Contractul de Leasing

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Contractul de Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 4 fisiere doc, ppt de 95 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dindire Laura

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domenii: Economie, Banci, Finante

Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE pag 3
CAPITOLUL I - APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA LEASINGULUI
1. Istoricul şi definirea leasingului pag 5
2. Formele leasingului pag 11
3. Asemănări şi deosebiri între leasing şi credit, respectiv între leasing
şi închiriere pag 23
CAPITOLUL II - STRUCTURA CONTRACTULUI DE LEASING
FINANCIAR
1. Definirea şi structura operaţiunilor de leasing financiar pag 26
2. Executarea contractului de leasing financiar pag 31
3. Efectele şi încetarea contractului de leasing financiar pag 35
3.1. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante pag 36
3.2. Riscul contractului de leasing pag 43
3.3. Încetarea contractului de leasing pag 44
CAPITOLUL III - "LEASINGUL ÎN ROMÂNIA"- Studiu de caz
1. Apariţia leasingului în România pag 46
2. Derularea operaţiunilor de leasing la S.C. Transilvania Leasing
I.F.N. - S.A. pag 48
2.1. Administrarea instituţiei financiare nebancare pag 48
2.2. Activitatea de creditare pag 50
2.3. Criza economică şi financiară pag 51
3. Structura pieţei de leasing în România pag 53
CONCLUZII ŞI PROPUNERI pag 59
BIBLIOGRAFIE pag 63
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

În orice societate, economiile şi investiţiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât şi la nivelul fiecărei persoane sau agent economic. Desigur, există un ansamblu de factori care influenţează deciziile fiecărei persoane sau agent economic de a renunţa la un câştig sau avantaj prezent (determinat de utilizarea unor fonduri disponibile în prezent) în favoarea unui avantaj viitor (determinat de economisirea sau investirea acestor fonduri, pentru a fi utilizate în viitor), însă procesele de economisire sunt prezente într-o măsură mai mare sau mai mică, pe termene mai lungi sau mai scurte şi moduri foarte variate la nivelul fiecărei persoane, fizice sau juridice. Aceste procese de economisire au însă un rol important şi la nivelul întregii economii naţionale.

Desigur, alegerea căilor celor mai potrivite de economisire şi investiţie se poate dovedi a fi un proces dificil, având în vedere o serie de factori precum multitudinea instrumentelor disponibile, instabilitatea pe care o traversează anumite pieţe, recesiunea economică, etc. În aceste condiţii se pune problema alegerii unui instrument de economisire adecvat, care să ofere o păstrare în siguranţa cea mai deplină a acestor economii, dar şi multiplicarea lor în timp, devenind practic dintr-un instrument de economisire unul de investire. Decizia reprezintă un proces dinamic de interacţiune a tuturor participanţilor confruntaţi cu o politică de alegere, un proces de selecţie a unui răspuns dintr-un ansamblu de răspunsuri potenţiale.

Unul din principalele motive pentru care leasingul este o alternativă financiară atât de populară în lume, este acela care sintetizează de fapt “filosofia” leasingului: nu proprietatea asupra mijloacelor fixe ci utilizarea lor efectivă este aceea care aduce la profit.

Leasingul este o soluţie care permite depăşirea neajunsurilor şi obţinerea în folosinţă, cu un minim de capital investit a unor echipamente moderne, performante, care măresc eficienţa şi atrag mărirea volumului afacerii şi al activităţii, ceea ce înseamnă în final mai mult profit.

Interesul practic al leasingului este de a asigura finanţarea integrală prin fonduri împrumutate a unei investiţii fără ca beneficiarul să constituie măsuri asiguratorii; prin aceasta leasingul se distinge de tradiţionala creditare a investiţiilor, unde întreprinderea beneficiară suportă o parte din valoarea investiţiei. De aceea leasingul – ca tehnică de finanţare – vizează, în primul rând, întreprinderile care urmăresc lărgirea activităţii şi ridicarea performanţelor, iar pe plan mai general, asigură progresul tehnic.

Am încercat să fac o cercetare asupra leasingului, pentru a înţelege cauzele dezvoltării rapide a acestei tranzacţii, de ce se spune că leasingul este o tranzacţie de sine stătătoare şi care sunt elementele care îl diferenţiază de celelalte modalităţi de investire cunoscute. De asemenea am căutat să văd care sunt noutăţile interesante ale acestei noţiuni, căutând o anumită explicaţie pentru eventuala supremaţie a acestei variante de investiţie faţă de celelalte alternative posibile, însă trebuie arătat faptul că şi leasingul are limitele si riscurile sale.

În continuarea lucrării am analizat particularităţile şi avantajele leasingului, de asemenea am făcut comparaţie între diferitele posibilităţi de investiţie şi am prezentat diferitele variante de leasing. Pentru a arăta care este importanţa industriei leasingului în România, parcurg condiţiile existente pentru dezvoltarea acestuia, efectuând o abordare financiară a leasingului.

CAPITOLUL I

APARIŢIA ŞI DEZVOLTAREA LEASINGULUI

1. Istoricul şi definirea leasingului

Rădăcinile leasingului sunt extrem de adânci, urme rudimentare ale acestor operaţiuni găsim încă de la începutul omenirii. Încă din antichitate, în ţări orientale ca Mesopotamia, Egipt apar forme apropiate ale acestor tipuri de operaţiuni. Fiind în concordanţă cu activităţile preponderente din acea perioadă, obiectul acestor operaţiuni îl constituiau uneltele necesare practicării agriculturii, iar subiecţii ereau, pe de-o parte, clasele bogate şi, pe de altă parte, agricultorii cărora li se „închiriau” unelte, pământ, etc. Astfel încă din antichitate s-au observat beneficiile obţinute prin folosinţa unui bun, având mai puţină importanţă cine deţine titlul de proprietate.

Leasingul îşi află rădăcinile în forma arhaică a creditului pe care o constituia în dreptul roman „fiducia”: împrumutătorul îşi rezerva pentru garanţia creanţei sale proprietatea unui lucru. Există o mare asemănare a leasingului şi în special a modalităţii „sale and lease-back” cu forma arhaică a gajului din dreptul roman „fiducia cum creditare” În cadrul operaţiunii „fiducia cum creditare”, împrumutatul (fiduciant) transfera proprietatea unui bun mobil sau imobil în patrimoniul împrumutătorului (fiduciar) cu titlu de garanţie a împrumutului primit. La rândul său, fiduciarul se obliga să-i restituie bunul după înapoierea datoriei. În practică, datorită necesităţilor economice sau sociale, împrumutatul păstra în mod frecvent folosinţa bunului vândut.

În epoca modernă, spre sfârşitul secolului al XIX-lea, aveau loc în S.U.A. primele operaţiuni care prefigurau leasingul. În 1877 aparatele de telefon au fost închiriate abonaţilor, iar acest contract avea să fie denumit „lease” Cam în aceeaşi perioadă, o operaţiune similară lease-back-ului avea loc în Ohio. Operaţiunea consta în vinderea unui imobil către o bancă, cu titlu de garanţie (trustee), imobil ce urma să fie exploatat de vânzător în regim de „lease” timp de 99 de ani, după care utilizatorul avea opţiunea cumpărării bunului.

Leasingul (lease financing) s-a folosit în S.U.A. în anii 30 pentru finanţarea bunurilor imobile. La începutul anilor ‘50, el a început să fie folosit şi ca instrument de finanţare a echipamentelor mobiliare. Operaţiunile de lease financing s-au dezvoltat foarte mult după al II-lea război mondial şi datorită încurajărilor pe care S.U.A. le-au dat prin facilităţile fiscale. Leasingul echipamentelor (finance equipment leasing) a apărut în 1952, odată cu primele societăţi specializate de leasing.

Fisiere in arhiva (4):

  • ANEXA III.doc
  • ANEXE 1,2,.doc
  • Contractul de Leasing.doc
  • Contractul de Leasing.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA PITEŞTI FACULTATEA : FINANŢE CONTABILITATE SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE