CAPITOLUL I. Comunicarea ca proces plurivalent 4

1.1 Elementele fundamentale ale procesului comunicaţional 7

1.2 Manifestarea comunicării în diferite spaţii culturale 13

1.2.1 Limbajele comunicării interculturale 15

1.2.2. Limbajul nonverbal și comunicarea interculturală 20

1.2.3 Spaţiul și timpul în comunicarea interculturală 38

CAPITOLUL II. Negocierea - mijloc de comunicare în relaţiile internaţionale 44

2.1 Negocierea ca proces; tipuri de negociere 44

2.2 Negocierea în diverse spaţii culturale 62

2.3 Modele de negociere internaţională 80

2.3.1 Modelul Sawyer si Guetzkow 80

2.3.2 Modelul PIN 81

CAPITOLUL III. Tip de negociere intre spaţiul european, american şi cel asiatic 86

3.1 Prezentare generala – General Motors 86

3.2 Alianţa Renault – Nissan 86

3.3 Pregătirile negocierilor 87

3.4 Desfășurarea negocierilor 88

3.5 Amentinţarea asiatico-italiană 89

3.6 Ghosn nu doreşte să conducă GM 90

3.7 Piedicile alianţei 92

3.8 General Motors – merge singură mai departe 93

3.9 Renault și Nissan – deschise altor propuneri 94

Extras din document

CAPITOLUL I

Comunicarea ca proces plurivalent

Comunicarea este un atribut al speciei umane. În sens larg, ea poate fi definită drept procesul de transmitere de informaţii, idei, opinii, păreri fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul.

Etimologia termenului: cuvântul “comunicare” provine din limba latină “communis” care înseamnă “a pune de acord”, “a fi în legătură cu” sau “a fi în relaţie”, deşi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de “a transmite şi celorlalţi”, “a împărtăşi ceva celorlalţi”.

În literatura de specialitate definiţiile sunt numeroase şi diferite. În general putem considera că există comunicare când un sistem, o sursă influenţează stările sau acţiunile altui sistem, ţinta şi receptorul alegând dintre semnalele care se exclud pe acelea care, transmise prin canal, leagă sursa cu receptorul.

Pentru relaţiile sociale şi, implicit, pentru Relaţiile Publice, pentru orice activitate, indiferent care ar fi aceasta, comunicarea reprezintă o componentă esenţială, o stare de spirit şi un instrument. Ea este calea spre înţelegere, armonie şi dreptate, dar şi sursă a conflictelor, a urii şi răului. Comunicarea se defineşte ca performanţa de a descifra sensul, semnificaţia, conotaţia si denotaţia legăturilor sociale, organizate si dezorganizate, cu ajutorul simbolurilor, semnelor, reprezentărilor si a altor modalităţi de modelare informaţională, în scopul declanşării obţinerii stabilităţii, amplificării, diminuării, amânării sau stopării unor comportamente (conduite) individuale sau de grup.

Comunicarea este esenţială în management. Un manager poate să facă o analiză rezonabilă a unei situaţii, să genereze situaţii sau alternative importante, să anticipeze impactul şi consecinţele schimbărilor planificate, să organizeze controale; totuşi, cele mai bune planuri ar putea eşua frecvent din cauza neajunsurilor comunicării. Sunt dese situaţiile în care managerii constată că nu-şi pot transmite cu claritate şi concizie ideile; neînţelegeri costisitoare apar frecvent în comunicarea orală, scrisă şi chiar nonverbală. Mulţi manageri îşi pun întrebarea: Ce poate face un manager ca să-şi îmbunătăţească comunicarea în cadrul unei organizaţii?

Analizând activităţile zilnice pe care le desfăşoară managerii, s-a constatat că cei din Marea Britanie, de exemplu, consacră comunicării orale 66% din timp, iar cei din S.U.A. 78%. Tocmai de aceea înţelegerea corectă a comunicării are o mare valoare pentru dumneavoastră, cei care vă propuneţi să nu fiţi simpli executanţi în procesele social-politice, culturale, educaţionale ori de altă natură.

Toate definiţiile date comunicării, indiferent de şcolile de gândire cărora le aparţin sau de orientările în care se înscriu, au cel puţin următoarele elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informaţii, idei, opinii, păreri, fie de la un individ la altul, fie de la un grup la altul; comunicarea este un atribut al speciei umane; nici un fel de activitate, de la banalele activităţi ale rutinei cotidiene pe care le trăim fiecare dintre noi zilnic şi până la activităţile complexe desfăşurate la nivelul organizaţiilor, nu pot fi concepute în afara procesului de comunicare.

Comunicarea, afirmă Ioan Drăgan, “a devenit un concept universal şi atotcuprinzător pentru că “totul comunică”

Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din antichitate. În fapt, însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru; cuvântul “comunicare” provine din limba latină “communis” care înseamnă “a pune de acord”, “a fi în legătură cu” sau “a fi în relaţie”, deşi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de “a transmite şi celorlalţi”, “a împărtăşi ceva celorlalţi”.

Deşi termenul este de origine latină, primele preocupări pentru comunicare le-au avut grecii. Pentru aceştia, arta cuvântului, măiestria de a-ţi construi discursul şi de a-l exprima în agora era o condiţie indispensabilă statutului de cetăţean (trebuie însă să avem în vedere faptul ca accesul la funcţiile publice ale cetăţii era accesibil oricărui cetăţean grec doar prin tragere la sorţi). Mai mult, legile din Grecia Antică stipulau dreptul cetăţenilor de a se reprezenta pe ei înşişi în faţa instanţelor de judecată, textul lui Platon “Apărarea lui Socrate” fiind un exemplu în acest sens.

Elemente concrete de teorie a comunicării apar însă prima dată în lucrarea lui Corax din Siracuza, “Arta retoricii”, în secolul VI ante.Hr. Platon şi Aristotel vor continua aceste preocupări, instituţionalizând comunicarea ca disciplină de studiu, alături de filosofie sau matematică, în Lyceeum şi în Academia Greacă.

Romanii vor prelua de la greci aceste preocupări (ca de fapt în toate domeniile de activitate), dezvoltându-le şi elaborând în jurul anului 100 ante Hr. primul model al sistemului de comunicare.

Preview document

Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 1
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 2
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 3
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 4
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 5
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 6
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 7
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 8
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 9
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 10
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 11
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 12
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 13
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 14
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 15
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 16
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 17
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 18
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 19
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 20
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 21
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 22
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 23
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 24
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 25
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 26
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 27
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 28
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 29
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 30
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 31
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 32
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 33
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 34
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 35
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 36
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 37
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 38
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 39
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 40
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 41
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 42
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 43
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 44
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 45
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 46
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 47
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 48
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 49
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 50
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 51
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 52
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 53
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 54
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 55
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 56
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 57
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 58
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 59
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 60
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 61
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 62
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 63
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 64
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 65
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 66
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 67
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 68
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 69
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 70
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 71
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 72
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 73
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 74
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 75
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 76
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 77
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 78
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 79
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 80
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 81
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 82
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 83
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 84
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 85
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 86
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 87
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 88
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 89
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 90
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 91
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 92
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 93
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 94
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 95
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 96
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 97
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 98
Comunicarea și negocierea în relațiile internaționale - Pagina 99

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea si Negocierea in Relatiile Internationale.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnici de Negociere la SC Breeze Sisteme Climaterice SRL

Argument Clipă de clipă, ceas de ceas, fiecare dintre noi are o dorinţă, un interes sau măcar un punct de vedere numai “al său”. Fiecare convinge...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Marketing - Note de Curs

PARTEA I. BAZELE MARKETINGULUI CAP. 1. ESENŢA MARKETINGULUI Confruntate cu o creştere continuă a complexităţii şi a exigenţelor pieţei,...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Negociere și Comunicare în Afaceri

CAP I. NOŢIUNI FUNDAMENTALE 1.1. Introducere în comunicare Comunicarea scapă încercărilor de a o defini. Americanii Frank Dance şi Carl Larson au...

Te-ar putea interesa și

Negocierea

Lumea in care traim, lumea noastra reala, este o uriasa masa de negocieri la care, fiecare dintre noi, fie ca vrem sau nu, este participant. Ne...

Lucrare de Practica Realizata la SC Contitech Romania SRL

1.Prezentare firmei la care se face practica Date de identificare pentru CONTITECH ROMANIA S.R.L. Codul de identificare fiscala: 14397092 Nr....

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Negocierea în Afaceri

1. Etapele procesului de negociere Negocierea reprezinta un proces complicat şi adesea de lungă durată. Este un proces de comunicare, de...

Strategii, tehnici și tactici de negociere în afacerile internaționale

INTRODUCERE Astăzi, mai mult ca oricând, ne aflăm în situaţia de a învăţa să recepţionăm critic mesajele care ajung la noi şi care încearcă să ne...

Strategi, Tehnici și Tactici de Negociere

1. Introducere Negocierea acopera în prezent o gama larga de domenii, cum sunt cel politico-diplomatic, social, cultural si, cu deosebire, cel...

Tehnici de Negociere

Rezumat Conceptul de negociere Negocierea este un mod de a gândi, o atitudine, un comportament, o ştiinţă, o filosofie. „Totul este negociabil“ a...

Managementul Calitatii Unitatilor de Politie

Introducere Elaborarea strategiilor, planificarea sarcinilor şi resurselor, adoptarea deciziilor şi declanşarea acţiunilor nu sunt procese...

Ai nevoie de altceva?