Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import

Proiect
9/10 (5 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 32596
Mărime: 184.41KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristian Neagoe
Negociere internationala, studiu de caz.

Cuprins

CAP.1 OPERATIUNI PRECONTRACTUALE LA IMPORT..4

1.1 Cercetarea pietei externe..4

1.2 Intocmirea cecerii de oferta..13

1.3 Selectarea ofertei optime16

CAP.2 NEGOCIEREA INTERNATIONALA26

2.1 Pregatirea negocierilor..26

2.2 Desfasurarea negocierilor44

CAP.3 CONTRACTAREA INTERNATIONALA..49

Clauzele contractului de vânzare – cumparare internationala

3.1 Subiectul contractului..51

3.2 Obiectul contractului51

3.3 Determinarea pretului in contractul extern62

3.4 Conditii de livrare..68

3.5 Dispozitii privind expeditia si transportul marfii..72

3.6 Termenul de livrare..73

3.7 Controlul si receptia marfurilor..74

3.8 Conditii de plata76

3.9 Forta majora si cazurile fortuite.79

3.10 Penalitatile si daune..80

3.11 Rezilierea si rezolutiunea contractului81

3.12 Clauza de jurisdictie.82

3.13 Dispozitii finale..83

CAP.4 OPERATIUNI POSTCONTRACTULE LA IMPORT..84

4.1 Organizarea expeditiei internationale.. 84

4.2 Urmarirea comenzilor.86

4.3 Vamuirea marfurilor87

4.4 Formalitati de descarcare..91

4.5 Controlul si receptia marfurilor la destinatie..93

4.6 Procedura in caz de avariere a marfurilor la destinatie..94

4.7 Efectuarea platilor.95

4.8 Rezolvarea eventualelor litigii.103

CAP.5 STUDIU DE CAZ..105

Extras din document

1. OPERATIUNI PRECONTRACTUALE

1.1 CERCETAREA PIETEI EXTERNE

Operatiunile precontractuale au la baza Acordurile Comerciale de lunga durata, precum si alte instrumente sau conventii care formeaza cadrul juridic al relatiilor economice externe si a cooperarii economice internationale.

Inainte de a se ajunge la cererea lor din strainatate, importatorii analizeaza cu beneficiarii interni unele prioritati în legatura cu anumite materii prime sau instalatii stabilite sa intre în fimctiune. în special este important sa se clarifice aspectele legate de posibilitatile tehnice de executie, termenele de livrare, conditiile de transport etc. Este cunoscut faptul ca pentru anumite feluri de marfuri de masa, cheltuielile de transport pot depasi câteodata chiar valoarea propriu-zisa a acestora.

Existenta si supravietuirea unei societati comerciale în actuala conjunctura economica, presupune o complexa si permanenta comunicare cu mediul extern si piata (o atenta informare a consumatorilor potentiali, actiuni specifice de influentare a comportamentului acestora), în prezent majoritate societatilor comerciale sunt angajate într-un amplu process de comunicatie promotionala.

Pentru o firma care adopta principiile si metodele marketingului în schimburile comerciale internationale, cercetarea pietelor externe prezinta o deosebita importanta în fundamentarea deciziilor si totodata o conditie indispensabila pentru atingerea obiectivelor urmarite.

Studierea continua si completa a pietelor externe usureaza nu numai gasirea partenerilor comerciali, dar si cunoasterea solvabilitatii acestora, a capacitatii de lucru, de plata si de credit a acestora.

Obiectul cercetarii îl constituie, pe de o parte, câteva dimensiuni mai generale ale pietei, cum sunt capacitatea, potentialul si volumul de export si import, iar pe, de alta parte sunt supuse investigatiei cele doua componente esentiale ale oricarei piete, cererea si oferta.

Studiera pietei externe îndeplineste mai multe Junetii: descrierea, evaluarea si explicarea evenimentelor, proceselor si fenomenelor fiecarei piete, prevederea evolutiei lor, care depinde în mod hotarâtor de corectitudinea si rezultatele cercetarii.

Pentru a îndeplini într-un mod eficient functiile sale, cercetarea pietei externe trebuie sa aiba un caracter organizat. Aceasta cerinta implica respectarea procesului de cercetare, atribuirea unui buget, asigurarea unui cadru organizatorico-institutional adecvat si utilizarea unui personal de un înalt profesionalism si suficient ca numar.

Etapele ce trebuiesc parcurse în realizarea cercetarii de piata sunt:

- stabilirea obiectivelor, care pot consta în analiza situatiei conjuncturale, egmentarea pietei, determinarea cotei de piata, a calitatii cerute, a imagini întreprinderii si rodusului, elaborarea de previziuni, culegerea de informatii referitoare la reglementarile omerciale, valutare, financiare,etc;

- identificarea si selectarea surselor de informatii, acestea putând proveni din surse interne ale firmei respective si din surse externe primare (din anchete, experimente si imulari de piata) sau secundare(documente necesare realizarii tranzactiilor de comert exterior, cum sunt oferte, liste de preturi,cataloage, rapoarte si bilanturi, statistici nationale si internationale, studii ale unei firme, institutii sau organisme specializate, publicatii ale unor organisme economice internationale);

- selectarea metodelor de cercetare în functie de obiective, de informatiile existente, de pregatirea si experienta cercetatorilor. Metodele ce vor fi utilizate sunt alese dintr-o gama foarte variata: metoda de obtinere a informatiilor (observare,sondaje de opinie, paneluri, experimente,simulari); metode de analiza tmivariate si multivariate (corelatia, regresia, coeficientul de elasticitate etc.); metode de previziune pe termen scurt, mediu si lung;

- culegerea informatiilor, fie prin cercetari de teren, fie prin selectarea lor prin surse secundare;

- prelucrarea informatiilor pentru a fi analizate si interpretate, în aceasta faza un rol important jucându-1 tehnica informatica;

- analiza si interpretarea informatiilor care necesita o înalta competenta si mult discernamânt;

- redactarea studiului, ca etapa finala, implica prezentarea întregii metodologii de cercetare, a concluziilor si recomandarilor.

Bugetul cercetarii trebuie sa tina seama de specificul cercetarii în parte, pentru a obtine un raport cât mai bun între costuri si rezultatele obtinute, în general costurile cercetarii de piata sunt stabilite ca o cota procentuala din vânzari, difera însa de la o firma la alta si chiar de la o cercetare la alta.

Scopul cercetarii nu este în întregime atins daca nu se asigura cadrul organizatorico-institutional cel mai potrivit, întreprinderea poate opta între realizarea cercetarii pietei cu forte proprii, caz în care trebuie sa-si creeze structuri organizatorice si sa dispuna de personal specializat, sau poate apela la serviciile oferite de unitati specializate în cercetari de piata. Decizia referitoare la alternativa aleasa trebuie luata numai pe baza unui calcul de eficienta.

Preview document

Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 1
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 2
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 3
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 4
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 5
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 6
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 7
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 8
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 9
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 10
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 11
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 12
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 13
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 14
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 15
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 16
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 17
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 18
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 19
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 20
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 21
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 22
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 23
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 24
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 25
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 26
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 27
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 28
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 29
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 30
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 31
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 32
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 33
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 34
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 35
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 36
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 37
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 38
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 39
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 40
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 41
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 42
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 43
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 44
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 45
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 46
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 47
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 48
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 49
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 50
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 51
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 52
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 53
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 54
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 55
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 56
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 57
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 58
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 59
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 60
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 61
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 62
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 63
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 64
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 65
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 66
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 67
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 68
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 69
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 70
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 71
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 72
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 73
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 74
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 75
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 76
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 77
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 78
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 79
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 80
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 81
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 82
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 83
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 84
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 85
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 86
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 87
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 88
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 89
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 90
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 91
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 92
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 93
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 94
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 95
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 96
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 97
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 98
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 99
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 100
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 101
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 102
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 103
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 104
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 105
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 106
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 107
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 108
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 109
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import.doc

Alții au mai descărcat și

Turismul Rural în România pe Exemplul Obcinele Bucovinei

CAPITOLUL I TURISMUL RURAL. NOTIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Definirea noţiunii de turism rural Turismul rural este un fenomen nou şi vechi în acelaşi...

Protecționismul Netarifar în Etapa Actuală

I.POLITICA COMERCIALĂ 1.1. Noţiunea de politică comercială Politica comercială a apărut odată cu constituirea statelor independente şi este un...

Modalitati de Intocmire a Contractelor Economice

ARGUMENT Contractele reprezinta cea mai importanta si mai des folosita specie a actelor juridice . Contractele reprezinta acordul de vointa...

Zonele Libere - Instrumente Importante de Promovare a Comerțului Exterior

Cap.I PREZENTAREA ZONELOR ECONOMICE LIBERE (ZEL) O zona de liber schimb este un ansamblu geografic si economic în care nu exista nici un obstacol...

Regimuri Vamale

Introducere Bunurile se introduc sau se scot din țara numai prin birourile vamale.Aceste mărfuri sunt supuse operațiuni de vamuire și rămân sub...

Derularea Operatiunilor de Import-Export

Cap. 1. INTRODUCERE Pentru a reuşi urmărirea tuturor aspectelor cerute de programa analitică a disciplinei de practică, am considerat insuficientă...

Derularea unei Operațiuni de Export

INTRODUCERE INTRODUCERE ÎN TRANZACȚIILE COMERCIALE INTERNAȚIONALE Dezvoltarea comerţului internaţional constituie o cale importantă în succesul...

Proiect de Practica - SC VEF SA Focsani

Capitolul 1 Prezentarea generala a firmei 1.1 Scurt istoric al activitatii Societatea comerciala VEF S.A. Focsani este o firma cunoscuta în...

Te-ar putea interesa și

Apimond SA - managementul tranzacțiilor internaționale

1. Rezumatul executiv În vederea realizării acestui proiect am hotarat să facem referire la o entitate economică de pe piaţa romanească, si anume...

Contabilitatea Operatiunilor de Import-Export

INTRODUCERE Scurt istoric al comertului international. Teorii ale comertului international. Comertuli international a aparut din necesitatea mai...

Modalități de plată utilizate în afacerile economice internaționale

INTRODUCERE In relatiile comerciale, exportatorii straini isi manifesta, in continuare, neincrederea in partenerii romani si deopotriva in bancile...

Relații economice internaționale

CAPITOLUL 1 ECONOMIA MONDIALA ŞI SISTEMUL RELAŢIILOR ECONOMICE INTERNAŢIONALE INTRODUCERE Cea mai cuprinzătoare şi cea mai largă categorie...

Bucovina - internaționalizarea firmei

Proiectarea si organizarea unui compartiment de productie: Sa se proiecteze si sa se organizeze un compartiment de productie cunoscand : 1.1....

Proiect de Practica - SC VEF SA Focsani

Capitolul 1 Prezentarea generala a firmei 1.1 Scurt istoric al activitatii Societatea comerciala VEF S.A. Focsani este o firma cunoscuta în...

Derularea operațiunilor de import

Derularea operaţiunilor de export înseamnă ansamblul activităţilor prin intermediul cărora are loc lovrarea mărfii de la vânzător la cumpărător,pe...

Ai nevoie de altceva?