Controlul Bancar in Etapa Utilizarii Creditelor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest proiect trateaza Controlul Bancar in Etapa Utilizarii Creditelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 23 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Economie

Cuprins

Introducere.3
1.1. Controlul bancar în etapa utilizării creditelor.4
1.1.1. Metodologia de exercitare a controlului utilizării creditului.4
1.1.2. Controlul utilizării creditelor pe termen scurt.5
1.1.3. Controlul utilizării creditelor pe termen lung.5
1.2. Controlul bancar al garanției creditelor.6
1.2.1. Organizarea şi formele controlului bancar al garanţiei creditelor.6
1.2.2. Tipuri de garanţii constituite la societăţile bancare.9
1.3. Controlul bancar în etapa rambursării creditelor.9
1.4. Controlul bancar al scadențării creditelor.10
2. Studiu de caz pentru banca BCR.12
3. Concluzii.16
4. Bibliografie.17
5. Anexe.18

Extras din document

Introducere

În acest proiect am prezentat Controlul bancar în etapa utilizării creditului. Acesta se efectuează de către referenţii de la serviciile de creditare şi se exercită diferenţiat pe categorii de credite şi beneficiari, în funcţie de situaţia economico-financiară a clienţilor în perioada de creditare, specificul activităţii şi alte criterii stabilite de conducerea unităţii bancare.

În prima parte este vorba despre controlul exercitat de bancă, Metodologia de exercitare a controlului utilizării creditului presupune că banca are dreptul să verifice modul în care clienții utilizează creditul primit, fiind enumerate documentele care trebuie depuse de clienții persoane juridice pentru a primi un credit de la bancă.

Controlul utilizării creditelor pe termen scurt se face faptic sau prin analiză financiară, iar Controlul utilizării creditelor pe termen lung se face potrivit graficului de control, diferențiat pe categorii de clienți.

Subcapitolul Controlul bancar al garanției creditelor cuprinde Organizarea şi formele controlului bancar al garanţiei creditelor, care prezintă cele trei tipuri de control financiar-bancar: control preventiv, control concomitent și control ulterior. Acest subcapitol mai cuprinde și Tipuri de garanţii constituite la societăţile bancare, care pot fi: reale, personale și alte garanții.

Controlul bancar în etapa rambursării creditelor este etapa finală în activitatea de creditare La acordarea creditelor, băncile urmăresc ca solicitanţii să prezinte credibilitate pentru rambursarea acestora la scadenţă. În cazul creditelor pe termen scurt şi mediu, dacă se prezintă incertitudini în recuperare, se constituie provizioane de risc.

Controlul bancar al scadențării creditelor, alături de rambursare, scadenţarea creditelor, ca etapă finală în procesul de creditare, constă în stabilirea termenelor de restituire a creditelor şi plata dobânzilor aferente. În cazul nerambursării la scadenţă a creditelor sau ratelor în ziua următoare scadenţei, se trece la restanţă suma nerambursată, prin creditarea contului de credite şi, respectiv, debitarea contului de credite restante.

În partea a doua a proiectului am efectuat un studiu de caz pentru banca BCR, prezentând tipurile de credit oferite de aceasta persoanelor juridice, și anume: credite de refinanțare, credite de nevoi personale, credite pentru Casă și leasing-ul. Am ales să vorbim despre cele două credite pentru nevoi personale, anume Creditul Divers BCR și Creditul Maxicredit BCR. Pentru aceste două credite am prezentat caracteristicile, documentele care se solicită clienților, efectundu-se în același timp controlul bancar de către aceasta, dar și etapele care sunt necesare pentru a se putea utiliza creditele primite de către clienți.

1.1. CONTROLUL BANCAR ÎN ETAPA UTILIZĂRII CREDITELOR

Controlul utilizării creditelor, se efectuează de către referenţii de la serviciile de creditare şi se exercită diferenţiat pe categorii de credite şi beneficiari, în funcţie de situaţia economico-financiară a clienţilor în perioada de creditare, specificul activităţii şi alte criterii stabilite de conducerea unităţii bancare.

1.1. 1. Metodologia de exercitare a controlului utilizării creditului

Banca are dreptul să verifice la agenţii economici beneficiari de credite modul cum aceştia utilizează creditele acordate, în conformitate cu destinaţiile pentru care s-au aprobat, constituit şi păstrează garanţiile creditelor, respectă normele de lucru ale băncii şi clauzele din contractele de credite, în vederea asigurării rambursării la scadenţă a creditelor şi plata dobânzilor datorate băncii.

În acest scop, unităţile bancare teritoriale vor urmări ca beneficiarii de credite – persoane juridice – să prezinte băncii, în mod periodic, următoarele documente:

• balanţa de verificare pentru luna expirată se va depune lunar, până la data de 25 a lunii următoare, în acest sens, incluzându-se o clauză specifică în contractul de credit;

• rezultatele financiare , situaţia patrimoniului şi situaţia încasărilor şi plăţilor în valută se vor depune la bancă periodic, cel mai târziu la datele limită stabilite de Ministerul Finanţelor pentru depunerea acestora la organele în drept;

• raportul de gestiune, bilanţul contabil şi anexele la acesta se vor depune anual la bancă, până la data stabilită de Ministerul Finanţelor pentru depunerea acestora la organele în drept;

• bugetul de venituri şi cheltuieli, întocmit conform precizărilor Ministerului Finanţelor şi fluxul de lichidităţi prognozat se vor prezenta băncii anual şi ori de câte ori intervin modificări semnificative de nivel sau structură;

• proiectarea surselor şi a utilizării acestora, în cazul creditelor pentru investiţii, se va prezenta băncii anual şi ori de câte ori se solicită un nou credit sau intervin modificări semnificative în nivelul acestora;

• orice alte documente privind bunurile cumpărate sau realizate din credit, garanţiile creditului sau activitatea desfăşurată de împrumutat.

Obligaţia clienţilor beneficiari de credite de a depune la bancă, la termenele stabilite, documentele menţionate mai sus, şi de a pune la dispoziţia ofiţerilor de credite orice alte acte solicitate, decurge din contractul de credite care va conţine, în mod obligatoriu, clauzele referitoare la obligaţiile şi drepturile părţilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Controlul Bancar in Etapa Utilizarii Creditelor.docx

Bibliografie

• Ghiţă M., Control financiar, bancar şi fiscal, Tiprografia Universităţii din Craiova, Craiova, 1998;
• Mihăescu S., Controlul financiar bancar, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2002;
• Roxin L., Gestiunea riscurilor bancare, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1997;
• Scarlat I., ş.a., Control fmanciar-bancar, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2000.
Site-uri web folosite
• www.bcr.ro;
• www.piatafinanciara.ro;
• www.zf.ro.