Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA

Proiect
8/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 24804
Mărime: 167.90KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. ION IONAŞCU
UNIVERSITATEA SPIRU-HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

Cuprins

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE S.C. AURORA S.A.

1.1. Denumirea, forma juridica si structura organizatorica .3

1.2. Organizarea sistemului informational contabil.9

1.3. Caracterizarea activitatii întreprinderii pe baza principalilor indicatori economico-financiari în perioada 1998-2000.13

CAPITOLUL II

DEFINIRI, CLASIFICARI SI EVALUARI PRIVIND IMOBILIZARILE CORPORALE

2.1. Definirea si clasificarea imobilizarilor corporale .15

2.2. Evaluarea imobilizarilor corporale.23

2.3. Reevaluarea imobilizarilor corporale.27

2.4. Amortizarea imobilizarilor corporale.30

CAPITOLUL III

CONTABILITATEA OPERATIILOR PRIVIND IMOBILIZARILOR CORPORALE

3.1. Contabilitatea operatiilor de intrare a imobilizarilor corporale .41

3.2. Contabilitatea operatiilor de investitii la mijloacele fixe în scopul modernizarii.47

3.3. Contabilitatea operatiilor de iesire a imobilizarilor corporale49

3.4. Contabilitatea operatiilor de amortizare privind imobilizarile corporale si contabilitatea provizioanelor privind imobilizarile corporale.54

3.5. Contabilitatea operatiilor privind imobilizarile corporale în spiritul IAS 16 Imobilizari corporale.59

CAPITOLUL IV

ANALIZA SI GESTIUNEA IMOBILIZARILOR CORPORALE

4.1. Analiza volumului, structurii si calitatii potentialului tehnic a imobilizarilor corporale.68

4.2. Analiza utilizarii potentialului tehnic (mijloace fixe) si a reflectarii în performantele economico- financiare ale întreprinderii.72

4.3. Analiza eficientei utilizarii imobilizarilor corporale.80

CONCLUZII SI PROPUNERI.82

BIBLIOGRAFIE.85

Extras din document

CAPITOLUL I

PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE

Societatea care va fi prezentata în continuare se numeste S.C. AURORA S.A. din Brasov.

1.1. DENUMIREA, FORMA JURIDICA SI STRUCTURA ORGANIZATORICA

a) Date generale. Scurt istoric

Activitatea societatii comerciale AURORA S.A. îsi are începuturile în prima parte a acestui secol.

Între anii 1911 1914 au fost montate motoare diesel care asigurau energia necesara fabricii si instalatiilor tehnologice necesare procesului de fabricatie al berii.

Între anii 1926 1935 fabrica achizitioneaza o serie de utilaje performante la nivelul acelei perioade, cum ar fi instalatiile de umplere a berii în sticla, instalatii de umplere a butoaielor, extinderea capacitatii de depozitare.

În 1960 au avut loc o serie de modernizari cum ar fi montarea unei linii de fierbere Ziemann de 4500 kg/sarja, o linie de îmbuteliere, o linie de umplut butoaie si o instalatie de dioxid de carbon, o linie de capsulare Greis.

În perioada 1970 1989 nu au fost facute investitii majore, exceptie facând o noua capacitate de fermentare, doua linii de fierbere, o linie de îmbuteliere.

În prezent, datorita aparitiei concurentei atât interne cât si externe, societatea a încercat sa îmbunatatiasca calitatea berii prin investitii tehnologice, investitii umane si printr-o politica de marketing eficienta.

b) Profilul societatii. Obiectul de activitate

Societatea comerciala AURORA S.A. cu sediul în Brasov pe strada N.D. Conea nr.18, este persoana juridica româna si a fost înfiintata în anul 1991 prin transformarea întreprinderii de stat AURORA, conform Hotarârii Guvernului nr. 1454/1990, în societate pe actiuni, fiind înregistrata în Registrul Societatilor Comerciale sub nr. J 40/870 din 05.11.1991 si la Directia Generala a Finantelor Publice cu nr.11066/05.11.1991.

La înscriere, capitalul social subscris a fost de 334.300 mii lei, compus din 68860 actiuni nominative în valoare nominala de 5000 lei fiecare.

Conform H.G. nr.26/1992, cu cererea de înscriere de mentiuni cu numarul de înregistrare 56627/21.12.1993 capitalul social a fost majorat la 2.047.930 mii lei, fiind compus din 409586 actiuni nominative în valoare nominala de 5000 lei fiecare.

În conformitate cu statutul societatii aprobat prin H.G. nr.1454/1990, obiectul de activitate al societatii comerciale AURORA S.A. este producerea si comercializarea berii, bauturi alcoolice si a capsulelor metalice, a derivatelor si subproduselor acestora, realizarea de prestari servicii pentru terte persoane, operatiuni de import export în domeniul sau de activitate.

c) Produsele societatii comerciale

Societatea comerciala AURORA S.A. are ca obiect de activitate adecvat specificului, obtinerea berii blonde. Productia este orientata în special pe bere, dar cuprinde si productia de bauturi spirtoase, capsule si dioxid de carbon.

Produsul principal îl constituie berea blonda superioara (12 14 grade) rezultata din fermentarea alcoolica a mustului din malt fiert cu hamei.

Calitatea produsului bere blonda poate fi apreciata prin proprietatile:

- organoleptice;

- fizico chimice;

- microbiologice.

Caracteristicile ale acestor produse: bauturile alcoolice obtinute (votca, rom, lichior etc.) si capsule pentru bere, respecta regulile si indiciile de calitate specifici acestor produse.

d) Piata de desfacere

Potential piata de desfacere a berii are un grad ridicat de absorbtie, avându-se în vedere amplasarea S.C. AURORA S.A. în centrul Brasovului ( grad relativ înalt de concentrare a populatiei). În realitate, potentialul de absorbtie a produsului bere este dimensionat de înrautatirea continua a raportului pret - salariu.

Produsele societatii comerciale AURORA S.A. sunt vândute în special în Brasov si judetele limitrofe.

Principalele caracteristici ale pietei de desfacere a berii sunt:

- cererea mare de bere este afectata de limita veniturilor consumatorilor si de variatiile sezoniere;

Preview document

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 1
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 2
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 3
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 4
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 5
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 6
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 7
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 8
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 9
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 10
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 11
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 12
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 13
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 14
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 15
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 16
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 17
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 18
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 19
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 20
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 21
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 22
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 23
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 24
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 25
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 26
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 27
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 28
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 29
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 30
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 31
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 32
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 33
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 34
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 35
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 36
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 37
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 38
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 39
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 40
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 41
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 42
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 43
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 44
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 45
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 46
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 47
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 48
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 49
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 50
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 51
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 52
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 53
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 54
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 55
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 56
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 57
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 58
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 59
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 60
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 61
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 62
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 63
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 64
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 65
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 66
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 67
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 68
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 69
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 70
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 71
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 72
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 73
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 74
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 75
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 76
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 77
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 78
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 79
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 80
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 81
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 82
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 83
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 84
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 85
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 86
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 87
Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale la SC Aurora SA - Pagina 88

Conținut arhivă zip

 • ORGANIGRAMA.doc
 • CUPRINS.doc
 • Concluzii.doc
 • Capitolul IV.doc
 • Capitolul III.doc
 • Capitolul II.doc
 • Capitolul I.doc
 • Bibliografie.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul privind imobilizările la SC Mechel SA

Argument Proiectul a fost realizat în vederea obținerii certificatului de atestare a competențelor profesionale in cadrul Colegiului Economic...

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor Corporale

CAPITOLUL I PROBLEME DE BAZA ALE ORGANIZARII SISTEMULUI CONTABIL IN ROMANIA În ţara noastră, accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea...

Mediul Extern al SC Agdesy SRL - Oportunitati si Restrictii

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Amortizarea Imobilizărilor

3.3. DEFINIREA PROCESULUI DE AMORTIZARE A CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE SI NECORPORALE Amortizarea este un proces financiar de...

Ai nevoie de altceva?