Contabilitate publică și monografie contabilă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 4969
Mărime: 79.66KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

1. Introducere 3

1.1. Asezare geografica 3

1.2. Scurt Istoric 3

1.3. Localitati componente 3

1.4.Total populatie 4

1.5.Economie 4

1.6. Invatamant 5

1.7. Cultura 5

1.8. Sanatate 6

1.9. Domeniul social 6

1.10. Turism 7

1.11. Infrastructura 9

1.12. Starea mediului 10

1.13. Proiecte si programe de dezvoltare 11

1.14. Sediul unitatii administrative teritoriale Rasnov 11

2. Monografie Contabila 12

3. Documente specifice 19

Extras din document

1. Introducere

Conceptul de unitate administrativ-teritorială.Capacitatea juridică şi competenţa materială.

Instituţiile publice au un rol important în cadrul statului deoarece prin intermediul acestora, acesta îşi îndeplineşte funcţiile sale.De asemenea, procesele economice în economia de piaţă, precum şi alte tipuri de economii, sunt influenţate de stat prin intermediul sectorului public.În sfera de cuprindere a instituţiilor publice se cuprind : „ Parlamentul ,Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrţiei publice,alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţe a acestora”.

La nivel local, conform Legii privind finanţele publice locale, în sfera de cuprindere a instituţiilor publice includem:”autorităţile unităţilor administrativ- teritoriale, instituţiile publice şi serviciile publice de interes local,cu personalitate juridică, indiferent de modul de finanţare a activităţii acestora.”

Instituţiile publice au personalitate juridică având conturi deschise la Trezoreria Statului şi au contabilitate proprie În funcţie de subordonarea lor , sunt finanţate de la bugetul Statului sau de la bugetul local (bugetul propriu al judeţului şi bugetele unităţilor administrativ- teritoriale : municipii ,oraşe,comune, judeţe), prin sistemul ordonatorilor de credite principali, secundari şi terţiari

Primăria – entitate administrativ –teritorială de putere executivă.Primarul ordonator principal de credite.

Din punct de vedere organizatoric, administraţia publică ca un sistem integrat specific domeniului, este compus din organisme şi instituţii a căror funcţionare se întrepătrunde şi se intercondiţionează. La rândul său structura administraţiei publice desemnează pe de o parte componentele instituţionale ale sistemului administrativ , iar pe de altă parte componentele,compartimentele funcţionale ale fiecărei instituţii.

Structura nu este identică pentru toate organele administraţiei, deoarece ea este determinată de sarcinile ce-i revin fiecăreia şi care sunt diferite ,după specialitatea lor.Prin urmare, o structură optimă a administraţiei publice ,defineşte ordinea şi poziţia elementelor care compun un organism (instituţie) al administraţiei publice

Primarul este autoritatea administraţiei publice. Comunele oraşele şi judeţele sunt persoane juridice ca subiect de drept public, având deplina capacitate ( de exerciţiu şi de folosinţă) , posedă un patrimoniu şi au iniţiativa în tot ce priveşte administrarea intereselor publice locale,exercitând în condiţiile legii , autoritatea în limitele administrativ- teritoriale stabilite.

Ca persoane juridice ,au în proprietate bunuri mobile şi imobile din domeniul privat, iar ca persoane de drept public sunt proprietate ale bunurilor domeniului public de interes local potrivit legii. Autorităţile executive prin care se realizează administraţia publică locală la nivelul comunelor, oraşelor şi Municipiilor sunt conduse de primari aleşi în condiţiile prevăzute de Legea Electorală.

Primarul este autoritatea administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune,oraşe municipii.Primarii sunt şefii administraţiei publice locale şi răspund în faţa Consiliullui Local de buna funcţionare a acestuia.

Primarul fiind o autoritate autonomă, executivă şi unipersonală a administraţiei publice locale are o competenţă generală în rezolvarea problemelor locale ale Comunităţii pe care o reprezintă.Din punct de vedere teritorial competenţa este limitată la nivelul unităţii administrativ –teritoriale în care a fost ales. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice în condiţiile legii.Conducătorii instituţiilor publice sunt ordonatori de credite

Preview document

Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 1
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 2
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 3
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 4
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 5
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 6
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 7
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 8
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 9
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 10
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 11
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 12
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 13
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 14
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 15
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 16
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 17
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 18
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 19
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 20
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 21
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 22
Contabilitate publică și monografie contabilă - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contabilitate Publica si Monografie Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitate Publica - Primaria Bran

1. Considerente generale privind contabilitatea publică 1.1. Denumirea instituţiei, profil, obiect de activitate profesionalã Primăria unei...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Contabilitate Publică

C A P I T O L U L 1 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ALTE ORGANE CU ATRIBUŢII ÎN REALIZAREA FUNCŢIILOR STATULUI În orice societate organizată în stat...

Te-ar putea interesa și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Monografie Contabilitate Publica

CAPITOLUL 1 STUDIU DE OPORTUNITATE A FLUXULUI PROIECTAT Scoala de toate gradele are ca obiect fundamental educarea, instruirea si formarea...

Campania de Publicitate la Produsul Silva

Capitolul I Promovarea şi procesul comunicării 1.1. PROMOVAREA ŞI PROCESUL COMUNICĂRII Desfăsurarea unei activităţi de marketing moderne...

Contabilitate Publica - Monografie Contabila - Scoala Nr.7 Nicolae Tonitza

1.1. Denumirea entitatii publice si a activitatii pe care o desfasoara Aceasta monografie contabila a fost întocmita la Scoala Generala nr. 7...

Monografie contabilă - instituții publice

Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa, al cărei conducător are calitatea de ordonator terţiar de credite de subordonare centrală a primit...

Contabilitate publică

Capitolul I – PREZENTAREA GENERALĂ A INSTITUŢIEI PUBLICE Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra” este o instituţie publică de cultură de...

Contabilitatea instituțiilor publice - Casa de Asigurări de Sănătate Galați

Capitolul 1 1.1 Prezentarea generală a instituţiei Aspecte generale Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi este instituţie publica de interes...

Monografie contabilă (școala generală) - contabilitate publică

1. Anul precedent institutia a dorit realizarea unui nou mobilier pentru elevi . Cheltuielile efectuate au fost in valoare de 18 mil si constau in...

Ai nevoie de altceva?