Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 29536
Mărime: 161.97KB (arhivat)
Publicat de: Filip Șerban
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Elena Hlaciuc
UNIVERSITATEA “ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ SPECIALIZAREA : CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1
 2. FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA 3
 3. 1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX S.R.L. SUCEAVA 3
 4. 1.2. Structura organizatorică 5
 5. 1.2.1. Funcţia-componentă a structurii organizatorice 7
 6. 1.2.2. Norma de conducere 11
 7. 1.2.3. Compartimente de muncă 12
 8. 1.3. Componenţa personalului 17
 9. 1.3.1. Gruparea personalului 17
 10. 1.3.2. Factori care determină modificarea componenţei personalului 19
 11. 1.4. Sistemele şi formele de salarizare 24
 12. 1.4.1. Salariul-noţiune generală 24
 13. 1.4.2. Componentele sistemului de salarizare 26
 14. 1.4.3. Formele salariului 30
 15. 1.4.4. Formele de salarizare 31
 16. 1.4.5. Stabilirea şi indexarea salariilor 34
 17. CAPITOLUL 2
 18. ORGANIZAREA EVIDENŢEI MUNCII ŞI SALARIILOR 42
 19. 2.1. Purtătorii primari de informaţie privind munca prestată şi remuneraţia cuvenită salariaţilor 42
 20. 2.2. Calculul drepturilor salariale 43
 21. 2.3. Determinarea premiilor acordate din fondul de salarii 47
 22. 2.4. Stabilirea indemnizaţiei de concediu şi a primei de vacanţă 47
 23. 2.5. Natura, calculul şi evidenţa reţinerilor din salariu 50
 24. 2.6. Reflectarea în evidenţa operativă şi în contabilitate a salariilor 58
 25. CAPITOLUL 3
 26. DETERMINAREA ŞI CONTABILIZAREA ELEMENTELOR CE ASIGURĂ
 27. PROTECŢIA SOCIALĂ A SALARIAŢILOR 64
 28. 3.1. Preavizul de concediere 65
 29. 3.2. Ajutoarele de deces 66
 30. 3.3. Indemnizaţii privind incapacitatea de muncă 68
 31. 3.4. Avantaje acordate angajaţilor 70
 32. CAPITOLUL 4
 33. CALCULUL ŞI CONTABILIZAREA OBLIGAŢIILOR UNITAŢII FAŢĂ DE TERŢI LEGATE DE SALARII 75
 34. 4.1. Impozitul pe salarii 75
 35. 4.2. Contribuţia la sistemul public de pensii şi alte asigurări sociale 77
 36. 4.3. Contribuţia la bugetul asigurărilor de şomaj 78
 37. 4.4. Contribuţia la fondul de asigurări sociale de sănătate 79
 38. 4.5. Contribuţia la Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale 80
 39. 4.6. Sancţionarea angajatorului pentru nevirarea sumelor reţinute cu titlu de contribuţii la fondurile de asigurări sociale 82
 40. 4.7. Stabilirea drepturilor salariale şi de pensii începând cu 1 iulie 2005 83
 41. 4.8. Analiza salariilor 84
 42. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 90
 43. BIBLIOGRAFIE 95
 44. ANEXE 99

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

FACTORI CARE INFLUENŢEAZĂ ORGANIZAREA CONTABILITAŢII SALARIILOR ŞI STABILIREA ACESTORA

1.1. Prezentarea generală a S.C. MOLDO MEX S.R.L. SUCEAVA

Societatea comercială MOLDO MEX SRL Suceava s-a constituit conform Hotărârii Judecătoreşti nr.2099 din 20 mai 2002. Forma juridică de constituire este societate cu răspundere limitată, natura capitalului social fiind integral privată.

Obiectul principal de activitate al societaţii îl constituie producţia de mobilier (conf. Cod CAEN 3614).

Capitalul social al societaţii s-a format prin aportul făcut de alte două persoane juridice, respectiv:

S.C. DOMUS MEX S.R.L. – 51% din capitalul social, constând în numerar în valoare totală de 25.481.600.000 lei, şi

S.C. MOBSTRAT S.A. – 49% din capitalul social constând în bunuri mobile şi imobile, în valoare totală de 24.482.400.000 lei.

În cursul anului 2004 au intervenit schimbări în structura acţionariatului, în sensul că parte din părţile sociale deţinute de S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava au fost achiziţionate de d-nul DAN VIOREL SUCU preşedinte al grupului de firme MOBEXPERT.(respectiv 38,52%).

Prin această asociere s-a dorit îmbinarea experienţei profesionale a firmei S.C. MOBSTRAT S.A. Suceava, (prin preluarea întregului personal muncitor- aproximativ 650 persoane), care are tradiţie în execuţia de mobilier, încă din anul 1970 cu puterea economico-financiară a grupului de firme Mobexpert, lider în producţia şi comercializarea de mobilier pe plan naţional.

Conducerea societăţii este asigurată, conform statutului, de către un administrator unic, numit de către adunarea generală a acţionarilor, în prezent acesta fiind: societatea S.C. MW Management S.R.L, reprezentată prin dl. Marcel Motoroiu.

Societatea a preluat structura de fabricaţie de la S.C. MOBSTRAT S.A., constituindu-se în principal în mobilier din lemn(dormitoare şi sufragerii) şi scaune tâmplăreşti. Acestea sunt destinate atât pieţei interne(15% din producţia de mobilă), cât şi pieţei externe (85% din producţia de mobilă). Spaţiile de producţie destinate mobilei, sunt utilizate la capacitate, urmând extinderea acestora în viitor.

Exportul se realizează pe bază de contracte ferme încheiate cu grupul de firme”CFA- BUT”- FRANŢA, sau prin comisionar- TFE Bucuresti, pentru export în Cehia sau Bulgaria. Livrările pe piaţa internă se fac doar prin reţeaua de magazine Mobexpert- reţea de magazine extinsă în toată ţara. Pentru anul 2003, cifra de afaceri realizată a fost de 227.005.749 mii lei, din care la export 200.510.656,7 mii lei, iar pe anul 2004, cifra de afaceri realizată a fost de 248.463.955 mii lei.

Principalele materii prime şi materiale folosite în realizarea mobilierului sunt: cheresteaua de diverse specii(fag, stejar, carpen), panouri din cherestea de raşinoase, furnire estetice, placaje, materiale de finisaj şi feronerie. Politica firmei este ca aprovizionarea să se desfăşoare pe bază de contracte ferme, cu termene de livrare şi scadenţe la plată precise, astfel reuşindu-se o dimensionare cât mai exactă a fluxurilor de trezorerie. Astfel, ca principali furnizori ai firmei se pot aminti:

- pentru cherestea: Terminatorul Com S.R.L. Nepos- Cluj, Brexim S.R.L-Cluj, General Forest Impex S.R.L –Cluj, Mondosilva S.R.L.-Roman;

- pentru panouri de cherestea: Cardinal 95 S.R.L.- Bucureşti;

- pentru furnire, PFL şi placaje: ATEA COMERCE S.R.L Piteşti şi STRATUS MEX S.R.L Suceava;

- pentru feronerie: Misorf S.R.L. Tg.Mureş şi Feroneria Prod Arad;

- pentru cartoane de ambalat: AMBRO S.R.L. Suceava;

- pentru materiale de finisaj (lacuri, vopsele) – AXM S.R.L. Bucureşti.

În afara materialelor indigene procurate de la furnizorii mai sus amintiţi, firma foloseşte şi materiale din import, în special feronerie şi materiale de finisaj – procurate de la furnizori din Italia sau Franţa.

Cât priveşte activitatea de prestări servicii, aceasta se limitează la activitaţi de transport, întretinere şi reparaţii. Până în prezent, firma a reuşit să-şi onoreze la timp toate obligaţiile de plată atât faţă de bugetul de stat cât şi faţă de furnizori şi toţi ceilalţi creditori cu care colaborează.

Până în prezent, profitul realizat de S.C. Moldo Mex S.R.L. atât în anul 2002, cât şi în anul 2003 a fost repartizat pentru investiţii şi dezvoltare. La această dată societatea are contractate două linii de creditare în valoare totală de 1.100.000 euro la BCR Suceava şi Citibank România S.A. Bucureşti. Pe viitor se urmăreşte atragerea de noi surse de finanţare pentru realizarea tuturor obiectivelor propuse.

1.2. Structura organizatorică

În literatura de specialitate există numeroase abordări ale noţiunii de structură organizatorică, însă asupra sa nu s-a ajuns la o definire riguros ştiinţifică, în masură să întrunească consensul specialiştilor. Cea mai mare parte din abordările consacrate o definesc de o manieră destul de generală, ceea ce lasă, mai ales când se trece la analiza concretă în întreprinderi, o usă larg deschisă impreciziunilor şi confuziilor.

Considerăm că o imagine mai completă şi mai precisă asupra acestui mecanism atât de complicat, o furnizează definiţia după care structura organizatorică a firmei reprezintă “ansamblul persoanelor şi subdiviziunilor organizatorice astfel constituite, încât să asigure premisele organizatorice în vederea realizării obiectivelor previzionate” .

Preview document

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 1
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 2
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 3
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 4
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 5
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 6
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 7
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 8
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 9
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 10
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 11
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 12
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 13
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 14
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 15
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 16
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 17
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 18
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 19
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 20
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 21
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 22
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 23
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 24
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 25
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 26
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 27
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 28
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 29
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 30
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 31
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 32
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 33
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 34
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 35
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 36
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 37
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 38
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 39
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 40
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 41
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 42
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 43
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 44
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 45
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 46
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 47
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 48
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 49
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 50
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 51
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 52
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 53
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 54
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 55
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 56
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 57
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 58
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 59
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 60
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 61
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 62
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 63
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 64
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 65
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 66
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 67
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 68
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 69
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 70
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 71
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 72
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 73
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 74
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 75
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 76
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 77
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 78
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 79
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 80
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 81
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 82
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 83
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 84
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 85
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 86
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 87
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 88
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 89
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 90
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 91
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 92
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 93
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 94
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 95
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 96
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 97
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 98
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 99
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 100
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 101
Contabilitatea Decontărilor cu Personalul cu Asigurările și Protecția Socială - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Decontarilor cu Personalul cu Asigurarile si Protectia Sociala.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza performanțelor economico-financiare pe baza indicatorilor de creare de valoare - valoarea economică adăugată

I. NOȚIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND MANAGEMENTUL BAZAT PE VALOARE I.1. Nevoia apariției managementului bazat pe valoare Pe măsura dezvoltării în timp...

Performanță și Risc în Afaceri

Capitolul I PREZENTAREA GENERALĂ A ÎNTREPRINDERII Societatea comercială EUROCONF IMPEX SRL, IAŞI, s-a constituit în conformitate cu prevederile...

Contabilitatea Decontărilor cu Personalul și a Asigurărilor Sociale

CAPITOLUL I ORGANIZAREA GENERALĂ A CONTABILITĂŢII 1.1. Definirea contabilităţii Legea nr. 82/1991 defineşte în articolul 2 contabilitatea ca...

Datoriile privind decontările cu personalul - auditul, contabilitatea lor

INTRODUCERE Actualitatea temei Pregătirea cadrelor care lucrează sau vor lucra în domeniul contabilităţii reprezintă o acţiune de maximă...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Organizarea și conducerea contabilității personalului, asigurărilor și protecției sociale

INTRODUCERE Tranziţia spre economia de piaţă şi succesul unei societăţi comerciale impun acordarea unei atenţii deosebite decontărilor cu...

Contabilitatea remunerării personalului și analiza utilizării forței de muncă

INTRODUCERE Potrivit Legii Contabilitatii 82/1991 obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome,...

Sistemul informațional economic - SC Apaca SA

INTRODUCERE În cadrul sistemului informational economic, contabilitatea ocupa un loc primordial. Contabilitatea reprezinta o activitate...

Contabilitatea Drepturilor Salariale

Capitolul 1 Prezentarea S.C. Hidroelectrica S.A Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale Cluj 1.1 Scurt Istoric In procesul de dezvoltare al...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

ACAPITOLUL 1. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. COMELF S.A. 1.1.DATE GENERALE PRIVIND S.C. COMELF S.A. Acţionari şi asociaţi Societatea comercială...

Studiu privind organizarea contabilității decontărilor cu personalul, asigurările sociale și protecția socială

INTRODUCERE Sistemul contabil actual reprezintă o realizare remarcabilă în ceea ce priveşte asigurarea informaţiilor necesare în procesul...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, cu asigurările și protecția socială - pe exemplul SC Confecția SCM Botoșani

Munca a fost factorul determinant în apariția și dezvoltarea speciei umane și continuă să reprezinte o necesitate obiectivă pentru existența și...

Contabilitatea Salariilor

Argument Mi-a facut o deosebita placere sa realizez aceasta lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor si creantelor salariale si sociale",astfel...

Ai nevoie de altceva?