Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 34413
Mărime: 140.11KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

CAP. I ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE| GENERALE

I.1. Conceptul de achizitie publica

I.2. Concepte utilizate în sistemul achiziţiilor publice

I.3. Sistemul achizitiilor publice

I.4. Principiile aplicabile achizitiilor publice

I.5. Tipuri de contracte de achizitie publica

I.5. 1 Contractul sectorial

I.5. 2 Contractul de furnizare

I.5. 3 Contractul de servicii

I.5. 4 Contractul de lucrări

I.5. 5 Contractul subsecvent

CAP.II PROCEDURI DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE

II.1 Licitaţia deschisă

II.2 Licitaţia restrânsă

II.3 Dialog competitiv

II.4 Negocierea

II.4.1 Negocierea cu plublicarea prelabilă a unui anunţ de participare

II.4.2 Negocierea fără plublicarea prelabilă a unui anunţ de participare

II.5 Cererea de oferte

II.6 Concursul de soluţii

II.7 Achizitia Directa

CAP. III ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZITIE PUBLICA

III.1 Intocmirea programului anual al achizitiilor publice

III 1.1. Identificarea necesitatilor

III 1.2. Estimarea valorii contractului de achizitie publica

III 1.3. Punerea in corespondenta cu CPV

III 1.4. Ierarhizare

III 1.5. Alegerea procedurii

III 1.6. Identificare fonduri

III 1.7. Calendarul procedurii de atribuire

III 1.8. Definitivarea programului anual al achizitiilor publice

III 1.9. Elaborarea si transmiterea anuntului de intentie

III.2 Elaborarea documentatiei de atribuire/ de selectare

III.3 Chemare la competitie

III.3.1. Elaborarea si publicarea anuntului de participare

III.3.2. Punerea la dispozitie a documentatiei de atribuire/ selectare/preselectare

III.3.3. Raspunsul la solicitarile de clarificari

III.3.4. Reguli de comunicare si transmitere a datelor

III.3.5. Reguli de participare si de evitare a conflictului de interese

III.4 Derulare procedura de atribuire

III.4. 1. Primire cadidaturi si selectare/preselectare candidati, daca este cazul

III.4. 2. Termene minime pentru elaborarea ofertelor

III.4. 3. Primire oferte

III.4. 4. Desfasurarea sedintei de deschidere

III.4. 5. Modul de lucru al comisiei de evaluare

III.4. 6.Examinare si evaluare oferte

III.4. 7. Stabilirea ofertei castigatoare

III.4. 8. Anularea procedurii de achizitie publica

III.4. 9. Elaborarea raportului privind procedura de atribuire

III.5 Atribuire contract de achizitie publica sau incheiere acord cadru

III.5 1. Notificare rezultat

III.5 2. Perioada de asteptare

III.5 3. Solutionare contestatii

III.5 4. Transmitere spre publicare anunt de atribuire

CAP.IV CONTRACTUL SECTORIAL

IV.1 Prezentare generala

IV.2 Prezentrea procedurilor de atribuire a contractelor sectoriale

IV.3 Criterii de evaluare a ofertelor contractelor sectoriale

IV.3.1 Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic

IV.3.2 Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere al preţului (pretul cel mai scazut).

IV. 4 Semnarea contractului de achiziţie publică

IV.4.1 Model de anunt de participare care implica un contract sectorial

CAP. V CONCLUZII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAP. I. ACHIZIŢII PUBLICE - PREZENTARE GENERALE

I.1. CONCEPTUL DE ACHIZITIE PUBLICA

Achizitia publica desemneaza intregul proces de cumparare de la terti si acopera contracte de furnizare de bunuri, prestare de servicii si executare de lucrari. Acest proces se intinde pe tot ciclul de viata, de la conceptul si definirea initiala a nevoilor si necesitatilor de achizitii, pana la sfarsitul duratei de viata a unui bun sau a unei lucrari (si la dezafectarea lui/ei) sau pana la finalizarea unui contract de servicii.

Definitia este in concordanta cu conceptul managementului ciclului achizitiilor. Procesul nu se limiteaza la functia de achizitii pe compartimente, ci este unul multifunctional, in special in cazul contractelor de achizitie mari, complexe si/sau inedite.

Achiziţiile publice pot fi imaginate ca o parte a realităţii juridico-economice şi tehnice, limitată în timp şi spaţiu, al cărei scop general determină elementele componente să intre în relaţii definite în vederea atingerii acestuia.

Sistemul achiziţiilor publice este format din totalitatea regulilor şi acţiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici şi în care cererea lansată de organismele statului se întalneşte cu oferta propusă de un operator economic.

Achizitiile publice reprezinta una dintre activitatile cele mai sensibile ce se desfasoara la nivelul administratiei publice, ca si al institutiilor si intreprinderilor care functioneaza in sectorul public.

Achizitiile publice pot cuprinde orice activitate finita, menita sa raspunda unei cerinte din sectorul public, care implica cheltuieli de la bugetul de stat.

Principalelor prevederi legale privind achizitiile publice sunt :

- OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- H.G. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

- O.U. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;

- O.U. nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

- Normele de aplicare a OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică.

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 94 din 26.09.2007, Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii.

In vederea indeplinirii angajamentelor asumate de Romania pentru aderarea la Uniunea Europeana si a recomandarilor Comisiei Europene, s-a realizat unificarea legislatiei din domeniul achizitiilor publice cu cea din domeniul concesiunilor, adoptandu-se Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, denumita in continuare ”ordonanta”, publicata in Monitorul Oficial Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006.

Sunt preluate in continutul ordonantei prevederile Directivelor Europene care reglementeaza domeniile privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Ordonanta a intrat in vigoare la data de 30 iunie 2006, cu exceptia anumitor dispozitii care au intrat in vigoare de la data publicarii in Monitorul Oficial (cele referitoare la infiintarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor) si a altor dispozitii care au intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007 .

Ca urmare a adoptarii ordonantei, sau abrogat, incepand cu data de 30 iunie 2006, urmatoarele acte normative:

1. Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;

2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in aplicarea acesteia;

3. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si actele normative emise in

aplicarea acesteia;

Preview document

Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 1
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 2
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 3
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 4
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 5
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 6
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 7
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 8
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 9
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 10
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 11
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 12
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 13
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 14
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 15
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 16
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 17
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 18
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 19
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 20
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 21
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 22
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 23
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 24
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 25
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 26
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 27
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 28
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 29
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 30
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 31
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 32
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 33
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 34
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 35
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 36
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 37
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 38
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 39
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 40
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 41
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 42
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 43
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 44
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 45
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 46
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 47
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 48
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 49
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 50
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 51
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 52
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 53
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 54
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 55
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 56
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 57
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 58
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 59
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 60
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 61
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 62
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 63
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 64
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 65
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 66
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 67
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 68
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 69
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 70
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 71
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 72
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 73
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 74
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 75
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 76
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 77
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 78
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 79
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 80
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 81
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 82
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 83
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 84
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 85
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 86
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 87
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 88
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 89
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 90
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 91
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 92
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 93
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 94
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 95
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 96
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 97
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 98
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 99
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 100
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 101
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 102
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 103
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 104
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 105
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 106
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 107
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 108
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 109
Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Contractul Sectorial - Contract de Achizitie Publica.doc

Alții au mai descărcat și

Investiții în Administrația Publică

Capitolul I Considerente privind administraţia publică 1.1. Tendinţe actuale în administraţia publică locală Societatea românească se află...

Licitații Internaționale

CAPITOLUL I LICITAŢII INTERNAŢIONALE CONCEPT, DEFINITIE ŞI CLASIFICARE 1.1 Definire, scurt istoric Licitaţiile sunt pieţe de mărfuri cu...

Achizitiile Electronice

Ce înseamnă Achiziţii Electronice ? Achiziţiile electronice se pot defini ca o activitate prin care o societate comercială sau o persoană fizică...

Parteneriatul Public - Privat

Conceptul de Parteneriat Public Privat Conceptul de parteneriat public-privat a fost utilizat mai intai in Marea Britanie si SUA, iar in anii '80...

Atribuirea Contractului de Achizitie Publica

Achizitiile publice constituie un domeniu important privind dobandirea definitive sau temporara, de catre o persoana juridical (autoritate...

Romania in Ecuatia Integrarii Europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Cum se Poate Obtine Finantare din Fonduri Europene

Cum obţinem o finanţare? Economie şi politici de dezvoltare regională 13 decembrie 2009 Pasul 1: identificarea ideii de proiect; Pasul 2:...

Metodologia Cercetarii Economice

OBIECTIVE Cursul de Metodologia cercetarii stiintifice economice are menirea de a contribui la formarea rapida, în decursul unui singur...

Te-ar putea interesa și

Proceduri de Achizitii Publice in Administratia Publica

CAP. I. ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA - GENERALITATI I.1. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Normele dreptului administrativ reglementează raporturile sociale...

Evolutii privind Achizitiile Publice in Romania Inainte si dupa Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana

CAPITOLUL I CONSIDERATII TEORETICE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE In Romania, ca de altfel in toate celelalte tari care au aderat la Uniunea...

Fondul Social European si Sprijinirea Eficientei Administratiei Publice

1.1 Prezentarea surselor de finanţare ale fondurilor structurale Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeană...

Legi pentru Drept Administrativ

LEGE nr.90 din 26 martie 2001 privind privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor Textul actului publicat în M.Of....

Piata Valutara

La data de 30 iunie 2006 a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de...

Control intern managerial în cadrul comunei Frumuțica, Botoșani

I. Prezentare entitate Comuna Frumusica este situata în partea de sud a judetului Botosani, la limita cu judetul Iasi si la extremitatea sudica a...

Etica și conflictul de interese în achizițiile publice

Societatea, în ansamblul ei, și pentru propriul său interes, organizează un set de norme cu scopul de a preveni, apăra existența sa de eventuale...

Contractul de achiziție publică

1.Noțiuni introductive: Dreptul administrativ reprezintă ramura de drept public care reglementează raporturile din sfera administrației publice,...

Ai nevoie de altceva?