Contract de Arendare

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7704
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

I. Notiunea contractului de arendare ( pag. 3)

II. Caracterele juridice ale contractului de arendare (pag. 3-4)

III. Validitatea contractului ( pag. 4-7)

IV. Dreptul de preemptiune al arendasului ( pag. 7)

V. Suportarea riscurilor ( pag.8- 10)

VI. Obligatiile partilor ( pag.10 -12)

VII. Incetarea contractului ( pag.12-14)

VIII. Studiu de caz - Etapele realizării contractului de arendă( pag.15)

IX. Concluzii si importanța contractului de arendă ( pag.15-16)

Bibliografie

Anexe

Extras din document

CONTRACTUL DE ARENDARE

I. Notiunea contractului de arendare

1. Definitie.

Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una dintre parti, numita arendator, transmite celeilalte parti, numita arendas, bunuri agricole in vederea exploatarii pe o durata determinata si in schimbul unui pret, numit arenda, stabilite de parti.

2. Reglementare.

Contractul de arendare este reglementat prin Legea arendarii nr.16/1994 (modificata prin L.nr.58/1995 si L.nr.65/1998 pentru modificarea si completarea L.nr. 16/1994). Aceste dispozitii se completeaza cu prevederile legislatiei civile, in masura in care acestea nu sunt contrare Legii nr. 16/1994 (vz.art.26). inseamna ca, in completarea celor doua acte normative se aplica, in conditiile aratate, "regulile particulare la arendare" prevazute in Codul civil (art.1454 si urm., care n-au fost abrogate expres de lege), iar apoi dispozitiile care guverneaza locatiunea de drept comun, arendarea fiind o varietate a acesteia. in completarea acestor norme, se aplica regulile din partea generala a dreptului civil obligational (teoria generala a obligatiilor civile). Precizam ca legile comerciale nu sunt incidente in materie, intrucat contractul de arendare are natura pur civila. (ANEXA 1)

II. Caracterele juridice ale contractului de arendare

1. Caractere comune cu locatiunea. Arendarea este un contract sinalagmatic (bilateral), cu executare succesiva si netranslativ de proprietate, ca si locatiunea. Tot astfel, este un contract prin definitie (esentialmente) cu titlu oneros. Daca un bun agricol se transmite, in vederea folosintei sau exploatarii temporare, cu titlu gratuit, contractul este nul ca arendare, dar consideram ca poate fi recunoscut valabil ca un imprumut de folosinta (comodat), daca lucrul s-a predat (comodatul fiind un contract real) si daca sunt indeplinite si celelalte conditii de validitate prevazute de lege pentru comodat, la care se adauga insa si interdictiile prevazute de lege in materie de arendare, deoarece persoanele care nu pot contracta o arendare, nu o pot face nici cu titlu gratuit .

2. Forma contractului. Spre deosebire de locatiune, care este un contract consensual, cerinta formei scrise fiind prevazuta numai ad probationem, arendarea este un contract solemn . Potrivit art.6 din Legea nr. 16/1994, "sunt valabile si opozabile" numai contractele de arendare incheiate in scris (indiferent ca inscrisul este autentic sau doar sub semnatura privata) si inregistrate in termen de 15 zile de la incheiere la primaria (respectiv primariile) in a carei raza teritoriala se afla bunurile arendate. Rezulta ca, prin derogare de la principiul consensualismului, consacrat de Codul civil, legea prevede forma scrisa si inregistrarea ad validitatem, deci sub sanctiiunea nulitatii absolute (vz. si art.24 alin.1) .

Astfel fiind, se pune intrebarea, ce se intampla in cazul nerespectarii formei scrise sau in cazul neinregistrarii? Daca contractul nu a fost pus in executare, nu se pun probleme; nici una dintre parti nu poate emite pretentii fata de cealalta parte.

Dar daca contractul incheiat verbal sau neinregistrat a fost pus in executare (de ex., arendatorul a predat terenul arendat si arendasul a inceput sa-l lucreze)? intrucat contractul este nul si nulitatea este imputabila ambelor parti, raporturile dintre ele nu pot fi solutionate in conformitate cu dispozitiile care guverneaza arendarea, ci in lumina regulilor si principiilor aplicabile raporturilor extracontractuale (revendicare, imbogatire fara justa cauza etc.).

III. Validitatea contractului

1. Partile contractante.

Potrivit legii, partile contractante pot fi persoane fizice sau juridice (art.3 alin.1).

a. In calitate de arendator contractul poate fi incheiat de catre proprietar, uzufructuar sau alt detinator legal al bunurilor care formeaza obiectul contractului (art.2) si care are dreptul la exploatarea agricola a bunurilor respective si are capacitatea, respectiv indeplineste conditiile necesare pentru incheierea contractului de locatiune.

Precizam ca, spre deosebire de regulile aplicabile locatiunii, arendasul nu poate avea calitatea de arendator. Potrivit legii, sub sanctiunea nulitatii absolute, arendasul nu poate subarenda, total sau partial, bunurile agricole arendate, chiar daca arendatorul ar fi de acord, fiind interzise si oficiile de arendasi (art.22).

Desi legea nu prevede expres, interdictia de a subarenda atrage dupa sine si interdictia de a ceda contractul de arendare, caci cesiunea (vanzarea) dreptului de exploatare a bunurilor agricole produce efecte mai puternice decat subarendarea (cessio est maius, sublocatio est minus). Astfel fiind, nu se poate admite nici schimbul intre doi (mai multi) arendasi, schimbul reprezentand in materie de locatiune o dubla (multipla) cesiune.

Din interzicerea subarendarii mai rezulta ca folosinta bunurilor arendate nu poate fi adusa ca aport social intr-o societate agricola sau asociere simpla in agricultura, deoarece aducerea ca aport a folosintei unui bun echivaleaza cu o sublocatiune (sau cesiune). Din aceasta cauza, nici locatarul nu poate aduce ca aport social folosinta bunului inchiriat, daca sublocatiunea a fost interzisa prin contractul de locatiune sau conditionata de acordul locatorului .

Rezulta ca arendasul, sub nici o forma, nu poate incheia un contract de arendare in calitate de arendator, acest contract fiind considerat incheiat intuitu personae. Dar legea nu-l obliga pe arendas sa execute personal toate lucrarile agricole; el poate contracta executarea unor lucrari cu persoane fizice sau juridice prestatoare de servicii in agricultura si poate incheia contracte de munca cu salariati permanenti sau sezonieri care se bucura de toate drepturile si de protectia sociala prevazute de legislatia muncii (art.23).

Interzicand expres subarendarea si implicit cesiunea contractului de catre arendas, in mod exceptional, Legea nr. 16/1994 - astfel cum a fost modificata si completata prin Legea nr.65/1998 - permite cesiuea contractului de catre arendas (in calilate de cedent), daca sunt indeplinite doua conditii(art.21):

- exista acordul scris al arendatorului;

- cesiunea se face (in calitate de cesionar) sotului arendasului, coparticipant la exploatarea bunurilor agricole sau descendentilor sai (unul sau mai multi) care au implinit varsta majoratului.

Preview document

Contract de Arendare - Pagina 1
Contract de Arendare - Pagina 2
Contract de Arendare - Pagina 3
Contract de Arendare - Pagina 4
Contract de Arendare - Pagina 5
Contract de Arendare - Pagina 6
Contract de Arendare - Pagina 7
Contract de Arendare - Pagina 8
Contract de Arendare - Pagina 9
Contract de Arendare - Pagina 10
Contract de Arendare - Pagina 11
Contract de Arendare - Pagina 12
Contract de Arendare - Pagina 13
Contract de Arendare - Pagina 14
Contract de Arendare - Pagina 15
Contract de Arendare - Pagina 16
Contract de Arendare - Pagina 17
Contract de Arendare - Pagina 18
Contract de Arendare - Pagina 19
Contract de Arendare - Pagina 20
Contract de Arendare - Pagina 21
Contract de Arendare - Pagina 22
Contract de Arendare - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Contract de Arendare.docx

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul și Echilibrul Financiar SC 1 Iunie SA

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII TEORETICE PRIVIND DIAGNOSTICUL FIRMEI Pentru conducerea oricărei firme este esenţial să cunoască în permanenţă situaţia...

Investitia - Conditia Esentiala a Succesului in Afaceri

Argumentare Am ales aceasta tema in speranta descoperirii unor noi metode de a patrunde in lumea intransigenta a afacerilor. Conditia esentiala a...

Evaluare economică și financiară a afacerii

CAPITOLUL I – EVALUAREA FIRMEI – PREZENTARE Evaluarea unei întreprinderi reprezintă o preocupare centrală pentru specialiştii români din diverse...

Impozite și taxe locale - Primăria Municipiului Râmnicu-Valcea

CAPITOLUL I 1.1. DEFINIŢII PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE Între “impozit” şi “taxa” exista deosebiri esenţiale, de neconfundat, atât din punct de...

Măsuri eficiente de asigurare a protecției concurenței economice

INTRODUCERE Marketingul este un instrument al concurenţei, care reprezintă un factor esenţial al mediului înconjurător. La prima vedere, mărfurile...

Analiza profitabilității și rentabilității firmei Coca Cola Timiș

CAPITOLUL 1. REZULTATUL FINANCIAR AL ÎNTREPRINDERII 1.1. Definire şi delimitări ale noţiunii În literatura de specialitate profitul, în sens...

Sectorul Asigurarilor in Economia de Piata

CAPITOLUL 1 NECESITATEA, CONTINUTUL, EVOLUTIA SI ROLUL ASIGURARILOR ÎN ECONOMIA DE PIATA 1.1 Necesitatea si rolul asigurarilor Asigurarile au...

Strategii de Preț în Mixul de Marketing al Întreprinderii

CE ESTE PREŢUL? În activitatea oricărei întreprinderi producătoare de bunuri şi servicii, preţul deţine un rol special, de maximă importanţă...

Te-ar putea interesa și

Arendă

INTRODUCERE “Succesul în afaceri vine din a oferi mult şi şi a cere puţin” Henry Ford În condiţiile noi legate de trecerea la relaţiile de...

Arendarea

ARENDAREA Dupã cãderea comunismului, relatiile agrare românesti cu referire la dimensiunea exploatatiilor agricole au evoluat pe douã trasee...

Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiune - contractul de arendare în noul cod civil

Sublocatiunea si cesiunea contractului 1.1 Sublocatiunea.Notiune. Potrivit art. 1418 din Codul Civil “ locatarul are dreptul de a subinchiria ori...

Arendă

Introducere. Realitatea actuală tot mai des şi tot mai intens ne dictează condiţii şi reguli noi de convieţuire în societate, ceea ce presupune...

Contractul de Arendare

Ca varietate a contractului de locatiune, contractul de arendare este un contract prin care una din parti, numita arendator, transmite celeilalte...

Contractul de Arendare

Notiunea contractului de arendare 1. Definitie. Contractul de arendare , varietate a contractului de locatiune, este un contract prin care una...

Modalități de gestiune în cadrul serviciilor publice

Gestiunea serviciilor publice Termenul de gestiune, acceptat ca administrare a patrimoniului sau a unor bunuri ale unei persoane de către...

Arendarea

sistemului de exploatare a moşiilor prin arendare, a valenţelor sale economice si sociale din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea si primele...

Ai nevoie de altceva?