Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import

Imagine preview
(9/10 din 5 voturi)

Acest proiect trateaza Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 110 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Cristian Neagoe

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

CAP.1 OPERATIUNI PRECONTRACTUALE LA IMPORT..4
1.1 Cercetarea pietei externe..4
1.2 Intocmirea cecerii de oferta..13
1.3 Selectarea ofertei optime16
CAP.2 NEGOCIEREA INTERNATIONALA26
2.1 Pregatirea negocierilor..26
2.2 Desfasurarea negocierilor44
CAP.3 CONTRACTAREA INTERNATIONALA..49
Clauzele contractului de vânzare – cumparare internationala
3.1 Subiectul contractului..51
3.2 Obiectul contractului51
3.3 Determinarea pretului in contractul extern62
3.4 Conditii de livrare..68
3.5 Dispozitii privind expeditia si transportul marfii..72
3.6 Termenul de livrare..73
3.7 Controlul si receptia marfurilor..74
3.8 Conditii de plata76
3.9 Forta majora si cazurile fortuite.79
3.10 Penalitatile si daune..80
3.11 Rezilierea si rezolutiunea contractului81
3.12 Clauza de jurisdictie.82
3.13 Dispozitii finale..83
CAP.4 OPERATIUNI POSTCONTRACTULE LA IMPORT..84
4.1 Organizarea expeditiei internationale.. 84
4.2 Urmarirea comenzilor.86
4.3 Vamuirea marfurilor87
4.4 Formalitati de descarcare..91
4.5 Controlul si receptia marfurilor la destinatie..93
4.6 Procedura in caz de avariere a marfurilor la destinatie..94
4.7 Efectuarea platilor.95
4.8 Rezolvarea eventualelor litigii.103
CAP.5 STUDIU DE CAZ..105

Extras din document

1. OPERATIUNI PRECONTRACTUALE

1.1 CERCETAREA PIETEI EXTERNE

Operatiunile precontractuale au la baza Acordurile Comerciale de lunga durata, precum si alte instrumente sau conventii care formeaza cadrul juridic al relatiilor economice externe si a cooperarii economice internationale.

Inainte de a se ajunge la cererea lor din strainatate, importatorii analizeaza cu beneficiarii interni unele prioritati în legatura cu anumite materii prime sau instalatii stabilite sa intre în fimctiune. în special este important sa se clarifice aspectele legate de posibilitatile tehnice de executie, termenele de livrare, conditiile de transport etc. Este cunoscut faptul ca pentru anumite feluri de marfuri de masa, cheltuielile de transport pot depasi câteodata chiar valoarea propriu-zisa a acestora.

Existenta si supravietuirea unei societati comerciale în actuala conjunctura economica, presupune o complexa si permanenta comunicare cu mediul extern si piata (o atenta informare a consumatorilor potentiali, actiuni specifice de influentare a comportamentului acestora), în prezent majoritate societatilor comerciale sunt angajate într-un amplu process de comunicatie promotionala.

Pentru o firma care adopta principiile si metodele marketingului în schimburile comerciale internationale, cercetarea pietelor externe prezinta o deosebita importanta în fundamentarea deciziilor si totodata o conditie indispensabila pentru atingerea obiectivelor urmarite.

Studierea continua si completa a pietelor externe usureaza nu numai gasirea partenerilor comerciali, dar si cunoasterea solvabilitatii acestora, a capacitatii de lucru, de plata si de credit a acestora.

Obiectul cercetarii îl constituie, pe de o parte, câteva dimensiuni mai generale ale pietei, cum sunt capacitatea, potentialul si volumul de export si import, iar pe, de alta parte sunt supuse investigatiei cele doua componente esentiale ale oricarei piete, cererea si oferta.

Studiera pietei externe îndeplineste mai multe Junetii: descrierea, evaluarea si explicarea evenimentelor, proceselor si fenomenelor fiecarei piete, prevederea evolutiei lor, care depinde în mod hotarâtor de corectitudinea si rezultatele cercetarii.

Pentru a îndeplini într-un mod eficient functiile sale, cercetarea pietei externe trebuie sa aiba un caracter organizat. Aceasta cerinta implica respectarea procesului de cercetare, atribuirea unui buget, asigurarea unui cadru organizatorico-institutional adecvat si utilizarea unui personal de un înalt profesionalism si suficient ca numar.

Etapele ce trebuiesc parcurse în realizarea cercetarii de piata sunt:

- stabilirea obiectivelor, care pot consta în analiza situatiei conjuncturale, egmentarea pietei, determinarea cotei de piata, a calitatii cerute, a imagini întreprinderii si rodusului, elaborarea de previziuni, culegerea de informatii referitoare la reglementarile omerciale, valutare, financiare,etc;

- identificarea si selectarea surselor de informatii, acestea putând proveni din surse interne ale firmei respective si din surse externe primare (din anchete, experimente si imulari de piata) sau secundare(documente necesare realizarii tranzactiilor de comert exterior, cum sunt oferte, liste de preturi,cataloage, rapoarte si bilanturi, statistici nationale si internationale, studii ale unei firme, institutii sau organisme specializate, publicatii ale unor organisme economice internationale);

- selectarea metodelor de cercetare în functie de obiective, de informatiile existente, de pregatirea si experienta cercetatorilor. Metodele ce vor fi utilizate sunt alese dintr-o gama foarte variata: metoda de obtinere a informatiilor (observare,sondaje de opinie, paneluri, experimente,simulari); metode de analiza tmivariate si multivariate (corelatia, regresia, coeficientul de elasticitate etc.); metode de previziune pe termen scurt, mediu si lung;

- culegerea informatiilor, fie prin cercetari de teren, fie prin selectarea lor prin surse secundare;

- prelucrarea informatiilor pentru a fi analizate si interpretate, în aceasta faza un rol important jucându-1 tehnica informatica;

- analiza si interpretarea informatiilor care necesita o înalta competenta si mult discernamânt;

- redactarea studiului, ca etapa finala, implica prezentarea întregii metodologii de cercetare, a concluziilor si recomandarilor.

Bugetul cercetarii trebuie sa tina seama de specificul cercetarii în parte, pentru a obtine un raport cât mai bun între costuri si rezultatele obtinute, în general costurile cercetarii de piata sunt stabilite ca o cota procentuala din vânzari, difera însa de la o firma la alta si chiar de la o cercetare la alta.

Scopul cercetarii nu este în întregime atins daca nu se asigura cadrul organizatorico-institutional cel mai potrivit, întreprinderea poate opta între realizarea cercetarii pietei cu forte proprii, caz în care trebuie sa-si creeze structuri organizatorice si sa dispuna de personal specializat, sau poate apela la serviciile oferite de unitati specializate în cercetari de piata. Decizia referitoare la alternativa aleasa trebuie luata numai pe baza unui calcul de eficienta.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import.doc

Alte informatii

Negociere internationala, studiu de caz.