Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 46 în total
Cuvinte : 13284
Mărime: 81.66KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Rosca GH.

Cuprins

 1. Introducere.3
 2. CAPITOLUL 1.CREDITUL CA FORMĂ DE SUPORT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE .5
 3. 1.1. Creditul: necesitate, conţinut, esenţă, principii, trăsăturile caracteristice ale creditului.6
 4. 1.2Funcţiile creditului:esenţă,caracteristică,clasificare.10
 5. 1.3 Formele şi scopurile acordării creditului.12
 6. CAPITOLUL 2.CONDIŢII DE CREDITARE IMPUSE AGENŢILOR ECONOMICI DE CĂTRE BĂNCILE COMERCIALE DIN RM.22
 7. 2.1 Etapele şi analiza acordării creditului.24
 8. 2.2 Aprobarea şi acordarea creditului.31
 9. 2.3 Controlul garanţiei şi urmărirea rambursării creditului.35
 10. Concluzii şi propuneri.41
 11. Bibliografie.44
 12. Anexă.45

Extras din proiect

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. În ultimii ani, recunoaşterea contribuţiei întreprinderilor mici şi mijlocii la creşterea economică a stimulat activitatea de investigare în acest domeniu, tot mai mulţi cercetători îndreptându-şi atenţia asupra fenomenului creşterii rolului acestora. Dezvoltarea de proporţie a ÎMM depinde, în cea mai mare măsură, de capacitatea de avea acces şi de a mobiliza cu succes resurse financiare suficiente. Această opţiune devine şi mai importantă în cazul în care insuficienţa finanţării reprezintă una din problemele de bază cu care se confruntă întreprinzătorii în încercarea de a-şi organiza şi dezvolta businessul lor.

Actualmente există un larg spectru de instituţii finanaciare: organizaţii creditare şi fonduri cu capital străin, care realizează în Moldova diferite proiecte/programe de finanţare a ÎMM. Dintre aceste instituţii, după volumul serviciilor financiare acordate ÎMM, băncile joacă un rol de frunte. Investigaţiile în domeniu au arătat că, în ultimul timp, multe bănci sunt predispuse să-şi dezvolte activitatea cu ÎMM: acestea le examinează nu numai ca o sursă de atragere a mijloacelor, dar şi ca o posibilitate de investire profitabilă. Aşadar, pentru multe bănci ÎMM ar trebui să reprezinte o nişă de perspectivă în activitatea lor creditară.

Scopul cercetărilor constă în analiza procesului existent de finanţare a ÎMM, în argumentarea ştiinţifică a necesităţii de schimbări radicale în utilizarea modalităţilor conceptuale de finanţare, prin monitorizarea evoluţiei finanţării ÎMM, şi prezentarea de recomandări în aplicare a noilor instrumente de creditare.

Scopul cercetării ştiinţifice s-a propus a fi atins prin soluţionarea următoarelor sarcini de bază:

• Abordarea conceptuală a finanţării cu ajutorul creditului bancar a ÎMM şi

argumentarea avantajelor acestui tip de credit comparativ cu celelalte modalităţi;

• Examinarea particularităţilor de finanţare a ÎMM la etapa actuală şi generalizarea vulnerabilităţilor pârghiilor existente în procesul de creditare bancară;

• Diagnosticarea evoluţiei corelaţiei dintre sectorul bancar autohton şi ÎMM;

• Estimarea necesităţii extinderii creditului bancar prin prisma eficienţei activităţii ÎMM;

• Elaborarea recomandărilor de aplicare a instrumentelor noi de creditare şi perfecţionare a principiilor de activitate a instituţiilor de creditare şi garantare.

Obiectul cercetării îl constituie politicile de credit stimulative promovate de

Băncile comerciale din R Moldova pentru sectorul întreprinderilor mici şi

mijlocii,altfel spus aspectele finanţării ÎMM.

Structura şi conţinutul lucrării. Realizarea scopurilor şi obiectivelor propuse au condiţionat structura lucrării, care include introducere, două capitole ce reflectă conţinutul cercetării efectuate, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexă.

În Introducere se argumentează actualitatea temei de investigare, sunt definite

Scopurile, sarcinile şi obiectul cercetării,de asemenea se incearcă a se explica în general structura teoretică a acestei lucrări.

În Capitolul I “Creditul ca formă de suport al dezvoltării economice.” sunt cercetate aspectele istorice şi teoretice ale conceptului de credit,rolul său în dezvoltarea economică prin stimularea sectorului ÎMM şi managementului acestora; sunt abordate formele şi principiile după care funcţionează creditul,trăsăturile acestuia şi principalele funcţii pe care le îndeplineşte.

În Capitolul II „ Condiţii de creditare impuse agenţilor economici de către băncile comerciale din RM” se abordează integral importanţa acordării creditelor de către băncile comerciale pentru finanţarea activităţii curente a întreprinderilor, principiile utilizate de băncile comerciale din R Moldova în procesul de creditare a întreprinderilor mici şi mijlocii. Aici s-au fundamentat etapele şi analiza acordării creditului, aprobarea şi acordarea creditului, controlul garanţiei şi urmărirea rambursării creditului .

În Concluzii şi Recomandări este prezentată sinteza rezultatelor obţinute în lucrare şi sunt reflectate principalele concluzii şi recomandări la care s-a ajuns în urma investigaţiilor efectuate.

CAPITOLUL I. CREDITUL CA FORMĂ DE SUPORT AL DEZVOLTĂRII ECONOMICE

Originile creditului se regăsesc în împrumutul banal, care a apărut la primele trepte a evoluţiei omenirii. Anumite nevoi cotidiene temporare ale individului, cum ar fi o unealtă de vânat sau pescuit, o blană sau un vas, l-au impus pe acesta să apeleze la unul din congenerii săi, care la acel moment nu folosea bunul respectiv.

Încetăţenirea proprietăţii private a transformat împrumutul banal în relaţie economică dintre persoane care, din ansamblul eterogen al raporturilor economice, a influenţat poate cel mai mult evoluţiile sociale,economice şi politice ale societăţii umane, ajungând în prezent temelie a organizării şi funcţionării sistemelor economice moderne. În forma actuală creditul bancar apare în urma înfiinţării primelor bănci italiene din sec. al XII –lea.

Preview document

Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 1
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 2
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 3
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 4
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 5
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 6
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 7
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 8
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 9
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 10
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 11
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 12
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 13
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 14
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 15
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 16
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 17
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 18
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 19
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 20
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 21
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 22
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 23
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 24
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 25
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 26
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 27
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 28
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 29
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 30
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 31
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 32
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 33
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 34
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 35
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 36
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 37
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 38
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 39
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 40
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 41
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 42
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 43
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 44
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 45
Condiții de creditare bancară a întreprinderilor din Republica Moldova - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Conditii de Creditare Bancara a Intreprinderilor din Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Finanțarea Activității de Antreprenoriat

INTRODUCERE Dimensiunile dezvoltării micului business, în mare măsură, depind de capacitatea micilor întreprinderi de a avea acces şi a mobiliza...

Raport Privind Efectuarea Practicii de Specialitate la Banca Comercială Victoriabank

INTRODUCERE Banca, în esenţa sa, reprezintă o instituţie financiar-creditară care atrage de la persoane fizice şi juridice depozite sau...

Dare de seamă Victoriabank

Introducere Situaţia social-politică şi economică a Republicii Moldova din ultimii ani a provocat o instabilitate pe piaţa financiară, astfel...

Raport de practică Victoria Bank

INTRODUCERE Datorită rolului crucial pe care băncile îl deţin în cadrul sectorului financiar, această dare de seamă se concentrează în mod...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Diagnosticul Stării Financiare a Întreprinderii - Etape Preliminare a Procesului de Creditare Bancară

INTRODUCERE „Deosebirea efectiva între o banca si toate celelalte afaceri consta în aceea ca o banca nu se înfiinteaza decît daca va obtine si...

Managementul Financiar al Unităților Agricole

INTRODUCERE Actualitatea si gradul de studiere a temei investigate. Tranzitia la economia de piata a generat în Republica Moldova elemente mai...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Raport de practică Efes Vitanta Moldova Brewery SA

Introducere Pe teritoriul actualei Republici Moldova producţia industrială a berii începe în anul 1873, când un întreprinzător german pe nume Raps...

Argumentarea Economică a Planurilor de Afaceri în Unitățile Agricole

Actualitatea şi gradul de studiere a temei investigate Abordarea problematicii privind argumentarea economică a planurilor de afaceri în sectorul...

Sistemul Evaluării Credibilității Clienților Bancari

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Condiţiile economice actuale de dezvoltare economică impun existenţa unui spaţiu economic şi...

Raport de practică

Capitolul I “Caracteristica generală a întreprinderii” 1.1. Forma organizatorico - juridică a întreprinderii Societatea cu răspundere limitată “...

Impactul Creditelor Investiționale Asupra Viabilității Activității Investiționale în Republica Moldova

Introducere Actualitatea temei. Actualitatea prezentei lucrări rezultă din rolul pe care îl indeplinesc creditele investiţionale în dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?