Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă

Proiect
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 7772
Mărime: 43.80KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere

1. Definirea, clasificarea, sfera de actiune, obiectivele si functiile controlului financiar;

2. Clasificarea controlului dupa structurile care il exercita;

3. Functiile controlului financiar;

4. Organizarea activitatii de control financiar;

5. Metodologia de exercitare a controlului financiar;

6. Determinarea abaterilor si deficientelor rezultate din activitatea de control;

7. Controlul fiscal;

8. Drepturile si obligatiile contribuabililor;

9. Intocmirea actelor de control;

10. Studiu de caz privind realizarea inspectiei fiscale

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

Introducere:

Controlul financiar este definit ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati economice reprezentate in documente financiare si contabile, prin raportarea acestor reprezentari la prevederile legale prin care au fost definite.

Controlul, privit ca atribut principal al managementului, se manifesta sub forme diferite, reflectand realitatea atat sub aspect general cat si sub aspect particular, contribuind astfel la realizarea functiei sale de reglare a situatiei patrimoniale.

In acest context, raportat numai la sfera de cuprindere, controlul activitatii economico-sociale este cunoscut sub urmatoarele forme: control economic, control juridic, control financiar, control tehnic, control contabil etc.

Organele financiar fiscale competente selecteaza contribuabilii ce urmează a fi supusi inspectiei fiscale. Datele si informatiile referitoare la contribuabil sunt obtinute prin consultarea dosarului fiscal al contribuabilului. Inspectorul consulta toate compartimentele care detin informatii referitoare la situatia fiscala a contribuabilului. Aceste compartimente sunt obligate sa comunice informatiile detinute, la solicitarea inspectorului insarcinat cu efectuarea controlului. Prin consultarea dosarului fiscal si a compartimentelor sus mentionate se colecteaza date si informatii despre contribuabil existente in actele de infiintare, declaratii fiscale.

1. Definirea, clasificarea, sfera de actiune, obiectivele si functiile controlului financiar

1.1. Definirea controlului financiar

Controlul financiar reprezinta mai mult decat o actiune de verificare si se exercita in scopul remedierii unor abateri de la anumite prevederi legale.

1.2. Clasificarea controlului financiar:

1.2.1. Dupa momentul efectuarii;

Dupa momentul efectuarii, controlul financiar se prezinta astfel:

a) Control financiar preventiv;

b) Control financiar operativ – curent;

c) Control financiar ulterior.

a) Controlul financiar preventiv prezinta unele trasaturi caracteristice:

- se exercita inainte de efectuarea operatiunii sau activitatii economice;

- are drept scop identificarea si eliminarea operatiunilor care ar putea perturba activitatea unitatii economice;

- contribuie la realizarea unui management eficient al activitatii desfasurat de unitate;

- se organizeaza in cadrul compatrimentului financiar contabil al unitatii economice.

b) Controlul financiar operativ – curent reprezinta activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice reprezentate in documente financiare si contabile prin raportarea modului de manifestare a acestora in momentul efactuarii sau pe masura derularii activitatii.

Trasaturi caracteristice:

- se exercita concomitent cu realizarea activitatilor si operatiilor economice controlate;

- se exercita pe toata durata desfasurarii activitatii economice;

- se realizeaza de catre personal calificat incadrat intr-o structura distinca in directa subordonare a conducatorului entitatii economice.

c) Controlul financiar ulterior reprezinta activitatea de determinare a starii unor operatiuni economice efectuate, reprezentatein documente financiar – contabile prin raportare la prevederile si normele legale prun care au fost definite.

Trasaturi caracteristice:

- se exercita dupa efectuarea activitatilor sau/si proceselor economice supuse actiunilor de verificare;

- rezultatele constau in cele mai multe cazuri in remedierea unor abateri de la prevederile si normele legale de reglementare a activitatii economice supuse controlului;

- se organizeaza si se exercita atat de structuri din cadrul entitatii economice cat si prin structuri specializate ale statului.

1.2.2. Sfera de actiune;

1.2.3. Structurile care le exercita;

1.2.4. Alte criterii.

2. Clasificarea controlului dupa structurile care il exercita

2.1. Controlul financiar organizat si exercitat de institutiile specializate ale statului denumit control financiar al statului.

Se defineste ca reprezentand activitatea de verficare finaciara , exercitata de catrea structurile specializate ale statului organizate in acest scop pe baza de prevederi legale proprii. Chiar in legea fundamentala care este Constitutia Romaniei adoptata in 1991 modificata si aprobata prin Referendum national confirmat prin Legea 429/2003 in Monitorul Oficial 787 din 31.10.2003 este prevazuta activitatea de control financiar al statului.

Controlul financiar al statului in functie de locul de exercitare este organizat in structuri distincte:

a) In sfera de activitate a legislativului, controlul financiar este organizat si exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei, institutie suprema de control financiar extern, avand ca obiect verificarea modului de formare, administrare si intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public. La nivelul judetelor tarii functioneaza camere de conturi judetene.

b) In sfera de activitate a executivului, controlul financiar e exercitat de catre structurile specializate ale Ministerului Finantelor Publice, controlul financiar se exercita in baza prevederilor legale proprii de organizare si functionare prin structuri specializate.

Preview document

Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 1
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 2
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 3
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 4
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 5
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 6
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 7
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 8
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 9
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 10
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 11
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 12
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 13
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 14
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 15
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 16
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 17
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 18
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 19
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 20
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 21
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 22
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 23
Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Fiscal si Expertiza Contabila.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea de inspecție fiscală - studiu de caz SC Vito&Mar SRL

INTRODUCERE Misiunea principală a orcarei administrații fiscale este de a colecta suma corectă a impozitelor și taxelor și a altor contribuții...

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Controlul financiar intern la instituțiile publice

Controlul intern la institutiile publice este reglementat de dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.119/1999, modificata si completata prin legea...

Organizarea Controlului Fiscal asupra Veniturilor Bugetului Local Iași

CAP.1 CONTROLUL FISCAL ASUPRA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE Controlul fiscal este o formă a controlului financiar exercitat de organele statului...

Inspecția fiscală la SC Dumacom SRL

CAPITOLUL 1 INSPECŢIA FISCALĂ 1.1 Rolul inspecţiei fiscale Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea bazelor de impunere, a legalităţii şi...

Programarea și organizarea activității de control fiscal

CAPITOLUL 1: ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTROLUL FISCAL Datele istorice atestă că, încă din timpuri stravechi, activitatea umană a fost supusă...

Controlul Fiscal

1. Controlul fiscal. Organizarea controlului fiscal Controlul fiscal este o formă a controlului financiar , fiind instrumentul pe care îl au la...

Organizarea misiunii de audit intern la SC Todi SA

CAP.1.Auditul Public Intern – definirea conceptului de audit intern, rolul, sfera de activitate, tipuri de audit si obiective ale auditului public...

Te-ar putea interesa și

Auditul de Regularitate

CAPITOLUL I REGLEMENTAREA SI COORDONAREA AUDITULUI PUBLIC INTERN ÎN ROMÂNIA 1.1. Context general Termenul de audit provine din limba latina , de...

Actele de expertiză contabilă - conținut și valorificare

Introducere Expertiza contabila este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuată numai de către persoanele care au dobândit calitatea...

Contabilitatea, analiza, raportarea și decontarea taxei pe valoarea adăugată

INTRODUCERE În ţara noastră care se găseşte într-un proces tranzitoriu spre economia de piaţă, rata presiunii fiscale este determinată de gradul...

Organizarea și exercitarea controlului financiar într-o societate comercială

INTRODUCERE Controlul este acţiunea de stabilire a exactităţii operaţiunilor materiale, care se efectuează anticipat executării acestora,...

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Forme și Metode de Control Financiar

CAPITOLUL 1 DEFINIREA, CLASIFICAREA, SFERA DE ACŢIUNE, OBIECTIVELE ŞI FUNCŢIILE CONTROLULUI FINANCIAR Controlul financiar se defineşte ca fiind...

Controlul în Sectorul Public

1.Controlul- caracteristici generale 1.1.Definirea conceptului de control Etimologia cuvântului control provine din expresia contra rolus, prin...

Analiza constataților controlului financiar al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

1. Metodologia de exercitare a controlului financiar a Curții de Conturi Realizarea practică a procesului de cunoaștere a realității faptice în...

Ai nevoie de altceva?