Contracte Futures

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3892
Mărime: 20.47KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

C U P R I N S

CAPITOLUL 1

Definitia si caracteristicile contractelor futures

CAPITOLUL 2

FOREX – cea mai mare piata financiara din lume

CAPITOLUL 3

Analiza tehnica

3.1 Istoric

3.2 Definitie

3.3 Analiza tehnica vs. analiza fundamentala

CAPITOLUL 4

Analiza tehnica a portofoliului

4.1 EUR/USD

4.2 EUR/GBP

4.3 USD/CAD

Extras din document

CAPITOLUL 1

Definiţie şi caracteristici ale contractelor futures

Istoria modernă a tranzacţiilor futures a început pe la 1800. In 1848, datorită extinderii considerabile a comerţului cu cereale, s-a constituit o piaţă centralizată – Chicago Board of Trade (CBOT) care în primii ani încheia doar contracte forward. Totuşi, contractele forward aveau o serie de neajunsuri. Ele nu erau standardizate din punctul de vedere al calităţii sau al datei livrării şi de multe ori se întâmpla ca unii dintre participanţii la tranzacţii să nu-şi îndeplinească angajamentele asumate anterior. Drept urmare, în 1865 Chicago Board of Trade a făcut un pas major în oficializarea comerţului cu cereale prin instituirea unor înţelegeri standardizate, numite contracte futures. Contractele futures, spre deosebire de contractele forward, sunt standardizate din punct de vedere al calităţii, cantităţii, datei şi locului de livrare a mărfii supuse tranzacţionării.

Un mecanism de garantare a fost pus la punct chiar în acelaşi an pentru a elimina situaţiile în care vânzătorii şi cumpărătorii nu-şi respectau obligaţiile contractuale. (Acest mecanism presupunea ca operatorii de pe piaţă să depună anumite sume sau alte valori care să ofere garanţii că prevederile contractuale vor fi îndeplinite.) Datorită acestor transformări fundamentale, au fost puse în practică acele principii ale tranzacţiilor futures pe care le întâlnim şi în prezent. Dar nimeni nu-şi putea măcar imagina cât de mult se va schimba şi dezvolta această “industrie” în secolul următor.

Evoluţia produselor bursiere a fost determinată de necesităţile agenţilor economici. Produsele bursiere moderne sunt produse derivate: suportul lor îl reprezintă un alt activ bursier, existenţa acestora depinzând fundamental de acestea.

Contractele futures intră în această categorie: cotaţia futures depinde de cotaţia spot, reprezentând în fapt o previzionare la un anumit termen a cursului zilnic pentru o anumită marfă. Această previzionareeste rezultatul mai multor factori care acţionează concomitent la un moment dat: condiţiile cererii şi ofertei pentru marfa pentru care se încheie contractul futures, factori economici la nivel micro şimacroeconomic, aşteptările agenţilor economici (raţionale, obiective sau subiective).

Fundamentarea pieţei produselor derivate are la bază, de regulă, riscul, care provine din deţinerea unuiactiv în piaţa spot. Cea mai simplă definiţie a riscului, acceptată în mediile economice, este aceea căriscul este generat de expunerea la incertitudine. Delimitarea celor două componente ale riscului,respectiv, incertitudinea şi expunerea la incertitudine, face posibilă demararea activităţii de gestionare a riscului.

În general, fiecare organizaţie si fiecare persoană prezintă o atitudine diferită faţă de riscurile potenţiale. Acestea atitudini se traduc în indiferenţa faţă de risc şi aversiunea faţă de risc. Cele două niveluri au un grad mare de subiectivitate, dar identificarea lor reprezintă primul pas în vederea reducerii/măririi gradului de incertitudine provocat de un risc. Astfel, Gestionarea Riscului (sau managementul riscului) este modalitatea de definire a nivelului de risc dorit de organizaţie, identifică nivelul de risc existent şi foloseşte instrumentele derivate ori alte instrumente financiare pentru a ajusta nivelul de risc existent către cel dorit. În acest sens, în piaţa futures, un nivel ridicat de risc îşi asumă speculatorii, iar unul scăzut - hedgerii.

Contractul futures reprezintă o înţelegere între părţi - un cumpărător şi un vânzător - de a cumpăra sau vinde un activ oarecare (marfă, valută, titlu de valoare) la o dată viitoare.

Toate clauzele contractului futures sunt standardizate: preţ, cantitate, scadenţă. De asemenea fiecare bursă stabileşte pentru fiecare tip de contract limitele de variaţie ale preţului în cadrul unei şedinţe de tranzacţionare, pasul de variaţie (tick), lunile de scadenţă, ultima zi de tranzacţionare şi preţul de regularizare. Aceste caracteristici sunt cuprinse în Specificaţia contractului futures.

În funcţie de activul de bază, contractele futures pot fi împărţite în două mari categorii: contracte futures pe mărfuri (commodity futures) şi contracte futures financiare (financial futures), acestea din urmă având drept activ suport un activ financiar (cursul unei valute faţă de o altă valută, un indice bursier, rata dobânzii).

Dintre acestea, contractele futures financiare au cunoscut o răspândire extraordinară datorită existenţei unui mediu economic mai puţin stabil, caracterizat de frecvente variaţii ale ratelor dobânzilor, de creşteri pronunţate ale volumului datoriei publice şi de o mai mare interdependenţă financiară a statelor lumii.

Contractele futures pe valute au fost introduse în 1972 şi au precedat contractele la termen pe rata dobânzii. În anii ce au urmat importanţa lor a crescut, cele mai tranzacţionate fiind cele care au drept activ suport: lira sterlină, yen-ul japonez, francul elveţian, euro.

Importanţa acestor contracte rezidă din scopul în care sunt folosite: societăţile comerciale cu activitate curentă de import-export se folosesc de aceste instrumente contractual pentru a se proteja împotriva variaţiilor nefavorabile de curs.

Preview document

Contracte Futures - Pagina 1
Contracte Futures - Pagina 2
Contracte Futures - Pagina 3
Contracte Futures - Pagina 4
Contracte Futures - Pagina 5
Contracte Futures - Pagina 6
Contracte Futures - Pagina 7
Contracte Futures - Pagina 8
Contracte Futures - Pagina 9
Contracte Futures - Pagina 10
Contracte Futures - Pagina 11
Contracte Futures - Pagina 12
Contracte Futures - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Contracte Futures.doc

Alții au mai descărcat și

Posibilitati de Obtinere a Profitului pe Piata Valutara

Introducere În lucrarea dată voi analiza mai detaliat evoluţia posibilităţilor de obţinere a profitului pe piaţa valutară internaţională şi în R....

Creditul si Dobanda

Creditul si dobanda Introducere Creditul impreuna cu moneda au cunoscut in decursul timpului o importanta dezvoltare, de la formele cele mai...

Gestiunea Portofiului de Contracte Futures pe Piata de Capital Romanesc

I. INTRODUCERE Portofoliul este o combinaţie de active financiare, deţinută de un investitor individual sau instituţional cu scopul reducerii...

Contractele Options

Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu a implementat mecanismul de tranzactionare a optiunilor pentru prima oara în România pentru a raspunde...

Piața Produselor Financiare Derivate

INTRODUCERE Nevoia de pieţe ale instrumentelor financiare derviate nu s-a simţit până la începutul anilor ’70, atunci când globalizarea afacerilor...

Piata Valutara, Componeneta a Pietei Financiare

I. PIATA FINANCIARÃ I.1. Definire si descriere Orice economie nationalã, indiferent de nivelul sãu de dezvoltare, este caracterizatã de existenta...

Caracteristicile Contractelor Options

Pe piata financiara se realizeaza tranzactii cu valori mobiliare (actiuni si obligatiuni) insa pe langa aceste valori mobiliare primare, pe marile...

Utilizarea Indicilor Bursieri ca Suport în Contractele Futures

INTRODUCERE Un indice este un indicator global al unei activităţi, al performanţei sau al unei evoluţii în general. Un indice bursier reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Tranzacțiile futures și cu opțiuni la bursa monetara - financiară și de mărfuri Sibiu

1.1. Bursa - definire, scop, trăsături 1.1.1. Definiţie şi scop Bursa este o constituţie cu putere de autoreglementare, specifică economiei de...

Utilizarea produselor financiare derivate în cadrul activității bancare

INTRODUCERE Dezvoltările actuale pe piețele financiare naționale, cât și la nivelul pieței internaționale, marchează o perioadă de mari schimbări....

Piața Operațiunilor la Termen Ferm

CAPITOLUL 1. PIAŢA FINANCIARĂ Există mai multe moduri de a intra în regatul pieţei sau mai exact al pieţelor, maniera doctă, calea ştiinţifică,...

Mecanismul Tranzacțiilor cu Contracte Futures pe Indicii Bursieri

Capitolul I Contractul futures I.1. Caracteristicile contractelor futures Una din cele mai recente creaţii în materie bursieră o constituie...

Impactul Burselor de Mărfuri Asupra Dezvoltării Țărilor Emergente

Pornind de la limbajul comun, denumirea de bursã reprezintã o alocaţie, iar din punct de vedere etimologic aceastã denumire provine din grecescul...

Instrumente Financiare Derivate - Contractele Futures

CAPITOLUL 1 INSTRUMENTE FINANCIARE DERIVATE 1.1. Scurt istoric al derivatelor La sfarsitul anului 1630, Tulipomania – Mania bulbului de lalea...

Contractul si Pretul Futures si Factorii care Influenteaza Pretul Futures

Cap. I TIPURILE DE CONTRACTE FUTURES 1.1 Contractul futures De-a lungul timpului, contractul futures a cunoscut mai multe definiţii. “Un...

Strategii Futures și Hedgingul prin Contractul Futures

Întroducere Lucrarea la tema "Strategii futures şi hedgingul prin contractul futures" conţine informaţia acestor contracte şi riscul deţinerii...

Ai nevoie de altceva?