Considerente privind Populația și Piața Muncii

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 113 în total
Cuvinte : 35129
Mărime: 224.48KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sima Stelian,Antal Mircea
Proiectul a fost sustinut la Facultatea de Stiinte economice

Cuprins

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii 1

1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă 1

1.2. Indicatori statistici ai forţei de muncă 4

Populaţia ocupată 6

Populaţia obişnuit activă se determină cu ocazia recensămintelor, perioada de referinţă fiind de obicei anul caracteristic (sau precedentele 12 luni). Criteriul în funcţie de care se stabileşte categoria în care se include o persoană este numărul săptămânilor: 8

1.3. Natura şi formele şomajului 18

Capitolul 2. Mobilitatea teritorială. Proces demo-economic 37

2.1. Mobilitatea şi formele sale de manifestare 37

2.2. Indicatori statistici ai mobilităţii teritoriale 40

2.3. Funcţiile mobilităţii teritoriale 42

2.4. Factorii şi costul mobilităţii 43

2.5. Modelarea fenomenului mobilităţii teritoriale a forţei de muncă 45

Capitolul 3. Caracteristici actuale ale mobilităţii teritoriale a populaţiei şi forţei de muncă în România 55

3.1. Evoluţia ocupării şi şomajului 55

Figura 3.1.1. Activitatea economică generală 55

Figura 3.1.2. Ocuparea resurselor de muncă 56

Figura 3.1.1.10. 62

Distribuţia populaţiei ocupate din urban şi rural pe grupe de vârstã, în anul 2000 62

Figura 3.1.2.4. 69

Structura şomerilor indemnizaţi pe grupe de vârstă, în anul 2001-%- 69

Figura 3.1.2.5. 69

Structura şomerilor indemnizaţi, pe sexe, după durata şomajului, în anul 2001 -%- 69

Figura 3.1.2.6. Structura şomerilor pe nivele de pregătire, în perioada 1991 - 2001 70

Bibliografie 111

Extras din document

Capitolul 1. Considerente privind populaţia şi piaţa muncii

1.1. Populaţia, oferta şi cererea de forţă de muncă

Resursele umane, prin dimensiunea, structura şi calitatea lor reprezintă factorul esenţial al existenţei şi evoluţiei unui sistem economic. Modificarea stării populaţiei în timp exercită o presiune asupra celorlalte structuri (componente) ale unei societăţi: economice, educaţionale, ecologice, sanitare, implicând adoptarea unor programe cu caracter social, demografic, sanitar, care să susţină menţinerea caracteristicilor biologice ale efectivului populaţiei.

De asemenea, numărul şi mai ales calitatea resurselor de muncă (nivel de instruire, structuri sectoriale) determină dimensiunea activităţilor economice şi sociale.

La rândul său, gradul de dezvoltare a unei societăţi influenţează în măsură importantă fenomenele demografice (natalitatea, mortalitatea, starea de sănătate, speranţa de viaţă la naştere), condiţionând în mod direct numărul şi structura populaţiei.

Populaţia , categoria statistică (demografică) cu cea mai largă sferă de cuprindere în cadrul resurselor umane, reprezintă o colectivitate de persoane legate între ele prin trăsături esenţiale comune, care îşi are reşedinţa într-un anumit spaţiu geografic (localitate, regiune, ţară, continent, mapamond).

Totalitatea persoanelor care se includ într-o anumită populaţie formează volumul, dimensiunea sau efectivul populaţiei. În funcţie de caracteristicile demografice, social-economice, culturale, în cadrul unei populaţii pot fi determinate diferite structuri (subpopulaţii): pe sexe, pe grupe de vârstă, pe medii (urban-rural).

Populaţia este studiată în strânsă legătură cu caracteristicile de spaţiu şi timp. Evoluţia în timp a stării populaţiei, privită ca efectiv, structură, sub impactul unor factori social-economici şi culturali, are loc datorită unor fenomene demografice: intrări în sistemul populaţiei prin natalitate şi imigrare, ieşiri din sistem prin mortalitate şi emigrare. într-un sistem demografic deschis, modificarea numărului şi structurii populaţiei se produce atât datorită mişcării naturale a populaţiei (naşteri, decese), cat şi datorită mişcării migratorii (imigrări, emigrări), spre deosebire de sistemul demografic închis, unde au loc intrări (ieşiri) numai în (din) interiorul sistemului prin naşteri şi respectiv decese.

Resursele umane reprezintă ansamblul persoanelor dintr-un anumit spaţiu, privite simultan sub aspect cantitativ (ca număr) şi calitativ (nivel de competenţă, de educaţie, nivel de formare profesională, stare de sănătate). Acest concept face astfel legătura între numărul şi structura demografică a persoanelor care alcătuiesc o colectivitate, pe de o parte, şi nivelul lor de competenţă (cunoştinţe, aptitudini, deprinderi de muncă), pe de altă parte.

Premisele teoretice ale analizei pieţei muncii sunt: munca şi rolul ei în dezvoltarea social-economică; teoria pieţei şi a preţurilor în general.

Piaţa muncii prezintă spaţiul economic în care tranzacţionează în mod liber utilizatorii de muncă (deţinătorii de capital) în calitate de cumpărători şi posesorii resursei de muncă, în calitate de vânzători, în care, prin mecanismul preţului muncii, al concurenţei libere între agenţii economici, al altor mecanisme specifice, se ajustează cererea şi oferta de muncă.

Oferta de muncă constituie acele resurse de muncă, acel potenţial de muncă, care se încadrează în categoria de ofertă pe baza criteriului salarizării. Oferta de muncă se manifestă prin cerere de locuri de muncă salariată, în angajarea ca salariaţi.

Cererea de muncă are ca punct de plecare nevoia de servicii-muncă din partea utilizatorilor acesteia (întreprinderi, administraţii, bănci). condiţia generală a transformării nevoilor de muncă în cerere de muncă este salarizarea (remunerarea); aceasta se concretizează în oferta de locuri de muncă salariate.

Cererea şi oferta de muncă sunt categorii şi mărimi dependente, pe de o parte, de dezvoltarea economico-socială, de amploarea şi structurile activităţilor economice şi ale acţiunilor sociale şi, pe de altă parte, de fenomenele şi procesele social-demografice. Caracterul specific al pieţei de muncă poate fi pus în evidenţă prin următoarele aspecte:

a) cererea de muncă este, pe termen scurt, practic, nemodificată; cererea de noi locuri de muncă presupune dezvoltarea activităţilor existente şi iniţierea altora noi, probleme complexe care nu se pot realiza decât în timp;

b) oferta de muncă, la rândul ei, se formează într-un orizont de timp îndelungat, timp în care noua generaţie ajunge la vârsta de legală de muncă şi se instruieşte;

c) oferta de muncă (cu gradul ei de instrucţie, cu calificările ei) îşi pune amprenta asupra modului de satisfacere a cererii de muncă;

d) mobilitatea redusă a forţei de muncă, a posesorului acesteia; oamenii sunt ataşaţi mediului social-economic în care s-au format şi unde trăiesc; avantajele economice oferite de alte zone (localităţi) nu îşi exercită nelimitat rolul în ceea ce priveşte deplasările oamenilor spre noi locuri de muncă;

e) oferta de muncă depinde şi de alţi factori decât cei economici (vârsta, starea sănătăţii, psihologia oamenilor);

f) eterogenitatea cererii şi ofertei de muncă, neconcordanţa dintre structurile acestora fac ca substituirea între diferitele ei componente să fie redusă.

Preview document

Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 1
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 2
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 3
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 4
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 5
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 6
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 7
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 8
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 9
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 10
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 11
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 12
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 13
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 14
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 15
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 16
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 17
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 18
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 19
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 20
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 21
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 22
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 23
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 24
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 25
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 26
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 27
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 28
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 29
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 30
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 31
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 32
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 33
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 34
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 35
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 36
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 37
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 38
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 39
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 40
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 41
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 42
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 43
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 44
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 45
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 46
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 47
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 48
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 49
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 50
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 51
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 52
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 53
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 54
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 55
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 56
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 57
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 58
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 59
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 60
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 61
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 62
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 63
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 64
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 65
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 66
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 67
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 68
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 69
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 70
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 71
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 72
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 73
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 74
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 75
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 76
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 77
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 78
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 79
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 80
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 81
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 82
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 83
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 84
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 85
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 86
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 87
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 88
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 89
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 90
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 91
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 92
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 93
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 94
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 95
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 96
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 97
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 98
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 99
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 100
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 101
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 102
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 103
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 104
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 105
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 106
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 107
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 108
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 109
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 110
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 111
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 112
Considerente privind Populația și Piața Muncii - Pagina 113

Conținut arhivă zip

  • Considerente privind Populatia si Piata Muncii.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Mondial cu Produse Petroliere

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Una dintre cele mai actuale probleme ale economiei mondiale contemporane este problema energetică....

Zonele Libere - Instrumente Importante de Promovare a Comerțului Exterior

Cap.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) O zona de liber schimb este un ansamblu geografic si economic în care nu exista nici un obstacol...

Secțiunea de Analiză

Cap. I. Analiza macromediului 1. Mediul politic si legislativ România se alfa în perioada în care continua sa îndeplineasca criteriile politice...

Negociere și contractare în afacerile internaționale

Capitolul 1.Prezentarea Firmei 1.1 Date Generale(infiintare,forma juridica, obiect de activitate) Denumirea/Numele :SC,,INFO-ZONE’’ SRL Obiectul...

Analiza relației dintre forța de muncă, productivitatea muncii și salarii

Capitolul I Aspecte generale privind forţa de muncă, productivitatea muncii și salariile I.1 FORȚA DE MUNCĂ Întâlnirea cererii cu oferta de muncă...

Teorii privind comerțul internațional

Comertul constituie o preocupare straveche a oamenilor. În cadrul acestuia comertul exterior sau international a fost întotdeauna un domeniu...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Comerț Internațional

Ce este comertul international ? - Comertul international (CI) reprezinta: – o forma de legatura între pietele nationale, între producatorii de...

Te-ar putea interesa și

Migrația forței de muncă în Uniunea Europeană din perspectiva Acordului Schengen

Referinţe bibliografice 76 Lista abrevierilor CAAS – Convenţia de Aplicare a Acordului Schengen CE – Consiliul European CEAR – Comisia Spaniolă...

Migrația Forței de Muncă în Uniunea Europeană

Migratia fortei de munca în Uniunea Europeana si necesitatea programelor de protectie sociala a lucratorilor migranti Importanta fenomenului...

Migrația Internațională a Forței de Muncă

CAPITOLUL I Aspecte teoretice privind piaţa muncii şi migraţia internaţională a forţei de muncă Piaţa muncii este o piaţă de un tip deosebit, al...

Tulcea

Cap.I Importanţa oraşului pe plan regional şi naţional Judetul Tulcea este situat in sud-estul Romaniei, in nordul Dobrogei, si este traversat de...

Măsuri de combatere a șomajului

Măsuri care privesc populaţia activă Scopul acestora este dublu, pe de o parte să prevină creşterea şomajului prin pregătire, calificare şi...

Agricultura României

Prolog / Argument Lucrarea de faţă îşi regăseşte reminiscenţele într-una dintre cele mai actuale teme din domeniul politicilor economice europene,...

Calitatea Locuirii în Cartierul Ferentari

Rezumat: Calitatea locuirii este un subiect nou-abordat în literatura geografică însă acoperă domenii dintre cele mai variate: populaţia,...

Metode și Mijloace de Producere a Pânii și Produselor de Franzelărie

1. Generalităţi În istoria şi civilizaţia oricărui popor pâinea este considerată, în mod simbolic, o materie cu semnificaţii spirituale, taină şi...

Ai nevoie de altceva?