Contabilitatea Drepturilor Salariale

Proiect
9.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 20397
Mărime: 119.93KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tiron Adriana
Este o prezentare a S.C. Hidroelectrica S.A Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale Cluj Facultatea de Stiinte Economice Babes Bolyai, Cluj Napoca

Cuprins

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA S.C. HIDROELECTRICA S.A BUCURESTI, SUCURSALA HIDROCENTRALE CLUJ 4

1.1 Scurt Istoric 4

1.2 Structura organizatorica-organigrama S.C. HIDROELECTRICA S.A. Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale Cluj. 6

1.3 Conducerea operativa a instalatiilor sucursalei HIDROCENTRALE CLUJ 6

CAPITOLUL 2 FORMA DE ÎNREGISTRARE CONTABILA SI MODUL DE ORGANIZARE AL CONTABILITATII 8

2.1 Forma de înregistrare contabila adoptata la Sucursala Hidrocentrale Cluj 8

2.2 Organizarea sistemului contabil in cadrul Sucursalei Hidrocentrale Cluj 11

2.3 Atributii, competente, responsabilitati ale serviciului financiar contabil 14

CAPITOLUL 3 ACTIVITATEA DE ANGAJARE SI SALARIZARE A PERSONALULUI 16

3.1 Abordarea conceptuala a cadrului organizatoric si legislativ al salarizarii 16

3.1.1 Aspecte teoretice privind salarizarea 16

3.1.2 Sistemul de salarizare 17

3.1.3 Elementele componente ale sistemului de salarizare si principii in salarizare 17

3.1.4 Forme de salarizare 23

3.1.5 Formele de salarizare în cadrul SC HIDROELECTRICA S.A. Sucursala Hidrocentrale Cluj 25

3.1.6 Fiscalitatea salariata 25

3.2 Activitatea compartimentului de personal 31

3.2.1 Cadrul general de organizare si evidenta a personalului societatii 31

3.2.2 Organizarea muncii si structura personalului unitatii 33

3.2.3. Atributii competente, si responsabilitati ale serviciului resurse umane 35

3.3 Previzionarea cheltuielilor cu drepturi salariate si cu protectia sociala 37

CAPITOLUL 4 CONTABILITATEA DREPTURILOR SALARIALE SI A CELOR ADIACENTE LOR 39

4.1 Structura datoriilor si creantelor privind personalul si bugetele de asigurari si protectie sociala 39

4.2 Documente privind evidenta salariilor 46

4.3 Determinarea salariului impozabil si a impozitului pe venitul din salarii 51

4.3.1 Determinarea salariului impozabil 51

4.3.2 Determinarea impozitului pe venitul din salarii 54

4.4 Sistemul de conturi utilizat 57

CAPITOLUL 5 OPERATII PRIVIND DECONTARILE CU PERSONALUL SI CU BUGETELE DE ASIGURARI SOCIALE SI PROTECTIE SOCIALA IN CADRUL S.C. HIDROELECTRICA S.A. 63

5.1 Calcularea cheltuielilor si retinerilor salariate 63

5.2 Întocmirea si înregistrarea statelor de salarii pentru personalul cu contract de munca 65

5.2.1 Întocmirea si înregistrarea statelor de salarii privind colaboratorii 69

5.3 Întocmirea si înregistrarea statelor de salarii privind indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca 70

5.3.1 Drepturi de personal neridicate 72

5.3.2 Alte creante in legatura cu personalul 73

CAPITOLUL 6 CONCLUZII SI PROPUNERI 74

BIBLIOGRAFIE SELECTIVÍ 76

Extras din document

Capitolul 1 Prezentarea S.C. Hidroelectrica S.A Bucuresti, Sucursala Hidrocentrale Cluj

1.1 Scurt Istoric

In procesul de dezvoltare al energeticii românesti si ca rezultat al acestuia, in anul 1969 a luat fiinta, odata cu începerea lucrarilor de constructie la marile baraje de pe Somesul-Cald, Tarnita si Fântânele, întreprinderea de Centrale Hidroelectrice Cluj (I.C.H.), devenita ulterior întreprinderea Electrocentrale Cluj, iar din anul 1998 Sucursala Hidrocentrale Cluj, parte componenta a S.C. Hidroelectrica S.A. Bucuresti.

Sucursala Hidrocentrale Cluj, profilata pe valorificarea potentialului hidroenergetic al cursurilor de apa, are in prezent in exploatare 16 hidrocentrale cu o putere instalata de 530 MW si o statie de pompare cu o putere instalata de 10 MW, iar in constructie 4 hidrocentrale cu o putere instalata totala de aproape 62 MW.

Primele grupuri energetice au fost puse in functiune in iunie 1974 la hidrocentrala Tarnita(45MW) iar in anul 1977 la centrala Mariselu (220MW).

Punerea in valoare a energiei apelor repezi si curate de munte a continuat in cadrul întreprinderii prin începerea, in anul 1971, a amenajarilor de pe Sebes, judetul Alba, realizându-se 4 hidrocentrale (Gâlceag, Sugag, Sasciori si Petresti cu o putere totala instalata de 346 MW) care in anul 1990 s-au constituit in ceea ce reprezinta azi S.H. Sebes.

In primavara anului 1973 au început lucrarile de amenajare in bazinul superior al Crisului Repede, care in anii care au urmat au continuat pana in apropierea municipiului Oradea, fiind in prezent in exploatare si in constructie 7 hidrocentrale organizate in Uzina Hidrocentrale Crisuri - Oradea, subunitate a Sucursalei Hidrocentrale Cluj.

In primavara anului 1974 au demarat lucrarile din Muntii Retezat, pe Râul Mare, cu marea hidrocentrala de la Retezat (335 MW) care au continuat in cadrul a ceea ce reprezinta astazi S.H. Hateg.

In anul 1989 au fost deschise noi santiere pe cursul superior al Muresului la Rastolita si in Maramures la complexul hidroenergetic Runcu-Firiza.

Colectivul de hidroenergeticieni ai Sucursalei Hidrocentrale Cluj asigura astazi buna functionare a celor 42 de grupuri energetice din centrale, care aduc un aport mediu anual de peste 1 miliard KWh energie electrica.

In prezent sunt in executie Centrala Hidroelectrica Rastolita (2x17,5 MW) pe afluentul cu acelasi nume al râului Mures, Centrala Hidroelectrica Firiza I (8 MW) si Centrala Hidroelectrica Firiza II (8,4 MW) , ultimele valorificând energetic caderea bruta de cea 360 m existenta între acumularea Runcu si acumularea Firiza (judetul Maramures).

In cadrul programului viitor se evidentiaza prin amploare si importanta tehnica deosebita centrala hidroelectrica cu acumulare prin pompaj Tarnita-Lapustesti de 1000 MW.

Sucursala Hidrocentrale Cluj nu are personalitate juridica si dispune de

autonomie limitata; îsi desfasoara activitatea pe baza de delegare de competenta

,acordata de consiliul de administratie conducatorului unitatii (director. )Are ca obiect

de activitate producerea de energie electrica, în conditii de securitate tehnica si

securitate a personalului, efectuând lucrarile de întretinere si reparatii a

hidroagregatelor, instalatiilor si constructiilor hidrotehnice.

Îsi desfasoara activitatea pe baza de buget de venituri si cheltuieli fiind planificata sa îsi acopere cheltuielile din venituri proprii fara profit.

Ca principali indicatori:

- cantitatea de energie electrica produsa

- cantitatea de energie electrica livrata în sistemul energetic national

- productia marfa la pret de cost

- productia marfa la pret de livrare

- profitul

- costul productiei marfa pe articole de calculatie

- costul productiei marfa pe elemente de cheltuieli

- realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe centrale hidroenergetice.

Activitatea economica se desfasoara în cadrul biroului financiar si biroului contabilitate. Societatea se afla angrenata într-un context concurential în care numai prin calitatea produselor si serviciilor se poate pastra pozitia pe piata si se poate construi o imagine interna si internationala.

Societatea SC HIDROELECTRICA S.A. este angajata în determinarea obiectiva, completa si fara ambiguitati a cerintelor clientilor si în satisfacerea acestor cerinte, prin mentinerea unui management al calitatii în conformitate cu standardul international ISO 9001:2000.

Preview document

Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 1
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 2
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 3
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 4
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 5
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 6
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 7
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 8
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 9
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 10
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 11
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 12
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 13
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 14
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 15
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 16
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 17
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 18
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 19
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 20
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 21
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 22
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 23
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 24
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 25
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 26
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 27
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 28
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 29
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 30
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 31
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 32
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 33
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 34
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 35
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 36
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 37
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 38
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 39
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 40
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 41
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 42
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 43
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 44
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 45
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 46
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 47
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 48
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 49
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 50
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 51
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 52
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 53
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 54
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 55
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 56
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 57
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 58
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 59
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 60
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 61
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 62
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 63
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 64
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 65
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 66
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 67
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 68
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 69
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 70
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 71
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 72
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 73
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 74
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 75
Contabilitatea Drepturilor Salariale - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Drepturilor Salariale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Relațiilor cu Personalul

CAP. 1 POLITICI SALARIALE 1.1. Probleme, evoluţii şi tendinţe privind piaţa muncii De la începutul noului mileniu, sensul expresiei "carieră fără...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Calculul și Contabilitatea Drepturilor Salariale ale Personalului - Studiu de Caz la SC Euro Edil Nord SRL

Motto: „La sfârşitul zilei socoteşte nu ceea ce alţii au făcut faţă de tine, ci ceea ce tu ai făcut faţă de alţii” NICOLAE IORGA INTRODUCERE...

Calculul, contabilitatea drepturilor salariale și a reținerilor generate de acestea la SC Belv SA Botoșani

INTRODUCERE În condiţiile actuale, de criză economică profundă cu care se confruntă omenirea, organizaţiile trebuie să facă mari eforturi pentru a...

Studiu privind salarizarea personalului militar într-o unitate aparținând Ministerului Afacerilor Interne

INTRODUCERE În prezent, drepturile salariale reprezintă principala motivație a personalului militar în ceea ce privește satisfacerea nevoilor...

Monografie contabilă privind stagiul de practică

Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii S.C. SISTEM IMPEX S.R.L., cu un capital de 35.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 1994...

Lucrare de Sinteză cu Privire la Stagiul de Practică Efectuat la SC Alfa SRL

Capitolul 1 Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii SC ALFA SRL, cu un capital de 40.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 2003...

Contabilitatea decontărilor cu personalul, asigurările și protecția socială

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ACTIVITATII LA S.C. MERIDIAN S.R.L. LUPENI 1.1. SCURT ISTORIC AL S.C. MERIDIAN S.R.L....

Operațiuni contabile și documente - SC Pletl SRL

Cap.I. Prezentarea entitatii a. Denumirea societatii Societatea Comerciala PLETL SRL a luat fiinta in anul 2002. b. Numarul de inregistrare in...

Monografia contabilă a societății Romsit SRL

Cap.I.Prezentarea firmei. 1.1.Infiintare,denumire,capital. Societatea ROMSIT SRL a luat fiinta in anul 1992. Numarul inregistrarii la Registrul...

Ai nevoie de altceva?